Правилаохорони праці під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті


Про затвердження Правил охорони праці під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого наглядувід 18 грудня 2007 року N 311

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України28 грудня 2007 р. за N 1419/14686

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила охорони праці під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті (далі - Правила), що додаються.

2. З набранням чинності наказу вважати такими, що не застосовуються на території України, "Правила техники безопасности и производственной санитарии при погрузочно-разгрузочных работах на железнодорожном транспорте", затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР 15.02.90.

3. Управлінню організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об'єктах підвищеної небезпеки (Морозов В. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення (Прохоров В. В.) вжити заходів щодо внесення Правил до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці та розмістити цей наказ на веб-сайті Держгірпромнагляду.

5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Долматова О. І.

 

Голова Комітету 

С. О. Сторчак 

 

ЗАТВЕРДЖЕНОнаказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого наглядувід 18 грудня 2007 р. N 311

Зареєстрованов Міністерстві юстиції України28 грудня 2007 р. за N 1419/14686 

ПРАВИЛАОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ НАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Правила поширюються на всі підприємства та організації (далі - підприємства), які виконують навантажувально-розвантажувальні роботи на станціях, контейнерних майданчиках, перевалочних базах, вантажних дворах, перегонах та на під'їзних коліях промислових підприємств.

1.2. Правила визначають вимоги безпечного виконання навантажувально-розвантажувальних робіт на об'єктах вантажного господарства.

1.3. На кожному підприємстві розробляються інструкції відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 N 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за N 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98), та нормативних актів з пожежної безпеки, що враховують місцеві умови роботи на кожному підприємстві, з урахуванням вимог цих Правил.

1.4. Інструкції з охорони праці та пожежної безпеки повинні бути на кожному робочому місці, а також у працівників відповідних професій.

1.5. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників підприємств проводиться відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05), з питань пожежної безпеки - відповідно до Переліку посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядок їх організації, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за N 1147/8468 (НАПБ Б.06.001-2003), та вимог Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за N 1148/8469 (НАПБ Б.02.005-2003).

1.6. Попередній (під час прийняття на роботу) і періодичний (протягом трудової діяльності) медичні огляди працівників проводяться у встановлені терміни відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 N 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113.

1.7. Усі працівники, зайняті на навантажувально-розвантажувальних роботах, забезпечуються безкоштовно спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до вимог Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 21.01.2004 N 12, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.02.2004 за N 169/8768 (НПАОП 60.1-3.01.04), та в порядку, установленому Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 N 170, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за N 667/1692 (НПАОП 0.00-4.26-96).

1.8. Про кожний нещасний випадок необхідно негайно повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу вповноважену особу підприємства і вжити заходів до надання необхідної допомоги потерпілому.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ НАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ

2.1. Загальні вимоги безпеки

2.1.1. Технологічні процеси навантаження та розвантаження розробляються з урахуванням таких вимог:

навантаження (розміщення) та закріплення вантажів на рухомому складі повинні забезпечувати можливість їх подальшого безпечного розвантаження;

розвантажені або підготовлені до навантаження біля колії вантажі укладаються та закріплюються так, щоб не порушувався габарит наближення споруд.

2.1.2. Навантажувально-розвантажувальні роботи виконуються з дотриманням вимог:

"ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности" ГОСТ 12.3.020-80;

Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці від 25.09.95 N 135, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.10.95 за N 371/907 (НПАОП 0.00-5.03-95);

Типової інструкції з безпечного ведення робіт стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці від 25.09.95 N 135, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.10.95 за N 372/908 (НПАОП 0.00-5.04-95);

Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці від 14.11.95 N 175, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.11.95 за N 425/961 (НПАОП 0.00-5.05-95);

Типової інструкції для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці від 20.10.94 N 107, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 60/596 (НПАОП 0.00-5.06-94);

Типової інструкції для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці від 20.10.94 N 107, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 59/595 (НПАОП 0.00-5.07-94);

Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, козлових, напівкозлових), затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці від 20.03.96 N 45, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.03.96 за N 143/1168 (НПАОП 0.00-5.18-96);

Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.96 N 13, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12.02.96 за N 63/1088 (НПАОП 0.00-5.19-96);

Типової інструкції для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці від 20.10.94 N 107, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 58/594 (НПАОП 0.00-5.20-94).

2.1.3. Виконання робіт вантажопідіймальними машинами та механізмами та їх експлуатація здійснюються відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 18.06.2007 N 132, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за N 784/14051 (НПАОП 0.00-1.01-07), "ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности" (СТ СЭВ 3518-81) (далі - ГОСТ 12.3.009-76), ГОСТ 12.3.020-80 та інших нормативно-технічних документів.

2.1.4. Навантаження та розвантаження вагонів дозволяється тільки після їх закріплення відповідно до вимог ГОСТ 12.3.009-76.

2.1.5. Не дозволяється виконувати навантажувально-розвантажувальні роботи під час маневрів.

2.1.6. Дозволяється переміщення вручну одного завантаженого або двох порожніх зчеплених між собою вагонів на горизонтальній ділянці колії під керівництвом відповідальної особи, призначеної наказом начальника відповідного структурного підрозділу.

Не дозволяється під час переміщення вагонів вручну:

переміщувати вагони зі швидкістю більше 3 км/год., причому вагони повинні бути обов'язково зчеплені;

викочувати їх за граничний стовпчик у напрямку головної та приймально-відправних колій;

починати переміщення, не маючи гальмівних башмаків;

підмощувати для гальмування під колеса шпали, каміння, ломи та інші предмети;

переміщувати вагони з людьми, вагони з негабаритними вантажами, вантажами завдовжки більше ніж 18 м та небезпечними вантажами всіх класів небезпеки.

2.1.7. Порядок переміщення вагонів кабестанами, електрошпилями й іншими механічними засобами залежно від місцевих умов установлюється інструкціями, затвердженими роботодавцем.

2.1.8. У місцях виконання навантажувально-розвантажувальних робіт із застосуванням механізмів розробляються та вивішуються схеми стропування вантажів та перелік вантажів, що навантажуються або розвантажуються, із зазначенням їх маси.

2.1.9. Під час підіймання маса вантажу не повинна перевищувати вантажопідіймальність крана.

2.1.10. Навантажувально-розвантажувальні роботи та складування вантажів із застосуванням вантажопідіймальних кранів і машин на стаціонарних складах, майданчиках, базах мають виконуватися за технологічними картами, розробленими та затвердженими підприємством, що проводить зазначені роботи.

2.1.11. У технологічній карті зазначається місце або розміщення стропальників під час переміщення вантажів і передбачається можливість їх виходу на естакади або навісні площадки.

2.1.12. У виробничих приміщеннях максимальна швидкість руху підйомно-транспортних засобів під час переміщення вантажу не повинна перевищувати 5 км/год.

2.1.13. Не дозволяється виконувати роботи автонавантажувачами, не обладнаними фільтрами (нейтралізаторами вихлопних газів).

2.1.14. Виходити на підкранові колії мостових кранів допускається тільки з дозволу особи, відповідальної за утримання у справному стані вантажопідіймальних машин, і після вимкнення рубильника головних тролейних проводів.

2.1.15. Експлуатація електрообладнання здійснюється відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 N 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за N 93/2533 (далі - НПАОП 40.1-1.21-98), "Правил устройства электроустановок" (6-е издание, переработанное и дополненное, "Энергоатомиздат", 1985 г.), затверджених Міненерго СРСР 04.07.87.

2.1.16. Під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт вантажопідіймальними кранами, у тому числі кранами на залізничному ходу, поблизу електрифікованої лінії, що перебуває під напругою, необхідно дотримуватися вимог Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 31.05.2000 N 120, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08.06.2000 за N 340/4561 (НПАОП 60.1-1.48-00), і Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.97 N 209.

2.1.17. Не дозволяється на електрифікованих лініях підійматися на дахи вагонів, на навантажені платформи, напіввагони та контейнери.

2.1.18. Граничнодопустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі виробничих приміщень повинні відповідати вимогам "ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" ГОСТ 12.1.005-88.

2.1.19. Рівні шуму у виробничих приміщеннях і в місцях виконання навантажувально-розвантажувальних та інших робіт повинні відповідати вимогам "ССБТ. Шум. Общие требования безопасности" ГОСТ 12.1.003-83.

2.1.20. Рівні вібрації на робочих місцях повинні відповідати вимогам "ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования" ГОСТ 12.1.012-90.

2.1.21. Штучне та природне освітлення місць виконання навантажувально-розвантажувальних робіт повинне відповідати вимогам "Норм проектирования. Естественное и искусственное освещение", затверджених постановою Державного комітету СРСР із справ будівництва від 27.06.79 N 100 СНиП II-4-79.

2.1.22. Колірне оформлення агрегатів і елементів вантажопідіймальних машин і механізмів, які впливають на безпеку праці та руху, повинне відповідати вимогам "ССБТ. Краны грузоподъемные. Требования к цветовому обозначению частей крана, опасных при эксплуатации" (СТ СЭВ 1716-79) ГОСТ 12.2.058-81 і "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности" (далі - ГОСТ 12.4.026-76).

2.1.23. Показники шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу під час виконання робіт не повинні перевищувати норм, установлених "Гигиенической классификацией труда (по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса)", затвердженою в Міністерстві охорони здоров'я СРСР від 12.08.85.