ПІ 1.4.73-349-2005. Примірна шструкція з охорони праці для електромонтажника суднового


МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПІ 1.4.73-349-2005

ПРИМІРНА ШСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИКА СУДНОВОГО

ВСТУП

Ця „Примірна інструкція з охорони праці для електромонтажника суднового" розроблена відповідно до вимог ДНАОП 0.00-4.15-98 „Положення про розробку інструкцій з охорони праці" з урахуванням досвіду підприємств суднобудівної і судноремонтної галузі, та вимог чинних нормативно-правових актів. Вона може бути використана на підприємствах суднобудівної і судноремонтної галузі як основа для розроблення інструкції з охорони праці для електромонтажника суднового, з урахуванням вимог чинних нормативно-правових актів та технологічної документації, що діє на підприємстві, з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств-виготовлювачів обладнання.

Інструкцію з охорони праці для електромонтажника суднового, що діє на підприємстві, слід переглядати не рідше одного разу на 3 роки або до закінчення зазначеного терміну:

- у разі зміни законодавства України про охорону праці;

- у разі набуття чинності новими або переглянутими нормативно-правовими актами з охорони праці;

- за вказівкою директивних органів, вищестоящих організацій, органів державного нагляду за охороною праці;

- у випадку аварійної ситуації або нещасного випадку, що викликали необхідність перегляду інструкції;

- при впровадженні нових технологій, змін технологічного процесу або умов праці, а також при впровадженні нових видів обладнання, машин, механізмів, матеріалів, апаратури, пристроїв та інструментів.

В останньому випадку перегляд інструкції проводиться до зазначених впроваджень чи змін.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Примірна інструкція з охорони праці для електромонтажника суднового (далі - Інструкція), поширюється на осіб, які працюють за професією електромонтажника суднового (далі - електромонтажник) на суднобудівних та судноремонтних підприємствах.

1.2. До роботи електромонтажником допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд при прийомі на роботу та не мають протипоказань, навчені у встановленому порядку за основною професією, пройшли вступний інструктаж та первинний на робочому місці, стажування протягом 12-15 робочих змін, перевірку практичних навичок і знань з питань охорони праці і мають посвідчення.

Терміни стажування і допуск до самостійної роботи встановлюються розпорядним документом (наказом) по підприємству (структурному підрозділу).

1.3. Робота електромонтажника пов'язана з використанням різних інструментів, устаткування й оснащення.

Електромонтажні роботи виконуються в різних умовах (у суднових приміщеннях, на палубі, надбудовах, на стапелі, у доку, у цехах), часом у закритих і напівзакритих приміщеннях, з риштувань.

Все це вимагає неухильного виконання заходів і правил безпеки.

1.4. Електромонтажник повинен виконувати вимоги, викладені в цій Інструкції, і мати групу з електробезпеки не нижче III.

1.5. Електромонтажник в процесі роботи повинен пройти навчання з надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, за правилами поводження при виникненні аварійних ситуацій і володіти прийомами подання першої долікарської допомоги і транспортування потерпілого, знати розташування аптечки і призначення засобів, що містяться в ній, вміти ними користуватися.

1.6. У процесі виробничої діяльності на електромонтажника можуть діяти шкідливі і небезпечні виробничі фактори, що шкідливо впливають на здоров'я:

- підвищений рівень шуму і вібрації;

- машини і механізми, що рухаються, рухливі частини виробничого устаткування і вироби, що пересуваються;

- гострі крайки, задирки, кути заготовок, деталей, конструкцій;

- підвищена загазованість і запиленість повітря робочої зони;

- підвищена (знижена) температура навколишнього повітря;

- підвищена напруга в електромережі;

- падіння предметів з висоти;

- розташування робочого місця на висоті;

- робота в закритих і важкодоступних приміщеннях.

1.7. Під час роботи електромонтажник повинен знати і дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві, правил особистої гігієни і санітарії:

- переодягатися і залишати одяг в побутових приміщеннях;

- питну воду вживати у спеціально обладнаних місцях;

- прийом їжі проводити в спеціально обладнаному приміщенні, обов'язково помивши перед цим руки з милом.

1.8. Спеціальні одяг, взуття й інші засоби індивідуального захисту видаються безкоштовно в складі: костюм бавовняний, черевики шкіряні, рукавиці комбіновані, рукавички гумові, куртка і штани бавовняні на утепленій прокладці для зимових умов, каска захисна, захисні окуляри, респіратор (при необхідності).

Спецодяг, спецвзуття і засоби індивідуального захисту варто тримати в чистоті і справному стані, зберігати окремо від повсякденного одягу й особистих речей.

1.9. На будуємих і ремонтуємих суднах, а також на території підприємства, де це встановлено правилами безпеки, необхідно працювати і знаходитися в захисній касці.

1.10. При переміщенні навколо судна і по судну необхідно бути уважним, уникаючи імовірності травматизму падаючими зверху предметами або від падіння через прокладені на шляхах переміщення шланги, кабелі й інші лежачі предмети.

1.11. При роботі крана не можна знаходитися на шляху переміщення вантажу, стояти або проходити під ним.

1.12. Електромонтажник зобов'язаний:

- піклуватися про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт або під час перебування на території підприємства;

- знати і виконувати вимоги цієї Інструкції, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням і іншими засобами виробництва;

- правильно застосовувати колективні й індивідуальні засоби захисту, дбайливо відноситися до виданого у використання спецодягу, спецвзуттю й іншим засобам індивідуального захисту;

- дотримуватись вимог інструкцій з експлуатації устаткування;

- знати місцезнаходження аптечки і засобів надання долікарської допомоги, первинних засобів пожежегасіння, головних і допоміжних виходів, шляхів евакуації у випадку аварії або пожежі;

- знати номера телефонів медичної установи і пожежної охорони.

- проходити у встановленому законодавством порядку попередні і періодичні медичні огляди.

1.13. Електромонтажник повинен виконувати тільки ту роботу, що доручена адміністрацією і за умови, що безпечні способи її виконання передбачені в технологічному процесі й електромонтажник ними володіє.

У сумнівних випадках необхідно звертатися до керівника робіт з підпорядкованості за роз'ясненнями й уточненнями.

1.14. Електромонтажник в порядку суміщення може виконувати й інші роботи, наприклад, стропування і переміщення устаткування, деталей і інших вантажів, робити на верстатах, якщо він пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці та має дозвіл на виконання цих робіт.

1.15. У процесі виконання роботи і перебування на території підприємства електромонтажник зобов'язаний виконувати правила внутрішнього розпорядку, праці і відпочинку.

1.16. Про кожен нещасний випадок потерпілий або свідок нещасного випадку зобов'язаний негайно повідомити керівника робіт чи іншу уповноважену особу підприємства і вжити заходів до подання допомоги потерпілому.

1.17. Електромонтажник при виявленні порушень правил з охорони праці і пожежної безпеки іншими робітниками або виникненні небезпеки для навколишніх повинен попередити порушника про необхідність дотримання вимог, що забезпечують безпеку виконання робіт, а навколишніх - про небезпеку, що загрожує, і повідомити керівнику робіт.

1.18. При виявленні несправності устаткування, пристосувань, інструмента необхідно повідомити про це керівнику робіт. Користуватися і застосовувати в роботі несправне устаткування й інструменти не дозволяється.

1.19. Електромонтажник вправі відмовитися від дорученої роботи, якщо на робочому місці створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя і здоров'я, або для навколишніх людей і природного середовища.

Факт наявності такої ситуації повинен підтверджуватися фахівцями з охорони праці підприємства у встановленому законодавством порядку.

1.20. Електромонтажник, що порушує Інструкцію, притягується до відповідальності відповідно до діючого законодавства.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

Перед початком виконання робіт необхідно:

2.1. Упорядкувати робочий одяг: штани повинні бути навипуск, манжети рукавів застебнуті, на ногах робочі черевики або чоботи. Надягти головний убір або каску, якщо носіння її встановлене адміністрацією, підготувати захисні окуляри і діелектричні рукавички.

Робота в легкому взутті (сандаліях, тапочках, босоніжках) не дозволяється.

2.2. Оглянути робоче місце, забрати з-під ніг і проходів усе, що може перешкодити в роботі, звільнити проходи, перевірити справність огородження прорізів.

2.3. Якщо підлога в цеху, палуба судна на місці майбутньої роботи слизькі або мокрі (облиті мастилом, фарбою, водою), слід протерти слизькі місця дрантям або посипати піском, тирсою, а потім постелити гумовий килимок.

2.4. Перевірити термін придатності і справність захисних засобів, очистити й обтерти їх від пилу. Шляхом скручування діелектричних рукавичок убік пальців переконатися у відсутності проколів.

2.5. Перевірити наявність і справність необхідного для роботи інструмента і засобів індивідуального захисту. Інструмент повинен відповідати наступним вимогам:

- молоток повинен бути насаджений на ручку овального перетину, виготовлену з твердих грузлих порід сухого дерева (молодий дуб, береза, горобина) і розклинену металевим заєршеним клином. Бойок молотка повинен мати гладку злегка опуклу поверхню без наклепу, вибоїв і тріщин;

- гайкові ключі повинні відповідати розмірам гайок, голівок болтів і мати рівнобіжні губки. Не дозволяється працювати гайковим ключем із застосуванням прокладок, а також подовжувати їх трубами або використовувати контрключі;

- зубило й інший ударний інструмент повинен бути довжиною не менш 150 мм і не мати скошених і збитих потилиць, задирок, ум'ятин, вибоїв і тріщин;

- лещата повинні бути міцно закріплені на верстаті, мати рівнобіжні губки з насічкою, справне різьблення гвинта і гайки.

2.6. Переконатися, що на поверхні й усередині товщі ізоляції, що ізолює рукоятки слюсарно-монтажного інструмента (плоскогубців, гострозубців, ножиців і тому подібних), немає раковин, відколів, здуттів, дефектів. Стрижень викрутки повинен бути ізольований, ізоляція повинна закінчуватися на відстані не більш 10 мм від кінця леза.

При виявленні непридатності засобів захисту негайно повідомити керівнику робіт.

2.7. Зберігати електрозахисні засоби в шухлядах, сумках або місцях окремо від слюсарно-монтажного інструмента.

2.8. Роботу в діючих електроустановках виконувати по наряду-допуску, розпорядженню або в порядку поточної експлуатації і тільки двом робітникам.

2.9. Переконатися в достатності освітленості майбутнього місця роботи і відсутності електричної напруги на ремонтуємому устаткуванні, наявності гумових килимків.

2.10. Видалити із зони проведення робіт сторонніх осіб, звільнити робоче місце від предметів, що заважають, відгородити робочу зону й установити знаки безпеки.

2.11. Інструмент слід розмістити у спеціальні сумки або шухляди. Не дозволяється перенесення інструмента в кишенях.

2.12. Перед виконанням спільної роботи декількома особами призначити старшого працівника, що забезпечує погодженість дій робітників і дотримання ними вимог безпеки.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Роботи на струмоведучих частинах устаткування й апаратів необхідно виконувати тільки при знятій напрузі.

3.2. При виконанні робіт зі зняття напруги необхідно виконати наступні технічні заходи:

- зробити необхідні відключення і вжити заходів, що перешкоджають подачі напруги до місця провадження робіт унаслідок помилкового або мимовільного включення комутаційної апаратури;

- на приводах ручного і на ключах дистанційного керування комутаційною апаратурою вивісити забороняючий плакат: «Не включати - працюють люди» або «Не включати - робота на лінії»;

- перевірити відсутність напруги на струмоведучих частинах і всіх частинах електроустановки, виділеної для робіт;

- накласти заземлення (включити заземлюючі ножі, а там, де вони відсутні, установити переносні заземлення);

- вивісити попереджуючі і розпоряджувальні плакати, відгородити, при необхідності, робоче місце і струмоведучі частини, що залишилися під напругою.

3.3. Під час проведення робіт по зняттю напруги необхідно вжити заходів для запобігання помилкового включення комутаційних апаратів: закрити рукоятку або дверцята шафи, укрити кнопку, установити між контактами ізолюючі накладки, від'єднати проводи котушки включання. Перераховані міри можуть бути замінені від'єднанням кінців кабелю від комутаційного апарата.

3.4. Перевірку відсутності напруги слід робити переносним вольтметром або покажчиком напруги, які попередньо повинні бути перевірені на струмоведучих частинах, що свідомо знаходяться під напругою. Не допускається використовувати для перевірки відсутності напруги контрольні лампи в зв'язку з небезпекою вибуху і травмування обслуговуючого персоналу. Перевірку відсутності напруги необхідно робити як між фазами, так і між кожною фазою і заземленим корпусом устаткування або заземлюючим провідником.

3.5. Переносні заземлення необхідно спочатку приєднувати до землі, а потім після перевірки відсутності напруги накласти на струмоведучу частину. Знімати переносні заземлення слід в зворотній накладенню послідовності - спочатку зняти їх зі струмоведучої частини, а потім від'єднати від землі.