ДБН 6.2.6-163:2010. Сталеві конструкції норми проектування, виготовлення і монтажу


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Конструкції будівель і споруд

СТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ Норми проектування, виготовлення і монтажу

ДБН 6.2.6-163:2010

(Додатки)

Мінрегіонбуд України Київ 2011

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Український інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського" (ТОВ Укрінсталькон ім. В. М. Шима- новського)

РОЗРОБНИКИ:

В. Гейфман

, інж.; В. Гордеєв, д-р техн. наук; С. Колесниченко, канд. техн

наук;

М. Кондра

, канд. техн. наук; В. Корольов, д-р техн. наук;

М. Микитаренко, канд. техн. наук; В. Пасечнюк, інж.; А. Перельмутер, д-р

техн. наук (науковий керівник), В. Шимановський, чл.-кор. НАН України,

О. Шимановський , д-р техн. наук

За участю:

Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України)

Е. Гарф, д-р техн. наук; В. Дворецький, д-р техн. наук; В. Кір'ян, чл.-кор. НАН України; В. Книш, канд. фіз.-мат. наук; Л. Лобанов, акад. НАН України Донбаська національна академія будівництва і архітектури:

В. Василев, канд. техн. наук; Є. Горохов, д-р техн. наук; Є. Зайцев, інж.,

В. Мущанов, д-р техн. наук; I. Роменський, канд. техн. наук; А. Югов, д-р техн.наук

Київський національний університет будівництва і архітектури:

В. Пермяков, д-р техн. наук; С. Білик, д-р техн. наук; О. Нілов, канд. техн. наук; В. Юрченко, канд. техн. наук

Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка:

В. Латинський, д-р техн. наук; С. Пічугін, д-р. техн. наук ЦНДІБК ім. В. А. Кучеренка, Російська Федерація;

ЦНДІПСК ім. М. П. Мельнікова, Російська Федерація;

МДБУ, Російська Федерація.

2 ПОГОДЖЕНО:

МНС України, лист від 20.04.2010 р. № 1/03-9-1313/2583 Мінпромполітики України, лист від 14.05.2010 р. № 13/5-1 -1170 Держпожбезпеки МНС України, лист від 29.10.2010 р. № 1602/02

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

ЗАТВЕРДЖЕНОнаказ Мінрегіонбуду України від 16.12. 2010 р. № 521; від 30.12.2010 р.

ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: № 571, та від 22.08.2011 р. № 93; з 1 грудня 2011 р.

З ВНЕСЕНО:

4 НА ЗАМІНУ:

визнати такими, що не застосовуються на території України, СНиП ІІ-23-81' окрім розділів 15*-19, СНиП 111-18-75, окрім розділів 3-8; СНиП 3.03.01 -87 у частині, що стосується сталевих конструкцій, окрім п.п. 4.78-4.134

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

© Мінрегіонбуд України, 2011

Офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіонбуду України ДП "Укрархбудінформ"

ЗМІСТ

Сфера використання 1

Нормативні посилання 1

Терміни, визначення понять і познаки1

 1. Вимоги проектування 2
  1. Основні принципи забезпечення надійності, безпеки, довговічності та економічності конструкцій 2
  2. Матеріали для конструкцій і з'єднань8
  3. Розрахункові характеристики матеріалів і з'єднань11
  4. Розрахунок елементів сталевих конструкційпри центральному розтягу і стиску. ... 13
  5. Розрахунок елементів сталевих конструкційпри згині22
  6. Розрахунок елементів сталевих конструкційна дію поздовжньої сили та

згинального моменту38

 1. Розрахунок опорних плит48
  1. Розрахунок опорних частин48
  2. Розрахункові довжини і граничні гнучкості елементів сталевих конструкцій48
  3. Розрахунок листових конструкцій58
  4. Розрахунок елементів сталевих конструкційна витривалість63
  5. Проектування з'єднань сталевих конструкцій65
  6. Додаткові вимоги щодо проектування елементів будівель і споруд різного призначення78
  7. Додаткові вимоги до проектування конструкцій при ремонті, підсиленні і реконструкції87
 2. Вимоги виготовлення91
  1. Загальні положення91
  2. Вимоги до конструкторської документації, контроль якості91
  3. Вхідний контроль, зберігання металопрокату, зварювальних, лакофарбових матеріалів і металовиробів92
  4. Підготовка металопрокату, зварювальних і лакофарбових матеріалів93
  5. Розмічання, намічання, виготовлення шаблонів і кондукторів, виправлення і згинання94
  6. Різання і обробка кромок96
  7. Складання98
  8. Зварювання102
  9. Влаштування отворів і контрольне складання107
  10. Ґрунтування і фарбування109
  11. Покриття конструкцій гарячим цинкуванням і алюмінізація110
  12. Маркування, приймання і відвантаження110
 3. Вимоги монтажу 111
  1. Загальні положення111
  2. Транспортування, зберігання і подавання до монтажу112
  3. Укрупнювальне складання113
  4. Стропування, підйом, встановлення конструкцій у проектне положення113
  5. Монтаж (демонтаж) основних конструктивних елементів114
  6. Попереднє напруження конструкцій118
  7. Монтажні з’єднання118
  8. Випробування конструкцій125
  9. Контроль якості і приймання монтажних робіт126

ДОДАТОК А

Нормативні посилання 128

ДОДАТОК Б

Терміни, визначення понять і познаки134

ДОДАТОК В

Категорії конструкцій за призначенням і за напруженим станом та групи

конструкцій 140

ДОДАТОК Г

Фізичні характеристики матеріалів144

ДОДАТОК Д

Вимоги до сталей для сталевих конструкцій145

ДОДАТОК Е

Вибір сталей для конструкцій будівель і споруд147

ДОДАТОК Ж

Матеріали для з'єднання сталевих конструкцій ..152

ДОДАТОК І

Коефіцієнти умов робот для розтягнутого одиночного кутика, який прикріплюється однією полицею болтами157

ДОДАТОК К

Коефіцієнти для розрахунку на стійкість центрально і позацентрово стиснутих

елементів 158

ДОДАТОК Л

Коефіцієнт стах для розрахунку на стійкість стиснутих стрижнів тонкостінного відкритого перерізу167

ДОДАТОК М

Стиснуті елементи з гнучкою стінкою170

ДОДАТОК Н

Коефіцієнти для розрахунку на міцність елементів сталевих конструкцій171

ДОДАТОК П

Коефіцієнт стійкості при згині 173

ДОДАТОК Р

Стійкість стінок балок, укріплених поздовжніми і проміжними ребрами жорсткості . . . 178

ДОДАТОК С

Розрахункові довжини колон і стояків .181

ДОДАТОК Т

Коефіцієнти розрахункової довжини ц ділянок ступінчастих колон186

ДОДАТОК У

Таблиці для розрахунку елементів на витривалість191

ДОДАТОК Ф

Конструктивні заходи по первинному захисту металевих конструкцій від корозії

при проектуванні 197

ДОДАТОК X

Визначення властивостей сталей199

Бібліографія201

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

ДБН 362-92 Оцінка технічного стану сталевих конструкцій виробничих будівель і споруд, що знаходяться в експлуатації

ДБН А.3.1-5-96 Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва

ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.1.1-12:2006 Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В.1.2-7-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека

ДБН В. 1.2-14-2009 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В. 1.2-2:2006 Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН Г.1-4-95 Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування в будівництві

ДСТУ 3242-79 (ГОСТ 3242-79) Соединения сварные. Методы контроля качества (З'єднання зварні. Методи контролю якості)

ДСТУ 4817-2007 Двоокис вуглецю газоподібний і рідкий. Технічні умови

ДСТУ 21.513-83 Антикорозійний захист конструкцій будівель і споруд. Робочі креслення

ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ 380-94) Сталь вуглецева звичайної якості. Марки

ДСТУ Б В.1.1-17:2007 (ENV 13381-4:2002, NEQ) Вогнезахисні покриття для будівельних несучих металевих конструкцій. Метод визначення вогнезахисної здатності

ДСТУ Б В. 1.2-3:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Прогини і переміщення, вимоги проектування

ДСТУ Б В.2.6-75:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції металеві будівельні. Загальні технічні умови

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ДСТУ-Н Б В. 1.3-1:2009 Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних параметрів. Настанова

ДСТУ-НБ В.2.6-ХХ:201Х" Настанова. Проектування сталевих конструкцій. Основні положення. Вогнестійкість (EN 1993-1-2:2004, MOD)

ГОСТ 9.010-80 ЕСЗКС. Воздух сжатый для распыления лакокрасочных материалов. Технические требования и методы контроля (ЄСЗКС. Повітря стисле для розпилювання лакофарбових матеріалів. Технічні вимоги і методи контролю)

ГОСТ 839-80 Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия (Дроти неізольовані для повітряних ліній електропередачі. Технічні умови)

ГОСТ 977-88 Отливки стальные. Общие технические условия (Відливки сталеві. Загальні технічні умови)

На стадії розробки.

ГОСТ 1412-85 Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки (Чавун з пластинчастим графітом для відливок. Марки)

ГОСТ 1497-84 Металлы. Методы испытаний на растяжение (Метали. Методи випробувань на розтягування)

ГОСТ 1759.0-87 Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия (Болти, гвинти, шпильки і гайки. Технічні умови)

ГОСТ 1759.5-87(ИСО 898-2-80) Гайки. Механические свойства и методы испытаний (Гайки. Механічні властивості і методи випробувань)

ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия (Дріт сталевий зварювальний. Технічні умови)

ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики (Шорсткість поверхні. Параметри і характеристики)

ГОСТ 3062-80 Канаты стальные. Сортамент. Канат одинарной свивки типа ЛК-О конструкции 1x7 (1+6) (Канати сталеві. Сортамент. Канат одинарного звивання типу ЛК-О конструкції 1x7 (1+6))

ГОСТ 3063-80 Канат одинарной свивки типа ТК конструкции 1x19(1+6+12). Сортамент (Канат одинарного звивання типу ТК конструкції 1x19 (1+6+12). Сортамент)

ГОСТ 3064-80 Канат одинарной свивки типа ТК конструкции 1x37 (1+6+12+18). Сортамент (Канат одинарного звивання типу ТК конструкції 1x37 (1+6+12+18). СорГамент)

ГОСТ 3066-80 Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6x7 (1+6) + 1x7 (1+6). Сортамент (Канат подвійного звивання типу ЛК-О конструкції 6x7 (1+6) + 1x7 (1+6). Сортамент)

ГОСТ 3067-88 Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х 19(1+6+12)+1 х 19( 1 +6+12). Сортамент (Канат сталевого подвійного звивання типу ТК конструкції 6xl9(l+6+12)+lxl9( 1+6+12). Сортамент)

ГОСТ 3068-88 Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18). Сортамент (Канат сталевого подвійного звивання типу ТК конструкції 6х37( 1+6+12-+-18)+1 х37( 1 +6+12+18). Сортамент)

ГОСТ 3081-80 Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6). Сортамент (Канат подвійного звивання типу ЛК-О конструкції 6х19(1+9+9)+7х7(1+6). Сортамент)

ГОСТ 3090-73 Канаты стальные. Канат закрытый несущий с одним слоем зетообразной проволоки и сердечником типа ТК. Сортамент (Канати сталеві. Канат закритий несучий з одним шаром зетоподібного дроту і сердечником типу ТК. Сортамент)

ГОСТ 3822-79 Проволока биметаллическая сталемедная. Технические условия (Дріт біметалевий сталемідний. Технічні умови)

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Ручна дугова зварка. З'єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи і розміри)

ГОСТ 5521-93 Прокат стальной для судостроения. Технические условия (Прокат сталевий для суднобудування. Технічні умови)

ГОСТ 5639-82 Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна (Сталі і сплави. Методи виявлення і визначення величини зерна)

ГОСТ 5915-70* Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры (Гайки шестигранні класу точності В. Конструкція і розміри)

ГОСТ 6402-70 Шайбы пружинные. Технические условия (Шайби пружинні. Технічні умови)

ГОСТ 6713-91 Прокат низколегированный конструкционный для мостостроения. Технические условия (Прокат низьколегований конструкційний для мостобудування. Технічні умови)

ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения механических свойств (Зварні з'єднання. Методи визначення механічних властивостей)

ГОСТ 7372-79 Проволока стальная канатная. Технические условия (Дріт сталевий канатний. Технічні умови)

ГОСТ 7502-98* Рулетки измерительные металлические. Технические условия (Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод (Контроль неруйнівний. З'єднання зварні. Радіографічний метод)

ГОСТ 7564-97 Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний (Прокат. Загальні правила відбору проб, заготовок і зразків для механічних і технологічних випробувань)

ГОСТ 7669-80 Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6x36 (1+7+7/7+14)+7х7 (1+6). Сортамент (Канат подвійного звивання типу ЛК-РО конструкції 6x36 (1+7+7/7+14)+7х7 (1+6). Сортамент)

ГОСТ 7675-73 Канаты стальные. Канат закрытый несущий с одним слоем клиновидной и одним слоем зетообразной проволоки и сердечником типа ТК. Сортамент (Каната сталеві. Канат закритий несучий з одним шаром клиноподібного і одним шаром зетоподібного дроту і сердечником типу ТК. Сортамент)

ГОСТ 7676-73 Канаты стальные. Канат закрытый несущий с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетообразной проволоки и сердечником типа ТК. Сортамент (Каната сталеві. Канат закритий несучий з двома шарами клиноподібного і одним шаром зетоподібного Дроту і сердечником типу ТК. Сортамент)

ГОСТ 7795-70* Болты с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком класса точности В. Конструкция и размеры (Болти з шестигранною зменшеною головкою і напрямним підголовком класу точності В. Конструкція і розміри)