НПАОП 24.0-3.04-13. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гідролізного та лісохімічного виробництва


МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ НАКАЗ

 1. № 453

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 серпня 2013 р. за № 1307/23839

Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гідролізного та лісохімічного виробництва

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», Указу Президента України від 24 грудня 2012 року № 726 «Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади»,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гідролізного та лісохімічного виробництва, що додаються.
 2. З набранням чинності цим наказом вважати такими, що не застосовуються на території України, «Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим целлюлозно-бумажного, гидролизного и лесохимического производств», затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 18 серпня 1980 року № 241/П-9.
 3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва

О.І.) у встановленому порядку:

 1. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
 2. внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.
 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

Е.А. Ставицький

Міністр

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

 1. № 453

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України 2 серпня 2013 р. за № 1307/23839

НОРМИ безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гідролізного та лісохімічного виробництва

 1. Загальні положення
 2. Ці Норми поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності й організаційно-правової форми, що здійснюють діяльність у сфері гідролізного та лісохімічного виробництва.
 3. Ці Норми розроблено для професій працівників, які виконують роботи у гідролізному та лісохімічному виробництві, перелік яких відповідає Класифікатору професій ДК 003:2010, затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327 (із змінами).
 4. Ці Норми встановлюють вимоги щодо видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), їх видів і строків носіння, класифікація та позначення захисних властивостей яких відповідають вимогам ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація» та ГОСТ 12.4.103-83 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация».
 5. У спеціальному одязі допускається застосування тканин, що мають висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідно до сфери застосування.
 6. Вимоги до рівня безпеки ЗІЗ, проведення процедури оцінки відповідності таким вимогам, встановлення правил маркування зазначених засобів та введення їх в обіг повинні відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.
 7. Забезпечення ЗІЗ працівників, які виконують роботи в гідролізному та лісохімічному виробництві, а також порядок їх видачі та зберігання здійснюються відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137 (із змінами).
 8. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці суб’єктів господарювання.
 9. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гідролізного та лісохімічного виробництва

з/п

Код згідно з ДК 003: 2010

Професійна назва роботи

Найменування ЗІЗ

Позначення захисних властивостей ЗІЗ згідно з ГОСТ 12.4.10383

Строк

носіння

(місяці)

1

2

3

4

5

6

1. Гід

юлізне та сульфітно-спиртове виробництво

1

8154

Апаратник абсорбції

Костюм

ЗМиК20

12

Берет

ЗК20

12

Чоботи

ЗМиК50

12

Рукавички

Ми

6

Рукавички

К50Щ50Ми

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

2

8152

Апаратник бісульфату- вання ваніліну

Костюм

ЗМиК20

12

Берет

3К20

12

Чоботи

3МиК50

12

Рукавички

Ми

6

Рукавички

К50Щ50Ми

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

3

8154

Апаратник гашення вапна

Костюм

3МиВу

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

12

Берет

ЗВу

12

Чоботи

ЗВМиСм

12

Рукавиці

ВнМи

6

Рукавички

К50Щ20Ми

До зносу

Нарукавники

К50Щ20Ми

6

Респіратор газопилозахисний

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

4

8154

Апаратник дегідратації

Костюм

ЗМиТи

12

Берет

ЗТи

12

Черевики

ЗМиТи

12

Рукавиці

МиТи

2

5

8154

Апаратник екстрагування

Костюм

ЗМиК20

12

Берет

З

12

Чоботи

ЗК20Щ20Ми

12

Рукавиці

Ми

2

Респіратор протигазовий

До зносу

Костюм

ЗМи

12

Апаратник кристалізації

Берет

З

12

6

8154

Черевики

ЗМиСм

12

Рукавиці

Ми

1

Окуляри захисні відкриті

До зносу

7

8154

Апаратник окислення

Костюм

К80ЗМи

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

6

Берет

ЗК20

12

Кислотник (гідролізне виробництво)

Черевики

3К20Щ20Ми

12

9

8151

Чоботи

К50Щ20

Чергові

Рукавиці

К80Ми

1

Рукавички

Ми

2

Окуляри захисні відкриті

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Фартух з нагрудником

К50Щ20Ми

Черговий

8

8152

Апаратник перегонки

Черевики

ЗМиК20

12

Рукавички

Ми

1

Рукавички

К50Щ20

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

Костюм

3МиК20

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

12

Берет

ЗК20

12

Апаратник сушіння та карбонізації лігніну та целолігніну

Черевики

ЗМи

12

9

8152

Чоботи

К50Щ20Ми

Чергові

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавички

Ми

2

Рукавички

К50Щ20

Чергові

Рукавиці

Тп100

2

Окуляри захисні відкриті

До зносу

Костюм

3МиК20

12

Берет

3К20

12

10

8153

Апаратник фільтрації

Черевики

3Ми

12

Чоботи

ЗК20В

Чергові

Рукавички

Ми

2

Рукавички

К50Щ20Ми

До зносу