НПАОП 24.5-1.22-13. Правила охорони праці на об’єктах з виробництва синтетичних мийних засобів i. сфера застосування


МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

28.08.2013

№ 599

НАКАЗ м. Київ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2013 р. за № 1600/24132

Про затвердження Правил охорони праці на об’єктах з виробництва

синтетичних мийних засобів

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці" та Указу Президента України "Про деякі заходи оптимізації системи центральних органів виконавчої влади" від 24 грудня 2012 року № 726

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Правила охорони праці на об'єктах з виробництва синтетичних мийних засобів, що додаються.
 2. З набранням чинності цим наказом вважати такими, що не застосовуються на території України, Правила техніки безпеки та виробничої санітарії у виробництві синтетичних миючих засобів, затверджені Міністерством харчової промисловості СРСР 11 липня 1979 року.
 3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохо- тва О. І.) у встановленому порядку:
 4. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
 5. внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.
 6. Цей наказ набирає чинності з дати його офіційного опублікування.
 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О. І.

Міністр

Е. Ставицький

ПОГОДЖЕНО:

О. І. Хохотва

Голова Держгірпромнагляду

М. Ю. Бродський

Голова Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

Д. Олійник

Перший заступник Г олови Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні

Р. Богатирьова

Міністр охорони здоров'я України

М. Х. Гашев

Перший заступник Г олови - Г оловний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

 1. № 599

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2013 р. за № 1600/24132

ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ОБ’ЄКТАХ З ВИРОБНИЦТВА СИНТЕТИЧНИХ МИЙНИХ ЗАСОБІВ I. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 1. Ці Правила поширюються на суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, які здійснюють діяльність з виробництва синтетичних мийних засобів.
 2. Ці Правила встановлюють вимоги з охорони праці під час виробництва синтетичних мийних засобів.
 3. Ці Правила є обов'язковими для суб'єктів господарювання та працівників, які виконують роботи з виробництва синтетичних мийних засобів.
 4. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, СКОРОЧЕННЯ
 5. У цих Правилах терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про охорону праці", Законі України "Про об'єкти підвищеної небезпеки", ДСТУ 2293-99 "Охорона праці. Терміни та визначення основних понять", ДСТУ 2272:2006 "Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять", ДСТУ 3126-95 "Засоби мийні синтетичні. Терміни та визначення", ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", ГОСТ 12.1.007-76 "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности", Технічному регламенті мийних засобів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 року № 717.
 6. Синтетичний мийний засіб - порошкоподібний, пастоподібний або рідкий продукт для видалення забруднень за рахунок мийної дії.
 7. У цих Правилах вживаються такі скорочення:

ГДК - граничнодопустима концентрація;

ЗІЗ - засоби індивідуального захисту;

КВПіА - контрольно-вимірювальні прилади і автоматика;

СМЗ - синтетичні мийні засоби.

 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
 2. Роботодавець повинен забезпечити збереження виробничих будівель і споруд відповідно до вимог Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27 листопада 1997 року № 32/288, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 липня 1998 року за № 424/2864 (НПАОП

45.2-4.01-98).

 1. Роботодавець повинен проводити обстеження, оцінку технічного стану і паспортизацію існуючих виробничих та складських будівель і споруд різного призначення відповідно до вимог Правил обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27 листопада 1997 року № 32/288, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 липня 1998 року за № 423/2863 (НПАОП 45.2-1.01-98).
 2. Роботодавець повинен створити службу охорони праці відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2004 року за № 1526/10125.
 3. Роботодавець повинен організувати опрацювання і затвердити нормативні документи про охорону праці, що діють на підприємстві, відповідно до Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 року № 132, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 1994 року за № 20/229 (НПАОП 0.00-6.0393).
 4. Працівники повинні проходити навчання і перевірку знань з питань охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).
 5. Роботодавець повинен розробити інструкції з охорони праці, дотримання яких обов'язкове працівниками, відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 квітня 1998 року за № 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98).
 6. Роботодавець повинен скласти та затвердити перелік робіт, виконання яких потребує професійного добору, згідно з Переліком робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23 вересня 1994 року № 263/121, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 1995 року за № 18/554.
 7. Розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій здійснюються відповідно до вимог Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232.
 8. Роботодавець повинен за власні кошти організувати проведення медичних оглядів працівників певних категорій під час прийняття на роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні медичні огляди) відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.
 9. Забороняється залучення неповнолітніх до робіт, визначених у Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 року № 46, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року за № 176/385.

Підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми необхідно здійснювати відповідно до Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22 березня 1996 року № 59, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 квітня 1996 року за № 183/1208.

 1. Забороняється залучення жінок до робіт, визначених у Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 грудня 1993 року № 256, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30 березня 1994 року за № 51/260.

Підіймання і переміщення важких речей жінками необхідно здійснювати відповідно до Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 грудня 1 993 року № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1993 року за № 194.

 1. Роботодавець повинен забезпечити працівників питною водою, яка повинна відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747.
 2. Роботодавець повинен організувати проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442.
 3. Роботодавець повинен забезпечити проведення гігієнічної регламентації та державної реєстрації небезпечних факторів відповідно до вимог Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів і Порядку оплати робіт із проведення гігієнічної регламентації та державної реєстрації небезпечних факторів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 року № 420.
 4. Роботодавець повинен забезпечити проведення державної санітарно- епідеміологічної експертизи відповідно до вимог Порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09 жовтня 2000 року № 247 (у редакції наказу Міністер- ства охорони здоров'я України від 14 березня 2006 року № 120), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 січня 2001 року за № 4/5195.
 5. Роботодавець розробляє і затверджує план локалізації і ліквідації аварій відповідно до вимог Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки".
 6. Під час роботи, пов'язаної з електронно-обчислювальними машинами, необхідно додержуватись вимог Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26 березня 2010 року № 65, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19 квітня 2010 року за № 293/17588 (НПАОП 0.00-1.28-10).
 7. Вантажно-розвантажувальні роботи необхідно виконувати відповідно до вимог ГОСТ 12.3.009-76 "ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности" і Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18 червня 2007 року № 132, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09 липня 2007 року за № 784/14051 (НПАОП 0.00-1.01-07).

Забороняється стояти, проходити і працювати під підвішеним вантажем.

 1. На маршрутах руху транспортних засобів на підприємстві повинні бути розміщені дорожні знаки і покажчики обмеження швидкості і безпеки руху відповідно до вимог Правил охорони праці на автомобільному транспорті, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 09 липня 2012 року № 964, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 серпня 2012 року за № 1299/21611 (НПАОП 0.00-1.62-12), та ДСТУ 4100-2002 "Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування".
 2. На робочих місцях небезпечні зони повинні бути позначені знаками безпеки відповідно до вимог Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров'я працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року № 1262.
 3. Монтаж, налагодження, ремонт, обстеження та експлуатація систем вентиляції здійснюються відповідно до вимог Правил з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 05 жовтня 2009 року № 164, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2009 року за № 988/17004 (НПАОП 0.00-1.27-09).
 4. Виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатація (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки здійснюються на підставі видачі дозволу на їх упровадження відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107.
 5. Заборонено експлуатацію обладнання, що працює під тиском, без запобіжних пристроїв, які повинні відповідати вимогам Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року № 35.
 6. Освітлення виробничих та допоміжних приміщень повинно відповідати вимогам ДБН В 2.5-28-2006 "Природне та штучне освітлення", затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 15 травня 2006 року № 168.
 7. Експлуатацію підйомників необхідно здійснювати відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації підйомників, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 08 грудня 2003 року № 232, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 грудня 2003 року за № 1262/8583 (НПАОП 0.00-1.36-03), та Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01 вересня 2008 року № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за № 937/15628 (НПАОП 0.00