Інструкція з охорони праці для штукатура


(місце видання)

____________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________

(посада роботодавця і

____________________________

найменування підприємства)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

Інструкція

з охорони праці № __________

для штукатура

1. Загальні положення

1.1. До виконання штукатурних робіт допускаються особи не молодші 18 років, які пройшли медичний огляд і визнані придатними до роботі за даною професією, а також - вступний інструктаж з охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки, первинний інструктаж, навчання, перевірку знань з охорони праці і отримали посвідчення на право самостійної роботи.

1.2. Допуск штукатура до самостійної роботи оформляється наказом по підприємству.

Повторний інструктаж проводиться через три місяці. Періодична перевірка знань з охорони праці проводиться не рідше одного разу на рік.

1.3. Штукатур не допускається до роботи в наступних випадках:

- у разі появи на роботі в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння;

- при відсутності спецодягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту відповідно до діючих норм і правил з охорони праці;

- при хворобливому стані;

- при порушенні правил, норм і інструкцій з охорони праці.

1.4. Штукатур підпорядковується безпосередньо виконробу ділянки, а в процесі роботи - бригадиру і виконує тільки ту роботу, яка йому доручена.

1.5. Штукатур зобов'язаний:

- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку і указівки виконроба;

- користатися виданим спецодягом, спецвзуттям і запобіжними пристосуваннями;

- знаходячись на будівельному майданчику, користатися захисною каскою;

- виконувати тільки ту роботу, по якій проінструктований і допущений виконробом, користатися тільки справними інструментами, пристосуваннями, запобіжними і захисними засобами;

- не виконувати розпоряджень, якщо вони суперечать правилам охорони праці;

- знати місце розташування засобів пожежогасіння на робочому місці і вміти ними користатися, знати місця збереження медикаментів.

1.6. Штукатур повинний бути ознайомлений зі шкідливими і небезпечними виробничими факторами, що діють на працюючого. Це - можливість одержання травм, опіків, ураження електричним струмом, отруєння тощо.

1.7. Штукатур повинний працювати, використовуючи засобу індивідуального захисту: окуляри і гумові рукавички, респіратори, захисні каски, запобіжні пояси.

1.8. За порушення правил охорони праці і даної інструкції штукатур несе відповідальність у порядку, встановленому законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. До початку робіт штукатуру необхідно підготувати робоче місце: видалити зайві предмети, правильно підготувати і розташувати матеріали, інструмент, механізми, переконатися в їх справності, а також перевірити справність підмащення, риштувань і колисок.

2.2. Рукоятки ручного інструмента повинні бути добре насаджені, їх поверхня повинна бути гладкої (без тріщин і задирок).

Повинні бути справні розчинонасоси, форсунки, шланги, дозатори й інше устаткування, а також транспортні засоби для подачі розчину.

Запобіжні клапани і манометри повинні бути опломбовані.

2.3. Під час виконання робіт на висоті повинні використовуватися тільки інвентарні підмости, риштування і колиски, що мають огородження. Лебідки, гаки для підвіски, несучі канати колисок повинні бути випробувані.

Зазори між стіною будинку і робочими настилами риштувань не повинні перевищувати . У поручнях, настилах риштувань та підмостях не повинне бути цвяхів, що стирчать.

2.4. Електро- і пневмоінструменти, а також машини випробують на холостому ході.

2.5. Узимку підмости та риштування, транспортні шляхи, робочі місця і проходи до них очищають від снігу, льоду та посипають піском.

2.6. Про несправності, що були виявлені під час іспиту механізмів на холостому ході, негайно повідомляють майстру.

2.7. Штукатуру на робоче місце треба приходити в робочому спецодязі. Спецодяг повинний бути застебнутий на всі ґудзики, рукава підв'язані чи застебнуті.

Жінки повинні заправляти волосся під головний убір. Особистий одяг зберігають окремо від спецодягу.

2.8. У робочих приміщеннях повинна бути нормальна температура і достатня вентиляція.

2.9. Освітленість робочого місця повинна бути не менш 50 лк, допоміжних приміщень - не менш 10 лк.

Робити роботи в погано освітлених приміщеннях забороняється.

2.10. Електромережі і діюче електроустаткування під час роботи поблизу них повинні бути обгороджені чи знеструмлені.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Робоче місце повинне утримуватися в чистоті.

3.2. Відбиття старої штукатурки по кам'яних і дерев'яних поверхнях необхідно вести з інвентарного риштування, використовуючи інструмент із дерев'яними ручками. Працювати і проводити прибирання робочого місця треба в захисних окулярах і респіраторах.

3.3. Під час нанесення штукатурного розчину механічним і ручним способом на поверхні стін і стель, а також під час розрівнювання, затірки й інших операціях штукатури повинні користатися захисними окулярами.

3.4. Видаляти напливи і насікати бетонні поверхні необхідно в рукавицях і захисних окулярах.

3.5. Під час виконання штукатурних робіт із застосуванням хлорованих розчинів потрібно застосовувати захисні окуляри і гумові рукавиці.

3.6. Під час механізованого нанесення штукатурного розчину розбирати, чистити, ремонтувати і видаляти пробки в розчинонасосі, шлангах або соплі дозволяється тільки після зняття тиску в системі і відключення їх від електромережі.

3.7. З'єднувати розчинні шланги між собою, з розчинонасосом чи соплом потрібно тільки за допомогою спеціальних хомутів.

3.8. При роботі установки необхідно стежити за тим, щоб шланги не утворили гострих кутів і петель.

3.9. Між штукатуром і мотористом розчинонасоса повинна бути встановлена світлова чи звукова сигналізація.

3.10. Під час оббризкування, ґрунтовки і накривання за допомогою розчинонасоса, форсунку тримати під кутом 60-90° до поверхні, що оштукатурюється, і на відстані 0,7-.

Прочищати форсунки дозволяється тільки при закритих вентилях форсунок і труб.

3.11. Під час нанесення на бетонні і кам'яні поверхні ущільненого шару розчину за допомогою цементпушки, необхідно стежити, щоб при видаленні утворюваних пробок розчин, якій раптово вирвався із сопла, не заподіяв шкоди обслуговуючому персоналу.

3.12. Під час виконання штукатурних робіт в умовах негативних температур застосовують підігріті розчини з добавками, що прискорюють процес твердіння. Робота з добавками вимагає обережності і застосування додаткових засобів захисту (окулярів, гумових рукавичок, респіраторів).

3.13. Під час сушіння оштукатурених поверхонь калориферами необхідно, щоб відстань від них було не менш 1,5  2 м.

Діючі електрокалорифери повинні знаходитися під постійним наглядом електротехнічного персоналу.

Калорифери повинні мати кожух з листової сталі і монтуватися на спеціальній підставці.

3.14. Заливати легкозаймисте паливо (бензин і т.п.) у діючий нафтогазовий калорифер забороняється.

Працюючі газові калорифери забороняється залишати без догляду. Для запобігання перекидання їх закріплюють.

3.15. Окремі місця штукатурки сушать за допомогою відбивних щитків з електронагрівниками, інфрачервоними лампами й іншими безпечними способами.

Сушити штукатурку жаровнями, що виділяють чадний газ, забороняється.

3.16. Тривале перебування людей (більш 3 годин) у приміщенні, що просушується, забороняється.

3.17. Прибивання та обклеювання обшивальних аркушів сухою штукатуркою виконується ланками робітників. Для підтискування обшивальних аркушів до поверхні стелі та утримання їх необхідно використовувати інвентарні розсувні стійки; робоче місце при цих операціях організується на інвентарних підмостях, а робітники повинні виконувати роботи в захисних касках і окулярах.

3.18. Штукатурні роботи усередині ємності виконуються ланками в складі трьох чоловік (з них двоє страхуючих), які мають наряд-допуск і забезпечені рятувальними поясами.

3.19. У приміщеннях, де ведуться роботи з використанням синтетичних мастик, що клеять, і ґрунтовок, повинний бути забезпечений не менш як чотириразовий обмін повітря в годину. Синтетичні мастики, що загустіли, і ґрунтовки підігріваються тільки в закритій тарі в гарячій воді.

3.20. Щоб уникнути поразки електричним струмом, забороняється доторкатися до відкритих струмоведучих частин електроустаткування та оголених проводів. Включати в мережу механізований інструмент, механізми та інші струмоприймачі випливає тільки за допомогою призначених для цього пристроїв.

3.21. Як переносні лампи повинні застосовуватися спеціально призначені для цієї мети світильники заводського виготовлення. Переносні світильники повинні мати напругу не вище 36 В, а для небезпечних місць (сирих ділянок, котлованів) – не вище 12 В.

3.22. Місця вогневих робіт повинні бути очищені від пальних матеріалів у радіусі .

Приступати до вогневих робіт можна тільки після виконання усіх вимог пожежної безпеки (наявність засобів пожежогасіння, очищення робочого місця від пальних матеріалів, захист пальних конструкцій). Потрібно пам'ятати, що з вогнем, особливо у вибухонебезпечних і вибухопожежонебезпечних цехах і приміщеннях потрібно звертатися обережно. Курити можна тільки в спеціально відведених місцях.

3.23. Зовнішні штукатурні роботи виконуються з інвентарних риштувань, а відновлення штукатурки в окремих місцях фасадів – з пересувних вишок, підйомних помостів і підвісних колисок. Працювати на випадкових пристосуваннях (дошки, бочки, ящики, які-небудь козелки) забороняється.

3.24. Під час оштукатурювання внутрішніх віконних укосів, щоб уникнути падіння, прорізи обгороджують на увесь час роботи.

3.25. Під час дрібних внутрішніх робіт застосовують переносні розсувні сходи з врізаними ступінями і металеві драбини.

На нижніх кінцях сходів повинні бути гострі металеві (для дерев'яних і земляних підлог) чи гумові (для бетонних і кам'яних підлог) наконечники.

3.26. На обштукатурювання віконних і дверних укосів на зовнішніх риштуваннях і обгороджених настилах одержують дозвіл майстра.

4. Вимоги безпеки під час роботи

на риштуваннях та помостах

4.1. Риштування та помости висотою до допускаються до експлуатації тільки після їхнього приймання виконавцем робіт і реєстрації в журналі робіт, а вище - після приймання комісією. Навантаження на настили риштувань та помостів не повинні перевищувати проектне навантаження, зазначене на вивішених схемах.

4.2. Металеві риштування повинні бути надійно заземлені та обладнані засобами захисту.

Забороняється працювати з металевих риштувань поблизу діючих ліній електропередачі.

4.3. Небезпечною зоною під риштуваннями вважається зона, збільшена на по всьому периметру риштувань при їхній висоті до 4 поверхів. Чим вище риштування, тим ця зона відповідно більше.

4.4. Засоби підмащування повинні мати рівні робочі настили з зазорами між дошками не більш , а при розташуванні настилу на висоті 1,3 м і більше – огородження і бортові елементи.

Риштування повинні бути прикріплені до стіни споруджуваного будинку. Місця і способи кріплення вказуються в проекті виконання робіт.

4.5. Під час виконання штукатурних робіт на висоті 1,5 м і більше, робітники повинні користатися запобіжними поясами.

Робітники, що роблять штукатурні роботи з риштувань чи помостів електроінструментом, повинні надягати захисні окуляри.

4.6. Щоб уникнути нещасних випадків забороняється:

-  сідати чи ставати на поруччя риштувань або помостів, а також стрибати по настилу;

- знаходитися на риштуваннях чи помостах стороннім особам;

- підніматися на риштування та спускатися з них по опорним сходам та стійкам риштувань.

4.7. Під час зняття і переміщення настилів на інший ярус необхідно цілком звільнити їх від матеріалів, тари, сміття; доступ людей на риштування на цей час повинний бути закритий.

4.8. Під час ремонтних робіт на фасадах із застосуванням багатоярусних риштувань не допускається ведення робіт на двох і більш ярусах по одній вертикалі, а також виконання яких-небудь робіт під риштуваннями.

4.2. Якщо штукатурні роботи виконуються на двох чи більш ярусах, між працюючими необхідно встановлювати проміжний захисний настил. У цьому випадку робітники розташовуються в шаховому порядку. Матеріали та інструменти треба розташовувати на настилах рівномірно по всій площі.

4.10. Не допускається скидати з настилів риштувань відбиту стару штукатурку, зняті покриття виступаючих частин фасаду, залишки матеріалів і будівельне сміття.

4.11. Під час виконання штукатурних робіт у сходових клітках як помости, розташованих на маршах, повинні застосовуватися спеціальні інвентарні столики з короткими передніми ніжками, поручневими огородженнями висотою і бортовою дошкою.

У сходових клітках робота на висоті з приставних сходів забороняється.

4.12. Підмости усередині будинку дозволяється ставити тільки на надійне покриття чи підлогу. Установлювати підмости на накати, підшивку перекриттів та інші конструктивні елементи, не розраховані на додаткове навантаження, забороняється.

4.13. Розбирати, ремонтувати і чистити штукатурні машини та устаткування на риштуваннях та помостах забороняється. Такі роботи виконують на спеціальних площадках.

4.14. Вантажно-розвантажувальні роботи треба робити під керівництвом майстра чи виконроба. Перед вантажно-розвантажувальними операціями з елементами збірного залізобетону необхідно очистити їх від снігу, льоду, ґрунту, оглянути й у разі потреби виправити монтажні петлі.