Інструкція з охорони праці під час монтажу пластмасових труб для електромонтажних розводок


________________

(місце видання)

_________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________

(посада роботодавця і

_____________________________

найменування підприємства)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

Інструкція

з охорони праці № __________

під час монтажу пластмасових труб

для електромонтажних розводок

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. Інструкція призначається для проведення інструктажу працівників, які виконують роботи з монтажу всіх видів пластмасових труб.

1.3. За невиконання вимог даної інструкції працівник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.4. До виконання робіт з монтажу пластмасових труб допускаються робітники не молодше 18 років, які пройшли:

- медичний попередній огляд та визнані придатними виконувати електромонтажні роботи на висоті;

- навчання в закладах освіти для виконання робіт з підвищеною небезпекою (у професійно-технічних училищах, навчально-курсових комбінатах, центрах підготовки та перепідготовки робітничих кадрів, в організаціях) за затвердженою програмою;

- спеціальне навчання та атестацію з питань пожежної безпеки;

- вступний інструктаж у службі охорони праці;

- первинний інструктаж безпосередньо на робочому місці.

1.5. Робітники повинні бути проінструктовані щодо розпорядку на робочому місці, порядку переміщення по території об'єкта, на якому виконуються роботи, про місце відпочинку під час технологічних та обідньої перерв, порядок закінчення роботи.

1.6. До початку роботи в комплексній бригаді проводиться первинний інструктаж з безпечного виконання робіт з основної та суміжних професій та ознайомлення з правилами надання першої допомоги.

1.7. Допущені мають виконувати тільки ті роботи, про безпечність виконання яких вони проінструктовані безпосередньо керівником.

1.8. Особи з простудними і хронічними захворюваннями верхніх дихальних шляхів до роботи з монтажу електромереж та заготовки і монтажу пластмасових труб не допускаються.

1.9. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених місцях, обладнаних урнами або ємностями з водою.

1.10. Роботи на висоті (при підйомі над поверхнею вище 1,3 м) виконуються тільки з риштувань або помостів.

1.11. Всі працівники на будівельних майданчиках повинні бути в захисних касках.

Робітники допускаються до роботи тільки у справному спецодязі і спецвзутті та за наявності індивідуальних захисних засобів (запобіжні пояси, протигази тощо).

1.12. Для безпеки праці під час виконання механічної обробки пластмасових труб і виробів з пластмаси, крім загальних вимог безпеки праці слід виконувати вимоги, пов'язані із специфічними властивостями пластмаси:

- механічна обробка при температурі нижче +5 градусів не дозволяється;

- під час обробки обов'язково застосовувати захисну маску та огорожу ріжучого інструменту;

- робочі місця верстатів повинні бути забезпечені засобами витяжної вентиляції для видалення пилу;

- здійснювати механічну обробку вініпласту у вибухо- та пожежонебезпечних приміщеннях забороняється.

1.13. Для обрізків труб, стружки і ошурків біля верстата розміщують спеціальні ящики, окремо для кожного виду пластмаси.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи необхідно привести в порядок свій робочий одяг:

- застібнути на ґудзики обшлаги рукавів;

- заправити одяг так, щоб не звисали кінці;

- надіти щільно прилеглий головний убір і підібрати під нього волосся.

2.2. Необхідно підготувати своє робоче місце для безпечної роботи: прибрати зайві речі, звільнити проходи та проїзди.

2.3. Підготувати до роботи інструмент і пристрої, впевнитись в їх справності та відповідності до вимог безпеки праці.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час переміщення пластмасових труб за допомогою вантажопідіймальних механізмів слід застосовувати м'які стропи і захвати (прядильний канат тощо).

3.2. Всі підготовчі операції з пластмасовими трубами повинні виконуватись у спеціально обладнаному цеху або на окремій ділянці, окремо від переробки труб з інших матеріалів.

3.3. Під час обробки труб нагріванням необхідно працювати в рукавицях. При роботі в приміщенні слід застосовувати вентиляцію з місцевим витягом.

3.4. Забороняється зварювання вініпласту, поліетилену і поліпропілену у вибухо- та пожежонебезпечних приміщеннях.

Під час роботи на відкритому монтажному майданчику місця зварювання або склеювання слід захищати від вітру, протягів і атмосферних опадів.

Пари розчинників, які входять до складу клею, надзвичайно пожежо- і вибухонебезпечні, і, крім того, розчинники відносяться до групи отрут, що діють на нервову систему. Тому під час склеювання пластмасових труб слід дотримуватись таких правил:

- зберігати значну кількість клеючих речовин і розчинників тільки в спеціальних приміщеннях, які закриваються;

- тара і посуд для цих речовин повинні мати герметичні кришки та пробки, а також своєчасно закриватися;

- кількість клею і розчинників на місці виконання робіт повинна бути з розрахунку не більше, ніж на одну зміну;

- щітки зберігати в закритих коробках; тампони, змочені в розчиннику або клеї, своєчасно викидати;

- сушіння склеєних труб і виробів проводити поза приміщенням в спеціальних витяжних камерах або на відкритому повітрі.

3.5. Забороняється нагрівати вініпласт вище 270°С. В приміщеннях з поганою вентиляцією слід користуватися кисневими респіраторами, а в запилених - респіраторами "Лепесток" і протипильними окулярами.

3.6. Забороняється ходити по пластмасових трубопроводах, притуляти до них драбини, використовувати пластмасові труби і трубопроводи як підпори для риштувань і настилів, а також як кріплення канатів, тяг тощо.

3.7. Монтаж пластмасових трубопроводів на діючих підприємствах можна починати тільки з письмового дозволу адміністрації цеху і у разі вжиття заходів з безпечного виконання робіт, узгоджених з керівниками цього цеху.

3.8. Монтаж зовнішніх пластмасових трубопроводів можна виконувати при температурі не нижче мінус 10°С.

3.9. Підняті на висоту і розкладені на кронштейнах пластмасові труби повинні бути закріплені хомутами.

3.10. Гідравлічні випробування на міцність і щільність слід виконувати за плюсової температури, не раніше 24 год. після зварювання або склеювання з'єднань трубопроводів.

3.11. Якщо трубопроводи випробовують при температурі навколишнього повітря нижче 0°С, слід подбати, щоб вода у трубопроводі не замерзла; забезпечити надійне спорожнення трубопроводів.

3.12. Оглядати пластмасові трубопроводи можна тільки після повного зниження випробувального тиску.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи необхідно привести у належний стан робоче місце. Всі залишки матеріалів, обрізки пластмасових труб, розчинники занести в приміщення, відведені для їх зберігання. Після роботи з клеєм змити його з рукавиць і з рук розчинниками і теплою водою з милом.

4.2. Зняти спецодяг, засоби індивідуального захисту, очистити від пилу, скласти у відведене для них місце, помити руки, обличчя з милом; при можливості, прийняти душ.

4.3. Слід сповістити безпосередньому керівництву про несправності механізмів, пристроїв і інструменту, які застосовувались під час роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення аварійної ситуації слід припинити роботу.

5.2. Огородити небезпечну зону, залишити її, не допускати в неї сторонніх осіб.

5.3. Повідомити про аварійну ситуацію або нещасний випадок керівника робіт.

5.4. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати швидку медичну допомогу.

5.5. Перша допомога при нещасних випадках.

5.5.1. Перша допомога при ураженні електричним струмом.

При уражені електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення починати необхідно негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.

5.5.2. Перша допомога при опіках кислотами і лугами.

У разі попадання кислоти або лугу на шкіру необхідно ретельно промити місце ураження водою на протязі 15-20 хвилин, після цього пошкоджену кислотою поверхню обмити 5 %- ним розчином питної соди, а обпечену лугом - 3%-ним розчином борної кислоти або 3 %- ним розчином оцтової кислоти.

У разі попадання на слизову оболонку очей кислоти або лугу необхідно очі ретельно промити водою на протязі 15-20 хвилин, обмити 5 %- ним розчином питної соди (у разі попадання кислоти), а обпечену лугом - З %- ним розчином борної кислоти або 3 %- ним розчином оцтової кислоти.

При опіках порожнини рота лугом необхідно полоскати рот 3 %-ним розчином оцтової кислоти або 3 %- ним розчином борної кислоти, при опіках кислотою - 5 %- ним розчином питної соди.

У разі попадання кислоти в дихальні шляхи необхідно дихати розпиленим за допомогою пульверизатора 10 %- ним розчином питної соди, при попаданні лугу - розпиленням 3 %- ним розчином оцтової кислоти.

5.5.3. Перша допомога при пораненні.

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.

5.5.4. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.

При переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку.

При підозріванні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

5.5.5. Перша допомога при теплових опіках.

При опіках вогнем, парою, гарячими предметами, ні в якому разі не можна відкривати пузирі, які утворюються, та перев'язувати опіки бинтом.

При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.

При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом або 3%-ним марганцевим розчином.

При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.

5.5.6. Перша допомога при кровотечі.

5.5.6.1. Підняти поранену кінцівку вверх.

5.5.6.2. Рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском).

5.5.6.3. У разі сильної кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою, У разі великої кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

5.7. Якщо сталася пожежа, необхідно викликати пожежну частину і приступити до її гасіння наявними засобами пожежогасіння.

5.8. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керівника робіт по ліквідації наслідків аварії.

________________________ ________________ _________________

(посада керівника підрозділу (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства ______________ _______________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт ______________ _______________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Головний технолог ______________ _______________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)