НПАОП 0.00-3.17-12. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам окремих виробництв


Міністерство надзвичайних ситуацій України

НАКАЗ

06.11.2012м.Київ№1308

Держгірпромнагляд України

Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

“ 13 ” грудня 2012 р. за № 502

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

“ 23 ” листопада 2012 р.

за № 1968/22280

НПАОП 0.00-3.17-12

Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам окремих виробництв

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 402, НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам окремих виробництв, що додаються.
 2. З набранням чинності цим наказом вважати такими, що не застосовуються на території України, «Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств», затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних

питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних спілок від 12 лютого 1981 року № 47/П-2.

 1. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.) у встановленому порядку:
  1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
  2. Внести його до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.
 2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

В. Бут

Виконуючий обов’язки Міністра генерал-лейтенант служби цивільного захисту

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

06 листопада 2012 року № 1308

Держгірпромнагляд України

Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

“ 13 ” грудня 2012 р. за № 502

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

“ 23 ” листопада 2012 р.

за № 1968/22280

НПАОП 0.00-3.17-12

НОРМИ БЕЗОПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ ОКРЕМИХ ВИРОБНИЦТВ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Ці Норми розроблено відповідно до Закону України «Про охорону праці».
 2. Ці Норми поширюються на суб’єкти господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, що здійснюють діяльність з

виконання робіт у виробництві ртутних термометрів, авторучок, целулоїду та виробів з нього, музичних інструментів, протезів.

 1. Ці Норми розроблено для професій працівників, які виконують роботи з виробництва ртутних термометрів, авторучок, целулоїду та виробів з нього, музичних інструментів, протезів, перелік яких відповідає Класифікатору професій ДК 003:2010, затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327.
 2. Ці Норми встановлюють вимоги щодо видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), їх видів і строків носіння для працівників, які виконують роботи з виробництва ртутних термометрів, авторучок, целулоїду та виробів з нього, музичних інструментів, протезів, класифікація та позначення захисних властивостей яких відповідають ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація» та ГОСТ 12.4.103-83 «ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация».
 3. Вимоги до рівня безпеки ЗІЗ, проведення процедури оцінки відповідності таким вимогам, встановлення правил маркування зазначених засобів та введення їх в обіг повинні відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.
 4. Забезпечення ЗІЗ працівників, які виконують роботи з виробництва ртутних термометрів, авторучок, целулоїду та виробів з нього, музичних інструментів, протезів, а також порядок їх утримання та зберігання здійснюються відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137.
 5. Працівники, зайняті на роботах з ртуттю, забезпечуються спеціальним одягом із компактної бавовняної тканини світлого кольору глухого крою без кишень, спеціальним взуттям з гладким верхом та рушником.
 6. Спеціальний одяг, забруднений ртуттю, підлягає демеркуризації та пранню в спеціалізованих пральнях відповідно до «Санитарных правил при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным наполнением», затверджених Головним державним санітарним лікарем СРСР 04 квітня 1988 року № 4607-88.
 7. У спеціальному одязі допускається застосування тканин, які мають висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідно до сфери застосування.
 8. Працівники окремих виробництв, які виконують роботи, не зазначені у розділі II цих Норм, забезпечуються ЗІЗ згідно з вимогами чинного законодавства.
 9. Контроль за виконанням роботодавцем своєчасного забезпечення працівників ЗІЗ здійснюється відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2004 року за № 1526/10125.
 10. НОРМИ БЕЗОПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ ОКРЕМИХ ВИРОБНИЦТВ

з/п

Код згідно з ДК 003:2010

Професійна назва роботи

Найменування спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення

захисних

властивостей

ЗІЗ

Строк

носіння

(місяці)

1

2

3

4

5

6

1. Виробництво ртутних термометрів

1

8340

Вакуумник

Костюм

Напівчеревики

Рукавички

Рукавички

Окуляри захисні відкриті

ЗМи

ЗМиСм

ВнМи

Ми

12 24 До зносу 2

До зносу

2

7311

Відмітчик

термометрів

Костюм

Берет

Напівчеревики

Рукавички

Рукавички

Окуляри захисні закриті Респіратор захисний з протиртутним патроном

ЗМиЯа

З

ЗМиЯж

МиЯж

Ми

12

24

24

6

3

До зносу До зносу

3

7322

Видувальник

скловиробів

Костюм

Берет

Напівчеревики Фартух з нагрудником Рукавички

Окуляри захисні закриті

ЗМиТи

З

ЗМи

МпТр

МиТоТи

12

24

24

Черговий

3

До зносу

4

8284

Виробник шкал та сіток фотоспособом

Костюм Напівчеревики Фартух з нагрудником Рукавички Рукавички

Окуляри захисні закриті Респіратор протигазовий

ЗМи

ЗМиК20

К50Щ20

Ми

МиК50Щ20

12

24

Черговий

1

3

До зносу До зносу

5

8153

Дистиляторник

Комбінезон

ЗМиЯт

12

ртуті

Берет

З

12

9322

Дозувальник ртуті

Напівчеревики

ЗМиЯт

12

Фартух з нагрудником

ЗМиЯт

Черговий

Білизна натільна

ЗМи

6

Рукавички

Ми

1

Рукавички

МиЯт

3

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор захисний з

До зносу

протиртутним патроном

1

2

3

4

5

6

6

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Комбінезон

Берет

Черевики

Рукавички

Рукавички діелектричні Калоші діелектричні Окуляри захисні закриті Респіратор захисний з протиртутним патроном

ЗМи

З

ЗМиСм

Ми

Эн

Эн

12

24

24

1

Чергові Чергові До зносу До зносу

7

9322

Запаювальник колб та посудин

Костюм

Берет

Напівчеревики Фартух з нагрудником Рукавички

Окуляри захисні закриті Респіратор захисний з протиртутним патроном

ЗМи

З

ЗМи

ТиТо

ТиТо

12

12

24

Черговий

2

До зносу До зносу

8

9311

Калібрувальник

скловиробів

Костюм

Берет

Напівчеревики

Рукавички

Окуляри захисні відкриті

ЗМи

З

ЗМи

МиМп

12

24

24

2

До зносу

9

7322

Контролер скляного виробництва

Костюм

Напівчеревики

Рукавички

Рукавички

Окуляри захисні відкриті

ЗМи

ЗМиСм

МиМп

ВнМи

12

24

3

До зносу До зносу

10

1222.2

1222.2

1222.2

Майстер виробництва Майстер зміни Майстер з ремонту приладів та апаратури

Костюм

Напівчеревики

Рукавички

Окуляри захисні закриті Респіратор газопилозахисний

ЗМи

ЗМиЯт

Ми

24

24

6

До зносу До зносу

1

2

3

4

5

6

11

8290

Маркувальник

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

24

Напівчеревики

ЗМи

24

Рукавички

Ми

2

Рукавички

МиОаК50

2

Окуляри захисні відкриті

До зносу

Респіратор захисний з

До зносу

протиртутним патроном

12

7223

Налагоджувальник

Костюм

ЗМи

12

склоробних

Берет

З

24

автоматів і

Черевики

ЗМи

24

напівавтоматів

Рукавички

Ми

1

Окуляри захисні закриті

До зносу

13

1222.2

Начальник

Халат

ЗМи

24

виробництва

Напівчеревики

ЗМи

24

14

8131

Оператор видувного

Костюм

ЗМиТи

12

напівавтомата

Берет

ЗТи

24

Черевики

ЗМи

24

Рукавички

МиТи

1

Окуляри захисні закриті

До зносу

15

7311

Оператор установки

Костюм

ЗМи

12

вимірювання об’єму

Берет

З

24

Черевики

ЗМи

24

Рукавички

Ми

1

16

9322

Підсобний робітник

Костюм

ЗМиПн

12

Черевики

ЗМиСм

24

Рукавиці

МиМп

1

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Шапка

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

36

Рукавиці утеплені

Тн

24

17

9132

Прибиральник

Костюм

ЗМиПн

12

виробничих

Напівчеревики

ЗМиСм

24

приміщень

Рукавиці

МиМп

1

Під час вологого прибирання

вручну додатково:

12

Чоботи

МиВСм

2

Рукавички

МиМпВн