Інструкція з охорони праці під час виконання антикорозійних робіт


________________

(місце видання)

_________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________

(посада роботодавця і

_____________________________

найменування підприємства)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

Інструкція

з охорони праці № __________

під час виконання антикорозійних робіт

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. За даною інструкцією робітник, який виконує антикорозійні роботі (далі ізолювальник), інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці», в журналі після проходження інструктажу повинні бути підписи особи, яка інструктує, та ізолювальника.

1.3. Власник повинен застрахувати ізолювальника від нещасних випадків та професійних захворювань.

В разі пошкодження здоров'я ізолювальника з вини власника, він (ізолювальник) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.4. За невиконання даної інструкції ізолювальник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.5. До виконання антикорозійних робіт допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд і не мають медичних протипоказань, пройшли спеціальне навчання з безпечної роботи з матеріалами, які застосовуються при антикорозійних роботах, і мають відповідне посвідчення; пройшли вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж з питань пожежної безпеки.

1.6. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які діють на ізолювальника під час виконання антикорозійних робіт:

- підвищена температура і вологість в робочій зоні;

- вміст шкідливих речовин в повітрі робочої зони;

- підвищені шум та вібрація;

- недостатня освітленість робочої зони.

1.7. Ізолювальник на антикорозійній ізоляції забезпечується спецодягом та засобами індивідуального захисту:

- комбінезон бавовняний;

- рукавиці комбіновані;

- черевики шкіряні;

- на зовнішніх роботах взимку додатково: куртка, брюки бавовняні на теплій прокладці, валянці.

1.8. Ізолювальник повинен:

1.8.1. Знати властивості матеріалів, які застосовуються при антикорозійних роботах, і їх дію на організм людини.

1.8.2. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.8.3. Користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту.

1.8.4. Виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником робіт та по якій проінструктований.

1.8.5. Не виконувати вказівок, які суперечать правилам охорони праці.

1.8.6. Пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил з охорони праці та відповідальність за товаришів по роботі.

1.8.7. Не допускати сторонніх осіб в робочу зону.

1.8.8. Вміти надавати першу медичну допомогу при нещасних випадках.

1.8.9. Вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння.

1.9. Антикорозійні роботи виконуються згідно з планом виконання робіт (ПВР) під керівництвом керівника робіт.

1.10. Під час виконання робіт в замкнених просторах (закритих апаратах, закритих металевих і залізобетонних резервуарах, колодязях, підвалах, вентиляційних тунелях тощо) з пожежовибухонебезпечними і шкідливими речовинами під час робочої зміни робітникам слід періодично надавати перерви в роботі з виходом з робочої зони, тривалість яких визначається в установленому порядку.

1.11. При виконанні антикорозійних робіт в умовах підвищеної небезпеки слід мати наряд-допуск.

1.12. При роботі з пожежовибухонебезпечними матеріалами слід дотримува

тись таких вимог:

1.12.1. Обладнання і оснащення для виконання антикорозійних робіт, контрольно-регулюючі прилади, світлотехнічне і вентиляційне обладнання (далі - виробниче обладнання), електричні приводи і пускорегулююча апаратура повинні бути в вибухобезпечному виконанні.

Розміщення і підключення обладнання слід виконувати згідно з «Правилами будови електроустановок».

Виробниче обладнання, інструмент і спецодяг повинні бути у виконанні, що виключає виникнення розрядів статичної електрики і утворення іскор.

1.12.2. Концентрація пожежовибухонебезпечних речовин не повинна перевищувати значень гранично допустимих вибухонебезпечних концентрацій (ГДВК), що повинно забезпечуватися примусовою припливно-витяжною вентиляцією.

1.12.3. В місцях виконання робіт і навколишній зоні радіусом по всій відкритій висоті не допускається:

1.12.3.1. Проводити будь-які сумісні роботи, які викликають створення іскор, вогню чи пилу.

1.12.3.2. Палити, розводити вогонь.

1.12.3.3. Мати при собі сірники, запальнички, а також металеві предмети, які можуть викликати іскру.

1.12.3.4. Працювати у взутті з сталевими гвіздками на підошвах.

1.12.3.5. Обігрівати виробничі приміщення і об'єкти, що захищаються, електроприладами не в вибухобезпечному виконанні.

1.12.3.6. Знаходитись особам, які не приймають участі в безпосередньому виконанні робіт.

1.12.3.7. Зону необхідно визначати знаками безпеки.

1.12.3.8. Прорізи і отвори над і під приміщенням, де виконуються вогневибухонебезпечні роботи, а також канали, прорізи, трубопроводи та інше в суміжних приміщеннях слід зачиняти герметично.

1.12.4. У разі необхідності проведення сумісних робіт в замкнутих просторах з діаметром чи розміром сторін більше , за винятком наливних резервуарів, повинні бути розроблені заходи, які виключають утворення пожеж і вибухів.

На виконання таких робіт слід оформлювати наряд-допуск.

Сумісні роботи слід виконувати не ближче від огородження робочої зони.

1.12.5. Годинниковий об'єм робіт з пожежовибухонебезпечними речовинами не повинен перевищувати змінної потреби, вказаної в ПВР.

1.12.6. Вхід людей в захищену робочу зону для огляду об'єкта, перед початком робіт чи в перервах між змінами допускається за умов:

1.12.6.1. Неперевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин.

1.12.6.2. Включення вентиляційних систем.

1.12.6.3. Наявності наряду-допуску.

1.12.6.4. Під час перерв в роботі вентиляційні системи не дозволяється виключати.

1.13. Під час роботи з токсичними речовинами не допускається зберігати і приймати їжу, зберігати і чистити одяг в місцях виконання робіт.

1.14. Вимоги до тимчасових виробничих приміщень, майданчиків і об'єктів, що захищаються.

1.14.1. Об'єкти, що захищаються, слід забезпечувати аварійним освітленням в вибухобезпечному виконанні.

1.14.2. Виробничі приміщення, місця (ділянки), виробничі майданчики слід обладнувати засобами пожежогасіння згідно з ГОСТ 12.4-009-83.

1.14.3. Під час проведення робіт з застосуванням пожежовибухонебезпечних речовин підлогу тимчасових виробничих приміщень слід накривати настилами з дерев'яних дощок, гумовими килимками та іншими матеріалами, які виключають іскроутворення.

1.14.4. Об'єкти, що захищаються, слід заземлювати згідно з ГОСТ 12.1.030-81 і «Правилами будови електроустановок».

1.14.5. Під час виконання робіт із застосуванням пожежовибухонебезпечних речовин виробничі приміщення і об'єкти, що захищаються, повинні мати прорізи (двері, люки, лази, зняті кришки, отвори вводу газу та інше), які відкриваються зовні, забезпечуючи вхід і вихід людей.

Для подачі матеріалів пропускання тимчасових вентиляційних систем, струмопроводів тощо слід використовувати технологічні отвори, а за їх відсутності чи недостатніх розмірах - додаткові прорізи згідно з ПВР.

1.14.6. Мінімально допустимий розмір прорізів - .

Максимальна висота розташованої нижньої кромки одного з прорізів від внутрішньої поверхні підлоги (днища) - .

1.14.7. Для забезпечення безпечного входу і виходу працюючих прорізи слід обладнувати площадками і драбинами згідно з ГОСТ 12.2.012-75.

1.14.8. Число прорізів і їх взаємне розташування слід встановлювати, виходячи з габаритних розмірів і конструкції об'єкта, що захищається.

1.14.9. Об'єкти, що захищаються, діаметром чи розміром сторін до при висоті до повинні мати знімну кришку чи перекриття.

1.14.10. Об'єкти, що захищаються, діаметром чи розміром сторін від 2,0 до при висоті до повинні мати знімну кришку і проріз в нижній частині чи не менше двох прорізів за відсутності знімної кришки.

1.14.11. Об'єкти, що захищаються, діаметром чи розміром сторін від 6,0 до при висоті до повинні мати прорізи, кількість яких визначається з розрахунку один проріз на висоти поверхні об'єкта, що захищається.

1.14.12. При висоті і діаметрі чи розмірах сторін більше вказаних додаткове число прорізів повинно визначатись ПВР в залежності від конструкції засобів підмащування, а також від кількості одночасно працюючих, виходячи з розрахунку - один проріз на трьох працюючих, але не менше двох прорізів в нижньому поясі чи в верхній кришці (перекритті) заглиблених об'єктів.

Відстань між перерізами, які знаходяться на одній відмітці, не повинна бути менше 1/4 частини периметра чи довжини кола.

1.14.13. В непрохідних об'єктах (канали, тунелі) антикорозійні роботи слід виконувати до монтажу технологічних трубопроводів і встановлення плит перекриття, але після закінчення робіт по улаштуванню систем пожежної автоматики.

Антикорозійні роботи в каналізаційних лотках і каналах глибиною до слід виконувати при відношенні глибини до ширини не більше 1,7.

Апарати діаметром до повинні мати рознімання на кожні довжини; цанги, які мають приварюванні днища, повинні мати довжину не більше .

1.14.14. Антикорозійний захист похилих і вертикальних газоходів діаметром від 1,0 до слід виконувати до монтажу; кожна дільниця, що монтується, повинна мати люк діаметром не менше (з урахуванням товщини захисту), розташований на відстані від його торця.

1.15. Всі матеріали, які постачаються, повинні мати аналітичний паспорт з указуванням наявності шкідливих речовин, параметрів, які характеризують пожежовибухонебезпечність, строків і умов зберігання, рекомендованого метода нанесення, способу і регламенту безпечного виконання антикорозійних робіт.

1.16. На всі роботи по приготуванню антикорозійних сумішей і нанесення покриття повинні бути технологічні інструкції про заходи пожежної безпеки, затверджені у встановленому порядку.

При приготуванні антикорозійних сумішей не допускається змінювати порядок введення компонентів, передбачених стандартами і технічними умовами на матеріали певного виду.

1.17. Застосовувати матеріали, які не мають технологічних інструкцій, не дозволяється.

1.18. Зберігати матеріали на об'єкті слід в місцях, передбачених ПВР.

1.19. В приміщеннях для зберігання пожежовибухонебезпечних речовин слід передбачати парове чи водяне опалення.

1.20. Вибухонебезпечні та шкідливі речовини слід зберігати і транспортувати в тарі, яка виключає можливість їх переливання, розсипання, випарування, паління.

1.21. Пожежовибухонебезпечні і шкідливі речовини і суміші слід зберігати в тарі, яка має маркування згідно з ГОСТ 14192-77, знаки небезпеки згідно з ГОСТ 19433-88.

Відкривати пробки і кришки тари слід інструментом. виготовленим з кольорового металу.

1.22. Зберігання порожньої тари з-під пожежовибухонебезпечних речовин і сумішей, а також їх очищення слід виконувати на спеціально відведених і огороджених площадках, узгоджених з пожежною охороною будівельного об'єкта.

Не допускається залишати порожню тару в робочій зоні.

1.23. Легкозаймисті речовини слід зберігати в робочій зоні в мінімально необхідній кількості, але не більше змінної норми.

1.24. Транспортування пожежовибухонебезпечних речовин слід виконувати згідно з вимогами «Инструкции о порядке перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» № 370-1980.

1.25. У разі застосування штучного освітлення в місцях навантаження і розвантаження освітлювальна арматура повинна відповідати вимогам «Правил будови електроустановок».

1.26. Обтиральний матеріал, який використовується при роботі, слід складувати в металеві ящики з щільно закриваючими кришками і своєчасно утилізувати.

1.27. При повній чи частковій зупинці підприємства, при зупинці окремих цехів і виробництв (чи без їх зупинки) слід виконувати наступні умови:

1.27.1. Забезпечити повну нейтралізацію поновлюваного покриття.

1.27.2. Від об'єкта, що захищається, відключити мережі водо-, тепло-, газо-, електропостачання, каналізації, технологічних трубопроводів.

1.27.3. Використовувати штатне підіймально-транспортне обладнання в випадках відповідності умов їх експлуатації вимогам ПВР.

1.27.4. Застосовувати штатну вентиляційну систему в випадках відповідності її технологічних параметрів вимогам ПВР.

При неможливості використання штатної вентиляційної системи на час виконання робіт її слід відключити і позначити попереджувальними знаками безпеки.

1.27.5. Місце викиду повітря з вентиляційної системи слід визначати за ПВР.

1.27.6. До початку робіт слід оформити наряд-допуск з визначенням заходів, які забезпечують безпеку виконання робіт.

1.27.7. Роботи виконувати згідно з графіком сумісних робіт, в якому визначені черговість і порядок виконання антикорозійних робіт і роботи цеха.

1.28. Слід розробити заходи і план посиленої пожежної безпеки на період проведення робіт по реконструкції.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Отримати завдання від керівника робіт.

2.2. Ознайомитися з ПВР.

2.3. Одягти спецодяг та необхідні засоби індивідуального захисту.

2.4. Перевірити стан і справність необхідного обладнання, устаткування, інструмента.

2.5. Перевірити стан об'єкта, що захищається, і його готовність до антикорозійних робіт.

2.6. Доставити до робочої зони необхідні матеріали.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Підготовка поверхні піскоструминна.