Інструкція з охорони праці під час монтажу розподільних устаткувань


(місце видання)

_____________________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________

(посада роботодавця і

____________________________

найменування підприємства)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

Інструкція

з охорони праці № __________

під час монтажу розподільних устаткувань

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. За невиконання вимог даної інструкції працівник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.3. Вимоги інструкції стосуються монтажних робіт на будівельних майданчиках та в майстернях для всіх видів розподільного устаткування напругою до 110 кВ включно.

1.4. Виконання роботи з монтажу розподільного устаткування дозволяється робітникам, які досягли 18 років та пройшли:

- медичний попередній огляд та визнані придатними виконувати електромонтажні роботи в діючих електроустановках та на висоті;

- навчання та перевірку знань з електробезпеки;

- навчання в закладах освіти для виконання робіт з підвищеною небезпекою (у професійно-технічних училищах, навчально-курсових комбінатах, центрах підготовки і перепідготовки робітничих кадрів, в організаціях) за затвердженою програмою;

- спеціальне навчання та атестацію з пожежної безпеки;

- вступний інструктаж у службі охорони праці;

- первинний інструктаж безпосередньо на робочому місці.

1.5. Під час виконання електромонтажних робіт в цехах заводів та майстерень необхідно:

- звертати увагу на сигнали, що подаються з вантажопідйомних пристроїв, підвісного та наземного транспорту;

- не стояти і не проходити під піднятим вантажем, між колонами, обладнанням, огорожами і стінами будівлі, близько розміщеними відносно вантажу, що переміщається;

- переміщатися тільки встановленими проходами.

1.6. Робітники повинні бути проінструктовані щодо розпорядку на робочому місці, порядку переміщення по території об'єкта, про місце відпочинку під час технологічних та обідньої перерв, порядок закінчення роботи.

1.7. До початку робіт у комплексній бригаді проводиться первинний інструктаж з безпечного виконання робіт з основної та суміжних професій та ознайомлення з правилами надання першої допомоги.

1.8. Допущені мають виконувати тільки ті роботи, про безпечне виконання яких вони проінструктовані безпосередньо керівником.

1.9. Особи з простудними і хронічними захворюваннями верхніх дихальних шляхів до роботи з монтажу розподільних устаткувань та заготовки і монтажу пластмасових труб не допускаються.

1.10. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених місцях, обладнаних урнами або ємностями з водою.

1.11. Роботи на висоті (при підйомі над поверхнею вище, ніж 1,3 м) виконуються тільки з риштувань або помостів.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Для безпосереднього керівництва роботами в діючих електроустановках та контролю за виконанням вимог безпеки наказом начальника електромонтажної організації призначається керівник робіт з числа кваліфікованих робітників (як правило, бригадир), який має групу з електробезпеки III в установках до 1000 В і IV - в електроустановках вище 1000 В.

2.2. Не дозволяється призначати відповідальними керівниками робіт, наглядачами, допускачами осіб з числа монтажного персоналу.

2.3. Виконавець робіт повинен:

- постійно наглядати за безпечним виконанням робіт та фізичним станом членів бригади;

- перевіряти ступінь готовності будівельних робіт;

- оцінювати виробничі обставини, можливість взаємодії з іншими організаціями у відповідності з ПВР; можливість безпечного застосування машин, механізмів, пристосувань, місця їх установки та порядок проїзду; безпечне застосування піротехнічного інструменту; безпечну подачу електричних конструкцій, електротехнічних апаратів та інших пристосувань;

- узгодити з відповідними службами та внести, при необхідності, уточнення в ПВР;

- ознайомити працюючих з ПВР та технологічними картами на всі види робіт;

- провести первинний інструктаж, який стосується:

• характеру та безпечних методів виконання робіт (у т.ч. за складних погодних умов);

• порядку проходів до кожного робочого місця;

• наявності небезпечних зон та відкритих каналів і траншей;

• відкритих прорізів, отворів у перекриттях та стінах;

• порядку розвантаження та складування матеріалів, устаткування та конструкцій;

• місця та порядку підключення зварювальних трансформаторів, трансформаторів безпеки, електрифікованого інструменту, засобів електроосвітлення, випробувальних апаратів;

• порядку роботи сумісно з оператором порохових інструментів;

• порядку і місця установки вантажних лебідок та інших механізмів у монтажній зоні;

• порядку роботи з гідропідйомників, риштувань, підмостків;

• наявності діючих електроустановок та заборонених зон;

• надання першої допомоги, виклику швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, керівника робіт та представника експлуатуючої організації;

- перевірити наявність та термін дії посвідчень з охорони праці, електро- пожежобезпеки, посвідчень на право виконання спеціальних видів робіт (зварювання, користування пороховими інструментами, газозварювання);

- видати наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки з проведенням цільового інструктажу та записом до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці. Підписи інструкторів та інструктованих у журналі обов'язкові;

- попередити працюючих, що з'єднання та від'єднання від мережі обладнання, механізмів, інструменту, інвентарних шаф тощо (крім оперативного вмикання і вимикання) в умовах будівельного майданчика виконуються тільки службою експлуатації власника електромережі, якщо не існує іншої письмової домовленості з власником.

2.4. Електромонтажнику необхідно отримати перевірені:

- засоби індивідуального захисту:

• захисну каску з підшоломником;

• запобіжний пояс для виконання робіт на висоті;

• окуляри захисні;

- спецодяг згідно з існуючими нормами та колективною угодою;

- інструмент індивідуальний:

• плоскогубці комбіновані з діелектричним покриттям ручок;

• ніж монтерський;

• метр складальний або рулетку;

• молоток слюсарний сталевий;

• викрутку з діелектричною ручкою;

• оправку ручну ОД-6;

- інструмент бригадний:

• кліщі універсальні КУ-1;

• кліщі ручні КВН-1;

• омметр;

• прилад для фазування;

• драбину спеціальну для виконання монтажних робіт;

• пістолет ПЦ-84;

• лебідку для затягування і транспортування устаткування або талі;

- будівельні машини і механізми згідно з проектом виконання робіт.

2.5. Підготувати робоче місце: прибрати зайві предмети, перевірити освітлення, надійність настилів та огорож, перекриття каналів та закриття отворів.

2.6. Перевірити справність драбин. Вони повинні мати інвентарні номери, що відповідають реєстраційному обліку в журналі, а також тавро з датою наступного випробування.

2.7. Помости, риштування та площадки мостових кранів, які використовуються для монтажу, повинні мати по всьому периметру захисну огорожу заввишки не менше та суцільні настили.

2.8. До роботи з пороховими інструментами та зварювальними трансформаторами допускаються тільки особи, які пройшли навчання, склали іспити та мають відповідні посвідчення з охорони праці.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Не дозволяється виконання робіт на відкритих розподільних установках у туман, ожеледицю, під час сильного вітру (більше 10 м/с), наближення грози та в грозу.

3.2. Проїзд техніки та ходіння персоналу по території діючої частини розподільної установки дозволяється тільки за наявності наряду-допуску в супроводі представника експлуатуючої організації.

3.3. Роботи в діючих установках слід виконувати тільки після зняття напруги з усіх струмопровідних частин зони виконання робіт, забезпечивши видимі розриви електричних ланцюгів і заземлення від'єднаних струмопровідних частин.

3.4. Під час роботи на трансформаторах струму затискачі вторинних обмоток повинні бути накоротко замкнені і заземлені до повного закінчення підключення до них ланцюгів.

Всі виводи трансформаторів напруги повинні бути закорочені і заземлені на весь період монтажу.

3.5. Під час роботи на відкритих розподільних установках спуски і шлейфи від лінії електропостачання біля кінцевих опор або на вхідних конструкціях слід закоротити і заземлити.

3.6. Не дозволяється перебування на елементах конструкцій і устаткуванні під час їх підйому чи переміщення.

3.7. Забороняється прокладати тимчасові повітряні електролінії для освітлення, сигналізації та інших цілей над частинами, що монтуються.

3.8. Забороняється кріпити устаткування чи окремі його елементи тимчасовими дротяними підвісками або болтами, які не відповідають проекту і розрахунку.

3.9. Не дозволяється звільняти вантажопідйомні механізми (поліспасти, домкрати, талі), що підтримують устаткування, яке монтується, до закінчення установки прокладок і закріплення їх на опорах і фундаментах.

3.10. Під час роботи на важільних пристроях, що застосовуються для виправлення, вигину шин та утворення в них отворів, необхідно перевірити на міцність кріплення цих пристроїв до основи.

3.11. Під час роботи металевою щіткою необхідно користуватися захисними окулярами.

3.12. При встановленні ізоляторів, шинотримачів і прокладок збірних шин на конструкціях розподільних установок можна користуватися тільки інвентарними риштуваннями.

3.13. Не дозволяється застосовувати саморобні шплінти при складанні гірлянд підвісних ізоляторів, а ставити замки і плашки тільки фабричного виготовлення.

3.14. Під час підйому та встановлення приводів вимикачів та роз'єднувачів потрібно тримати їх за корпус, а не за маховик чи ручки.

3.15. Для запобігання травмуванню рук спуск і натягування зворотних пружин, а також пружин вільного розчеплення приводів дозволяється тільки за допомогою пристосувань, передбачених інструкцією заводу-виробника.

3.16. При регулюванні механізму вимикача для запобігання самовільному його відключенню та затисненню рук рухомими його частинами встановити і щільно затягнути упорні болти так, щоб муфти та важелі не могли прокручуватися на валах.

3.17. Під час регулювання ходу траверси і контактів вимикача не слід тримати руки під траверсою ввімкненого вимикача для запобігання травмуванню.

3.18. Регулювання роз'єднувачів повинні виконувати два робітники: один виконує оперативні дії за командою старшого.

3.19. Одночасність увімкнення контактів вимикача необхідно перевіряти при напрузі не більше 12 В.

3.20. Виводи батарей статичних конденсаторів необхідно замкнути на весь період монтажу.

3.21. Не дозволяється підніматися до повітряного вимикача, що знаходиться під тиском, і підходити до зони, де випробовуються повітряні вимикачі на відстань менше . Такі вимикачі налагоджуються тільки із спеціальних рухомих колісних візків.

3.22. Забороняється під час роботи діючих та тих, що розширюються, відкритих розподільних устаткувань у разі виявлення будь-яких "заземлень" струмопровідних частин наближатися до них на відстань менше при напрузі до 220 кВ і на при напрузі вище 220 кВ.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення робіт відключити всі механізми, за допомогою яких виконувались роботи, а інструмент і пристосування покласти у відведене для них місце.

4.2. Впевнитись у відсутності зайвих предметів на каркасах щитів, шаф і на інших конструкціях.

4.3. У разі виявлення поломок у механізмах, пристосуваннях та інструменті необхідно їх вилучити з подальшого застосування та повідомити керівника робіт.

4.4. Зняти спецодяг, засоби індивідуального захисту, очистити від пилу, скласти у відведене для них місце, помити руки, обличчя з милом; при можливості, прийняти душ.

4.5. Доповісти керівникові робіт про всі недоліки, які мали місце під час виконання робіт.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення аварійної ситуації слід припинити роботу.

5.2. Огородити небезпечну зону, залишити її, не допускати в неї сторонніх осіб.

5.3. Повідомити про аварійну ситуацію або нещасний випадок керівника робіт.

5.4. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати швидку медичну допомогу.

5.5. Перша допомога при нещасних випадках.

5.5.1. Перша допомога при ураженні електричним струмом.

При уражені електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення починати необхідно негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.

5.5.2. Перша допомога при пораненні.

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.