НПАОП 0.00-1.30-01. Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями НАПБ А.01.001-2004. Правила пожежної безпеки в Україні НПАОП 40.1-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 0.00-1.07-94. Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. НПАОП 0.00-1.01-07. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів НПАОП 63.22-1.04-88. Правила безопасности труда в морских портах ДНАОП 0.00-1.03-02. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення НПАОП 0.00-1.08-94. Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників ДСП 173-96. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів НПАОП 0.00-1.15-07. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті ДБН В.2.2-9-99. Здания и сооружения. Общественные здания и сооружения. Основные положения. НПАОП 0.00-1.34-71. Єдині правила безпеки при розробці рудних, нерудних і розсипних родовищ підземним способом НАПБ Б.01.009-2004. Правила пожежної безпеки для підприємств вугільної промисловості України НПАОП 0.00-1.20-98. Правила безпеки систем газопостачання України ДСП 9.9.5.-080-02. Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 63.22-1.01-85. Правила безпеки праці на промислових підприємствах НПАОП 45.24-1.01-91. Єдині правила безпеки на водолазних роботах. Частина 1. Правила водолазної служби. ДБН В.2.2-10-2001. Здания и сооружения. Учреждения здравоохранения НПАОП 60.2-1.28-97. Правила охраны труда на автомобильном транспорте ДСП 173-96. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів ДСТУ 4297:2004. Пожежна техніка.Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги НПАОП 40.1-1.02-01. Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж НПАОП 0.00-1.22-08. Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів НПАОП 40.1-1.07-01. Правила експлуатації електрозахисних засобів НПАОП 40.1-3.03-84. Отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий и организаций Минэнерго СССР СНиП 2.04.05-91*У. Отопление, вентиляция и кондиционирование ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ СНИП 2.04.02-84 . Водоснабжение.Наружные сети и сооружения ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ГОСТ 12.2.009-80. Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности. ДБН В.1.1.7-2002. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва. ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ НПАОП 40.1-1.01-97. Правила безпечної експлуатації електроустановок НПАОП 0.00-1.26-96. Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115° С НПАОП 63.22-1.13-76. Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на промислових підприємствах ММФ СРСР НПАОП 0.00-1.11-98. Правила побудови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води НПАОП 45.2-1.01-98. Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд ДБН Д.2.3-8-99. Сборник 8 электротехнические установки ГН 3.3.5-8.6.6.1-2002. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу НПАОП 0.00-1.02-08. Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів НПАОП 0.00-1.41-88. Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв ДБН В.2.4-1-99. Меліоративні системи та споруди ОСТ 42-21-16-86. Отделения, кабинеты физиотерапии. Общие требования безопасности (НАОП 9.1.50-2.08-86) ГОСТ 12.4.089-86. Пояса предохранительные. Общие технические условия ДБН В.2.2-9-99. Здания и сооружения. Общественные здания и сооружения. Основные положения НПАОП 45.2-7.02-80. Техніка безпеки у будівництві СНиП ІІІ-4-80* НПАОП 0.00-4.12-05. (Попередня редакція) Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці ОНТП 24-86. Определение кате­горий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности НАПБ В.01.046-2004/111 . Правила пожежної безпеки при експлуатації атомних станцій НПАОП 60.3-1.19-78. Правила техники безопасности и промышленной санитарии при эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов ДБН В.2.5-13-98. Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд Кодекс України про адміністративні правопорушення ДСанПін 3.3.2.007-98. Гігієнічні вимоги до організації роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин НПАОП 24.0-3.03-07. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та шших засобш щдишдуалъного захисту працівникам х!м!чних виробництв. частина 2 НПАОП 60.3-1.35-03. Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів НПАОП 0.00-5.11-85. Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт Господарський Кодекс України НАПБ В.01.013-79. Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий химической промышленности Типове положення про Систему управління безпекою руху на автомобільному транспорті (на всіх рівнях - міністерства -підприємство) НПАОП 0.00-1.36-03. Правила будови і безпечної експлуатації підйомників НПАОП 63.21-1.51-83. Правила безпеки і порядок ліквідації аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізницями Кодекс України про адміністративні правопорушення Кодекс України про адміністративні правопорушення НПАОП 27.0-3.01-08. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам металургійної промисловості НПАОП 0.00-1.35-03. Правила безопасности при строительстве и реконструкции магистральных трубопроводов Кодекс України про адміністративні правопорушення Кодекс України про адміністративні правопорушення НПАОП 0.00-1.45-69. Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ Господарський кодекс України НАОП 1.7.00-4.05-84. Типовое положение о применении нарядов-допусков на выполне­ние работ повышенной опасности НПАОП 0.00-1.43-85. Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві ацетилену, кисню і газополуменевій обробці металів НПАОП 0.00-1.33-94. Правила безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом СП 4616-88 . Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників НПАОП 0.00-1.21-07. Правила безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів НПАОП 45.24-1.07-90. Єдині правила безпеки на водолазних роботах. Частина 2. Медичне забезпечення водолазів. Інструкція з охорони праці для слюсаря-сантехніка Закон України "Про пожежну безпеку" ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования НПАОП 63.22-1.12-91. Правила безопасности труда на перегрузочных работах в речных портах КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ НПАОП 63.23-5.02-84. Инструкция по охране труда и пожарной безопасности на объктах топливообеспечения предприятий гражданской авиации НАПБ В.01.030-86. Правила пожарной безопасности для предприятий черной металлургии ДБН Д.2.3-10-99. Сборник 10 оборудование связи Інструкція з охорони праці для електрозварника ручного зварювання НАПБ В.01.056-2005. Правила построения электроустановок. Противопожарная защита электроустановок (СОУ-Н МПЕ 40.1.03.310:2005) НАПБ В.01.053-2000. Правила пожежної безпеки в галузі зв'язку НПАОП 0.00-1.02-99. Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів НПАОП 63.2-1.06-02. Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС) Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість працівників в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах Кримінальний кодекс України СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий РДС РК 8.02-03-2002. Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства
ЧАСТИНА ФУНЦІЙ ДЕРЖПРАЦІ ЩОДО НАГЛЯДУ ЗА ПРАЦЕЮ ТА ЗАЙНЯТІСТЮ ПЕРЕДАВАТИМЕТЬСЯ ДО ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
5 час. назад
РОМАН ЧЕРНЕГА: ПІДНЯТТЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРПЛАТНІ – РІШУЧИЙ КРОК ДО ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
6 час. назад
РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО НАРАХУВАННЯ РОЗМІРУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
8 час. назад
ПРО БЕЗПЕЧНЕ ВИКОНАННЯ РОБІТ ГОВОРИЛИ ПІД ЧАС СЕМІНАРУ В ПП «ФОРВАРД ВВ»
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
8 час. назад
НАСЛІДКИ ЩОДО НЕВИПЛАТИ ОСТАТОЧНИХ РОЗРАХУНКІВ З ВИНИ РОБОТОДАВЦЯ
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
9 час. назад
УРЯД ВРЕГУЛЮВАВ ОПЛАТУ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖОРГАНІВ У 2017 РОЦІ
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
19 января 2017 в 15:30
З ПЕРШОГО СІЧНЯ НАБУЛИ ЧИННОСТІ ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ А.3.1-5:2016
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
19 января 2017 в 13:00
З НОВОГО РОКУ УРЯД ПІДВИЩИВ ЗАРПЛАТИ РІЗНИМ ГРУПАМ ПРАЦІВНИКІВ, А ТАКОЖ ІНШІ ВИПЛАТИ НАСЕЛЕННЮ
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
19 января 2017 в 11:30
В ШЕПЕТІВСЬКЙ ЦРЛ ВІДБУВСЯ ІНФОРМАЦІЙНИЙ СЕМІНАР З ОХОРОНИ ПРАЦІ
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
19 января 2017 в 11:00
РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО РОЗМІРУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКІВ ГАРАЖНОГО КООПЕРАТИВУ З 1 СІЧНЯ 2017 РОКУ
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
19 января 2017 в 10:00
РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ПЕРЕРИВАННЯ ВІДПУСТКИ ПО ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГАМ
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
18 января 2017 в 16:30
РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ПЕРЕРИВАННЯ ВІДПУСТКИ ПО ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГАМ
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
18 января 2017 в 15:30
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКОВІ ЗА РОБОТУ У ВИХІДНИЙ ДЕНЬ В НІЧНИЙ ЧАС, ЯКИЙ ПЕРЕБУВАЄ У ВІДРЯДЖЕННІ
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
18 января 2017 в 12:00
БІЛЬШ ЯК МІЛЬЙОН ГРИВЕНЬ НАКЛАДЕНО У 2016-МУ РОЦІ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
18 января 2017 в 10:30
ВИЩІ ЗАРОБІТНІ ПЛАТИ УКРАЇНЦІВ І ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ Є ПРІОРИТЕТАМИ УРЯДУ
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
18 января 2017 в 09:00
ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ У РАЗІ УШКОДЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я ПРАЦІВНИКА
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
18 января 2017 в 08:30
ПОВАЖНІ ПРИЧИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ВИНУ ПРАЦІВНИКА
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
18 января 2017 в 08:00
ЗАСТОСУВАННЯ ЗМІН У ЗАКОНОДАВСТВІ У ЗВ’ЯЗКУ З ПІДВИЩЕННЯМ РОЗМІРУ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
17 января 2017 в 16:00
МІНІМІЗУВАТИ НЕБЕЗПЕЧНІ ТА ШКІДЛИВІ ВИРОБНИЧІ ФАКТОРИ – ЗАВДАННЯ РОБОТОДАВЦЯ
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
17 января 2017 в 15:30
НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПОВИННО ПРОВОДИТЬСЯ ЗГІДНО ТАБЕЛЯ ОБЛІКУ РОБОЧОГО ЧАСУ
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
17 января 2017 в 09:00
НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ ТРИВАЄ КОНКУРС ДИТЯЧОГО МАЛЮНКУ «ОХОРОНА ПРАЦІ ОЧИМА ДІТЕЙ»
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
16 января 2017 в 14:00
ЩЕ РАЗ ПРО ШТРАФНІ САНКЦІЇ ЗА ВИКОРИСТАННЯ НЕЛЕГАЛЬНОЇ ПРАЦІ
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
16 января 2017 в 13:00
МАЙЖЕ 200 ТИСЯЧ ШТРАФУ ДОВЕДЕТЬСЯ СПЛАТИТИ ПІДПРИЄМЦЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯ НЕЛЕГАЛЬНОЇ ПРАЦІ
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
16 января 2017 в 12:30
ОПРИЛЮДНЕНО ПРОЕКТ ВИМОГ БЕЗПЕКИ ТА ЗАХИСТУ ЗДОРОВ’Я ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ ПРАЦІВНИКАМИ
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
16 января 2017 в 09:30
ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
16 января 2017 в 00:30

Архів новин