НПАОП 28.0-1.33-13. Правила охорони праці під час ковальсько-пресових робіт


МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. № 968

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 січня 2014 р. за № 17/24794

Про затвердження Правил охорони праці під час ковальсько-пресових робіт

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці» та Указу Президента України від 24 грудня 2012 року № 726 «Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади»

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Правила охорони праці під час ковальсько-пресових робіт, що додаються.
 2. Вважати такими, що не застосовуються на території України, Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії в ковальсько-пресовому виробництві, затверджені ЦК профспілки робітників машинобудування 19 березня 1959 року (НПАОП 28.4-1.18-59), Правила охорони праці в ковальсько-пресовому виробництві, затверджені наказом Міністерства хімічного і нафтового машинобудування СРСР 19 червня 1985 року (НПАОП 28.4-1.07-85), Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в ковальсько-пресовому і листоштампувальному виробництві, затверджені наказом Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування СРСР у 1990 році (НПАОП 28.4-1.02-90).
 3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України у встановленому порядку:
 4. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
 5. внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.
 6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Е. Ставицький

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

УКРАЇНИ

ПРАВИЛА охорони праці під час ковальсько-пресових робіт

ЗМІСТ

 1. Сфера застосування3
 2. Загальні вимоги3

Ш. Вимоги безпеки під час виконання технологічних процесів5

 1. Загальні вимоги безпеки5
 2. Вимоги безпекипід часрозкроювання металу6
 3. Вимоги безпекипід часгарячого кування8
 4. Вимоги безпекипід часштампування на горизонтально-кувальних

машинах 8

 1. Вимоги безпеки під час кування і штампування на молотах8
 2. Вимоги безпеки під час штампування на кривошипних гарячештампувальних і гвинтових пресах 9
 3. Вимоги безпекипід часштампування на гідравлічних пресах9
 4. Вимоги безпекипід часобрізання облою9
 5. Вимоги безпекипід часштампування на листоштампувальних та вибивних

молотах 10

 1. Вимоги безпеки під час листового штампування на механічних і гідравлічних пресах 10
 2. Вимоги безпеки під час штампування з нагріванням у печах10
 3. Вимоги безпеки під час штампування з нагріванням на установках радіаційного типу з електричним джерелом випромінювання11
 4. Вимоги безпеки під час штампування з електроконтактним нагріванням 11
 5. Вимоги безпеки під час ізотермічного і газокомпресійного штампування11
 6. Вимоги безпеки під час електрогідроімпульсного штампування12
 7. Вимоги безпеки під час згинання і випрямлення на згинальних, правильних і профілезгинальних верстатах12
 8. Вимоги безпеки під час обтискання на обтяжних і розтяжно-обтяжних пресах12
 9. Вимоги безпеки під час формоутворення на трубозгинальних і труборозвальцювальних верстатах13
 10. Вимоги безпеки до розміщення виробничого устаткування та організації робочих місць13
 11. Вимоги до забезпечення засобами індивідуального захисту працівників 15

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

 1. № 968

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 січня 2014 р. за № 17/24794

ПРАВИЛА охорони праці під час ковальсько-пресових робіт

І.Сфера застосування

 1. Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, які здійснюють діяльність, пов’язану з ковальсько-пресовими роботами.
 2. Ці Правила встановлюють вимоги охорони праці під час ковальсько- пресових робіт.
 3. Ці Правила є обов’язковими для роботодавців та працівників, які виконують роботи з поділу вихідних матеріалів, листового штампування, холодного об’ємного штампування і висадження, гарячого кування і штампування.

ІІ.Загальні вимоги

 1. Роботодавець повинен створити службу охорони праці відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2004 року за № 1526/10125 (НПАОП 0.00-4.21-04).
 2. Роботодавець повинен за власні кошти організувати проведення медичних оглядів працівників певних категорій, а саме попередній медичний огляд (під час прийняття на роботу) та періодичні медичні огляди (протягом трудової діяльності), відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.
 3. Роботодавець повинен організувати проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).
 4. Працівники, які виконують поряд з основними обов’язками підіймально-транспортні роботи, повинні дотримуватися вимог Типової інструкції з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювальників), які обслуговують вантажопідіймальні крани, затвердженої наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 25 вересня 1995 року № 135, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 1995 року за № 372/908 (НПАОП 0.005.04-95).
 5. Забороняється залучення жінок до робіт, визначених у Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 1993 року № 256, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30 березня 1994 року за № 51/260.

Підіймання та переміщення важких речей жінками необхідно здійснювати з дотриманням вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 грудня 1993 року № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1993 року за № 194.

 1. Забороняється залучення неповнолітніх до робіт, визначених у Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 березня 1994 року № 46, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року № 176/385.

Підіймання та переміщення важких речей неповнолітніми необхідно здійснювати з дотриманням вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 березня 1996 року № 59, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 квітня 1996 року за № 183/1208.

 1. Роботодавець повинен організувати опрацювання і затвердити нормативні акти, що діють на підприємстві відповідно до вимог Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 року № 132, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 1994 року за № 20/229 (НПАОП 0.00

6.03-93).

 1. Роботодавець повинен організувати проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442.
 2. Роботодавець повинен забезпечити безпечну експлуатацію електроустаткування відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06 жовтня 1997 року № 257, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 січня 1998 року за № 11/2451 (НПАОП 40.1-1.01-97), Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533 (НПАОП 40.1-1.21-98), ДСТУ 7237:2011 «Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту».
 3. Системи вентиляції приміщень повинні відповідати вимогам чинного законодавства.
 4. Роботодавець повинен організувати проведення розслідування і ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до вимог Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232.
 5. Роботодавець повинен організувати забезпечення працівників питною водою, якість якої повинна відповідати вимогам Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747.
 6. Роботодавець повинен безкоштовно забезпечувати працівників гарячих цехів і виробничих ділянок газованою солоною водою відповідно до вимог Санітарних правил для ковальсько-пресових цехів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09 липня 1997 року № 200.

ПІ. Вимоги безпеки під час виконання технологічних процесів

 1. Загальні вимоги безпеки
 2. Роботодавець повинен забезпечити організацію і безпечне виконання ковальсько-пресових робіт відповідно до вимог ГОСТ 12.3.002-75 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности».
 3. Виробниче устаткування повинно відповідати вимогам Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 62, ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.017-93 «ССБТ. Оборудование кузнечно-прессовое. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.064-81 «ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности», ДСТУ ГОСТ 12.2.113:2007 «Преси кривошипні. Вимоги щодо безпеки», ГОСТ 12.2.114-86 «ССБТ. Прессы винтовые. Требования безопасности», ДСТУ ГОСТ 12.2.116:2007 «Машини листозгинальні три- та чотиривалкові. Вимоги щодо безпеки», ГОСТ 12.2.117-88 «ССБТ. Прессы гидравлические. Требования безопасности», ДСТУ ГОСТ 12.2.118:2007 «Ножиці. Вимоги щодо безпеки».
 4. Посудини, що працюють під тиском і використовуються в устаткуванні, повинні відповідати вимогам Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року № 35, ДСТУ ГОСТ 12.2.085:2007 «Посудини, що працюють під тиском. Клапани запобіжні. Вимоги щодо безпеки» (далі - ДСТУ ГОСТ 12.2.085:2007).
 5. Експлуатацію печей на газовому паливі необхідно здійснювати відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання України, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01 жовтня 1997 року № 254, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 травня 1998 року за № 318/2758 (НПАОП 0.00-1.20-98).
 6. Працівники під час виконання робіт повинні дотримуватися вимог Інструкції з охорони праці під час виконання монтажних робіт інструментами і пристроями, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05 червня 2001 року № 254, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 липня 2001 року за № 616/5807 (НПАОП 0.00-5.24-01).
 7. Небезпечні виконавчі механізми устаткування повинні мати огородження відповідно до вимог ГОСТ 12.2.062-81 «ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные».
 8. Вантажопідіймальні механізми повинні відповідати вимогам Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18 червня 2007 року № 132, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 липня 2007 року за № 784/14051 (НПАОП 0.00-1.03-07).
 9. Завантаження, розвантаження, транспортування вихідних матеріалів, готової продукції повинно здійснюватися відповідно до вимог ГОСТ 12.3.020-80 «ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.022-80 «ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.3.010-82 «ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации».
 10. Температура нагрітих елементів устаткування повинна відповідати вимогам ДСТУ EN 563-2001 «Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь».
 11. Нанесення змащувальних матеріалів, визначених технічною документацією на устаткування, на заготовки і штампи необхідно виконувати розпилювальними пристроями або щіткою після зупинення рухомих частин устаткування.

Під час роботи устаткування в автоматичному режимі необхідно використовувати спеціальні пристрої пістолетного типу для розпилення змащувальних матеріалів.

 1. Вимоги безпеки під час розкроювання металу
 2. Подавання пруткового матеріалу до устаткування для розкроювання повинно бути механізованим.
 3. Не дозволяється під час розкроювання прутків використовувати прес- ножиці, не обладнані пристроями для захисту пальців працівника від потрапляння під ножі і притискачі (планки, валики, огородження, зблоковані з пусковими механізмами двигунів).
 4. Не дозволяється рубати заготовки з магнієвих і жароміцних сплавів.
 5. Розкроювання прутків необхідно виконувати справними прес-ножицями при зазорі між ножами, зазначеному в технологічній документації на виконання процесів.
 6. Гільйотинні ножиці з похилим верхнім ножем для розрізання листового матеріалу повинні бути обладнані: