Інструкція з охорони праці під час роботи на розкрійних машинах (для закрійника)


________________

(місце видання)

____________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________

(посада роботодавця і

_____________________________

найменування підприємства)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

Інструкція

з охорони праці № __________

під час роботи на розкрійних машинах

(для закрійника)

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 “Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві”, ДНАОП 0.00-4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”, ДНАОП 0.00-4.12-99 “Типове положення про навчання з питань охорони праці”.

1.3. Інструкція встановлює основні вимоги безпеки при виконанні розкрою, різання матеріалів на пересувних та стаціонарних розкрійних машинах.

1.4. За даною інструкцією закрійник інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться до «Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці», в журналі після проходження інструктажу повинні бути підписи особи, яка інструктує, та закрійника.

1.5. Власник повинен застрахувати закрійника від нещасних випадків та професійних захворювань.

В разі пошкодження здоров'я закрійника з вини власника, він (закрійник) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.6. За невиконання даної інструкції закрійник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.7. До самостійної роботи закрійником допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, навчання за професією, вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж з пожежної безпеки.

1.8. Закрійник повинен:

1.8.1. Знати будову та методику безпечного виконання робіт на розкрійних машинах. Вивчати та удосконалювати методи безпечного виконання робіт на них.

1.8.2. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.8.3. Виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником і по якій він проінструктований.

1.8.4. Дотримуватись правил пожежної безпеки. Палити тільки в місцях, для цього відведених.

1.8.5. Не виконувати наказів, якщо вони суперечать вимогам правил охорони праці та пожежної безпеки.

1.8.6. Знаходячись на території підприємства, звертати увагу на знаки безпеки, написи, попереджуючі про небезпеку, та виконувати їх вимоги.

1.8.7. Працювати тільки на справних розкрійних машинах, користуватися справним інструментом та пристосуванням.

1.8.8. Не приступати до роботи на несправних розкрійних машинах, при відсутніх або несправних огорожах небезпечних зон, при несправності запобіжних та блокувальних пристроїв. Забороняється самостійно проводити ремонт механічного та електричного обладнання розкрійних машин.

1.8.9. Пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та безпеку товаришів по роботі.

1.8.10. Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків.

1.8.11. Вміти користуватися первинними засобами пожежегасіння.

1.8.12. Не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце.

1.8.13. Не захаращувати робоче місце, підходи та проходи до нього.

1.9. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які діють на закрійни

ка:

1.9.1. Розкрійні круги та вертикальні ножі.

1.9.2. Вали, що обертаються.

1.9.3. Частини машин, що під час роботи переміщаються.

1.9.4. Ураження електричним струмом.

1.9.5. Підвищена запиленість робочої зони.

1.9.6. Недостатня освітленість робочої зони.

1.10. Закрійник забезпечується спецодягом згідно з колективним договором (угодою).

1.11. Крім даної інструкції, закрійник повинен керуватися інструкцією по експлуатації розкрійних машин завода-виготовлювача.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Отримати завдання від керівника на виконання робіт.

2.2. Одягти спецодяг, акуратно його заправити, не допускаючи звисаючих кінців, застібнути рукава, волосся прибрати під головний убір.

2.3. Оглянути і упорядкувати робоче місце. Прибрати зайві речі, звільнити проходи. Впевнитись в тому, що робоче місце достатньо освітлене.

2.4. Перевірити надійність кріплення заземлюючого проводу до корпусу розкрійної машини, електродвигуна, пускових пристроїв, справність з'єднувальних колодок, відсутність обірваних та оголених проводів, цілісність ізоляції та вільне переміщення живлячого проводу по направляючому тросу.

2.5. Перевірити правильність встановлення та надійність кріплення, очистити від бруду, залишків матеріалу направляючу канавку.

2.6. Впевнитись у справності машини (шляхом запуску її на холостому ході), її пускових пристроїв, пристроїв аварійної зупинки, наявності та справності запобіжних та захисних пристроїв (сіток, щитків, огорож), а також у спрацюванні блокувальних пристроїв.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи.

3.1. Перед розкроєм сировини (тканини, повсті тощо) опустити запобіжний щиток, закривши всю неробочу частину ножа таким чином, щоб спрацював блокувальний пристрій.

3.2. При виконанні робіт бути пильним, не відвертати увагу на сторонні справи та розмови, не заважати іншим працюючим.

3.3. Закрійник повинен виконувати такі правила безпеки:

3.3.1. Не доторкатися до працюючого обладнання, електроапаратів, оголених проводів, арматури загального освітлення. Не відкривати дверцята розподільних електрощитів, електрошаф, не проводити самостійно заміну електрозапобіжників, електроламп.

3.3.2. Не вмикати та не вимикати (крім аварійних ситуацій) обладнання, робота на якому не доручалась.

3.3.3. Не зберігати на робочому місці горючі матеріали.

3.3.4. Не користуватися електронагрівальними приладами з відкритою спіраллю.

3.3.5. Дотримуватись правил особистої гігієни. Не вживати їжу на робочому місці та брудними руками.

3.4. При користуванні переносною розкрійною машиною захищати струмоведучий провід, що її живить, від випадкових пошкоджень. Безпосередній контакт цього проводу з гарячими, вологими та замастиленими поверхнями неприпустимий.

3.5. При раптовій зупинці ручної розкрійної машини (заклинення ножа, зникнення напруги в електромережі тощо) її треба негайно вимкнути з електромережі.

3.6. Працювати з ручною розкрійною машиною слід таким чином, щоб уникнути її механічних пошкоджень, перевантажень, забруднення, дії вологи. Не передавати її стороннім особам.

3.7. Забороняється користуватися ручним розкрійним електроінструментом

при виникненні хоча б однієї з перерахованих несправностей:

3.7.1. Пошкодження штепсельних з'єднань з електромережею, електричної ізоляції, захисних гумових трубок на живлячому електропроводі.

3.7.2. Пошкодження ковпачків щіткоутримувачів.

3.7.3. Нечітка робота електровимикача.

3.7.4. Іскроутворення на колекторі, яке супроводжується утворенням на його поверхні кільцевого вогню.

3.7.5. Поява диму чи запаху горілої ізоляції.

3.7.6. Поява ненормального шуму, гуркоту, вібрації.

3.7.7. Поломка чи тріщини на корпусних деталях.

3.8. На ручних розкрійних машинах заточення вертикального ножа слід робити тільки після її відключення від електромережі і повній зупинці ножа.

3.9. По закінченні розкрою матеріалу машину слід вимкнути. Переносити її можна тільки у вимкненому стані за умови повної зупинки ножа.

3.10. При роботі на розкрійних машинах з круглим ножем завжди знаходитись збоку від площини його обертання.

3.11. При розкрої матеріалу круглим ножем його слід підводити плавно, без ударів.

3.12. Регулювання розкрійної машини та усунення дефектів слід проводити тільки після відключення її від електромережі та повної зупинки ножа.

3.13. Заточення круглого ножа слід проводити тільки за допомогою спеціального заточувального пристрою.

3.14. Інструмент та допоміжні пристрої слід зберігати у спеціально відведеному місці.

3.15. При залишенні робочого місця хоча б на короткий час, слід вимкнути розкрійну машину з електромережі.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Відключити розкрійну машину від електромережі. Очистити її від пилу, шматків матеріалу, зробити змащення вузлів згідно з картою змащування.

4.2. Прибрати робоче місце. Винести обрізки та сміття у відведене місце. Вимкнути освітлення.

4.4. Ріжучі частини ножів закрити чохлами (щитками), опустити та зачинити захисні огорожі.

4.5. Зняти, очистити спецодяг. Укласти його у відведене місце. Вимити руки та обличчя. При можливості прийняти душ.

4.6. Доповісти керівнику робіт про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійній ситуації

5.1. Причинами виникнення аварійної ситуації та нещасного випадку при роботі на розкрійних машинах можуть бути: ураження електричним струмом, поранення ножами, затягування недбало одягнутого одягу рухомими частинами обладнання та інше.

5.2. При виникненні ситуації, що може привести до аварії та нещасного випадку (коротке замикання, поява електричної напруги на корпусі машини, поява запаху горілої гуми, диму та інше), необхідно негайно відключити машину від електромережі; не допускати сторонніх осіб до небезпечної зони.

5.3. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу; при необхідності викликати «швидку медичну допомогу».

5.4. Надання першої медичної допомоги.

5.4.1. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно негайно приступити до оживлення потерпілого і викликати швидку медичку допомогу.

5.4.2. Перша допомога при пораненні.

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку тощо. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.

5.4.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.

При передбачуваному переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку. При підозрінні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

5.4.4. Надання першої допомоги при теплових опіках.

При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та перев'язувати опіки бинтом.

При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.

При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом, 3%-ним марганцевим розчином або 5%-ним розчином таніну.

При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.

5.4.5. Перша допомога при кровотечі.

Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:

- підняти поранену кінцівку вверх;

- кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо кровотеча зупинилася, то не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);

- при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

5.4.6. Перша допомога при попаданні в око сторонніх тіл.

Якщо в око потрапила дрібна частинка каміння, дерева, металу та інше то її можна видалити, промиваючи око струменем води (зі склянки, за допомогою питного фонтанчика), направленого від зовнішнього кута ока до внутрішнього.

Якщо стороннє тіло потрапило в роговицю ока, треба на око накласти стерильну пов'язку і направити потерпілого до лікарні.

5.5. Якщо сталася пожежа, приступити до її гасіння наявними засобами пожежегасіння. При необхідності викликати пожежну частину.

5.6. Виконувати всі вказівки керівника робіт по ліквідації аварійної ситуації.