НПАОП 17.6-3.01-08. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам трикотажного виробництва


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

України з промислової безпеки,

охорони праці та гірничого

нагляду

10.11. 2008 № 239

Держгірпромнагляд України Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „26” листопада 2008р.

„5” грудня 2008р. за № 439

за № 1135/15826

НПАОП 17.6-3.01-08

НОРМИ

БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ ТРИКОТАЖНОГО ВИРОБНИЦТВА

І. Загальні положення

  1. Ці Норми розроблено відповідно до Закону України «Про охорону праці».
  2. Норми поширюються на підприємства, установи, організації трикотажного виробництва незалежно від форм власності та підпорядкування та на фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності (далі - підприємства), які виконують роботи, пов’язані з виготовленням трикотажу.
  3. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих на виконанні робіт, наведених у пункті 1.2 цих Норм, перелік яких відповідає Національному класифікатору України «Класифікатор професій ДК 003:2005», затвердженому наказом Держспоживстандарту України від
  4. № 375. Класифікація та позначення захисних властивостей засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) залежно від небезпечних і шкідливих виробничих факторів застосовані відповідно до ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация» та ГОСТ 12.4.103-83 «ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация».
  5. Працівники підприємств трикотажного виробництва, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, забезпечуються ЗІЗ згідно з Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств, затвердженими постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 12.02.81 № 47/П-2.
  6. Порядок забезпечення працівників підприємств необхідними для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок їх тримання та зберігання визначаються Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного комітету України з промислової політики, охорони праці та гірничого нагляду від
  7. № 53, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за № 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).
  8. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці підприємств.
  9. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють трудові колективи через обрані ними професійні спілки, а в разі відсутності професійних спілок - уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці.
  10. НОРМИ БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ ТРИКОТАЖНОГО ВИРОБНИЦТВА

з/п

Код згідно з ДК 003: 2005

Професійна назва роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властивостей, марка ЗІЗ

Строк носіння в місяцях

1

2

3

4

5

6

ПІДГОТОВЧА ДІЛЬНИЦЯ В’ЯЗАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

1

9333

Вантажник

Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Черевики

З

Ми, З Ми, У

12

3

12

2

8264.2

Заготівник хімічних розчинів та фарб

Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові Рукавички гумові Окуляри захисні Респіратор

Вн, Кк, З

Вн, Кк В, Кк, Щ50 Кк, Щ50

12

12

6

3

до зносу до зносу

3

8261.3

Змішувальник

волокна

Комбінезон бавовняний Черевики

З

Ми, У

12

12

4

8262.3

Контролер

технологічного

процесу

(виробництво

тканин)

Халат бавовняний Тапочки

З

Ми, У

12

9

5

9322

Мотальник

Халат бавовняний Тапочки

З

Ми, У

12

9

6

8261.2

Оператор

мотального

устаткування

Халат бавовняний Тапочки

З

Ми, У

12

9

7

8261.2

Оператор обкручу -

Халат бавовняний

З

12

вального

Тапочки

Ми, У

9

устаткування

8

8261.2

Оператор

Костюм бавовняний з

шліхтувального

кислотозахисним

Вн, Кк

12

устаткування

просоченням

Черевики на

мікропористій підошві

Ми, У

9

9

8261.3

Розроблювач

Халат бавовняний

З

12

відходів

Черевики на

мікропористій підошві

Ми, У

9

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор

-

до зносу

10

8333.3

Транспортувальник

Костюм бавовняний

З

12

(обслуговування

Рукавиці комбіновані

Ми

3

механізмів)

Черевики

Ми, У

9

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Брюки утеплені

Тнв

36

Чоботи

Ми, З

12

11

8262.3

Чистильник

Костюм бавовняний

З

12

устаткування

Черевики на

(виробництво

мікропористій підошві

Ми, Сж

9

текстилю)

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор

-

до зносу

12

8264.2

Шліхтовар

Костюм бавовняний з

кислотозахисним

просоченням

Вн, Кк

12

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн, Кк

3

Рукавички гумові

Вн, Кк

3

Протигаз

-

до зносу

Окуляри захисні

-

до зносу

В’ЯЗАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО

13

8224.2

Автоматник

Напівкомбінезон

в’язальних

бавовняний

З

12

автоматів

Сорочка

З

12

Тапочки

Ми, У

9

14

8269.2

Валяльник

Халат бавовняний з

кислотозахисним

просоченням

Вн, Кк

12

Чоботи гумові

В, Кк

12

Рукавички гумові

Вн, Кк

1

15

8262.2

В’язальник

Напівкомбінезон

бавовняний

З

12

Сорочка

З

12

Тапочки

Ми, У

9

16

8262.2

В’язальниця

Напівкомбінезон

трикотажних

бавовняний

З

12

виробів та полотна

Сорочка

З

12

Тапочки

Ми, У

9

17

7432.2

Заправник

Халат бавовняний

З

12

текстильного

Тапочки

Ми, У

9

устаткування

18

9322

Здавач готової

Халат бавовняний

З

12

продукції

Тапочки

Ми, У

9

19

8262.2

Кетельник

Напівкомбінезон

бавовняний

З

12

Сорочка

З

12

Тапочки

Ми, У

9

20

8262.3

Контролер

Халат бавовняний

З

12

технологічного

Тапочки

Ми, У

9

процесу

(виробництво

тканин)