НПАОП 25.0-1.01-12. Правила охорони праці на об’єктах з переробки пластичних мас і. загальні положення


Міністерство надзвичайних ситуацій України

НАКАЗ

16.07.2012м.Київ№989

Держгірпромнагляд України

Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

“ 21 ” вересня 2012 р. за № 498

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

“ 07 ” серпня 2012 р.

за № 1336/21648

НПАОП 25.0-1.01-12

Про затвердження Правил охорони праці на об‘єктах з переробки пластичних мас

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 402, НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Правила охорони праці на об’єктах з переробки пластичних мас, що додаються.
 2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.) у встановленому порядку:
  1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
  2. Внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.
 3. З набранням чинності цим наказом уважати такими, що не застосовуються на території України, «ОСТ 23.4.247-85. ССБТ. Литье под давлением деталей из пластмасс на литьевых машинах. Требования безопасности», затверджені Мінсільгоспмаш СРСР у 1985 році, «ОСТ 23.4.24885. ССБТ. Прессование деталей из пластмасс на гидравлических прессах. Требования безопасности», затверджені Мінсільгоспмаш СРСР у 1985 році.
 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

 1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

В. Балога

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МНС України

16 липня 2012 року № 989

Держгірпромнагляд України

Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

“ 21 ” вересня 2012 р. за № 498

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

“ 07 ” серпня 2012 р.

за № 1336/21648

НПАОП 25.0-1.01-12

ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ОБ’ЄКТАХ З ПЕРЕРОБКИ ПЛАСТИЧНИХ МАС І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Ці Правила встановлюють вимоги щодо охорони праці і поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності й організаційно-правової форми, діяльність яких пов’язана з переробкою пластичних мас.
 2. Ці Правила є обов'язковими для працівників, які виконують роботи, пов’язані з переробкою пластичних мас, та роботодавців.
 3. У цих Правилах термін вживається в такому значенні:

об’єкт з переробки пластичних мас - це підприємство або організація, яке здійснює використання, перероблення, зберігання та транспортування пластичних мас за допомогою спеціальних виробничих процесів на спеціальному обладнанні.

Інші терміни, які використовуються в цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про охорону праці», ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять», затвердженому наказом Держстандарту України від 26 березня 1999 року № 164, ДСТУ 2272:2006 «Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять», затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 09 червня 2006 року № 162, ГОСТ 12.3.030-83 «ССБТ. Переработка пластических масс. Требования безопасности», затвердженому постановою Державного комітету СРСР по стандартах від 07 липня 1983 року № 2987, ГОСТ 24888-81 «Пластмассы, полимеры и синтетические смолы. Химические наименования, термины и определения», затвердженому постановою Державного комітету СРСР по стандартах від 22 липня 1981 року № 3483, ГОСТ 18322-78 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения», затвердженому постановою Державного комітету СРСР по стандартах від 15 листопада 1978 року № 2986, ДСТУ 3042-95 «Устаткування технологічне для переробки полімерних матеріалів. Терміни та визначення», затвердженому наказом Держстандарту України від 28 березня 1995 року № 91, ГОСТ 12.1.00588 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», затвердженому постановою Державного комітету СРСР по стандартах від 29 вересня 1988 року № 3388, ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности», затвердженому постановою Державного комітету стандартів Ради Міністрів СРСР від 10 березня 1976 року № 579.

 1. Будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об’єктів з переробки пластичних мас здійснюється відповідно до затвердженої проектної документації, державних стандартів, норм і правил у порядку, визначеному Законом України «Про архітектурну діяльність», та має проводитись відповідно до вимог Законів України «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про пожежну безпеку», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про об'єкти підвищеної небезпеки», Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1764, та цих Правил.

Об’єкти з переробки пластичних мас повинні мати санітарно-захисну зону, встановлену відповідно до вимог Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 року № 173, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 року за № 379/1404.

 1. Роботодавець повинен виконувати вимоги Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України і Держнаглядохоронпраці України від 27 листопада 1997 року № 32/288, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 липня 1998 року за № 424/2864 (далі - НПАОП 45.2-4.01-98).
 2. Роботодавець повинен проводити обстеження, оцінку технічного стану та паспортизацію будівель і споруд для визначення стану та придатності до подальшої їх експлуатації відповідно до вимог Правил обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27 листопада 1997 року № 32/288, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 липня 1998 року за № 423/2863 (далі - НПАОП 45.2-1.01-98).
 3. Пожежна безпека об’єктів з переробки пластичних мас повинна відповідати вимогам Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 19 жовтня 2004 року № 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2004 року за № 1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001-2004), ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва», затверджених наказом Держбуду України від 03 грудня 2002 року № 88 (далі - ДБН В.1.1-7-2002), та ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования», затвердженого постановою Державного комітету СРСР з управління якістю продукції та стандартів від 14 червня 1991 року № 875 (далі - ГОСТ 12.1.00491).
 4. Для всіх будинків, приміщень та зовнішнього устаткування має бути визначено клас зони відповідно до вимог Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок ДНАОП 0.00-1.32-01, затверджених наказом Мінпраці України від 21 червня 2001 року № 272 (далі - НПАОП 40.11.32-01), які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні.
 5. Територія об’єктів повинна бути обладнана:

дорожніми знаками відповідно до вимог ДСТУ 4100-2002 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування», затвердженого наказом Держстандарту України від 03 червня 2002 року № 326;

знаками безпеки та сигнальною розміткою відповідно до вимог ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности», затвердженого постановою Державного комітету стандартів Ради Міністрів СРСР від 24 травня 1976 року № 1267 (далі - ГОСТ 12.4.026-76), та ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT), затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 30 березня 2007 року № 71.

 1. Територія об’єкта утримується в чистоті. Не допускається влаштовувати звалища горючих відходів. У місцях виконання робіт, руху працівників та транспорту треба систематично прибирати сміття і відходи виробництва.

У зимовий період ці місця очищуються від снігу та притрушуються піском, а в літній сухий період зрошуються водою.

 1. Не дозволяється загромадження доріг, проїздів, під'їздів, а також підступів до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння.

Працівники повинні збирати сміття та відходи виробництва у спеціальні контейнери у відведених місцях. У разі заповнення 2/3 об’єму контейнера та в кінці зміни контейнери треба регулярно очищати від сміття.

 1. Територія об’єкта повинна мати зовнішнє освітлення, яке забезпечує швидке знаходження пожежних драбин, протипожежного обладнання, входів до будинків та споруд відповідно до вимог НАПБ А.01.001-2004.
 2. Усі приміщення для забезпечення нормальної роботи, проходу працівників і руху транспорту повинні мати робоче освітлення. У тих випадках, якщо подальша робота вимагає освітлення, закінчення виробничого циклу та евакуації працівників з приміщення у разі раптового відключення робочого освітлення, необхідно передбачити аварійне освітлення.

Для освітлення обладнання під час ремонту та огляду слід передбачати підключення переносних джерел освітлення.

 1. Якість води для господарсько-питних потреб та душових повинна відповідати ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747.
 2. Основні вимоги щодо захисту здоров’я і безпеки користувача, матеріалів для виготовлення, маркування та введення в обіг обладнання, що працює під тиском, повинні встановлюватись відповідно до вимог Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року № 35.
 3. Об’єкти з переробки пластичних мас повинні отримати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки згідно з вимогами статті 21 Закону України «Про охорону праці», Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107, та згідно з висновками на технологічне устаткування (машини, механізми, обладнання тощо) відповідно до Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 687.
 4. Об’єкти з переробки пластичних мас повинні мати:

затверджені у встановленому порядку технологічні регламенти (технологічні записки або технологічні картки), інструкції з ведення технологічних процесів, ремонту та очищення устаткування;

інструкції з охорони праці, затверджені відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 квітня 1998 року за № 226/2666 (далі - НПАОП 0.00-4.15-98);

нормативні акти з охорони праці, затверджені відповідно до вимог Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 року № 132, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 1994 року за № 20/229 (далі - НПАОП 0.00-6.03-93);

перелік нормативно-правових актів.

ІІ.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ З ПЕРЕРОБКИ ПЛАСТИЧНИХ МАС

 1. Загальні вимоги
  1. Атестація робочих місць за умовами праці працівників об’єктів з переробки пластичних мас повинна проводитись відповідно до вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442.
  2. На об’єктах з переробки пластичних мас повинно бути розроблене і затверджене Положення про службу охорони праці підприємства відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2004 року за № 1526/10125 (далі - НПАОП 0.00-4.21-04).
  3. Роботодавець з урахуванням специфіки видів робіт на об’єктах з переробки пластичних мас повинен організовувати навчання і перевірку знань працівників з питань охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (далі - НПАОП 0.00-4.12-05), та навчання працівників діям та способам захисту в разі виникнення аварійних ситуацій та аварій відповідно до вимог пункту 4.5 глави 4 Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях, затверджених наказом МНС України від 15 серпня 2007 року № 557, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1006/14273.
  4. Навчання і перевірка знань з питань пожежної безпеки повинні здійснюватися відповідно до вимог Переліку посад, при призначенні на які особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки та порядку їх організації, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29 вересня 2003 року № 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2003 року за № 1147/8468 (далі - НАПБ Б.06.001-2003), і Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29 вересня 2003 року № 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2003 року за №1148/8469 (далі - НАПБ Б.02.005-2003).
  5. Не дозволяється застосування праці неповнолітніх на роботах, визначених у Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 березня 1994 року № 46, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року за № 176/385.