НПАОП 60.2-3.06-98. Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам автомобільного транспорту


КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 20 жовтня 1998 року № 207

Про затвердження Типових норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам автомобільного транспорту

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 січня 1999 р. за № 1/3294

Відповідно до статті 10 Закону України «Про охорону праці», постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 1995 р. № 535 «Про розвиток виробництва засобів індивідуального захисту працюючих та відповідної наукової бази» і враховуючи рішення редакційної комісії, створеної наказом Комітету від 20.07.98 № 145, про розгляд проекту Типових норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам автомобільного транспорту

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам автомобільного транспорту (далі — Типові норми), що додаються.
 2. Зазначені Типові норми набувають чинності з 1 березня 1999 року.
 3. Зі вступом у дію цих Типових норм вважати такими, що не застосовуються на території України щодо працівників автомобільного транспорту, «Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим автомобильного транспорта и шоссейных дорог», затверджені постановою Державного комітету СРСР із праці й соціальних питань і Президії ВЦРПС від 20 лютого 1980 р. № 43/П-2, доповнені та змінені постановами цих органів від 21 серпня 1985 р. № 289/П-8, від 6 листопада 1986 р. № 476/П-12.
 4. Управлінню по нагляду в машинобудуванні, на транспорті та у зв’язку разом з Міністерством транспорту України:
  1. До 31 січня 1999 року визначити потреби підприємств, установ, організацій у зазначених Типових нормах.
  2. Вжити заходів щодо вивчення вимог Типових норм державними інспекторами та іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці, експертами Експертно-технічних центрів, працівниками підприємств, установ, організацій, апаратом Департаменту автомобільного транспорту у двомісячний термін від дня їх одержання.
  3. Установити постійний контроль за виконанням Типових норм власниками підприємств (уповноваженими ними органами), посадовими особами та працівниками.
 5. Начальнику управління по нагляду в машинобудуванні, на транспорті та у зв’язку Полянському С. А. подати протягом двох тижнів після державної реєстрації Головному управлінню охорони праці Комітету відповідні матеріали для включення Типових норм до Державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці.
 6. Головному управлінню охорони праці Комітету забезпечити подання до редакції журналу «Охорона праці» замовлення на видання Типових норм.
 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника управління по нагляду в машинобудуванні, на транспорті та у зв’язку Полянського С. А.

Перший заступник Г олови КомітетуС.О.СТОРЧАК

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Комітету по нагляду за охороною праці України

від 20 жовтня 1998 р. № 207 Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України 4 січня 1999 р. за № 1/3294

ТИПОВІ НОРМИ БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Цей нормативний акт розроблено відповідно до статті 10 Закону України «Про охорону праці», постанови Кабінету Міністрів України від 20.07.95 № 535 «Про розвиток виробництва засобів індивідуального захисту працюючих та відповідної наукової бази» і поширюється на всі автотранспортні, авторемонтні та шиноремонтні підприємства і організації, а також підприємства, до складу яких входять транспортні цехи, дільниці, майстерні, гаражі тощо (надалі — підприємства), незалежно від форм власності та видів їхньої діяльності.
  2. З уведенням цих Типових норм уважати такими, що не застосовуються на території України для працівників автомобільного транспорту, «Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим автомобильного транспорта и шоссейных дорог», затверджені постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 20.02.80 № 43/П-2, з доповненнями та змінами, внесеними постановами цих органів від 21.08.85 № 289/П-8 та від 06.11.86 № 476/П-12.
  3. Типові норми визначають для власника або уповноваженого ним органу обов’язковий мінімум безплатного забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту працівників, які виконують роботи, пов’язані з експлуатацією, обслуговуванням і ремонтом дорожніх автотранспортних засобів, а також ремонтом їхніх шин, вузлів та агрегатів.
  4. Об’єктом нормативного регулювання є ті види виробництва, цехи, зони, дільниці й види основної діяльності та робочі місця працівників автомобільного транспорту, професії й посади, які пов’язані зі шкідливими умовами праці, а також несприятливими температурними умовами або забрудненнями.
  5. Крім цих Типових норм, для працівників, у відповідності до робіт, що виконуються на підприємствах автомобільного транспорту, а також працівників, що суміщають професії або постійно виконують сумісницькі роботи, та зайнятим другорядними і допоміжними видами діяльності, потреба в засобах індивідуального захисту визначається нормами безоплатної видачі, встановленими для відповідних видів діяльності.
  6. Працівникам можуть видаватися засоби індивідуального захисту понад передбачені норми — з урахуванням вимог технологічних процесів і нормативних актів про охорону праці, за погодженням із представниками профспілкових органів, за рішенням трудового колективу підприємства.
  7. Власник (керівник) зобов’язаний забезпечити працівників засобами індивідуального захисту, які відповідають вимогам нормативних актів та на які є сертифікати відповідності.
  8. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального захисту повинен здійснюватися відповідно до «Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту» (ДНАОП 0.00-4.2696), затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 № 170, зареєстрованого Міністерством юстиції України 18.11.96 за № 667/1692.
  9. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників засобами індивідуального захисту на підприємствах здійснюють органи державного нагляду за охороною праці, профспілки, служби охорони праці підприємств.
  10. Вимоги цього нормативного акта є обов’язковими для визначення потреби і забезпечення працівників потрібними засобами індивідуального захисту.
 2. ТИПОВІ НОРМИ БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО

ЗАХИСТУ

п/п

Код згідно з класифікатором професій (ДК 00395)

Професійна назва роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ*

Термін

носіння,

(місяців)

1

2

3

4

5

6

2.1. ЕКСПЛУАТАЦІЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТУ

1.

7241.2

Акумуляторник

Костюм бавовняний з кислототривким просочуванням Чоботи гумові Рукавиці гумові Фартух прогумований Окуляри захисні

Кк

Кк

Кк

Кк

Закриті

12

12 Чергові Черговий До зносу

8322.2

Водій автомобіля 3, 2, 1го класу: автомобілів таксі і автофургонів;

При управлінні легковим і вантажним автомобілем, автобусом:

8323.2

автобусів;

Рукавиці комбіновані

Нм

3

Жилет сигнальний

Со

24

При перевезенні курних матеріалів вантажним автомобілем:

2.

8324.2

Вантажних автомобілів

Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Жилет сигнальний

Пм

Пм

Со

12

3

24

При перевезенні різних речовин 1-го і 2-го класів небезпеки і сильнопахучих вантажів; інфікованих матеріалів:

Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Жилет сигнальний

Яж

Яж

Со

12

3

24

* Наведено згідно з ГОСТ 12.4.011-89 п. 1.2, ГОСТ 12.4.001-80.

Всім водіям при виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту (ТО та Р) автомобілів додатково:

Костюм бавовняний

Нм

12

Рукавиці комбіновані

Нм

3

При виконанні робіт з ТО

п/п

Код згідно з класифікатором професій (ДК 00395)

Професійна назва роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ*

Термін

носіння,

(місяців)

1

2

3

4

5

6

та Р на оглядових канавах, підйомниках і естакадах додатково:

Каска будівельника з підшоломником

Чергова

Водіям усіх автомобілів, що працюють на етильованому бензині, на час роботи на лінії видається:

Фартух гумовий з нагрудником

Нм, Нл

Чергові

Рукавиці гумові Нарукавники хлорвінілові

Нм

Нм, Нл

Чергові

Чергові

3.

8334.2

Водій електро-та

автовізка

(навантажувача)

Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Жилет сигнальний

З

Мп

Со

12

1

12

На постійних зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Тн

36

4.

8231.2

Вулканізаторник

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

З

З

Тп 400

12

12

2

5.

7231.1

Випробувач двигунів

Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Рукавиці гумові Протишумні навушники

Нм

Нм

Нм

12

3

Чергові До зносу

6.

3119

Диспетчер

автомобільного

транспорту

При роботі на зовнішніх постах з використання вантажних автомобілів:

Плащ непромокальний Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Штани бавовняні на утеплювальній прокладці Рукавиці теплі Валянки

Вн

Тнв

Тнв Тн Тн 30

Черговий

Чергова

Чергові

12

Чергові

7.

Контролер технічного стану автотранспортних засобів:

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Каска будівельника з підшоломником

З, Нм З, Нм

12 24 До зносу

8322.2

автомобілів таксі та автофургонів;

Жилет сигнальний

Со

6

8323.2

8324.2

автобусів;

вантажних автомобілів

При виконанні зовнішніх робіт узимку додатково:

п/п

Код згідно з класифікатором професій (ДК 00395)

Професійна назва роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ*

Термін

носіння,

(місяців)

1

2

3

4

5

6

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Тнв

36

8.

4211

Контролер-кондуктор (контролер-касир 3, 2, 1-ї категорії)

Халат бавовняний з сигнальним забарвленням Рукавички трикотажні

Со

Тн

12

12

При виконанні робіт узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Тн

36

9.

9322

Мастильник

При виконанні робіт з заправлення агрегатів автомобілів маслом при обслуговуванні та ремонті:

Костюм віскозно- лавсановий Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Фартух прогумований Каска будівельника з підшоломником

Нм

Нм

Нм

Вн

12

12

2

6

До зносу

При виконанні робіт узимку зовні, а також у приміщеннях при температурі в них нижчій за допустиму, додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Тн

36

10.

8264.2

Машиніст із прання та ремонту спецодягу

При виконанні робіт з прання, сушіння та гладження спецодягу, забрудненого етильованим бензином:

Халат бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові Рукавички гумові

Ву

Ву

В

Ву

12

6

12

Чергові

11.

8332.2

Машиніст крана автомобільного

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Жилет сигнальний

З

З

Мп

Со

12

12

3

12

При виконанні робіт узимку додатково: