НПАОП 0.00-6.03-06. Порядок знищення вибухових матеріалів промислового призначення


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.07.2006 № 827/12701

НПАОП 0.00-6.03-06

ПОРЯДОК

знищення вибухових матеріалів промислового призначення

 1. Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів господарювання, які виробляють вибухові матеріали чи проводять вибухові роботи.
 2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях відповідно до Закону України “Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення”.
 3. Знищенню підлягають вибухові матеріали, що не відповідають вимогам нормативно-технічної документації.
 4. Знищення вибухових матеріалів здійснюється на підставі письмового розпорядження керівника суб’єкта господарювання, який виробляє вибухові матеріали чи проводить вибухові роботи.
 5. Знищення вибухових матеріалів виконується підривниками під керівництвом завідувача складу вибухових матеріалів або особи технічного нагляду, призначеної керівником суб’єкта господарювання.
 6. Місце для знищення вибухових матеріалів облаштовується відповідно до проекту на облаштування, затвердженого керівником суб’єкта господарювання та узгодженого місцевим органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду.
 7. Знищення вибухових матеріалів здійснюється виключно визначеними в цьому Порядку способами.
 8. Знищення вибухом проводиться за допомогою вибухових матеріалів, характеристики яких відповідають вимогам нормативно-технічної документації.
 9. Маса вибухових матеріалів, які знищуються методом підриву або спалювання, визначається безпечними відстанями, зазначеними в проекті на облаштування місця для знищення вибухових матеріалів.
 10. Знищення вибухом патронованих вибухових речовин допускається здійснювати пачками; детонаторів, детонувальних шнурів, хвилеводів та піротехнічних реле - у будь-якій упаковці закопаними в землю або іншими способами, що виключає розкидання виробів, які не здетонували.
 11. Вибухові матеріали, що не піддаються знищенню вибухом, знищуються шляхом спалювання. Безпечні відстані при цьому розраховуються так, як і при знищенні відповідної кількості вибухових матеріалів вибухом. Забороняється знищувати шляхом спалювання детонатори і вироби, які їх вміщують.
 12. Спалювання вибухових матеріалів проводиться тільки в суху погоду.
 13. Вибухові речовини, вогнепровідні шнури і детонувальні шнури спалюють окремо. Спалювання порохів здійснюється доріжками завширшки не більше ніж 30 см і завтовшки шару до 10 см та відстані між ними не менше ніж 5 м. Одночасно дозволяється підпалювати не більше ніж три доріжки.

Патрони вибухових речовин при спалюванні розкладаються в один шар, не торкаючись один одного.

 1. Забороняється спалювати вибухові матеріали в їх тарі. Перед спалюванням вибухових речовин необхідно переконатися у відсутності в них засобів ініціювання.
 2. Для підпалювання вогнища з вибуховими матеріалами необхідно з підвітряного боку прокласти вогнепровідний шнур чи доріжку з легкозаймистого матеріалу завдовжки не менше ніж 5 м.
 3. Вогнище повинно бути таким, аби в нього не доводилося підкладати горючий матеріал під час спалювання вибухових матеріалів. Забороняється огляд місця спалювання до повного припинення горіння вогнища з вибуховими матеріалами.
 4. Розчиненням у воді дозволяється знищувати тільки неводостійкі вибухові речовини на основі аміачної селітри, які не містять нітроефіру та гексогену.

Розчинення допускається проводити в ємностях, які виключають забруднення навколишнього середовища. Нерозчинний осад знищується одним з методів, визначеним у цьому Порядку.

 1. Після закінчення знищення вибухових матеріалів персонал, який виконував відповідні операції, зокрема керівник робіт, зобов'язаний переконатися в повному знищенні виробів з вибуховими речовинами.
 2. За результатами знищення вибухових матеріалів складається акт довільної форми із зазначенням найменування і кількості знищених вибухових матеріалів, причини і способу знищення. Акт складається в двох примірниках, один з яких зберігається на складі вибухових матеріалів, а другий передається до бухгалтерії суб’єкта господарювання.
 3. Звільнена тара повинна бути ретельно очищена від залишків вибухових речовин. Непридатна до використання тара і тара зі слідами ексудату повинна бути знищена окремо.

М.В. Саварин

Голова Державного департаменту промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України