ПІ 1.4.40-442-2006. Примірна інструкщя 3 охорони праці для наждачника


МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ НАЖДАЧНИКА

м.Одеса

ПОГОДЖЕНО"

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Національний науково-дослідний інститут охорони праці

Лист від"24" січня 2006 p. №110

Наказ Міністерства промислової політики України

20.03.2006р. №106

ПІ 1.4.40-442-2006

ПРИМІРНА ІНСТРУКЩЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ НАЖДАЧНИКА

м. Одеса

Зміст

1 Загальні положення.4

2 Вимоги безпеки перед початком роботи.5

3 Вимоги безпеки під час виконання роботи.6

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.8

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.8

1 Загальні положення.

1.1. "Примірна інструкція з охорони праці для наждачника" (далі - Інструкція) поширюється на осіб, які виконують роботи за професією наждачник.

1.2. Робоче місце наждачника може бути постійним або тимчасовим, у складі лінії, ділянки, бригади або індивідуальним, але незалежно від цього, во-но повинне, бути організоване відповідно до вимог нормативних актів з охорони працІ І санітарно-гігієнІчних норм.

1.3. Під час виконання робіт наждачник може використовувати стаціонарні наждакові верстати І ручні пневматичні шліфувальні машинки.

1.4. Роботи із застосуванням ручних пневматичних машин відносяться до робіт з підвищеною небезпекою.

1.5. До самостійного виконання робіт за професією наждачник допускаються особи чоловічої статі:

- які досягли 18 річного віку;

- які пройшли медичний огляд в установленому на підприємстві порядку відповідно до наказу № 45 Міністерства охорони здоров'я України від 30 березня 1994 року та не мають медичних протипоказань;

- які мають посвідчення про професійну підготовку;

- які пройшли вступний інструктаж, навчання та перевірку знань з охорони праці та пожежної безпеки, стажування на робочому місці протягом 2-15 змін в залежності від стажу, характеру роботи та кваліфікації.

Допуск до самостійної роботи проводиться за наказом керівника підприємства або структурного підрозділу.

1.6. До виконання робіт із застосуванням ручних пневматичних машин допускається наждачник, який пройшов спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці у встановленому на підприємстві порядку.

1.7. Під час роботи на наждачника можливий вплив таких небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

- абразивний пил;

- уламки, що розлітаються від абразивного кругу;

- обертові частини верстату і інструмента;

- гострі краї, задирки на заготівлях і деталях;

- запиленість і загазованість повітря робочої зони;

- підвищений рівень вібрації й шуму;

- підвищена напруга в електромережах;

- недостатня освітленість робочого місця;

- розташування робочого місця на висоті.

1.8. Для виконання робіт наждачнику видається безкоштовно за встановленими нормами спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту (313):

- костюм бавовняний - на 12 міс;

- рукавиці комбіновані - на 2 міс;

- окуляри захисні - до зношування.

При роботі з пневматичним інструментом додатково забезпечується засобами захисту від вібрації (антивібраційні рукавиці або рукавички) і засобами захисту органів слуху (протишумові навушники або вкладиші у вушні раковини "Беруші").

Колективним договором підприємства може бути передбачена видача 313 понад установленої норми.

1.9. Наждачник під час виконання робіт зобов'язаний:

- знати та виконувати вимоги цієї інструкції;

- дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку та здоров'я оточуючих людей в процесі виробництва чи під час перебування на території підприємства;

- знати та виконувати правила поводження з устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- проходити в установленому порядку попередній та періодичні медичні огляди;

- дотримуватись зобов'язань з охорони праці, передбачених колективним договором, угодою, трудовим договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства (установи), у тому числі;

а) виконувати тільки ту роботу, з якої було отримано інструктаж;

б) вчасно розпочинати та закінчувати роботу, дотримуватись встановленого часу технологічної та обідньої перерв;

в) не виконувати роботи не передбачені змінним завданням;

г) не знаходитись на роботів в неробочий час без відповідного дозволу керівника;

д) повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу підприємства;

- уміти подавати долі карську допомогу в разі нещасних випадків, знати де знаходиться аптечка з медикаментами.

1.10. Наждачник повинен дотримуватися правил особистої гігієни:

- розпочинати роботу в засобах Індивідуального захисту;

- утримувати протягом зміни робоче місце в чистоті й порядку;

- їсти та зберігати продукти харчування тільки в спеціально відведених місцях;

- по закінченню роботи вимити забруднені частини тіла.

1.11. Порушення наждачником вимог цієї Інструкції розглядається як порушення трудової дисципліни, за яке на нього може бути застосоване стягнення згідно чинного законодавства України.

2 Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. Ознайомитися з завданням у керівника робіт (майстра, бригадира) на зміну та уточнити вимоги безпеки під час виконання отриманого завдання.

2.2. Упорядкувати спецодяг:

- застебнути на всі ґудзики, заправити так, щоб не було звисаючих кінців, що розвиваються;

- підготувати засоби індивідуального захисту відповідно до майбутньої роботи.

2.3. Випробувати роботу загальобмінної вентиляції і місцевого відсмоктування, перевірити освітлення робочого місця.

2.4. Прийняти від змінника (при змінній роботі) устаткування, Інструмент і пристосування, перевірити їх справність і розкласти все у зручному для роботи порядку відповідно до технологічного процесу, у випадку виявлення несправностей та неполадок доповісти керівнику робіт (майстру, бригадиру).

2.5. Перевірити:

- наявність і справність підручників - на них не повинно бути зазублин і вироблення, зазор між підручником і абразивним кругом (допускається не більш 3 мм), наявність надійного огородження (кожухів) абразивного кругу, пасової передачі і шестірень;

- наявність прокладок між затискними фланцями й абразивним кругом, надійність кріплення фланців;

- наявність на абразивному крузі з позначною (бірки) про його випробування, відсутність тріщин, сколов і нерівномірного вироблення;

- кріплення балансира (контргрузу) і міцність підвіски хитного (підвісного) абразивного кругу;

- центричність кругу та шпинделя (відсутність биття);

- наявність і справність заземлюючого пристрою;

- справність і стійкість підніжних дерев'яних ґрат.

2.6. Перед роботою пневматичною шліфувальною машинкою:

- переконатися в тому, що машинка добре промита, змазана, а пусковий механізм працює безвідмовно;

- перевірити міцність кріплення кругу на валі та надійність кріплення захисного кожуху;

- перевірити справність повітряного шлангу й з'єднання його з машинкою та повітряною магістраллю за допомогою штуцерів і стягуючих хомутиків.

2.7. При користуванні переносною електричною лампою перевірити наявність захисної сітки, справність шнуру. Напруга повинне бути не вище 36 В.

2.8. У випадку виявлення несправностей або неполадок слід доповісти керівнику робіт І не приступати до роботи до їх усунення.

3 Вимоги безпеки під час виконання роботи.

3.1. Виконувати тільки ту роботу, що доручена керівником згідно змінного завдання.

3.2. Стежити, щоб козирок захисного кожуху був опущений.

3.3. Працювати слід тільки Із запобіжним захисним екраном або в захисних окулярах.

3.4. Деталь до круга або круг до деталі подавати плавно, поступово, сильно не натискаючи.

3.5. Працювати тільки на правильно І міцно встановленому підручнику; підручник по висоті повинен бути встановлений так, щоб оброблювана поверхня деталі розташовувалася у центрі кругу, стежити за зазором між робочою поверхнею руга і підручником.

3.6. При обробці деталей, які незручно тримати в руках слід користуватися відповідними пристосуваннями.

3.7. Спрацьовувати круг рівномірно по всій ширині робочої поверхні, не зачищати деталі на бічній поверхні круга , якщо він для цього не призначений. При нерівномірному зношуванні кругу він підлягає виправленню фахівцем від повідної служби.

3.8. Не допускати навіть незначних ударів по абразивному кругу.

3.9. Виявивши биття абразивного круга негайно зупинити верстат і повідомити керівникові робіт.

3.10. Під час роботи слід стояти збоку від круга.

3.11. Хитний (підвісний) круг не подавати на деталь натиском корпусу, а відрегулювати балансир (контргруз) і направляти (подавати) кругу плавним натиском рук.

3.12. Під час роботи верстату не чистити й не змазувати його, не підводити підручник до круга.

3.13. При зношуванні круга до припустимої норми (15 мм від фланців кріплення) вимагати його заміну. Заміну абразивного кругу виконує спеціально призначена особа.

3.14. Стежити за справною роботою місцевого відсмоктувача і вимагати своєчасного чищення воздуховодів та фільтрів.

3.15. Відлучаючись від верстату обов'язково виключити його.

3.16. При роботі з пневматичною шліфувальною машинкою слід:

3.16.1. Перед установкою абразивного кругу на пневматичну шліфувальну машинку переконатися, що він має позначку про випробування.

3.16.2. Не заклинювати і не робити напружену посадку круга на вал, посадка повинна бути вільною.

3.16.3. Переконатися в справності запобіжного кожуху і міцності його кріплення на шліфувальній машинці.

3.17. Пуск шліфувальної машинки при наявності запобіжного кожуха слід проводити в наступному порядку:

- приєднати шланг до повітряної магістралі, відкрити вентиль і продути шланг, після чого знову закрити вентиль магістралі;

- приєднати машинку до шлангу, попередньо перевіривши, чи закритий вентиль пуску машинки;

- пустити повітря з магістралі і повільно відкривати вентиль пуску шлифмашинки, тримати машинку обома руками паралельно площини оброблюваної деталі; під час роботи притискати машинку рівномірно без різких зусиль.

3.18. При перерві в роботі обов'язково закрити вентиль повітряної магістра лі.

3.19. Розбирати і ремонтувати пневматичну шліфувальну машинку самостійно забороняється. Цю роботу виконує спеціально призначена особа.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

4.1. Відключити верстат від електроживлення, а пневматичну шліфувальну машинку від повітряної магістралі.

4.2. Привести верстат у порядок використовуючи щітки та дрантя, обдувати верстат стисненим повітрям забороняється.

4.3. Протерти та змазати шліфмашинку, шланги акуратно згорнути кільця ми і покласти в призначене для зберігання місце.

4.4. Відходи виробництва, використане дрантя зібрати в спеціально призначену для цього тару.

4.5. Доповісти керівникові робіт про виконання змінного завдання й про ті несправності й неполадки які мали місце під час роботи.

4.6. Спецодяг, спецвзуття та засоби індивідуального захисту забрати в спеціально відведене для цього місце.

4.7. Вимити з милом обличчя та руки, прийняти душ.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

5.1. Ознаки аварійної ситуації на виробництві:

- сторонній шум, стукіт, скрегіт у працюючому устаткуванні;

- коротке замикання в електромережах і електроустаткуванні;

- відключення від електроживлення устаткування, вентиляції, освітлення робочих місць;

- загоряння, пожежа.

5.2. При виявленні одного з ознак аварійної ситуації необхідно:

- припинити роботу, відключити устаткування від живлення, сповістити працюючих поруч і повідомити керівникові робіт;

- вжити заходів по виявленню джерела можливої небезпеки і його локалізації (перекрити подачу повітря, знеструмити лінію електропередачі та устаткування), дотримуючись вимог безпеки;

- надати допомогу постраждалому (якщо такий є);

- вжити заходів по ліквідації аварійної ситуації.

5.3. Для виконання цих заходів необхідно:

- знати місце установки засобів зв'язку й сигналізації та уміти ними користуватися;

- знати місця розташування основних (головних) рубильників, засувок, кранів, вентилів, засобів пожежегасіння, цехової аптечки, порядок евакуації людей з приміщення;

- знати правила звільнення потерпілого від впливу електричного струму та уміти це робити;

- уміти надати першу допомогу потерпілому;

- уміти користуватися засобами пожежегасіння.

5.4. Надання першої (лікарняної) допомоги потерпілому:

- усунути вплив травмуючого фактору, який загрожує здоров'ю або життю постраждалого (звільнити від впливу електричного струму, погасити палаючий одяг, звільнити від завалу або защемлення, винести з небезпечної зони в безпечне місце);

- визначити характер і ступінь важкості травми, послідовність надання першої допомоги.

5.5. Надати першу допомогу постраждалому виходячи із ситуації:

- зробити штучне дихання;

- накласти шину (використовуючи підручні засоби);

- зупинити кровотечу за допомогою джгута, ременя, шнура й т.п.;

- прикласти холод, накласти пов'язку й т.д.;