ДБН А.1.1-3-93. . Порядок проведения экспертизы, согласования, утверждения, регистрации, издания и отмены нормативных документов. Изменение N 1


Зміна затверджена наказом Держбуду

від 23.08.05 № 142

Зміна № 1 ДБН А.1.1-3-93

Система стандартизації та нормування в будівництві. Порядок проведення експертизи, узгодження, затвердження, реєстрації, видання та скасування нормативних документів.

1 РОЗРОБЛЕНО: Управлінням науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Держбуду України

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держбуду України від 23.08.2005 № 142

ТЕКСТ

По всьому тексту державних будівельних норм (п.п.2.7, 3.1, 4.3, 5.2, 5.3, 6.1, 6.5) назву “Мінбудархітектури” замінити на “центральний орган виконавчої влади у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, містобудування та архітектури” у відповідних відмінках.

Пункт 1.1 Першу частину абзацу викласти в новій редакції: «Погоджену редакцію проекту НД (зміни) згідно з технічним завданням та відповідним комплектом супроводжувальних документів структурний підрозділ з питань нормування та стандартизації центрального органу виконавчої влади у будівництві направляє на експертизу…(далі за текстом).

Пункт 2.1 Викласти в новій редакції: «Другу редакцію проекту НД (зміни) разом зі зводом відгуків та пояснювальною запискою до зазначеної редакції проекту організація-розробник направляє на погодження в організації за переліком згідно з технічним завданням на розроблення НД».

Пункт 2.7, другий абзац, замінити слова ”заступники міністра” на “заступники керівника центрального органу виконавчої влади у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, містобудування та архітектури”.

Пункт 4.3 викласти у новій редакції: “Центральний орган виконавчої влади у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, містобудування та архітектури є власником справ затверджених нормативних документів у будівництві, створює фонд нормативних документів у будівництві, а також веде облік погоджених ним ВБН і ТУ”.

Пункти 4.1, 4.4 (перший абзац, сьомий абзац). Назву “Держспоживстандарт України” замінити на “центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації” у відповідних відмінках.