ПІ 1.1.23-215-2003. Примірна інструкція з охорони праці для маляра


Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Дочірня компанія "Укртрансгаз"

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ МАЛЯРА

УзгодженоЗатверджено

Національний науково-дослідний ІнститутНаказ ДК "Укртрансгаз"

охорони праці України№97 24.03.2003 рокуЛист №183 від 18.03.2003 р.

ПІ 1.1.23-215-2003

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ МАЛЯРА

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Примірна інструкція з охорони праці для маляра (далі - Інструкція) призначена длявсіх робітників, що працюють за професією маляр на підприємствах ДК "Укртрансгаз",під час виконання малярних робіт на об'єктах, що будуються або ремонтуються.
 2. До самостійної роботи допускаються особи у віці не молодше 18 років, які унавчальному закладі отримали професію маляр та за станом здоров'я можуть бутидопущені до вказаної роботи. Перед допуском до самостійної роботи, після отриманнявступного інструктажу, первинного інструктажу, попереднього спеціального навчання зпитань охорони праці, перевірки знань з охорони праці, яка проводиться заекзаменаційними білетами, перевірки вмінь та навичок безпечного виконання робіт, малярповинен пройти безпосередньо на робочому місці стажування протягом 2-15 змін(залежно від стажу, досвіду і характеру роботи) під керівництвом досвідченогокваліфікованого маляра. Допуск до самостійної роботи здійснюється при позитивнихрезультатах стажування.

Під час роботи з електроінструментом і електричними машинами маляр повинен мати групу з електробезпеки, бути навченим і проінструктованим щодо їх безпечної експлуатації.

1.3. Маляр повинен знати і виконувати вимоги з охорони праці, передбачені даною Інструкцією та інструкціями з охорони праці за видами робіт; вимоги безпеки під час експлуатації механізмів, обладнання, інструменту і пристроїв, які він можевикористовувати протягом робочого дня; вимоги безпеки при застосуванні токсичнихбарвників; правила користування засобами колективного і індивідуального захисту;правила поведінки під час аварійних ситуацій; заходи щодо запобігання аваріям іускладненням та їх ліквідації; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Маляр зобов'язаний знати характеристику шкідливих речовин, які можуть виділятись у процесі виконання робіт, їх дію на організм людини і заходи захисту; дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства; проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.

Маляр повинен пам'ятати, що дотримання вимог інструкцій з охорони праці є основною умовою запобігання нещасним випадкам. Порушення малярем вимог цих інструкцій розглядається як порушення ним трудової дисципліни, за яке до нього може бути застосовано стягнення згідно з чинним законодавством.

1.4. У процесі виробничої діяльності на маляра діють наступні небезпечні та шкідливі виробничі фактори: хімічні - токсичні барвники, розчинники; фізичні – розташування робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі (підлоги), підвищена чи знижена температура повітря робочої зони, рухомість повітря. Шкідливі та небезпечні виробничі фактори конкретизуються згідно з результатами атестації робочих місць.

1.5. Згідно з Відомчими нормами безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам ДК "Укртрансгаз", затв. наказом ДК "Укртрансгаз" № 296 від 29.12.2000 (розділ 6, п.6.8.), маляру видається наступний спецодяг:

Комбінезон бавовняний 12 місяців ГОСТ 12.4.099-80 Рукавиці комбіновані 1 місяць ГОСТ 12.4.010-75 Черевики шкіряні 12 місяців ГОСТ 5394-74 Респіратор До зносу ГОСТ 12.4.004-74

Окуляри захисні До зносу ГОСТ 12.4.013-75

Каска захисна 24 місяці ТУ 6-11 -278-83 Підшоломник під каску 12 місяців ТУ 17-08-149-81

При роботі з застосуванням фарб, що діють шкідливо:

Рукавички гумові або рукавички на трикотажній Чергові ГОСТ 2502-60 основі

При роботі на покрівлі та металоконструкціях додатково:

Калоші валяні Чергові ГОСТ 17-330-74 На зовнішніх роботах взимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 36 місяців ГОСТ 12.4.084-80 Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 36 місяців ГОСТ 12.4.084-80 Валянки 48 місяців ОСТ 17-672-77

Колективним договором по підприємству може бути передбачена видача спецодягу і спецвзуття понад встановлені норми.

 1. Спецодяг маляра повинен бути добре підігнаний і застібнутий.
 2. Маляру слід виконувати тільки ту роботу, яка йому доручена, і якщо умови їївиконання не суперечать вимогам даної Інструкції.
 3. Робочим місцем маляра є виділені ділянки на відкритих будівельних майданчиках,всередині будівель і споруд, спеціально укомплектовані для виконання малярних робіт.Робочі місця повинні бути забезпечені випробуваним інвентарним улаштуванням іпристроями (риштування, помости, стрем'янки тощо), виготовленими за типовимипроектами і встановленими згідно з проектом виконання робіт.
 4. Засоби підмощування, які застосовуються при виконанні малярних робіт у місцях, підякими проводяться інші роботи чи є прохід, повинні мати настили без зазорів.

1.10. У місцях застосування нітрофарби та інших лакофарбових матеріалів та речовин, якіутворюють вибухонебезпечну пару, забороняються дії із застосовуванням вогню або дії,що викликають іскроутворення.

Електроенергія у цих місцях повинна бути відключена або електропроводка виконана у вибухобезпечному виконанні.

1.11. Тару із вибухонебезпечними матеріалами (лаки, нітрофарби тощо) під час перервнеобхідно закривати пробками чи кришками і відкривати інструментом, який не викликаєіскроутворення.

1.12. Звільнену з-під розчинників і лакофарбових матеріалів тару слід негайно,прибирати з робочого місця у складські приміщення.

1.13. На будівельному майданчику слід зберігати:

 • масляні фарби, лакофарбові матеріали - в окремому вогнестійкому приміщенні звентиляцією;
 • клей - у герметично закритій тарі на відстані не менше 2 м від системи опалення;
 • розчини кислоти - у щільно закритих скляних бутлях, у плетених кошиках, якіустановлюють на підлозі в один ряд.

 1. Рукоятки інструменту повинні бути із деревини твердої в'язкої породи, гладкооброблені, ретельно підігнані і надійно закріплені.
 2. Необхідно застосовувати ручний інструмент, який не має вибоїн, відколів наробочих поверхнях, задирок і гострих ребер у місцях їх затискання тощо.
 3. Дотримання правил особистої гігієни.

Особиста гігієна маляра сприяє запобіганню професійним отруєнням і захворюванням. Маляр зобов'язаний виконувати вимоги санітарних норм, зокрема:

•утримувати в чистоті і порядку робоче місце і інструмент;

• правильно і дбайливо користуватись санітарно-побутовими приміщеннями, засобамиіндивідуального захисту;

 • утримувати спецодяг і спецвзуття у справному стані і чистому вигляді;
 • перед кожним прийманням їжі мити руки водою з милом;
 • дотримуватись питного режиму з врахуванням особливостей умов праці;
 • дотримуватись режиму праці і відпочинку;
 • при появі температури чи інших ознак захворювання слід попередити керівника робіт інегайно звертатись до лікаря.

2.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

 1. Отримати завдання від керівника робіт.
 2. Одягти спецодяг, спецвзуття, підготувати інші засоби індивідуального захисту.
 3. Оглянути робоче місце, підготувати інструмент, пристосування, інвентар.
 4. Прибрати непотрібні матеріали, звільнити проходи, підходи.

2.5. Перевірити надійність настилів риштувань, помостів, пересувних столиків,стрем'янок.

 1. Перевірити достатність освітлення робочого місця.
 2. Перевірити справність шлангів і надійність їх з'єднання.

2.8.Про всі виявлені недоліки повідомити безпосереднього керівника робіт для вжиттязаходів щодо їх усунення.

3.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

 1. Кількість лакофарбових матеріалів на робочому місці не повинна перевищуватизмінної потреби.
 2. Фарбувальні сполуки повинні надходити на робочі місця готовими до вживання.Розведені лакофарбові матеріали доставляються на робочі місця у закритих ємностях.Маса ємності (брутто), що надходить на будівельний майданчик, не повиннаперевищувати 15кг.

 1. Приготування малярних сумішей необхідно виконувати відповідно до вимогінструкцій заводу-виробника фарби, і не застосовувати розчинники, на які відсутнісертифікати з вказівками про дію шкідливих речовин.
 2. Вантажі на риштуваннях повинні бути розміщені відповідно до схем розміщення, щовивішуються на робочому місці, і відповідати величинам навантаження, які допускаютьсяна риштуваннях.
 3. Малярні роботи, які виконуються на висоті більше 1,3 м над землею чи перекриттямдозволяється виконувати тільки на огороджених робочих місцях, що обладнані належнимчином встановленими риштуваннями чи помостами і достатньо освітлені. Риштуванняповинні відповідати проекту, встановлюватись на стійку основу, кріпитись належнимчином до стін чи конструкцій будівель та споруд або іншим надійним способом, матиорганізовані виходи на настили та огородження останніх.

3.6.Під час роботи з риштувань:

 • накопичення на настилах людей в одному місці не допускається;
 • металеві риштування повинні бути надійно заземлені і обладнані засобамиблискавкозахисту;
 • настили риштувань необхідно періодично очищати від фарбувальних матеріалів,сміття, а в зимовий час - від снігу і ожеледі;

—під час зняття і переміщення настилів на інший ярус необхідно повністю звільнити їхвід матеріалів, тари, сміття, доступ людей на риштування на цей час повинен бутизакритий;

—щоб уникнути падіння забороняється сідати або вставати на поручні риштувань,підніматися на риштування і спускатися з них по опірних драбинах і стійках риштувань;

—під час фарбування ферм, покрівель з ухилом 20° і більше маляр повинен надітизапобіжний пояс. Кріплення карабіна запобіжного пояса слід здійснювати за елементиконструкцій у місцях, позначених у проекті виконання робіт;

—під час проведення малярних робіт на сходових маршах слід застосовувати спеціальніриштування, в яких опори мають різну висоту або висувні стійки, що установлюються насходини;

—під час роботи на висоті забороняється скидати вниз інструмент, тару та інші предмети.

3.7.Не повинні виконуватись зовнішні малярні роботи на риштуваннях під час грози,

ожеледиці, туману, вітру силою 15 м/с і більше.

3.8.За недоцільності улаштування риштувань чи помостів маляр під час роботи повиненкористуватись випробуваним запобіжним поясом. Місце кріплення карабіна повинновказуватися керівником робіт.

3.9.Не допускається виконання малярних робіт на декількох ярусах по одній вертикалібез проміжних захисних настилів.

 1. Настили риштувань, помостів, стрем'янки під час роботи і після її закінченнянеобхідно очищати від будівельного сміття.
 2. Внутрішні малярні роботи необхідно проводити з інвентарних підмостків абодрабин. Користуватись приставними драбинами дозволяється при невеликій площіфарбування і на висоті не більше 4 м від землі, долівки або робочого настилу. Приставнідрабини повинні опиратись на стаціонарну вертикальну опору, забороняється опиратидрабини на віконні рами.
 3. Для виконання дрібних малярних робіт необхідно застосовувати переносні аборозсувні драбини з врізаними сходами.

Нижні кінці драбин повинні мати гострі металеві наконечники при дерев'яній підлозі, гумові - при бетонній.

3.13.Користуватися для підмащування необхідно тільки перевіреними засобами.

 1. Усі внутрішні малярні роботи необхідно виконувати тільки при відкритих вікнах абопримусовій вентиляції.
 2. Не дозволяється наносити фарби, емалі і грунтування, які мають свинцеві сполуки,засобом пульверизації.
 3. Під час видалення старої масляної фарби хімічним засобом слід користуватисяшпателем з довгою рукояткою.

Знята фарба збирається у металевий ящик і прибирається з робочого місця.

 1. Прошпакльовані поверхні слід зачищати за допомогою шматків пемзи чи наждаком,затиснутими у спеціальних пристосуваннях.
 2. Малярні роботи всередині ємностей слід виконувати тільки при примусовійвентиляції ланкою із трьох чоловік (два з них страхують) за наявності наряд-допуску.

3.19.Під час роботи з електроінструментом не допускати попадання наелектроінструмент або проводи розчинників, фарб.

 1. Роботу з електроінструментом на висоті слід проводити тільки з інвентарнихриштувань. Робота з драбин забороняється, щоб уникнути нещасного випадку.
 2. Передавати електроінструмент із рук в руки допускається за умови йоговиключення.

3.22.Під час роботи з пневмоінструментом необхідно:

 • впевнитись у справності робочої частини інструменту (вудочки, форсунки, пістолет-розпилювач тощо);
 • перевірити справність манометра, наявність клейм;
 • включати інструмент тільки після установки його у робоче положення;
 • слідкувати, щоб шланги не були зогнуті, не торкались тросів, електрокабелів абошлангів газорізальних апаратів;

 • шланги, які замерзли, слід відігрівати у теплому сухому приміщенні. Відігріватипарою не дозволяється;
 • у разі перерви у роботі або виявлення несправностей механізмів слід негайновідключити подачу повітря, перекрити повітряний вентиль;
 • забороняється перегинати або зав'язувати шланги в вузол для припинення подачіповітря;
 • перед роботою пістолетом-розпилювачем чи вудочкою необхідно перевіритинадійність кріплення шлангів до інструменту і бачка.

3.23.У місцях застосування нітрофарб та інших лакофарбових матеріалів, що утворюютьвибухонебезпечні пари, не можна виконувати газорізальні та інші види вогневих робіт.