Інструкція про заходи пожежної безпеки у службових приміщеннях (офісах) назва підпрємства


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор

назва підпрємства

__________

“___” ______200 р.

Інструкція

про заходи пожежної безпеки у службових приміщеннях (офісах) назва підпрємства

1. Галузь застосування.

Ця інструкція поширюється на службові приміщення (офіси) назва підпрємства і визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки в цих приміщеннях.

Інструкція є обов’язковою для вивчення та виконання всіма працівниками та відвідувачами, які знаходяться у службових приміщеннях, а також обслуговуючим персоналом підприємства.

2. Вимоги пожежної безпеки.

Меблі та обладнання мають розміщуватися таким чином, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до виходу з приміщення (завширки не менше ). Евакуаційні шляхи та виходи необхідно постійно утримувати вільними, нічим не захаращувати.

У міру накопичення та після закінчення роботи горючі відходи слід прибирати у спеціально відведені сміттєзбірники.

Електромережі електроприлади і апаратура повинні експлуатуватися тільки у справному стані з урахуванням вказівок і рекомендацій підприємств-виготовлювачів. У разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток, та інших електровиробів іх слід негайно вимкнути та вжити заходів щодо приведення у пожежонебезпечний стан.

Документи, папір, інші горючі матеріали слід зберігати на відстані не менше 1м від електрощитів, електрозборок, електрокабелів;

0,5 м від електросвітильників;

0,6 м від сповіщувачів автоматичної пожежної сигналізації на від приладів центрального водяного опалення.

Засоби протипожежного захисту слід утримувати у справному стані. Усі працівники повинні вміти користуватися наявними вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння, знати місце їх знаходження.

Відстань від найбільш віддаленого місця приміщення до місця розташування вогнегасника не повинна перевищувати .

У службових не допускається:

-влаштовувати тимчасові електромережі, прокладати електричні провода безпосередню по горючій основі, експлуатувати світильники зі знятими ковпаками (розсіювачами);

-захаращувати підступи до засобів пожежогасіння;

-палити, використовувати легкозаймисти рідини;

-проводити вогневі, зварювальні та інші роботи без спеціального дозволу;

-вмикати електронагрівальні прилади без негорючих підставок.

Відповідальний за протипожежний стан службового приміщення _______________________________________________ .

3. Обов’язки та дії працівників у разі пожежі.

У випадку пожежі терміново повідомити Державну пожежну охорону за телефоном 01, вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, своє прізвище.

Повідомити про виникнення пожежі адміністрацію, начальника ДПД (пожежну охорону підприємства), охорону підприємства.

Організувати евакуацію людей та матеріальних цінностей.Вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію. Розпочати гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння.

Організувати зустріч підрозділів Державної пожежної охорони та надати їм допомогу у локалізації та ліквідації пожежі.

РОЗРОБЛЕНО

______________

назва підпрємства

__________

“ ____” _______ 200 р.

УЗГОДЖЕНО

Начальник _________

Головний державний

інспектор з пожежного

нагляду___________ м.Київ