ДБН В.1.1-12:2006. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі будівництво у сейсмічних районах україни


НОРМАТИВ™ PRO пользователь:М?нрег?онбуд New edition sn:12345671 31.10.2009

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих

експлуатаційних впливів, від пожежі

Будівництво

у сейсмічних районах

України

ДБН В.1.1-12:2006

Міністерство будівництва, архітектури

та житлово-комунального господарства України

Київ 2006

РОЗРОБЛЕНО:

НДІБК (д-р техн. наук, проф. Немчинов Ю.І.; кандидати техн. наук Мар'енков М.Г., Хавкін O.K., Бамбура A.M., Тарасюк В.Г., Шарапов Г.В., Поклонський В. Г.; Кисіль А. і., Крітов В.О., Матвеев І.В.; інженери Крищук А.Б., Недзведська О.Г., Бабік К.М., Богдан В.М., Рижов Д.І.);

ВАТ КиївЗНДІЕП (кандидати техн. наук Гудков Б.П., Поляков Г.П.; інж. Докторова Г.В.); КримНДІпроект (канд. техн. наук Кукунаєв B.C.); Інститутом геофізики ім. Субботіна НАНУ (канд. ф-м. наук Кендзера О. В.; канд. г-м. наук Омельченко В.Д.); Кримською експертною радою з оцінки сейсмічної небезпеки і прогнозу землетрусів (д-р ф-м. наук Пустовітенко Б.Г.; канд. ф-м. наук Кульчицький В. Є.; м.н.с. Пустовітенко О.О.); НДІАСБ (д-р техн. наук, проф. Городецький О.С.; канд. техн. наук Стрелець-Стрелецький Є. Б.); Одеською державною академією будівництва та архітектури (д-р техн. наук, проф. Дорофеєв B.C.; кандидати техн. наук Єгупов К.В., Шеховцов І. В.); ЧерноморНДІпроект (д-р техн. наук, проф. Пойзнер М.Б.; канд. техн. наук Сте-цкж В.А.; інженери Лень О.П., Міщенко А.В.,Гололобов А.Л., Солодянкин А.А., Кац А.Д.); ДержДорНДІ (кандидати техн. наук Коваль П.М., Ковальов П.М.);

За участю: Мінбуду України (арх. Авдієнко О.П.; канд.техн. наук Нечвпорчук А.А.; інж. Барзилович Д.В.); НДІ Проектреконструкція (д-р екон. наук Онищук Г.І., інж. Красовський Л.Т.); Кримської академії природоохоронного і курортного будівництва (д-р ф-м. наук, проф. Бугаєвський Г.М.; Панкжов Е.Ф.); СКАД СОФТ (д-р техн. наук, проф. Перельмутер А.В.); Київсоюздорпроекту (канд. техн. наук Фукс Г.Б.); Інституту гідромеханики НАНУ (д-р техн. наук, проф. Сеймов В.М.; кандидати техн. наук Островерх Б. М., Савицький О.А.); Інституту будівельної механіки (д-ри техн. наук, проф. Баженов В.А., Лізунов П. П.; д-р техн. наук Фіалко С.Ю.); УкрНДІпроектстальконструкція ім. В.М.Шимановського (кандидати техн. наук Кондра М.П., Лебедич І.М.; інж. Маньшин М.М.), КримДМНТД (канд. техн. наук Кильвандер Е.Я.) Робочої групи МНТКБ СНД: Росія (Айзенберг Я.М., Бронштейн В.І., Назаров Ю.П., Уломов В.І., Шестоперов Г.С.); Азербайджан (Оруджев Ф.М.); Арменія (Хачиян Е.Є.); Грузія (Габричідзе Г.К.); Казахстан (Ашимбаев М.У., Іцков І.Є.); Молдова (Золотков А.С.); Узбекистан (Хакімов Ш.А.); Україна (Гудков Б. П., Немчинов Ю.І.).

Комплект карт загального сейсмічного районування ЗСР-2004 - АО, А, В, С розроблено Інститутом геофізики HAH України і затверджено для впровадження в Державні будівельні норми "Будівництво у сейсмічних районах України" на спільному засіданні Міжвідомчої комісії із сейсмічного моніторингу та наукової ради з проблем геодинаміки і прогнозу землетрусів (протокол № 1 від 16 лютого 2006 р.)

ПОГОДЖЕНО:

Міністерством охорони навколишнього природного середовища України (лист № 10061/21/1-5 від 21.10.2005 р.) Державним департаментом промислової безпеки, охорони праці та гірничного нагляду (лист № 06-6а/5266 від 20.10.2005 р.) Державним департаментом пожежної безпеки МНС України (лист № 21/3/732 від 03.03.2006 р.)

ВНЕСЕНО ТА ПІДГОТОВЛЕНО ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Управлінням технічного регулювання в будівництві та Управлінням архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд

Наказом Мінбуду України від 23.08.06 № 282

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих ДБН В.1.1-12:2006

експлуатаційних впливів, від пожежі

Будівництво у сейсмічних районах України На заміну СНиП II-7-81*

Чинні від 2007-01-02

Ці Норми поширюються на проектування, будівництво, реконструкцію і відновлення залізобетонних, металевих, кам'яних і дерев'яних конструкцій будівель і споруд, що зводяться або розміщені на майданчиках із сейсмічністю 6 балів і вище.

Вимоги цих Норм є обов'язковими для органів управління, контролю та експертиз всіх рівнів.

Вимоги цих Норм не поширюються на проектування атомних станцій.

Даними Нормами передбачається забезпечення цілісності конструкцій, вихід із ладу яких загрожує обваленням будівлі або її частин. При цьому можливі пошкодження елементів конструкцій, які не загрожують безпеці людей або втраті матеріальних і культурних цінностей.

При проектуванні будівель і споруд необхідно враховувати вимоги пожежної безпеки згідно з ДБН В. 1.1-7-2002.

Вимоги даних Норм е мінімальними. На вимогу замовника рівень розрахункових навантажень і конструктивних заходів може бути підвищено у порівнянні з вимогами цих Норм.

1 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Сейсмічна небезпека. Урахування впливу ґрунтових умов

1.1.1 Інтенсивність сейсмічних дій у балах для району будівництва належить приймати на основі списку населених пунктів України (додаток А) і комплекту карт загального сейсмічного районування (ЗСР-2004) території України, наданих Інститутом геофізики НАН України і Кримською експертною радою з оцінки сейсмічної небезпеки та прогнозу землетрусів (додаток Б).

Комплект включає карти:

- карти ЗСР: А; В; С -для всієї території України у масштабі 1:2500000;

- детальні карти ЗСР: АО; А; В; С для територій АР Крим та Одеської області у масштабі 1:1000000 (врізки до карт ЗСР-2004 території України).

Зазначена на картах сейсмічна інтенсивність відноситься до ділянок із середніми за сейсмічними властивостями грунтами (II категорії згідно з таблицею 1.1).

Комплект карт ЗСР-2004 території України складається з трьох карт:

- карта ЗСР-2004-А відповідає 10 %-й імовірності перевищення розрахункової сейсмічної інтенсивності протягом 50 років і середнім періодам повторення таких інтенсивностей один раз на 500 років. Карту належить застосовувати для проектування і будівництва об'єктів та споруд масового цивільного, промислового призначення, різноманітних житлових об'єктів у міській та сільській місцевості;

- карта ЗСР-2004-В відповідає 5 %-й імовірності перевищення розрахункової сейсмічної інтенсивності протягом 50 років і середнім періодам повторення таких інтенсивностей один раз на 1000 років. Карту належить застосовувати для проектування та будівництва об'єктів і споруд підвищеного рівня відповідальності, що мають коефіцієнт надійності щодо відповідальності не менше 1,1 згідно з ГОСТ 27751-88, пошкодження або руйнування яких при впливі землетрусу може спричинити надзвичайну ситуацію регіонального рівня;

- карта ЗСР-2004-С відповідає 1 %-й імовірності перевищення розрахункової сейсмічної інтенсивності протягом 50 років і середнім періодам повторення таких інтенсивностей один раз на 5000 років. Карту належить застосовувати при проектуванні та будівництві особливо відповідальних об'єктів і споруд, що мають коефіцієнт надійності щодо відповідальності не менше 1,2 згідно з ГОСТ 27751-88, пошкодження або руйнування яких при впливі землетрусу може спричинити надзвичайну ситуацію державного рівня;

- летальна карта ЗСР-2004-АО відповідає 39 %-й імовірності перевищення розрахункової сейсмічної інтенсивності протягом 50 років і середнім періодам повторення таких інтенсивностей один раз на 100 років. Відповідні карти належить застосовувати для проектування і будівництва тільки в АР Крим і Одеській області для маловідповідальних будівель і споруд. Аналогічні об'єкти на інших територіях України проектуються з використанням карти ЗСР-А для території України.

Визначення переліку об'єктів, щодо яких використовуються карти ЗСР-2004-В і С, проводиться центральними органами виконавчої влади та органами самоврядування в межах їх компетенції згідно з чинним законодавством про об'єкти підвищеної небезпеки.

Рішення щодо вибору карти при проектуванні конкретного об'єкта та віднесення його до конкретного рівня відповідальності здійснюється генеральним проектувальником за погодженням з замовником. Інтенсивність сейсмічної дії для об'єктів, що мають важливе господарське і (або) соціальне значення і не враховані в таблиці 2.4, приймається в залежності від сполучень для даного району розрахункової інтенсивності за картами А і В у відповідності з таблицею 2.5.

1.1.2 Сейсмічну інтенсивність майданчика будівництва належить визначати з урахуванням результатів сейсмічного мікрорайонування (СМР), яке виконується для районів із сейсмічністю 6 і більше балів відповідно до складу робіт згідно з нормативними документами на інженерні вишукування для будівництва (для різноманітних об'єктів сейсмічного мікрорайонування). Швидкість розповсюдження сейсмічних хвиль у грунті визначається акредитованими лабораторіями і спеціалізованими організаціями під час виконання робіт з СМР з урахуванням вимог РСН 65-87.

У звітах про інженерно-геологічні вишукування слід зазначати категорію грунту за сейсмічними властивостями.

1.1.3 У разі відсутності карт сейсмічного мікрорайонування для об'єктів масового цивільного, промислового і сільського будівництва допускається спрощене визначення сейсмічності майданчика будівництва на основі матеріалів інженерно-геологічних вишукувань згідно з таблицею 1.1.

Зменшення сейсмічності майданчика будівництва, яка вказана на карті СМР, за матеріалами загальних інженерно-геологічних вишукувань із застосуванням таблиці 1.1 не допускається.

Уточнення сейсмічності майданчиків будівництва, нормативна бальність яких визначається за картами В і С, виконується на основі спеціальних досліджень.

Таблиця 1.1- Сейсмічність майданчика будівництва в залежності від категорії грунтів

Категорія грунту за сесмічними властивостями

Грунти

Сейсмічність майданчика будівництва при сейсмічності району, балів

Швидкості розповсюдження сейсмічних хвиль

у грунті, Vs, м/с

6

7

8

9

І

Скельні грунти усіх видів невивітрілі та слабовивітрілі; великоулам-кові грунти щільні, маловологі з магматичних порід, які вміщують до 30 % піщано-глинистого заповнювача

5

6

7

8

Vs >800

ІІ

Скельні грунти вивітрілі та сильновивітрілі; великоуламкові грунти за винятком віднесених до І категорії; піски гравелисті, крупні та середньої крупності щільні та середньої щільності маловологі та вологі; піски дрібні та пилуваті щільні та середньої щільності маловологі; пилувато-глинисті грунти із показником текучості IL≤0,5 при коефіцієнті пористості е < 0,9 - для глин і суглинків та е < 0,7 - для супісків

6

7

8

9

500< Vs <800

III

Піски крихкі незалежно від ступеня вологості та крупності; піски гравелисті, крупні та середньої крупності щільні та середньої щільності водонасичені; піски дрібні та пилуваті щільні та середньої щільності вологі та водонасичені; пилувато-глинисті грунти з показником текучості IL > 0,5; пилувато-глинисті грунти з показником текучості IL ≤0,5 при коефіцієнті пористості е≥0,9 - для глин 1 суглинків та е ≥ 0,7 - для супісків

7

8

9

10

200< Vs <500

IV

Піски крихкі водонасичені, схильні до розрідження; насипні грунти; пливуни, біогенні грунти та намули

За результатами спеціальних досліджень

Э

Vs<200

Примітка 1. У випадку неоднорідного складу грунти майданчика будівництва відносяться до найбільш несприятливої категорії грунту за сейсмічними властивостями, якщо у межах десятиметрового шару грунту, починаючи відлік від планувальної відмітки при вийманні і чорної відмітки при насипанні, сумарна потужність шарів, що відносяться до цієї категорії, перевищує 5 м.

Примітка 2. У разі прогнозування підйому рівня ґрунтових вод та (або) обводнення грунтів у процесі експлуатації будівлі категорії грунту належить визначати в залежності від властивостей грунту (ступеня вологості, показника текучості) у замоченому стані (за винятком локального аварійного замочування, вплив якого при уточненні сейсмічності майданчика не враховується).

Примітка 3. Пилувато-глинисті грунти (в т.ч. просідаючі) при коефіцієнті пористості е≥0,9 - для глин і суглинків та е≥0, 7 - для супісків можуть бути віднесені до II категорії за сейсмічними властивостями, якщо нормативне значення їх модуля деформації Е≥15 МПа, а при експлуатації споруд будуть забезпечені умови непідтоплення грунтів основи. За відсутності даних щодо консистенції або вологості глинисті та піщані грунти при розміщенні рівня ґрунтових вод вище 5 м відносяться до III категорії.

Примітка 4. Переважаючий період власних коливань ґрунтової товщі визначється за результатом мікро-сейсморайонування. За відсутності даних мікросейсморайонування допускається визначати період власних коливань ґрунтової товщі за додатком Д.

1.1.4 Проектування будівель і споруд для будівництва на майданчиках за наявності в основі будівлі просідаючих ґрунтів належить здійснювати з урахуванням вимог ДБН В. 1.1-5-2000, частина II.

Вибір конструктивно-планувальних рішень будівель і споруд, а також призначення складу та обсягу захисних заходів, які забезпечують міцність та експлуатаційну придатність об'єктів, повинні здійснюватись виходячи із розрахункової сейсмічності майданчика будівництва, потужності просідаючої товщі, прогнозу замочування грунтів основ у межах усієї або частини просідаючої товщі та очікуваної величини просідання грунтів основ.