ПІ 1.8.11-138-2001. Примірна інструкція 3 охорони праці для вибивальника м'якоїтари


Об'єднання підприємств хлібопекарської

промисловості "УКРХЛІБПРОМ"

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

для вибивальника м'якої тари

м. Київ

УЗГОДЖЕНО

Національний науково-

дослідний інститут охорони

праці (ННДІОП)

15.05.2001р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ об'єднання "Укрхлібпром"

24.05.2001 р. №5

ПІ 1.8.11-138-2001

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

для вибивальника м'якоїтари

м. Київ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для вибивальника м'якої тари і призначена для навчання методам безпечної роботи і дотриманню вимог охорони праці. Режим роботи безперервний.

Вибивальник виконує таку роботу: очищає мішки та іншу м'яку тару від пилу і інших забруднень на мішковибивальних і тароочищувальних машинах різних систем, підвозить мішки до машин, попередньо зачищає вручну забруднені місця, заправляє машини забрудненими мішками, контролює якість очищення зовнішнім оглядом, здає мішки комірнику, завантажує мішки на транспорт. Запускає і зупиняє машини, змащує і очищує від бруду машини, фільтри і аспираційні пристрої.

1.2. До роботи допускаються особи, які досягли 18-річного віку, пройшли медичне обстеження та не мають медичних протипоказань, вступний інструктаж, спеціальне навчання. перевірку знань у постійно діючий комісії з питань охорони праці, первинний інструктаж, стажування для придбання навичок безпечного ведення виробничих процесів протягом 2-15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи), мають I кваліфікаційну групу допуску з електробезпеки.

1.3. Вибивальник зобов'язаний:

додержувати зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

співробітничати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людей, які його оточують, і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу;

утримувати в порядку і чистоті своє робоче місце;

дотримувати встановленого протипожежного режиму; не користуватися відкритим вогнем.

вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках;

знати і виконувати вимоги даної інструкції, правила виробничої санітарії, правила поводження з машинами, устаткуванням і іншими засобами виробництва;

не знаходитися на території в нетверезому стані, не вживати спиртні напої та наркотичні речовини;

курити і приймати їжу тільки в спеціально відведених місцях (зазначити конкретно);

знати будову і правила роботи на мішковибивальних і тароочищувальних машинах, способи завантаження мішків на транспорт

Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація небезпечна для його життя чи здоров'я, або для людей, які його оточують і навколишнього середовища.

1.4. На території підприємства пересувайтесь по пішохідних доріжках, проїзну частину дороги переходьте в установлених місцях.

1.5. В робочій зоні можливий вплив: шкідливих виробничих факторів:

підвищеної запиленості повітряного середовища (вибухонебезпечного пилу цукрового піску, цукрової пудри, борошна, крохмалю);

недостатня освітленість робочої зони, небезпечних виробничих факторів:

рухомих частин мішковибивальної машини (приводу);

електричного струму (при відсутності або несправності захисного заземлення або занулення, ушкодженні ізоляції струмоприймачів);

слизькість підлоги, що може призвести до падіння людини і можливого травмування;

підвищена швидкість руху повітря. Шкідливі та небезпечні фактори конкретизуються згідно результатів атестації робочих місць.

1.6. Для усунення можливості впливу небезпечних і шкідливих виробничих чинників передбачено:

1.6.1. Огородження всіх частин і деталей машин, що обертаються, муфт і ремінних передач, інших небезпечних зон , знімати і працювати при відсутності яких забороняється.

1.6.2. Вивішування попереджувальних знаків безпеки на всіх пускачах для попередження випадкового пуску устаткування, що знаходиться в ремонті, наладці або очистці.

1.6.3. Для попередження ураження електрострумом усі частини електроустаткування , що можуть виявитися під напругою, оснащені захисним заземленням - зануленням. Всі відкриті струмоведучі частини щитів, пускачів закриті запірними устроями, відчиняти які можуть тільки особи електротехнічного

персоналу.

1.6.4. Від падіння працівників на підлозі й інших шляхах переміщення використане покриття, що не сковзає, і застосовується спеціальне взуття.

1.7. Виконуйте такі правила особистої гігієни:

- залишайте всі особисті речі і верхній одяг у влаштованих для цього місцях;

- приймайте їжу тільки у спеціально влаштованих для цього місцях.

- при відвідуванні туалету залишайте санодяг у тамбурі, при виході — вимийте руки водою, ополосніть дезінфікуючим розчином і водою.

1.8. При одержанні травми треба негайно звернутися в медпункт і повідомити свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу про нещасний випадок, що трапився, і причини, що викликали травму. При травмі співробітників надати допомогу, повідомити у медпункт.

1.9. При виконанні роботи використовуйте такі засоби індивідуального та санітарного захисту:

комбінезон;

ковпак бавовняний;

черевики шкіряні вибухобезпечні;

респіратор протипиловий ТУ 95-7039-73;

окуляри захисні.

1.10. Умійте надавати першу (долікарську) допомогу при нещасних випадках. Отримавши травму, повідомте безпосереднього керівника робіт самі або через товариша та негайно зверніться до медичного закладу.

1.11. Додержуйтесь вимог особистої гігієни:

верхній одяг, головний убір, вуличне взуття, особисті речі залишайте в гардеробній;

роботу виконуйте в чистому спецодязі;

приймайте їжу в кімнаті приймання їжі.

1.12. Додержуйтесь правил користування первинними засобами пожежегасіння, протипожежним інвентарем; знайте місця їх розташування.

1.13. За порушення вимог даної інструкції працівник притягається до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством України.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Надягніть ЗІЗ та санодяг, застебніть його на всі ґудзики, сховайте волосся під головний убір.

2.2. Ознайомтесь із зауваженнями та пропозиціями попередньої зміни щодо технічного стану устаткування, прийміть зміну у встановленому порядку.

Перевірте:

справність мішковибивальної машини шляхом короткочасного вмикання; справність візка для підвезення і відвезення мішків; справність роботи аспіраційних пристроїв.

2.3. Перевірте наявність і справність захисного заземлення, освітлення.

2.4. Підготуйте необхідні для роботи матеріали, інструмент, інвентар.

2.5. Прибрати сторонні предмети з робочого місця і шляхів переміщення, переконатися у відсутності речовин, що викликають ковзання.

2.6. Перевірити наявність та справність первинних засобів пожежогасіння.

2.7. При виявленні несправностей і відмов устаткування, не приступайте до роботи, повідомте свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу. Не виконувати самостійно ремонт, наладку устаткування.

2.8. Перед запуском у роботу устаткування переконайся, що при його пуску не виникне небезпека для інших працівників, що можуть виявитися в небезпечних зонах.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпечних ситуацій, треба додержуватися таких вимог:

не залишайте працююче устаткування без нагляду і не допускайте до роботи на ньому сторонніх осіб, без дозволу керівника;

працюйте на справному устаткуванні, при виявленні несправностей повідомте безпосереднього керівника робіт;

не працюйте на устаткуванні зі знятими або не справними захисними засобами травмонебезпечних зон;

не відчиняйте дверці електрошаф і не ремонтуйте електроустаткування, не наступайте на електропроводи;

не включати устаткування при обірваних або видимих пошкодженнях захисного заземлення (занулення);

не виконуйте роботи, які не входять у ваші обов'язки;

будьте уважними до сигналів внутрішньоцехового транспорту;

не захаращуйте робоче місце, залишайте вільними підходи до устаткування.

3.2. Вмикайте мішковибивальну машину тільки при працюючій аспірації.

3.3. Під час роботи мішковибивача не знімайте герметизуючий кожух.

3.4. При застосуванні візка додержуйтесь таких вимог:

котіть візок, штовхаючи його поперед себе і тримаючись за поручень візка;

не обганяйте працівників, що ідуть попереду;

не розганяйте візок, особливо на уклонах і поворотах.

3.5. Зберігайте порожні чисті мішки в приміщенні, ізольованому від мішковибивача.

3.6. Стежте за справністю електроустаткування, не працюйте з відкритими клемами і контактами. Про неполадки повідомте електромонтера.

3.7. Стежте за роботою витяжної вентиляції.

3.8. Під час роботи користуйтесь респіратором.

3.9. Щоденно очищайте фільтр для очистки запиленого повітря.

3.10. Очистку устаткування і підлоги від пилу проводьте . регулярно, протягом зміни, вологим способом або пилососом; не користуйтесь металевими предметами, які можуть викликати іскру.

3.11. Не користуйтесь відкритим вогнем і не паліть у приміщенні де розташована мішковибивальна машина.

3.12. Зварювальні та інші вогневі роботи можуть проводитися тільки у виняткових випадках по наряду-допуску.

3.13. Про всі недоліки у роботі устаткування, нещасні випадки. що трапилися з Вами або співробітниками, факти порушення технологічного процесу повідомте свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу, зробіть відповідний запис у змінному журналі.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Перед зачищенням і прибиранням устаткування необхідно:

4.1.1. Зупинити устаткування кнопкою "Стоп".

4.1.2. Повісити на пускачі табличку "Не вмикати ! Працюють люди !".

4.1.3. Використовувати для очищення тільки спеціально передбачені для цього засоби.

4.2. Вимкніть аспіраційні пристрої і витяжну вентиляцію.

4.3. Відвезіть візок у спеціально відведене місце.

4.4. При вологому прибиранні устаткування не допускайте попадання води в пускову апаратуру.

4.5. По закінченні очищення та прибирання установіть всі огородження, інструмент і пристосування на встановлені місця.

4.6. Прийняти душ, санодяг та ЗІЗ скласти в шафу.

4.7. Про усі виявлені порушення в процесі роботи повідомити свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу і змінного працівника.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. Аварійною ситуацією є обставини, розвиток яких може призвести до серйозних поломок устаткування, руйнації будівельних конструкцій, пожежам, травмуванню або загибелі людей. Такими ситуаціями на робочому місці можуть бути:

5.1.1. - сторонні звуки, удари при роботі устаткування, його підвищена вібрація;

- поява напруги на поверхні устаткування;

- поява диму, іскріння, загоряння обмоток електродвигунів, електропроводки, пускової апаратури.

У разі появи загрози пожежі чи загоряння, а також при їх виникненні у фільтрах або циклонах:

- негайно вимкніть фільтр чи циклон від вентиляційної установки;

- зупиніть мішковибивальну машину. При зазначених ознаках обезструмте устаткування і повідомте свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

5.2. При загорянні електроустаткування використовувати тільки вуглекислотні або порошкові вогнегасники, що знаходяться (зазначити місце).

5.3. Для гасіння інших осередків пожежі користуватися пінними вогнегасниками, що знаходяться (зазначити місце).

5.4. При ситуаціях які безпосередньо загрожують життю і здоров'ю-неконтрольоване горіння, руйнація будівельних конструкцій або інші, покинути цех через евакуаційний вихід і знаходитися у центрального входу в будівлю.

5.5. Якщо є потерпілі, надавати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати "швидку допомогу".

5.6. При пожежі викликати пожежну частину і приступити до її гасіння наявними засобами пожежогасіння.

5.7. В усіх випадках виконувати вказівки свого безпосереднього керівника.

Розробник: