НПАОП 17.0-3.02-08. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам текстильного (бавовняного) виробництва


ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

08.12.2008 № 263

Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці

12 січня 2009 року за № 441

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2008 року за № 1253/15944

НПАОП 17.0-3.02-08

НОРМИ

БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ ТЕКСТИЛЬНОГО (БАВОВНЯНОГО) ВИРОБНИЦТВА

І. Загальні положення

  1. Ці Норми розроблено відповідно до Закону України “Про охорону праці”.
  2. Норми поширюються на підприємства, установи, організації текстильного (бавовняного) виробництва незалежно від форм власності та підпорядкування та на фізичних осіб - суб„єктів підприємницької діяльності (далі - підприємства), які виконують роботи, пов,дзані з переробкою бавовни та виготовленням бавовняного текстилю.
  3. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих на виконанні робіт, наведених у пункті 1.2 цих Норм, перелік яких відповідає Національному класифікатору України «Класифікатор професій ДК 003:2005», затвердженому наказом Держспоживстандарту України від
  4. № 375. Класифікація та позначення захисних властивостей засобівіндивідуального захисту (далі - ЗІЗ) залежно від небезпечних і шкідливих виробничих факторів застосована відповідно до ГОСТ 12.4.011-89 “ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация” та ГОСТ 12.4.103-83 “ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация.
  5. Працівники підприємств текстильного (бавовняного) виробництва, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, забезпечуються ЗІЗ згідно з Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств, затвердженими постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 12.02.81 № 47/П-2.
  6. Порядок забезпечення працівників підприємств необхідними для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок їх тримання та зберігання визначається Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.08 № 53, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за № 446/15137 (далі - НПАОП 0.00-4.01-08).
  7. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці підприємств.
  8. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють трудові колективи через обрані ними професійні спілки, а в разі відсутності професійних спілок - уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці.
  9. НОРМИ БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ ТЕКСТИЛЬНОГО (БАВОВНЯНОГО) ВИРОБНИЦТВА

з/п

Код

згідно

з

ДК

003:

2005

Професійна назва роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властивостей, марка ЗІЗ

Строк носіння в місяцях

1

2

3

4

5

6

ПРЯДИЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО

1.

8264.2

Апаратник

Халат бавовняний

Вп, Кк

12

мерсеризації

Фартух прогумований з

(виробництво

нагрудником

Вн, Кк

12

текстилю)

Чоботи гумові

В, Кк

6

Рукавички гумові

Вн, Кк

2

Окуляри захисні

-

до зносу

Косинка бавовняна

З

6

2

9333

Вантажник

Костюм бавовняний

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

Черевики

Ми, У

12

3

8142.2

Варник бавовни

Халат бавовняний

Вп, Щ50

12

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн, Щ50

6

Чоботи гумові

В, Щ50

6

Рукавички гумові

Вн, Щ50

2

Окуляри захисні

-

до зносу

Косинка бавовняна

З

6

4

8264.1

Вибільник

Костюм бавовняний

Вн, З

12

(текстильне

Фартух прогумований з

виробництво)

нагрудником

Вп, Кк, Щ50

12

Чоботи гумові

В

6

Рукавички гумові

Вн, Оа

3

Окуляри захисні

-

до зносу

Косинка бавовняна

З

6

5

8261.3

Вигрібальник пуху

Костюм бавовняний

З

12

та відходів

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор

-

до зносу

Косинка бавовняна

З

6

6

8264.3

Виробник

Халат бавовняний

З

12

парафінових кілець

Тапочки

Ми, У

9

Косинка бавовняна

З

6

7

8264.2

Заготівник хімічних

Костюм бавовняний

Вн, З, Кк

12

розчинів та фарб

Чоботи гумові

В, Кк, Щ50

6

Рукавички гумові

Вн, Кк, Щ50

3

Окуляри захисні

-

до зносу

Протигаз

пилогазозахисний

-

до зносу

Косинка бавовняна

З

6

8

9322

Заливальник

Костюм бавовняний

З

12

голково-платинних

Фартух прогумований з

виробів

нагрудником

Вн, З

12

Черевики

Ми, У

9

9

8261.3

Змішувальник

Комбінезон бавовняний

З

12

волокна

Черевики

Ми, У

12

Косинка бавовняна

З

6

10

9322

Знімач виробів

Халат бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

Косинка бавовняна

З

6

11

8262.3

Контролер

Халат бавовняний

З

12

технологічного

Тапочки

Ми, У

9

процесу

Косинка бавовняна

З

6

(виробництво

тканин)

12

9322

Крутильник

Халат бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

Косинка бавовняна

З

6

13

8261.3

Обчісувальник

Костюм бавовняний

З

12

барабанів

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор

-

до зносу

Напівчеревики

Ми, У

9

Косинка бавовняна

З

6

14

8261.2

Оператор агрегата оброблення відходів

Халат бавовняний Напівчеревики Окуляри захисні Респіратор Косинка бавовняна

З

Ми, У З

12

9

до зносу до зносу 6

15

8262.2

Оператор

Костюм бавовняний

Вн, З

12

ворсувального

Черевики

Ми, У

9

устаткування

Косинка бавовняна

З

6

Під час ворсування

мокрої тканини

додатково:

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн

6

Чоботи гумові

В

6

16

8262.2

Оператор

Халат бавовняний

З

12

гребнечесального

Рукавиці комбіновані

Мп, З

3

устаткування

Тапочки

Ми, У

9

Косинка бавовняна

З

6

17

4112

Оператор

Халат бавовняний

З

12

комп„ютерного

набору

18

8261.2

Оператор

Халат бавовняний

З

12

крутильного

Тапочки

Ми, У

9

устаткування

Косинка бавовняна

З

6

19

8261.2

Оператор

Халат бавовняний

З

12

мотального

Тапочки

Ми, У

9

устаткування

Косинка бавовняна

З

6

20

8261.2

Оператор

Халат бавовняний

З

12

рівничного

Тапочки

Ми, У

9

устаткування

Косинка бавовняна

З

6

21

8261.2

Оператор

Костюм бавовняний

З

12

розпушувально-

Тапочки

Ми, У

9

тіпальної машини

Косинка бавовняна

З

6

22

8262.2

Оператор

Халат бавовняний

З

12

стрічкового

Тапочки

Ми, У

9

устаткування

Косинка бавовняна

З

6