НПАОП 0.00-6.05-06. Порядок включення (виключення) вибухових матеріалів промислового призначення до (з) переліку вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування


ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МНС України 09.08.2006 № 515

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

„23”серпня 2006 р.

за № 1006/12880

НПАОП 0.00-6.05-06 ПОРЯДОК

включення (виключення) вибухових матеріалів промислового призначення до (з) Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування

 1. Цей Порядок розроблено на виконання вимог статті 10 Закону України «Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення».
 2. Розроблені, ввезені в Україну та конверсійні вибухові матеріали включаються до Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування, який затверджується наказом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду, (далі - Перелік), за умови проведення у встановленому порядку приймальних випробувань та отримання сертифіката відповідності.
 3. Для включення вибухових матеріалів до Переліку суб'єкт господарювання подає до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду заяву за зразком, що додається.

До заяви додаються належним чином завірені копії затверджених і зареєстрованих у встановленому порядку територіальними органами Держспоживстандарту України технічних умов на вибуховий матеріал та сертифіката відповідності вибухового матеріалу.

 1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду протягом 30 робочих днів після реєстрації заяви письмово повідомляє суб'єкт господарювання про включення вибухових матеріалів до Переліку або про відмову з належним обґрунтуванням.
 2. Рішення про відмову щодо включення вибухових матеріалів до Переліку приймається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду у разі ненадання суб'єктом господарювання необхідних документів та(або) неправильного їх оформлення.
 3. Виключення вибухових матеріалів з Переліку здійснюється у разі закінчення терміну дії технічних умов, сертифіката відповідності або встановлення невідповідності характеристик вибухового матеріалу вимогам технічних умов наказом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду.

7. Накази про включення (виключення) вибухових матеріалів до (з) Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва та застосування видаються не рідше ніж один раз на півроку і оприлюднюються в Інформаційному бюлетені з охорони праці Національного науково-дослідного інституту охорони праці, журналі «Охорона праці» та на веб-сайті Державного департаменту промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Голова Державного департаменту промислової безпеки, охорони праці

та гірничого нагляду МНС УкраїниМ.В.Саварин

Додаток

до пункту 3 Порядку включення (виключення) вибухових матеріалів промислового призначення до (з) Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування

ЗАЯВА

Прошу включити

(найменування вибухового матеріалу)

до Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного

виробництва і застосування.

Заявник:

 1. повна назва суб'єкта господарювання
 2. ідентифікаційний код суб'єкта господарювання
 3. зареєстрований вид діяльності згідно з КВЕД
 4. місцезнаходження суб'єкта господарювання
 5. посада, прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, факс, електронна адреса керівника суб'єкта господарювання

Додатки: 1) копія ТУвід „”,терміндіїз

до;

 1. копія сертифіката відповідності № від „”

термін дії з до

Керівник

суб'єкта господарювання

М.П.(підпис)(ініціалитапрізвище)

" " 200

М.В. Саварин

Г олова Державного департаменту промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України