НПАОП 23.2-3.26-13. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтопереробної промисловості i. загальні положення


МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. № 278

м. Київ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 червня 2013 р. за № 926/23458

Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтопереробної промисловості

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці" та абзацу п'ятого підпункту 6 пункту 4 Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 408,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтопереробної промисловості, що додаються.
 2. З набранням чинності цим наказом уважати такими, що не застосовуються на території України, Типові галузеві норми безоплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям нафтопереробної та нафтохімічної промисловості, затверджені постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальних питаннях 23 вересня 1980 року № 269/П-10 (НПАОП 23.2-3.25-80).
 3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О. І.) у встановленому порядку:
  1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
  2. Внести наказ до Державного реєстру нормативно -правових актів з питань охорони праці.
 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О. І.

МіністрЕ. Ставицький

ПОГОДЖЕНО:

Р. Богатирьова

Міністр охорони здоров'я України

В. Акопян

Директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

М. Болотських

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій

О. А. Миколайчук

Голова Державної інспекції ядерного регулювання України

М. Ю. Бродський

Голова Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

О. Мірошниченко

Перший заступник Голови Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні

Г. В. Осовий

Перший заступник керівника Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

 1. N 278

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України 11 червня 2013 р. за N 926/23458

НОРМИ БЕЗОПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ НАФТОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Ці Норми поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, виробнича діяльність яких пов'язана з виробництвом продуктів нафтоперероблення.
 2. Ці Норми є обов'язковими для роботодавців та працівників, які зайняті виробництвом продуктів нафтоперероблення, що включає виробництво моторних палив, дистилятів, мастильних олив та консистентних мастил з нафти, продуктів для нафтохімічної промисловості та інших нафтопродуктів.
 3. Ці Норми розроблено для професій працівників, зайнятих виробництвом продуктів нафтоперероблення, відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року N 327 (далі - Код згідно з ДК 003:2010).
 4. Ці Норми визначають види і строки носіння (використання) спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), необхідних для виконання виробничого процесу працівниками, які зайняті виробництвом продуктів нафтоперероблення.
 5. Класифікація та позначення захисних властивостей ЗІЗ залежно від небезпечних та шкідливих виробничих факторів застосовані відповідно до вимог ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги і класифікація".

Позначення захисних властивостей ЗІЗ здійснюється відповідно до вимог ГОСТ 12.4.103-83 "Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".

 1. ЗІЗ мають відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року N 761.
 2. Забезпечення необхідними для виконання виробничого процесу спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими ЗІЗ, а також порядок їх утримання та зберігання визначаються відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та інши-

ми засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року N 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за N 446/15137.

 1. У цих Нормах використовуються умовні скорочення, наведені у ГОСТ 12.4.103-83 "Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".
 2. Контроль за виконанням роботодавцем своєчасного забезпечення працівників ЗІЗ здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства.
 3. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах, в установах, організаціях здійснюють трудові колективи через обрані ними професійні спілки, а в разі відсутності професійних спілок - уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці.
 4. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтопереробної

промисловості

№ з/п

Код згідно з ДК 003:20 10

Назва професії, посади

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властивостей, тип, марка ЗІЗ за ГОСТ 12.4.103-83

Строк носіння в місяцях

1

2

3

4

5

6

1. Виробництво синтетичного спирту

1.1. Компримування і транспортування газу

1

8154

Апаратник абсорбції

Костюм

З Ми

12

Берет

З

12

Рукавиці

Ми Тп 100

2

Черевики

З Ми

12

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

2

8159

8159

Апаратник газорозділення Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції

Костюм

ЗМиТп100

12

Берет

З

12

Рукавиці

Ми Тп 100

2

Черевики

МиТп

12

Фартух з поліхлорвінілу

МиМпЯж

6

Окуляри захисні закриті

Зн

до зносу

Респіратор пилогазозахис- ний

до зносу

3

8159

Обхідник лінійний

Костюм

ЗМи В

12

Берет

З

12

Чоботи кирзові

МиМпСм В

12

Рукавиці

Ми Тп 100

2

Плащ з капюшоном

Вн

36

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

4

1222.2

3115

1222.2

Майстер

Механік

Начальник зміни (промисловість)

Костюм

З Ми

12

Чоботи гумові

В

12

Берет

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

5

7233

7233

Слюсар з ремонту технологічних установок Слюсар-ремонтник

Костюм

ЗМи НмВ

12

Берет

З

12

Чоботи кирзові або

Вн

12

черевики

ЗМи

Рукавиці

Ми Тп100

2

Фартух з нагрудником

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн 30

36

Шапка

ТнМи

36

6

9322

Підсобний робітник

Костюм

З Ми

12

Берет

З

12

Чоботи гумові

Ми В

12

Рукавиці

Ми Тп100

2

Фартух з нагрудником

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн 30

36

Шапка

ТнМи

36

1.2. Сіркоочищення

7

8154

Апаратник абсорбції

Костюм

З Ми

12

Берет

З

12

Рукавиці

Ми Тп100

2

Черевики

ЗМи

12

Окуляри захисні закриті

до зносу

При виконанні робіт у відділенні сіркоочищення:

Костюм

З Ми В

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці сукняні

Ми Тп100

2

Рукавички

Ву

чергові