ПІ 1.8.11-127-2001. Примірна інструкція 3 охорони праці для сортувальника у виробництві харчової продукції


Об'єднання підприємств хлібопекарської

промисловості «УКРХЛІБПРОМ»

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

для сортувальника у виробництві харчової продукції

м. Київ

УЗГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний

інститут охорони праці (ННДІОП)

15.05.2001 р.

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ об'єднання "Укрхлібпром" 24.05.2001 р. №5

ПІ 1.8.11-127-2001

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

для сортувальника у виробництві харчової продукції

м. Київ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для сортувальника у виробництві харчової продукції (далі сортувальник) і призначена для навчання методам безпечної роботи і дотриманню вимог охорони праці. Сортувальник виконує таку роботу: Сортує, розбирає сировину, напівфабрикати та готову продукцію із застосуванням настільних сортувальних машин та вручну на рухомих передавальних та транспортувальних механізмах. Готує необхідний інвентар, тару, перевіряє транспортувальні механізми. Приймає та оглядає мішки до і після вибивання та ремонту. Розподіляє мішки за сортами та категоріями, маркує мішки. Підносить, підвозить, приймає та завантажує на рухомі механізми вироби, сировину, матеріали, які підлягають сортуванню, розрівнює продукт на конвеєрах і стрічках транспортерів. Регулює рівномірне надходження виробів на сортування. Розкриває тару. Відбирає сторонні домішки, непридатні або нестандартні вироби, продукти, напівфабрикати. Зважує, доповнює до стандартної ваги вироби або напівфабрикати. Відбирає сировину за якісним та цільовим призначенням. Передає, на подальшу переробку або на склад готову продукцію, здійснює утилізацію.

1.1. До роботи сортувальника допускаються особи, які досягли 18-річнього віку, що пройшли спеціальне навчання і практичну роботу з механізмами, перевірку знань по охороні праці, що пройшли медогляд і придатні по стану здоров'я, інструктаж із питань охорони праці (вступний, первинний на робочому місці), інструктажі з пожежної безпеки, стажування для придбання навичок безпечного ведення виробничих процесів протягом 2-15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи), мають I кваліфікаційну групу допуску з електробезпеки.

1.2. Працівник зобов'язаний:

додержувати зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

співробітничати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людей, які його оточують, і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

знати і виконувати вимоги даної інструкції;

додержуватись технологічної дисципліни;

дбайливо ставитись до устаткування, інструменту, пристроїв, матеріалів, санодягу;

утримувати в чистоті своє робоче місце не вживати на протязі робочого часу спиртних напоїв та наркотичних речовин, не працювати в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння;

палити тільки у спеціально відведених для цього обладнаних місцях;

знати види сировини, матеріалів, напівфабрикатів, продукції, тари, що підлягає сортуванню; зовнішні ознаки дефектів (браку, непридатності, несортності). Сортувальник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація небезпечна для його життя чи здоров'я, або для людей, які його оточують і навколишнього середовища.

1.3. В робочій зоні можливий вплив: шкідливих виробничих факторів:

підвищеної запиленості повітряного середовища (пилу у суміші з волокнами від мішків і земляним пилом — при порушенні герметизації дробильно-сортувальної машини): небезпечних виробничих факторів:

рухомих і обертових частин устаткування (передавальних механізмів, редукторів, муфт зчеплення, шківів, натяжних і приводних барабанів, рухомої стрічки конвеєра, ланцюгів, шестерень);

електричного струму (при відсутності або несправності захисного заземлення або занулення, ушкодженні ізоляції струмоприймачів);

слизькість підлоги, що може призвести до падіння людини і можливого травмування;

підвищена швидкість руху повітря. Шкідливі та небезпечні фактори конкретизуються згідно результатів атестації робочих місць.

1.4. На території підприємства пересувайтесь по пішохідних доріжках, проїзну частину дороги переходьте в установлених місцях.

1.5. Умійте надавати першу (долікарську) допомогу. Отримавши травму, повідомте безпосереднього керівника робіт самі або через товаришів по роботі.

1.6. Для усунення можливості впливу небезпечних і шкідливих виробничих чинників передбачено:

1.6.1. Огородження всіх частин і деталей машин, що обертаються, муфт і ремінних передач, інших небезпечних зон , знімати і працювати при відсутності яких забороняється.

1.6.2. Вивішування попереджувальних знаків безпеки на всіх пускачах для попередження випадкового пуску устаткування, що знаходиться в ремонті, наладці або очистці.

1.6.3. Для попередження ураження електрострумом усі частини електроустаткування , що можуть виявитися під напругою, оснащені захисним заземленням - зануленням. Всі відкриті струмоведучі частини щитів, пускачів закриті запірними устроями, відчиняти які можуть тільки особи електротехнічного персоналу.

1.6.4. Від падіння працівників на підлозі й інших шляхах переміщення використане покриття, що не сковзає, і застосовується спеціальне взуття.

1.7. При виконанні роботи використовуйте такий санодяг: халат бавовняний; ковпак або косинка бавовняні білі;

фартух бавовняний з суцільнокрійним нагрудником;

тапочки;

рушник бавовняний.

1.8. Додержуйтесь вимог особистої гігієни:

верхній одяг, головний убір, вуличне взуття, особисті речі залишайте у влаштованих для цього місцях;

роботу виконуйте в чистому санодязі;

приймайте їжу в кімнаті приймання їжі.

1.9. Дотримуйте правил користування первинними засобами пожежогасіння, протипожежним інвентарем; знайте місця їх розташування.

1.10. За порушення вимог даної інструкції працівник може бути притягнений до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно з законодавством України.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Прийміть зміну згідно встановленого порядку. Одягніть санодяг, застебніть його на всі ґудзики, сховайте волосся під головний убір.

2.2. Ознайомтесь із зауваженнями та пропозиціями попередньої зміни щодо технічного стану устаткування. Перевірте:

справність заслінок, шиберів, дверцят, кришок лючків, оглядових вікон, кожуха конвеєра і та ін.;

справність і правильність встановлення сит, кришки на завантажувальній воронці сортувальної машини;

справність дії магнітного пристрою для уловлювання металевих домішок;

справність дії місцевих відсосів.

2.3. Перевірте наявність і справність захисного заземлення, освітлення.

2.4. Перевірте відсутність сторонніх предметів усередині або на устаткуванні.

2.5. Підготуйте необхідні для роботи матеріали, інструмент, інвентар.

2.6. Щільно закрийте дверці, що перешкоджають доступу до внутрішніх частин сортувальної машини.

2.7. Перевірити наявність та справність первинних засобів пожежогасіння.

2.8. При виявленні несправностей і відмов устаткування, не приступайте до роботи, повідомте свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу. Не виконувати самостійно ремонт, наладку устаткування.

2.9. Перед запуском у роботу устаткування переконайся, що при його пуску не виникне небезпека для інших працівників, що можуть виявитися в небезпечних зонах.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Не захаращуйте робоче місце, залишайте вільними підходи до устаткування.

3.2. Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпечних ситуацій, додержуйтесь таких вимог:

не залишайте працююче устаткування без нагляду і не допускайте до роботи на ньому осіб, які не пройшли навчання;

працюйте на справному устаткуванні, при виявленні несправностей повідомте безпосереднього керівника робіт або ліквідуйте їх самі, якщо це входить у ваші обов'язки;

не працюйте на устаткуванні зі знятими захисними засобами травмонебезпечних зон;

не відчиняйте дверці електрошаф і не ремонтуйте електроустаткування, не наступайте на електропроводи;

будьте уважними до сигналів внутрішньоцехового транспорту;

не виконуйте роботи, які не входять у ваші обов'язки.

3.3. Для усунення завалів сировини зупиніть електропривід обладнання, після відключення напруги повісте на пусковий пристрій попереджувальний плакат "НЕ ВКЛЮЧАТИ, ПРАЦЮЮТЬ ЛЮДИ"..

3.4. Не ставайте на стрічку конвеєра або кришки закритих транспортуючих пристроїв.

3.5. Стежте за роботою машини, конвеєра тільки через оглядові вікна, контрольні лючки. Своєчасно закривайте засувки контрольних лючків.

3.6. Для заміни сит зупиніть електропривід обладнання, після відключення напруги повісте на пусковий пристрій попереджувальний плакат "НЕ ВМИКАТИАТИ, ПРАЦЮЮТЬ ЛЮДИ".

3.7. Не кладіть руки на борти вібротранспортера.

3.8. Своєчасно очищайте магніти від метало домішок.

3.9. Розбирайте штабель мішків або коробів тільки зверху і через кожні 3-4 мішки по висоті робіть уступ на 1 мішок. Пам'ятайте, що відбір знизу призводить до обвалу штабеля.

3.10. Не скидайте мішки зі штабеля, спускайте їх обережно. Користуйтесь спеціальними лотками.

3.11. Ніж для розшивки мішків зберігайте в піхвах, розташованих таким чином, щоб орудування ним не викликало зайвих рухів.

3.12. Розшивку мішків ножем робіть в напрямку "від себе". Не виконуйте її в напрямку іншого працівника, присутнього на робочому місці.

3.13. Своєчасно звільняйте збірний бункер повітроочисного пристрою від пилу.

3.14. Стежте за наповненням і своєчасно звільняйте заповнений відходами мішок.

3.15. Внутрішній огляд, очистку устаткування і транспортуючих пристроїв виконуйте тільки при обезструмлених електродвигунах. На пусковому пристрої повинен бути вивішений плакат" НЕ ВМИКАТИАТИ, ПРАЦЮЮТЬ ЛЮДИ". При огляді застосовуйте переносну електролампу напругою 12В з арматурою в захищеному виконанні.

3.16. Про всі недоліки у роботі устаткування, нещасні випадки, що трапилися з Вами або співробітниками, факти порушення технологічного процесу повідомте свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу, зробіть відповідний запис у змінному журналі.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Вимкніть устаткування, на пусковий пристрій вивісить плакат" НЕ ВМИКАТИАТИ, ПРАЦЮЮТЬ ЛЮДИ". Після цього очистіть його.

4.2. Упорядкуйте своє робоче місце.

4.3. Усуньте помічені недоліки в роботі устаткування. При неможливості їх усунення повідомте безпосереднього керівника робіт.

4.4. Зніміть санодяг, прийміть душ.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. Аварійною ситуацією є обставини, розвиток яких може призвести до серйозних поломок устаткування, руйнації будівельних конструкцій, пожежам, травмуванню або загибелі людей.

Такими ситуаціями на робочому місці сортувальника можуть бути:

5.1.1. - сторонні звуки, удари при роботі устаткування, його підвищена вібрація;

- поява напруги на поверхні устаткування;

- поява диму, іскріння, загоряння обмоток електродвигунів, електропроводки, пускової апаратури.

При загорянні в конвеєрах, самопливах:

- негайно припиніть роботу всього технологічного устаткування, яке обслуговується;

- вимкніть аспіраційну та вентиляційну системи;

- сповістіть пожежну охорону по тел. 01, керівника підрозділу, підприємства; розпочніть гасіння наявними засобами пожежогасіння відповідно до встановленого порядку.

При зазначених ознаках обезструмте устаткування і повідомте свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

5.2. При загорянні електроустаткування використовувати тільки вуглекислотні або порошкові вогнегасники, що знаходяться (зазначити місце).

5.3. Для гасіння інших осередків пожежі користуватися пінними вогнегасниками, що знаходяться (зазначити місце).

При ситуаціях які безпосередньо загрожують життю і здоров'ю-неконтрольоване горіння, руйнація будівельних конструкцій або інші, покинути цех через евакуаційний вихід і знаходитися у центрального входу в будівлю.

Якщо є потерпілі, надавати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати "швидку допомогу".

При пожежі викликати пожежну частину і приступити до її гасіння наявними засобами пожежогасіння.

5.7. В усіх випадках виконувати вказівки свого безпосереднього керівника.

Розробник: