НПАОП 10.0-5.38-13. Інструкція з безпечного проведення робіт у підземних електроустановках


Міністерство надзвичайних ситуацій України

НАКАЗ

12.12.2012м.Київ№1401

Держгірпромнагляд України

Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

“ 24 ” січня 2013 р за N° 511

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

“ 03 ” січня 2013 р.

НПАОП 10.0-5.38-13

за № 46/22578

Про затвердження Інструкції з безпечного проведення робіт у підземних електроустановках

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 402,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з безпечного проведення робіт у підземних електроустановках, що додається.

 1. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.) у встановленому порядку:
  1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
  2. Внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.
 2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

В. Сиротін

Заступник Міністра- керівник апарату

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

12 грудня 2012 року № 1401

Держгірпромнагляд України

Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

“ 24 ” січня 2013 р за N° 511

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

“ 03 ” січня 2013 р.

НПАОП 10.0-5.38-13

за № 46/22578

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕЧНОГО ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ У ПІДЗЕМНИХ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. Ця Інструкція поширюється на суб’єкти господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють монтаж, налагодження, випробування, ремонт та демонтаж підземних електроустановок.
 3. Ця Інструкція встановлює вимоги до безпечного проведення робіт під час монтажу, налагодження, випробування, ремонту та демонтажу в підземних електроустановках вугільних шахт.
 4. У цій Інструкції терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку” та Гірничому законі України.
 5. Інші терміни вживаються у такому значенні:

допускаючий - призначена особа, яка відповідає за правильність і достатність прийнятих заходів безпеки і відповідність їх характеру і місцю роботи, вказаних в наряді, за правильний допуск до роботи, а також за проведення інструктажу, що проводиться цією особою;

керівник робіт - призначена особа, що відповідає за виконання заходів безпеки, передбачених нарядом і за проведення інструктажу членів бригади, наявність, справність і правильне вживання необхідних засобів захисту, інструмента і пристосувань, збереження і постійну присутність на робочому місці заземлень, огороджень, знаків і плакатів безпеки, замикаючих пристроїв, організацію і безпечне проведення робіт;

наглядаючий - призначена особа, яка здійснює нагляд за працівниками при виконанні ними робіт в електроустановках за нарядом або розпорядженням;

наряд - письмове завдання на безпечне проведення роботи в електроустановці оформлене на бланку за встановленою формою;

розпорядження - завдання на безпечне виконання роботи, що реєструється в журналі, визначає її зміст, місце, час, заходи безпеки і осіб, яким доручено її виконання;

роботи в порядку поточної експлуатації - роботи в електроустановках, що проводяться відповідно до встановленого переліку на закріпленій ділянці протягом однієї зміни із дотриманням заходів безпеки.

 1. У цій Інструкції використовуються такі скорочення:

ВМП- вентилятор місцевого провітрювання;

ВТБ- вентиляція і техніка безпеки;

ПБ ЕЕС- Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів; ПТЕ ЕС- Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів;

РМЗ- ремонтно-механічний завод;

РРЗ- рудоремонтний завод;

ЦЕММ- центральні електромеханічні майстерні.

ІІ.ВИМОГИ ДО БЕЗПЕЧНОГО ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ У ПІДЗЕМНИХ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

 1. Загальні вимоги
  1. Роботи в підземних електроустановках поділяються на три категорії:

із зняттям напруги;

без зняття напруги на струмоведучих частинах і поблизу їх;

без зняття напруги вдалині від струмоведучих частин, що перебувають під напругою.

 1. Роботою із зняттям напруги вважається робота, що проводиться із знаттям напруги з мережі, яка живить весь комплекс електроустаткування, розміщеного в даному місці і на яке виключена випадкова подача напруги, а поблизу даної електроустановки у межах доступності силові й освітлювальні кабелі, що перебувають під напругою, не пов'язані з даною електроустановкою.
  1. Роботою без зняття напруги на струмоведучих частинах і поблизу їх вважається робота, яка проводиться безпосередньо на струмоведучих частинах, що перебувають під напругою, у відкритій шахтній атмосфері.
  2. Роботою без зняття напруги удалині від струмоведучих частин, що перебувають під напругою, вважається робота, яка виключає випадкове наближення працюючих людей до струмоведучих частин і не потребує прийняття технічних і організаційних заходів для запобігання наближення до струмоведучих частин.
  3. Роботи в підземних електроустановках виконуються за нарядом, розпорядженням або в порядку поточної експлуатації. Роботи проводяться із зняттям напруги або під напругою. За нарядом допускається виконання спеціальних робіт без зняття напруги.
  4. До робіт у підземних електроустановках допускаються особи з групою з електробезпеки, відповідно до необхідного стажу роботи в підземних електроустановках для присвоєння груп з електробезпеки, який наведено у додатку 1 до цієї Інструкції.
 2. Організаційні заходи щодо безпечного виконання робіт
  1. Роботи у підземних електроустановках виконуються за умови виконання наступних організаційних заходів:

оформлення роботи нарядом або розпорядженням;

допуск до роботи;

нагляд під час роботи;

оформлення перерв, переводів на інше робоче місце, закінчення роботи.

 1. Форма наряду на безпечне виконання робіт у підземній електроустановці наведена у додатку 2 до цієї Інструкції.
  1. За нарядом проводяться:

роботи із зняттям напруги з монтажу, налагодження, ремонту та демонтажу в електроустановках із напругою до 1140 В і вище (крім робіт, що проводяться в електроустановках із напругою до 1140 В у порядку поточної експлуатації);

налагоджувальні та інші спеціальні роботи, які виключають можливість їх виконання із зняттям напруги (перевірка відповідності фаз кабельних ліній, трансформаторів, перевірка і настроювання максимального струмового захисту за допомогою приладів і апаратів загального призначення, настроювання апаратури сигналізації, захисту, управління, автоматики).

Роботи за нарядом проводяться не менше ніж двома особами.

 1. Розпорядження на роботу в електроустановці записується в оперативному журналі безпечного виконання робіт у підземних електроустановках (додаток 3) особою, що віддала розпорядження.
  1. За розпорядженням виконуються:

позапланові (про необхідність яких не було відомо заздалегідь) роботи тривалістю не більше однієї зміни з ремонту електроустаткування із зняттям напруги в електроустановках напругою до 1140 В, не передбачені переліком робіт у порядку поточної експлуатації;

робота в особливих (аварійних) випадках.

Особливими (аварійними) визнаються випадки виконання невідкладних робіт, пов'язаних із ліквідацією або локалізацією аварії в електроустановках або гірничих виробках, а також із ліквідацією обставин, що загрожують вибухом, пожежею, порушенням провітрювання, затопленням виробок, травмуванням, великим економічним збитком.

Роботи за розпорядженням проводяться не менше ніж двома особами. В окремих випадках, якщо можлива організація безпечних заходів, допускається одноособове виконання роботи.

 1. Перелік робіт, що проводяться в електроустановках напругою до 1140 В у порядку поточної експлуатації, наведений у додатку 4 до цієї Інструкції.

Відповідно до місцевих умов головним енергетиком шахти складається додатковий перелік робіт, які виконуються в порядку поточної експлуатації. Цей перелік затверджується головним інженером шахти, а виконавці ознайомлюються з ним під підпис.

Роботи в порядку поточної експлуатації не реєструються в оперативному журналі безпечного виконання робіт у підземних електроустановках (за винятком робіт визначених пунктом 2.3 глави 2 цього розділу) і виконуються одноособово.

 1. Право видачі нарядів і віддачі розпоряджень надається посадовим особам електротехнічного персоналу, уповноваженим наказом по шахті або по організації, що їх відрядила. Зазначені особи повинні мати V групу з електробезпеки, а в електроустановках із напругою до 1140 В - не нижче IV групи з електробезпеки.
  1. Допускаючий повинен мати групу з електробезпеки не нижчу за IV, в електроустановках із напругою до 1140 В - не нижчу за III. У разі виконання робіт відрядженим персоналом допускаючий призначається з персоналу суб’єкта господарювання.
  2. Керівником робіт в електроустановках із напругою понад 1140 В призначається особа з групою з електробезпеки не нижчою за IV, а в електроустановках із напругою до 1140 В - не нижчою за III.

Керівником робіт, зазначених у пункті 2.3 глави 2 цього розділу, призначається особа з групою з електробезпеки не нижчою за IV.

Список осіб, які призначаються керівниками робіт за нарядами і розпорядженнями і за якими закріплюються іменні пломбіратори, затверджується головним енергетиком шахти.

 1. Наглядаючим призначається особа з групою з електробезпеки не нижчою за III. Наглядаючий призначається для нагляду за такелажниками і іншими особами, які не мають групи з електробезпеки, при виконанні робіт в електроустановках, а також у виробках, де є контактний провід або кабелі, що знаходяться під напругою і існує небезпека пошкодження останніх. Наглядаючий відповідає за безпечне виконання робіт.

Наглядаючий за виконанням персоналом робіт в електроустановках, у тому числі відрядженим персоналом, призначається у випадку проведення робіт в електроустановках в особливо небезпечних умовах, визначених особою, яка відповідає за електрогосподарство шахти.

 1. Одночасне виконання обов'язків відповідальних осіб:

особа, що видає наряд, може одночасно виконувати обов'язки керівника робіт і допускаючого в електроустановках, в яких не передбачаються чергові працівники;

допускаючий може одночасно виконувати обов'язки особи, що підготовлює робоче місце, керівника робіт і члена бригади;

керівник робіт може одночасно виконувати обов'язки особи, що підготовлює робоче місце і допускаючого в електроустановках в яких не передбачаються чергові працівники.

Особа, яка одночасно виконує обов’язки повинна мати групу з електробезпеки не нижче тієї, яка вимагається для осіб, обов'язки яких вона виконує.

 1. Наряд видається безпосередньо перед направленням бригади до місця роботи або перед початком підготовки робочого місця.

Наряд оформлюється у двох примірниках. Перший примірник наряду знаходиться у керівника робіт, а другий - в папці діючих нарядів. Наряд виписується в одному примірникові за умови, що його зміст і заходи безпеки фіксуються в оперативному журналі безпечного виконання робіт у підземних електроустановках. Один примірник наряду видається керівнику робіт.

Строк дії наряду встановлюється до однієї доби. Допускається щоденне подовження наряду із загальним строком його дії не більше 5 діб. Подовження наряду виконується особою, яка його видала, або особою, яка її замінює.

Наряди реєструються в оперативному журналі безпечного виконання робіт у підземних електроустановках дільниці із зазначенням дати і часу його видачі й закриття, електроустановки, номера наряду, керівника роботи (наглядаючого) та особи, що видала наряд.

 1. Розпорядження робиться чітко в усній формі безпосередньо або за допомогою засобів зв'язку керівникові робіт після запису змісту розпорядження в оперативний журнал безпечного виконання робіт у підземних електроустановках.

Оперативний журнал безпечного виконання робіт у підземних електроустановках знаходиться на кожній дільниці, в цеху або відділі, працівники яких мають право на віддання розпоряджень і у гірничого диспетчера.

Розпорядження, які видаються на початку зміни записуються в оперативний журнал безпечного виконання робіт у підземних електроустановках дільниць, цехів, відділів.

В оперативний журнал безпечного виконання робіт у підземних електроустановках диспетчера записується розпорядження, віддане під час зміни і у разі відсутності в нарядній дільниці, цеху, відділу посадової особи, яка має право віддавати розпорядження.

 1. Після повного закінчення роботи керівником робіт перевіряється стан заземлення електроустановки, виведення бригади з робочих місць, зняття тимчасові огорожі, переносних плакатів і заземлення, вибухозахист електроустаткування та його пломбування.
  1. Повне закінчення роботи (закриття нарядів) оформляється керівником робіт записом в наряді і оперативному журналі безпечного виконання робіт у підземних електроустановках.

Керівник робіт повинен не пізніше наступного дня здати наряд особі, що його видала, після перевірки правильності оформлення.