НПАОП 01.41-1.12-00. Правила безпечної експлуатації каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах меліорації


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства праці та

Соціальної політики України

«__» 2000 р. №

ПРАВИЛА

БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КАНАЛІВ, ТРУБОПРОВОДІВ, ІНШИХ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД У

ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМАХ МЕЛІОРАЦІЇ

1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Правила поширюються на всі підприємства, установи, організації, на юридичні особи, незалежно від форми власності, видів діяльності, які здійснюють технічну експлуатацію меліоративних систем.

Нормативний акт встановлює вимоги безпеки під час експлуатації та ремонту меліоративних систем, які включають канали із водозбірними, водоскидними спорудами, кріплення укосів, трубопроводи з водорегулюючою апаратурою, колекторно-дренажну систему із спорудами на ній, і є обов’язковим для всіх працівників підприємств.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

з/п

Позначення нормативного акту

Найменування

Ким, коли затверджений, реєстрація в Мінюсті України

1

2

3

4

1

Закон України «Про охорону праці»

Уведений в дію Постановою Верховної Ради України 14.10.1992р. № 2695-XII

2

Водний кодекс України

Уведений в дію Постановою Верховної Ради України 06.06.95 р.

3

Закон України про пожежну безпеку

Постанова Верховної Ради України від 17.12.93 р. № 3747-XII

4

Закон України «Про

забезпечення

санітарного і

епідеміологічного

благополуччя

населення»

Постанова Верховної Ради України від 24.02.1994 р.

5

Правила охорони електричних мереж

Постанова КМУ від 04.03.97 р. № 209

6

ДНАОП 0.00-1.17-92

Єдині правила безпеки при вибухових роботах

Держгіртехнагляд СРСР 25.03.92 р.

7

ДНАОП 0.00-1.21-98

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Держнаглядохоронпраці, наказ від 09.01.98 р. № 4, зареєстровано в Мінюсті України 10.02.98 р. № 93/2533

8

ДНАОП 0.00-3.01-98

Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту

Держнаглядохоронпраці, наказ від 10.06.98 № 117, зареєстровано в Мінюсті України 14.07.98 р. № 449/2889

з/п

Позначення нормативного акту

Найменування

Ким, коли затверджений, реєстрація в Мінюсті України

1

2

3

4

працівникам сільського та водного господарства

9

ДНАОП 0.00-4.12-99

Типове положення про навчання з питань охорони праці

Держнаглядохоронпраці, наказ від 17.02.99 р. № 27, зареєстровано в Мінюсті України 21.04.99 р. №248/3541

10

ДНАОП 0.00-8.02-93

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Держнаглядохоронпраці, наказ від 30.11.93р. № 123

11

ДНАОП 0.01-1.01-95

Правила пожежної безпеки в Україні

МВС України, наказ від 22.06.95 р. № 400, зареєстровано в Мінюсті України 14.07.95р. № 219/755

12

ДНАОП 0.03.3.11-84

Санітарні норми і правила при роботі з машинами та обладнанням,які створюють локальну вібрацію, що передається на руки працюючих № 3041-84

Мінохорони здоров’я СРСР, 1984 р.

13

ДНАОП 0.03-3.14-85

Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях № 3223-85

Мінохорони здоров’я СРСР, 1985 р.

14

ДНАОП 0.03-3.15-86

Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень № 4088-86

Мінохорони здоров’я СРСР, 1986 р.

15

ДНАОП 0.03-3.28-93

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками

Мінохорони здоров’я України, наказ

від 10.12.93 р. № 241, зареєстровано в Мінюсті

України 22.12.93 р. № 194

16

ДНАОП 0.03-3.29-96

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми

Мінохорони здоров’я України, наказ від 22.03.96р. № 59, зареєстровано в Мінюсті України 16.04.96 р. № 18311208

17

ДНАОП 0.03-8.03-86

Гігієнічна класифікація праці № 4137-86

МОЗ СРСР,1986р.

18

ДНАОП 0.03-8.07-94

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх

Мінохорони здоров’я України, наказ від 31.03.94р. № 46, зареєстровано в Мінюсті України 28.06.94 р. за №176/385

19

ДНАОП 0.03-8.08-93

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок

Мінохорони здоров’я України, наказ від 29.12.93р. № 256, зареєстровано в Мінюсті України 30.03.94 р. № 51/260

20

НАОП 3.0.00-1.01-85

Правила з охорони праці в лісовій, деревообробній промисловості та

Держлісгосп СРСР

з/п

Позначення нормативного акту

Найменування

Ким, коли затверджений, реєстрація в Мінюсті України

1

2

3

4

лісовому господарстві

21

НАОП 5.1.22-1.07-81

Єдині правила безпеки праці на водолазних роботах

Головрічфлот УРСР

22

ДСТУ 2293-93

ССБТ. Охорона праці. Терміни і визначення

Держстандарт України 06.12.1993р. №180

23

ГОСТ 12.0.003-74

ССБТ. Опасные и вредные

производственные

факторы.

Классификация

Держстандарт СРСР

24

ГОСТ 12.1.013-78

ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования

Держстандарт СРСР

25

ГОСТ 12.1.046-85

ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок

Держстандарт СРСР

26

ГОСТ 12.3.005-75

ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности

Держстандарт СРСР

27

ГОСТ 12.3.006-75

Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей

Держстандарт СРСР

28

ГОСТ 12.3.009-76

ССБТ. Работы погрузочноразгрузочные. Общие требования безопасности

Держстандарт СРСР

29

ГОСТ 12.3.016-87

ССБТ. Строительство. Работы

антикоррозионные.

Требования

безопасности.

Держстандарт СРСР

30

ГОСТ 12.4.0713-85Е

ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия

Держстандарт СРСР

31

ГОСТ 12.4.028-76

ССБТ. Респираторы ШБ-1 «Лепесток» Технические условия

Держстандарт СРСР

32

ГОСТ 12.4.059-89

ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия

Держстандарт СРСР

33

ГОСТ 12.4.087-84

ССБТ. Каски строительные

Держстандарт СРСР

34

ГОСТ 12.4.089-86

ССБТ. Строительство. Пояса

предохранительные. Общие технические условия

Держстандарт СРСР

з/п

Позначення нормативного акту

Найменування

Ким, коли затверджений, реєстрація в Мінюсті України

1

2

3

4

35

ГОСТ 12.4.103-83

ССБТ. Одежда специальная защитная. Средства

индивидуальной защиты ног и рук. Классификация

Держстандарт СРСР

36

ГОСТ 12.4.107-82

ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические требования

Держстандарт СРСР

37

ГОСТ 2874-82

Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль качества

Держстандарт СРСР

38

ГОСТ 23407-78

Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия

Держстандарт СРСР

39

ГОСТ 24258-88

Средства

подмащивания. Общие технические условия

Держстандарт СРСР

40

ГОСТ 26887-86

Площадки и лестницы для строительномонтажных работ

Держстандарт СРСР

41

ГОСТ 27321-87

Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия

Держстандарт СРСР

42

ГОСТ 27372-87

Люльки для

строительно-монтажных работ. Технические условия

Держстандарт СРСР

43

ГОСТ 28012-89

Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия

Держстандарт СРСР

44

СНиП ІІ-4-79

Строительные нормы и правила. Естественное и искусственное освещение

Держбуд СРСР

45

СНиП 2.05.03-84

Мосты и трубы

Держбуд СРСР

46

СНиП 2.09.04-87

Административные и бытовые здания

Держбуд СРСР

47

СНиП III-4-80*

Строительные нормы и правила. Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве

Держбуд СРСР

48

РСТ УССР 1979-87

Работы в лесопарках.

Держстандарт України

з/п

Позначення нормативного акту

Найменування

Ким, коли затверджений, реєстрація в Мінюсті України

1

2

3

4

Посадка и рубка деревьев. Общие требования безопасности

3 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД

  1. Загальні вимоги

У процесі виробництва на працівників можуть діяти небезпечні та шкідливі виробничі фактори згідно з ГОСТ 12.0.003-74 «ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация».

До фізичних небезпечних та шкідливих виробничих факторів належать: рухомі машини і механізми; рухомі частини виробничого обладнання; пересувні вироби і матеріали; земляні маси, що обвалюються;

підвищена напруга в електричному колі, замикання якого може відбутися через тіло людини;

недостатнє освітлення робочої зони;

гострі кромки, задирки і шорсткість на поверхні обладнання; розміщення робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі; розміщення робочого місця під водою, на воді або поблизу неї, на льоду; наявність токсичних газів в закритих ємкостях і колодязях; фізичні перевантаження працюючих при застосуванні ручної праці.

До початку робіт, де є або може виникнути виробнича небезпека, відповідальному виконавцю робіт потрібно видавати наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки за встановленою формою відповідно до додатку 4 СНиП Ш-4-80*.

Роботами підвищеної небезпеки, на які необхідно видавати наряд-допуск, відповідно до переліку, наведеному в ДНАОП 0.00-8.02-93 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою», стосовно працівників водогосподарських систем меліорації є: роботи в охоронних зонах ліній електропередачі; роботи на висоті понад 5 м; роботи на відкритій водній поверхні; роботи з льоду;

роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах; роботи в замкнених просторах (ємкостях, трубопроводах); експлуатація і ремонт водоскидних споруд;

роботи в охоронних зонах діючих магістральних трубопроводів; укладання великогабаритних труб у траншеї;

земляні роботи, що виконуються в зоні розміщення підземних комунікацій; водолазні роботи.

Наряд-допуск видається на термін, необхідний для виконання заданого обсягу робіт, але не більше 15 календарних днів від початку роботи. У разі зміни умов виконання робіт наряд-допуск анулюється і відновлювати роботи дозволяється тільки після видачі нового наряда-допуска.