Положенняпро норми забезпечення речовим майном, порядок одержання, обліку, видачі та носіння форменого одягу посадовими особами, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний нагляд


Про затвердження Положення про норми забезпечення речовим майном, порядок одержання, обліку, видачі та носіння форменого одягу посадовими особами, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний нагляд

Наказ Міністерства аграрної політики Українивід 27 червня 2003 року N 195

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України15 липня 2003 р. за N 593/7914

На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2002 року N 802 "Про затвердження зразків форменого одягу і знаків розрізнення посадових осіб, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний нагляд", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про норми забезпечення речовим майном, порядок одержання, обліку, видачі та носіння форменого одягу посадовими особами, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний нагляд, що додається.

2. Державному департаменту ветеринарної медицини (Вербицький П. І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Головним державним інспекторам ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті забезпечити суворе дотримання норм забезпечення речовим майном, порядок одержання, обліку, видачі та носіння форменого одягу посадовими особами, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний нагляд.

4. Скасувати наказ Міністерства аграрної політики України від 29.08.2002 N 242 "Про затвердження Положення про норми забезпечення, порядок видачі та носіння форменого одягу посадовими особами, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний нагляд".

5. Контроль за виконанням наказу покласти на Головного державного інспектора ветеринарної медицини України Вербицького П. І.

 

В. о. Міністра 

С. Мельник 

 

ЗАТВЕРДЖЕНОнаказом Міністерства аграрної політики Українивід 27 червня 2003 р. N 195

Зареєстрованов Міністерстві юстиції України15 липня 2003 р. за N 593/7914 

Положенняпро норми забезпечення речовим майном, порядок одержання, обліку, видачі та носіння форменого одягу посадовими особами, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний нагляд

1. Це Положення, розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2002 року N 802 "Про затвердження зразків форменого одягу і знаків розрізнення посадових осіб, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний нагляд", визначає норми забезпечення, порядок видачі та носіння форменого одягу посадовими особами, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний нагляд (далі - держветсаннагляд).

2. Формений одяг - це речове майно особистого користування.

3. Формений одяг, взуття та знаки розрізнення видаються посадовим особам держветсаннагляду за категоріями, на які поширюється право придбання та носіння форменого одягу.

4. Одержання форменого одягу здійснюється централізовано на замовлення територіальних органів Державного департаменту ветеринарної медицини і регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

5. Початковий термін носіння форменого одягу встановлюється з моменту одержання, а надалі з періодичністю термінів, регламентованих нормами забезпечення речовим майном посадових осіб, які здійснюють держветсаннагляд.

6. У разі пошкодження форменого одягу, що призвело його до непридатності для подальшого використання не з вини посадової особи, а через причину, пов'язану з виконанням службового або громадського обов'язку, їй видається новий формений одяг.

7. Видача предметів форменого одягу проводиться за нормами забезпечення речовим майном посадових осіб, які здійснюють держветсаннагляд згідно з додатком 1.

8. Жінкам - посадовим особам держветсаннагляду, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, формений одяг не видається.

9. Облік виданого форменого одягу здійснюється за єдиною формою картки обліку видачі форменого одягу, що заповнюється на кожного працівника державної служби ветеринарної медицини, який має право носіння форменого одягу. Зразок картки обліку видачі форменого одягу наведено в додатку 2.

10. При розірванні трудового договору з ініціативи працівника або при звільненні за порушення трудової дисципліни чи неналежне виконання службових обов'язків, а також при переході на посаду, що не дає права носіння форменого одягу, посадова особа зобов'язана здати знаки розрізнення та відшкодувати вартість форменого одягу з урахуванням зносу.

11. При звільненні працівника у зв'язку з виходом на пенсію, призовом чи вступом на службу до Збройних сил України, органів Міністерства внутрішніх справ України та СБУ, а також при обранні працівника на виборну посаду та у зв'язку з ліквідацією підприємства або скороченням штатів стягнення залишку вартості предметів форменого одягу не проводиться.

 

Заступник голови Державного департаменту ветеринарної медицини 

  М. В. Пацюк 

 

Додаток 1до п. 7 Положення про норми забезпечення речовим майном, порядок одержання, обліку, видачі та носіння форменого одягу посадовими особами, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний нагляд 

Нормизабезпечення речовим майном посадових осіб, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний нагляд

N з/п 

Найменування предметів 

Одиниця виміру 

Кількість предметів на одного працівника (шт.) 

Термін носіння (у роках) 

Комплект форменого одягу для чоловіків 

шапка-вушанка зимова  

шт. 

кашкет  

шт. 

костюм зимовий  

к-т 

костюм літній  

к-т 

куртка  

шт. 

пальто  

шт. 

сорочка  

шт. 

кашне  

шт. 

краватка  

шт. 

10 

рукавички п'ятипалі  

пар 

11 

туфлі  

пар 

12 

напівчоботи  

пар 

Комплект форменого одягу для жінок 

шапка зимова  

шт. 

капелюх фетровий  

шт. 

з 

костюм зимовий  

к-т 

костюм літній  

к-т 

куртка  

шт. 

пальто зимове  

шт. 

сорочка  

шт. 

кашне  

шт. 

краватка  

шт. 

10 

рукавички п'ятипалі  

пар 

11 

чобітки  

пар 

12 

туфлі  

пар 

Фурнітура 

Назва 

Кількість предметів на одного працівника (шт.) 

Термін носіння(у роках) 

Ґудзики великі 

12 

Ґудзики малі 

Кокарда 

 

Додаток 2до п. 9 Положення про норми забезпечення речовим майном, порядок одержання, обліку, видачі та носіння форменого одягу посадовими особами, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний нагляд 

Зразок картки обліку видачі форменого одягу працівникам державної служби ветеринарної медицини

____________________________________________________________(назва підрозділу державної служби ветеринарної медицини)

Прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________

Посада _____________________________________________________

Дата, номер наказу про зарахування на посаду ___________________

зріст _______, розмір костюма ________, куртки ______,

плаща ______, головного убору ______, взуття ________.

Назва предметів форменого одягу 

Строк носіння (роки) 

Дата видачі 

Кількість комплектів, одиниць 

Порядок ведення картки обліку видачі форменого одягу

1. Картка є первинним документом обліку забезпеченості форменим одягом працівників державної служби ветеринарної медицини, заводиться на кожного її працівника не пізніше одного місяця з дня зарахування його на посаду.

2. Ведення карток здійснюється працівником підрозділу державної служби ветеринарної медицини, який є відповідальним за забезпечення та видачу форменого одягу за місцем видачі.

3. Заповнення всіх реквізитів, що зазначені в картці, є обов'язковим.

4. Внесення інформації в графи 1 - 4 здійснюється одночасно із видачею форменого одягу в присутності працівника, який отримує предмети форменого одягу під підпис у день видачі.