НПАОП 63.21-3.03-08. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства


ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.12.2008 № 292

Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці 28 січня 2009 року за № 445

НПАОП 63.21-3.03-08

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 січня 2009 року за № 73/16089

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Ці Норми розроблено відповідно до Закону України "Про охорону праці".
  2. Ці Норми поширюються на підприємства, установи, організації дорожнього господарства, які забезпечують будівництво, ремонт та експлуатацію автомобільних доріг та мостів, незалежно від підпорядкування та форми власності.
  3. Ці Норми визначають види і строки носіння (використання) спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, необхідних для виконання виробничого процесу працівниками дорожнього господарства.
  4. Норми містять відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2005, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічногорегулювання та споживчої політики від 26.12.2005 № 375, перелік професій (посад) працівників підприємств і організацій дорожнього господарства, перелік робіт, спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), терміни їх використання, а також класифікацію за захисними властивостями та позначення відповідно до ГОСТ 12.4.103-83 "ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация" і ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация".
  5. Крім цих Норм, для виконання робіт на підприємствах та в організаціях дорожнього господарства працівники повинні забезпечуватися ЗІЗ відповідно до "Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств", затверджених постановою Держкомпраці СРСР та Президії ВЦРПС від 12.02.81 № 47/П-2.
  6. Порядок забезпечення необхідними для виконання виробничого процесу ЗІЗ працівників підприємств та організацій, а також порядок їх утримання та зберігання визначені Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 № 53, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за № 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).
  7. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників засобами індивідуального захисту на підприємствах здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці підприємств.
  8. Громадський контроль за правильним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють трудові колективи через обраних ними вповноважених та професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників, а в разі відсутності професійних спілок - уповноважені наймані працівниками особи з питань охорони праці.

ІІ.Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства

з/п

Код згідно з ДК 003:2005

Професійна

назва

роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властивостей ЗІЗ

Строк

носіння

(місяців)

1

2

3

4

5

6

І. Будівництво автомобільних доріг та мостів

1

8332.2

Асфальто-

бетонник

При виконанні робіт з укладання холодного асфальтобетону: Напівкомбінезон бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

При виконанні робіт з укладання гарячого асфальтобетону

Напівкомбінезон бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці

При укладанні гарячого асфальтобетону вручну додатково:

Наколінники

Ми З Нт Нм

Ми З Тп Нм

Ми

12

12

1

12

12

1

До зносу

1

2

3

4

5

6

2

7129.2

Бруківник

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з металевими носками Наколінники Рукавиці комбіновані

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці Напівчоботи утеплені Рукавички утеплені Шапка

Ми З Мун 50

Ми

Ми

Тн

Тн

Тн 20 Тн Тн

12

12

До зносу 1

36

36

48 До зносу 36

3

8332.1

Машиніст

автогрейдера

Комбінезон бавовняний Рукавиці комбіновані двопалі При роботі без кабін і в кабінах, що не опалюються, на зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці Напівчоботи утеплені Рукавички утеплені Шапка

Ми З Ми

Тн

Тн

Тн 20 Тн Тн

12

1

36

36

48 До зносу 36

4

8332.2

Машиніст

автогудро

натора

Комбінезон бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

Нм Ми Нм Нм

12

12

1

5

8332.1

Машиніст

бетоно

укладача

Комбінезон бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці Напівчоботи утеплені Рукавички утеплені Шапка

Ми З З З

Тн

Тн

Тн 20 Тн Тн

12

24

1

36

36

48 До зносу 36

1

2

3

4

5

6

6

8332.2

Машиніст

грейдера

причіпного

Комбінезон бавовняний Рукавиці комбіновані двопалі

При роботі без кабін і в кабінах, що не опалюються, на зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці Напівчоботи утеплені Рукавички утеплені Шапка

Ми З Ми

Тн

Тн

Тн 20 Тн Тн

12

1

36

36

48 До зносу 36

7

8332.1

Машиніст котка самохідного з рівними вальцями

Комбінезон бавовняний Напівчоботи шкіряні Рукавиці комбіновані

Нм Ми Нм Нм

12

24

1

8

8332.1

Машиніст котка самохідного та напівпри- чіпного на пневматичних шинах

Комбінезон бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

При улаштуванні земляного полотна і основи дорожнього одягу узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці Напівчоботи утеплені Рукавички утеплені Шапка

Нм Ми Нм Нм

Тн

Тн

Тн 20 Тн Тн

12

24

1

36

36

48 До зносу 36

9

8332.2

Машиніст машини для влаштування швів під час виконання дорожніх робіт

Комбінезон бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Респіратор пилозахисний

Ми З З Ми П

12

12

1

До зносу

10

8332.1

Машиніст

нарізувача

швів

самохідного

Комбінезон бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

Респіратор пилозахисний

Ми З З Ми П

12

12

1

До зносу

1

2

3

4

5

6

Спеціалізація:

Машиніст машини для зняття фаски (дорожньо- будівельні роботи)

Комбінезон бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані двопалі

Пн Ми Ми Ми

12

12

1

11

8151.3

Машиніст

розпушу

вальних

машин

Комбінезон бавовняний Чоботи кирзові Рукавиці комбіновані

На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці Напівчоботи утеплені Рукавички утеплені Шапка

МиЗ

З

З

Тн

Тн

Тн 20 Тн Тн

12

12

1

36

36

48 До зносу 36

12

8332.1

Машиніст

укладача

асфальто

бетону

Комбінезон бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Окуляри захисні

Нм Ми Нм Нм Закриті

12

24

1

До зносу

13

8212.1

Оператор установки для приготування бітумної емульсії

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Респіратор газопилозахисний Окуляри захисні

Нм Ми Нм Нм ГП Закриті

12

12

1

До зносу До зносу

14

8331.1

Тракторист

Комбінезон бавовняний Рукавиці комбіновані двопалі

При роботі без кабін і в кабінах, що не опалюються, на зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці Напівчоботи утеплені Рукавички утеплені Шапка

Ми З Ми

Тн

Тн

Тн 20 Тн Тн

12

1

36

36

48 До зносу 36

1

2

3

4

5

6

15

8161.1

Машиніст

електро

станції

пересувної

Комбінезон бавовняний Черевики шкіряні Г алоші діелектричні Рукавички гумові діелектричні Рукавиці комбіновані На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці Напівчоботи утеплені Рукавички утеплені Шапка

Ми З Нт Эн Эн

Ми

Тн

Тн

Тн20

Тн

Тн

12

12

До зносу До зносу

1

36

36

48 До зносу 36

Спеціалізація:

Машиніст

освітлювальної

установки

Комбінезон бавовняний Черевики шкіряні Г алоші діелектричні Рукавички гумові діелектричні Рукавиці комбіновані Окуляри захисні

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці Напівчоботи утеплені Рукавички утеплені Шапка

Ми З Нт Эн Эн

Ми

Закриті

Тн

Тн

Тн20

Тн

Тн

12

12

До зносу До зносу

1

До зносу

36

36

48 До зносу 36

Примітка. Працівникам за професіями розділу І, які залучаються до виконання робіт з ремонту та утримання автомобільних доріг, додатково видається жилет сигнальний із світловідбивними смугами (черговий).

1

2

3

4

5

6

ІІ. Експлуатація та ремонт автомобільних доріг та мостів

16

8332.2

Дорожній

Костюм бавовняний

Ми З

12

робітник

Плащ непромокальний

Вн

36

Черевики шкіряні

З

12

Рукавиці комбіновані

З

1

Жилет сигнальний*

Со

12

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

Брюки бавовняні на

Тн

36

утеплювальній прокладці

Напівчоботи утеплені

Тн20

48

Рукавички утеплені

Тн

До зносу

Шапка

Тн

36

17

8212.3

Завантажувач

Напівкомбінезон бавовняний

Ми З

12

варильних

Черевики шкіряні

Нт

12

котлів

Рукавиці комбіновані двопалі

Нм

1

18

3152

Інженер

Костюм бавовняний

Ми З

12

з технічного

Плащ непромокальний

Вн

36

нагляду

Черевики шкіряні

З

12

Рукавиці комбіновані

З

1

Узимку додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

Брюки бавовняні на

Тн

36

утеплювальній прокладці

Напівчоботи утеплені

Тн20

48

Рукавички утеплені

Тн

До зносу

Шапка

Тн

36

Спеціалізація:

Інженер

Костюм бавовняний

Ми З

12

з технічного

Плащ непромокальний

Вн

36

нагляду

Черевики шкіряні

З

12

(дорожньо-

Рукавиці комбіновані

З

1

будівельні

Жилет сигнальний*

Со

12

роботи)

Узимку додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

Брюки бавовняні на

Тн

36

утеплювальній прокладці