Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на пневматичному пресі


____________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __________

при виконанні робіт на пневматичному пресі

________________

(місце видання)

______________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________

(посада роботодавця і

_____________________________

найменування підприємства)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ____

при виконанні робіт на пневматичному пресі

1. Загальні положення

  1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. Робітник, який буде працювати на пневматичному, повинен пройти інструктаж з питань охорони праці у керівника робіт перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться в “Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці”, в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка проводила інструктаж і робітника.

1.3. За невиконання даної інструкції робітник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.4. До роботи на пневматичному пресі допускаються особи віком не молодші 18 років, які пройшли медичне обстеження, професійне навчання, вступний інструктаж з охорони праці, та інструктаж з пожежної безпеки, інструктаж на робочому місці.

1.5. Робітник допущений до роботи зобов’язаний:

1.5.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.5.2. Пам’ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та відповідальність за товаришів по роботі.

1.5.3. Виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником робіт та по якій проінструктована.

1.5.4. Не виконувати будь чиїх розпоряджень, які суперечать вимогам охорони праці та пожежної безпеки.

  1. Не допускати сторонніх осіб до свого робочого місця.

1.5.6. Приймати заходів по усуненню порушень правил охорони праці. Помітивши порушення правил охорони праці, пожежної безпеки іншими працюючими або небезпеку для навколишніх людей, попередьте працюючих і сповістите керівників про необхідність дотримання вимог, забезпечуючи безпеку праці.

1.5.7. Утримувати робоче місце в належному стані; не захаращувати його, тримати проходи і підходи вільними.

1.5.8. Знати місце розташування засобів первинного пожежегасіння та вміти ними користуватись.

1.5.9. Знати та дотримуватися вимог безпеки викладених в цій інструкції та інструкціях з охорони праці по всьому обладнанню та інструменту, який буде використовуватись під час роботи.

1.5.10. Дотримуватись правил пожежної безпеки. Не розводити відкритого вогню в приміщеннях та поблизу обладнання. Палити тільки у місцях для цього відведених. Слідкувати за справністю електрообладнання, наявністю первинних засобів пожежегасіння.

1.6. За невиконання даної інструкції робітник несе відповідальність згідно з діючим законодавством.

1.7. Робітнику забороняється:

1.7.1. Вживати під час роботи алкогольні напої та наркотичні речовини.

1.7.2. Доторкатись до працюючого обладнання, електроапаратів, відкритих клем, оголених та обірваних дротів електромережі, відчиняти дверцята електророзподільних щитів та шаф, проводити самостійно ремонт електромережі, заміну зіпсованих запобіжників та електроламп.

1.7.3. Вмикати та вимикати обладнання (крім аварійних ситуацій) робота на якому не доручалась.

1.7.4. Зберігати горючі матеріали, відходи виробництва, упаковку на шляхах евакуації.

1.7.5. Присутність на робочому місці сторонніх осіб.

1.7.6. Захаращувати проходи, площу підлоги біля робочого місця, доступи до засобів пожежегасіння, електророзподільних щитів, шаф.

1.7.7. Підіймати та переміщувати самому вручну вантажі вагою більше 50 кг. При необхідності виконання вантажно-розвантажувальних робіт вручну виконувати вимоги положень “інструкції з охорони праці при ручному переміщенні вантажів”.

1.8. При виконанні іншої роботи, навіть тимчасово, необхідно отримати інструктаж з безпечного її виконання.

1.9. За порушення вимог цієї інструкції та інших інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки винуватці несуть відповідальність згідно з діючим законодавством.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Отримати завдання керівника на виконання робіт.

2.2. Підготувати робоче місце для безпечного виконання роботи. Прибрати робоче місце, звільнити його від сторонніх речей. Впевнитись що воно достатньо освітлене.

2.3. Одягти спецодяг. Заправити його таким чином аби не було звисаючих кінців. Підготувати засоби індивідуального захисту.

  1. Перевірити:

- видимість та надійність кріплення заземлюючого проводу;

– надійність спрацювання блокуючи пристроїв.

При виявленні несправностей – доповісти майстру. До усуненні недоліків до роботи не приступати.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. При виконанні робіт бути особливо уважним. Не займатися сторонніми справами та розмовами, не заважати іншим працюючим.

3.2. Роботи по пакуванню матраців виконувати тільки вдвох, постійно узгоджуючи свої дії.

3.3. Покласти матрац між двома стискуючими поверхнями пресу заздалегідь перевірити його бокові розміри та правильно виставити.

3.4. В момент стиснення матрацу створами пресу виключити процес поправки його аби уникнути отримання травми рук.

3.5. Працюючи на пресі забороняється.

- залишати створи пресу у відкритому стані та включеному в систему повітропроводу високого тиску без нагляду навіть на короткий проміжок часу;

- з’єднувати та роз’єднувати шланги з пресом не зачинив попередньо вентиль на магістралі повітропроводу високого тиску;

- згинати та перегинати гумові шланги, які знаходяться під тиском.

3.6. При відхиленнях робочого тиску в повітряній магістралі від встановлених технологічних норм негайно припинити роботу, виключити прес та сповістити про це керівника.

3.7. Чистку та змащування пресу проводити при відключеному від електромережі стані, лінії повітропроводу високого тиску.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Стиснути створи пресу, накинути на нього страхові скоби та встановити у вертикальне положення.

4.2. Відключити прес від електромережі та повітропроводу високого тиску.

4.3. Прибрати робоче місце. Відходи виробництва винести у відведене місце. Звільнити проходи та підходи до робочого місця.

4.4. Інструмент та пристосування, які використовувались під час проведення робіт укласти в місце схову.

4.5. Зняти та очистити спецодяг, засоби індивідуального захисту укласти їх у відведене місце.

4.6. Вимити руки та обличчя теплою водою з милом. При можливості прийняти теплий душ.

4.7. Повідомити керівника робіт про всі недоліки, які мали місце під час проведення робіт.

5. Вимоги безпеки в аварійній ситуації

5.1. При виникненні аварійної ситуації, без паніки, по можливості приступити до її ліквідації, прийняв в першу чергу заходи безпеки до навколишніх людей, виводу їх з небезпечної зони.

5.2. В разі аварії з електроприймачами (коротке замикання, при доторканні до металевих частин електрообладнання відчувається наявність електричного струму, появи специфічного запаху горілої ізоляції чи диму), не гаючи часу, вимкнути електроприймач з електромережі і повідомити про це керівника.

5.3. В разі виникнення пожежі, негайно приступити до її гасіння. Вимкнути електроенергію. Пам’ятати, що палаючу електромережу, електроприлади слід гасити тільки вуглекислотними, порошковими вогнегасниками, піском, кошмою. Організувати евакуацію людей та матеріальних цінностей з небезпечної зони. При необхідності викликати пожежну допомогу за тел. 01, організувати зустріч прибуваючих пожежних підрозділів.

5.4. Якщо є потерпілі, надавати їм першу медичну допомогу; при необхідності викликати “швидку допомогу”.

_____________________ _____________________ _____________________

(посада керівника (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

- розробника)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони праці

підприємства __________________ ________________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт __________________ ________________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Головний технолог __________________ ________________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)