НПАОП 0.00-3.19-13. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва штучної шкіри і технічних тканин


Міністерство надзвичайних ситуацій України

НАКАЗ

14.12.2012 м. Київ

№ 1421

Держгірпромнагляд України

Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

“ 08 ” січня 2013 р.

“ 13 ” лютого 2013 р. за № 52 1

НПАОП 0.00-3.19-13

за № 71/22603

Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва штучної шкіри і технічних тканин

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 402,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва штучної шкіри і технічних тканин, що додаються.
 2. У встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.) внести наказ до Державного реєстру нормативно- правових актів з питань охорони праці.
 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

В.Сиротін

Заступник Міністра- Керівник апарату

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

14 грудня 2012 року № 1421

Держгірпромнагляд України

Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

“ 13 ” лютого 2013 р. за № 52 1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

“ 08 ” січня 2013 р.

за № 71/22603

НПАОП 0.00-3.19-13

НОРМИ

БЕЗОПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ ВИРОБНИЦТВА ШТУЧНОЇ ШКІРИ І ТЕХНІЧНИХ ТКАНИН

I. Загальні положення

 1. Ці Норми розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України «Про охорону праці».
 2. Ці Норми поширюються на підприємства, установи, організації незалежно від форм власності і підпорядкування та фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, діяльність яких пов’язана з виробництвом штучної шкіри і технічних тканин.
 3. Ці Норми розроблено для професій працівників, зайнятих на виконанні робіт, наведених у пункті 1.2 цього розділу, перелік яких відповідає «Класифікатору професій» ДК 003-2010, затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року № 327.
 4. Ці Норми визначають види і строки носіння (використання) працівниками спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), необхідних для виконання виробничого процесу, пов’язаного з виробництвом штучної шкіри і технічних тканин.
 5. Класифікація та позначення захисних властивостей ЗІЗ залежно від небезпечних і шкідливих виробничих факторів застосовуються відповідно до вимог ДСТУ 7239:2011 ССБП. «Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація».
 6. Забезпечення працівників підприємств і організацій необхідними для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок їх утримання та зберігання визначаються відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137 (далі - НПАОП 0.00-4.01-08). Відповідно до цих Норм допускається застосування спеціального одягу, виготовленого з інших типів тканин, сертифікованих в установленому порядку.
 7. Працівники підприємств виробництва штучної шкіри і технічних тканин, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, забезпечуються ЗІЗ згідно з Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості, затвердженими наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16 квітня 2009 року № 62, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 12 травня 2009 року за № 424/16440 (далі - НПАОП 0.00-3.07-09), або за нормами ЗІЗ інших галузей промисловості.
 8. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва штучної шкіри і технічних тканин

з/п

Код згідно з ДК 003: 2010

Професійна назва роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властивостей, марка ЗІЗ згідно з ГОСТ 12.4.103-83

Строк носіння в місяцях

1

2

3

4

5

6

Виробництво плівкових матеріалів гарячим способом

із композиційних матеріалів

1

8151

Апаратник диспергування

Костюм бавовняний

З

12

пігментів і барвників

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавички трикотажні

Мп

1

Респіратор пилогазозахисний

-

До зносу

Окуляри захисні

-

До зносу

При виконанні робіт у

вологому середовищі:

Чоботи гумові замість

черевиків шкіряних

В

6

Рукавички гумові

В

1

2

8151

Апаратник змішування

Костюм бавовняний

З

9

Фартух прогумований

Вн

Черговий

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавички трикотажні

Мп

0,5

Окуляри захисні

-

До зносу

Респіратор

-

До зносу

При роботі у вологому

середовищі:

Чоботи гумові замість

черевиків шкіряних

Вн

6

3

8231

Апаратник приготування

Костюм бавовняний

З

12

гумових клеїв та покриттів

Черевики шкіряні

Ми, У

12

Рукавиці брезентові

Мп

3

При виконанні робіт у

вологому середовищі:

Чоботи гумові замість

черевиків шкіряних

Вн

12

Респіратор

-

До зносу

Окуляри захисні

-

До зносу

1

2

3

4

5

6

4

8151

Апаратник приготування

Костюм бавовняний

З

12

хімічних розчинів

Фартух прогумований з

нагрудником

Вп, Кк, Щ50

6

Черевики шкіряні

Ми, З

12

Рукавиці бавовняні

Ми, З

2

Окуляри захисні

-

До зносу

При виконанні робіт у

вологому середовищі:

Чоботи гумові замість

черевиків шкіряних

Вн

12

5

8153

Апаратник промивання

Костюм бавовняний з

водовідштовхувальним

просоченням

Вн

12

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн

12

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавички гумові

В

0,5

Рукавички трикотажні

З

1

Окуляри захисні

-

До зносу

6

9411

Вагар

Костюм бавовняний з

водовідштовхувальним

просоченням

Вн, З

12

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн

6

Черевики шкіряні

Мп

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Чоботи утеплені

Тнв

36

7

8159

Вальцювальник (хімічне

Напівкомбінезон бавовняний

З

12

виробництво)

Сорочка бавовняна

З

12

Черевики шкіряні

Мп

12

Рукавиці суконні

Ми

1

Окуляри захисні

-

До зносу

8

9333

Вантажник

Костюм бавовняний

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

Черевики

Ми, У

12

Каска

-

До зносу

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Чоботи утеплені

Тн20

36