ПІ 1.4.17-330-2004. Примірна інструкція 3 охорони праці для лакувальника електроізоляційних виробів та матеріалів


MIHІCTЕPCTBO ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛ1ТИКИ УКРАЇНИ

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ЛАКУВАЛЬНИКА ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНИХ

ВИРОБІВ ТА МАТЕРІАЛІВ

м. Харків

"ПОГОДЖЕНО" "ЗАТВЕРДЖЕНО"

Національний науково-дослідний Наказ Міністерства промисловоїінститут охорони праціполітики України

ПІ 1.4.17-330-2004

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ЛАКУВАЛЬНИКА ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНИХ

ВИРОБІВ ТА МАТЕРІАЛІВ

м. Харків

1.Загальні положения.

1.1. Ця інструкція встановлює основні вимоги охорони праці для лакувальника електроізоляційних виробів та матеріалів. Відповідно до Закону України "Про охорону праці" (стаття № 44) особи, які не виконують вимоги інструкції з охорони праці, притягуються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної і криминально!' відповідальності згідно з законом

1.2. Технологічний процес включає нанесения на бічні поверхні виробів та матеріалів плівки з лаку з використанням наступного устаткування:

 • лакувальна машина;
 • конвеєри (приймальний, гарячий, охолоджуючий);
 • вантажопідіймальні засоби і механізми;
 • столи та оснащения для укладання виробів.

1.3. Робоче місце повинно:

 • бути організовано та оснащено відповідно до затвердженого проекту;
 • відповідати вимогам охорони праці;

• утримуватися в чистоті і не захаращуватися протягом усього робочого дня.

1.4. До самостійної роботи з професії чи до виконання відповідного виду робіт допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд, навчання і інструктаж з питань охорони праці, у тому числі при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, наданню першої допомоги потерпілим при нещасних випадках, про правила поведінки при виникненні аварій.

1.5. До роботи з вантажопідіймальними кранами допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли спеціальне навчання, медичний огляд і професійний відбір, здали іспит кваліфікаційній комісії і мають на руках посвідчення, а також систематично проходять інструктажі.

1.6. Виконувати підйом вантажу вагою більш 16 кг тільки вантажопідіймальни-ми засобами.

1.7. Виконувати роботу тільки на тому устаткуванні, що працівником вивчено і до самостійної роботи на якому він допущений.

1.8. Виконувати тільки ту роботу, що доручена майстром, і за умови, що відомі безпечні способи м виконання. В іншому разі звертатися до майстра за роз'ясненнями.

1.9. Виконувати роботи, які не пов'язані з прямими обов'язками, необхідно згідно вимог інструкцій з охорони праці по відповідним видам робіт. Мати посвідчення, якщо ці роботи підвищеної небезпеки.

1.10. Одержати цільовий інструктаж з охорони праці у випадку, якщо доручена майстром робота виконується вперше.

1.11. Не включати і не зупиняти (крім аварійних випадків) машини, верстати і механізми, робота на яких не доручена керівником цеху (ділянки). Не заходити без дозволу майстра за огородження технологічного устаткування і електроустаткування.

1.12. Не торкатися до арматури загального освітлення, до обірваних електропроводів, клем і інших легкодоступних струмоведучих частин. Не відкривати дверцята електророзподільних шаф (зборок) і не знімати огородження і захисні кожухи зі струмоведучих частин устаткування.

1.13. Дотримуватися зобов'язань з охорони праці, які передбачені колективним договором (угодою, трудовим договором) і правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, у тому числі:

 • вчасно починати і закінчувати роботу, дотримувати час технологічної і обідньої перерв;
 • не знаходитися на роботі у неробочий час без відома керівника;
 • не відвідувати інших цехів (ділянок) без відповідного дозволу керівника.

1.14. Знаходячись на території заводу, цеху, ділянки:

 • бути уважним до сигналів, що подаються водіями транспорту, який рухається (автомобілів, навантажувачів, електровізків, кранів);
 • проходити тільки в передбачених для цього місцях;
 • не проходити між машинами, деталями і заготовками;
 • не знаходитися і не проходити під піднятим вантажем; не вживати алкогольних напоїв і наркотичних речовин;
 • не перебувати в стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп'яніння.

1.15.Вживати заходів щодо обережності в дорозі на роботу і на території підприємства, при пересуванні в цеху, перед початком роботи, при перевірці працездатності застосовуваних вантажопідіймальних машин, керованих з підлоги, перед пуском будь-яких механізмів, пристроїв, під час роботи, після закінчення роботи, в аварійних ситуаціях.

Знати, про можливий вплив небезпечних і шкідливих виробничих факторів (фізичних, хімічних, психофізіологічних), у тому числі:

 • хімічних небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що проникають в організм людини через органи дихання, шлунково-кишковий тракт чи через шкіряний покрив і слизову оболонку (викиди диму, граничних та неграничних вуглеводнів під час лакування виробів та промивання вузлів лакмашини гасом);
 • токсичних, хімічних, канцерогенних та дратівних небезпечних і шкідливих виробничих факторів;
 • підвищеної температури матеріалів під час лакування;
 • машин і механізмів, що рухаються, рухливих, обертових частин механізмів, технічних засобів, пристроїв, систем, устаткування;
 • виробів, заготівок, матеріалів, вантажів, що переміщаються;
 • падіння пристосувань, оснащения, виробів, заготівок, матеріалів, вантажів, частин, що рухаються;
 • гострих крайок, задирок і шорсткості на поверхнях заготівок, деталей і різних технічних засобів (пристроїв), устаткування, механізмів, машин;
 • загазованості повітря робочої зони;
 • підвищеної чи зниженої температури повітря робочої зони, поверхонь механізмів, устаткування, технічних засобів, пристроїв, систем;
 • підвищеного рівня шуму на робочому місці;
 • підвищеної чи зниженої вологості, рухливості повітря;
 • підвищеної напруги в електричному ланцюзі;
 • підвищеного рівня напруженості статичної електрики;
 • відсутності або недостатності природного світла, недостатньої освітленості робочоїзони;
 • фізичних перевантажень (статичні, динамічні);
 • нервово-психологічних перевантажень (розумова перенапруга, перенапруга аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження).

1.16. Виконувати роботу з використанням спеціального одягу взуття та засобів індивідуального захисту:

 • костюм бавовняний ГОСТ 27575-87;
 • фартух прогумовий з нагрудником ГОСТ 12.4.029-76;
 • черевики шкіряні ГОСТ 12.4.137-84;
 • рукавички гумові ГОСТ 12.4.103-83.

1.17. Переодягатися, митися, курити, приимати їжу тільки у відведених для цього місцях і приміщеннях.

1.18. Виконувати при включеній загальнообмінній та місцевій вентиляції роботи згідно технологічного процесу, які пов'язані з виділенням токсичних і шкідливих викидів (лакування, сушіння та ін.).

1.19. Робочі місця за необхідності повинні бути облаштовані місцевим освітленням згідно з діючими нормами напругою не вище 42 В.

1.20. Вимити обличчя і руки водою з милом перед прийняттям ї'жі в обідню перерву і після закінчення роботи.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Здійснювати прийом зміни на підставі записів, зроблених у змінному журналі, де зазначаються виявлені недоліки, якщо такі мали місце. Змінний журнал повинен підписуватися змінним майстром.

2.2. Робочий одяг не повинний мати звисаючих кінців, чи кінців, що розвіваються, мае бути наглухо застебнутий, звисаючі кінці косинок, хусток мають бути підібрані, манжети рукавів повинні щільно обхоплювати руки біля кистей. Волосся повинно бути закрите щільно облягаючим головним убором. Робота в легкому взутті (тапочках, босоніжках) та без панчих не допускаеться. Перевірити і одягти засоби індивідуального захисту. Покласти власний одяг у шкафчик.

2.3. Організувати свое робоче місце так, щоб усе необхідне для роботи розташовувалося зручно, прибрати все зайве з робочої зони, звільнити проходи і не захаращувати їх.

Якщо підлога мокра, слизька, вимагати від майстра, щоб зробили прибирания, або зробити це самостійно. Підлогу посипати піском чи тирсою, потім прибрати пісок чи тирсу в спеціально відведене місце.

2.4. Перевірити справність трапів, підставок стільців.

2.5. Впевнитись в тому, що освітлення (загальне чи місцеве) забезпечує чітку видимість поділок на контрольно-вимірювальних приладах. Про перегорілі лампочки повідомити майстра.

2.6. Перевірити працездатність чалочно-захоплювальних пристосувань, вантажо-підіймальних засобів згідно з технічною документацією.

2.7. Перевірити працездатність устаткування, на якому виконується робота, згідно з технічною документацією.

2.8. Перевірити наявність, справність та стійкість столів для укладання виробів та оправок для транспортування.

2.9. Розташовувати вироби в одній горизонтальній площині з валиками лакувальної машини та поблизу їх.

2.10. Перевірити дію світлової сигналізації лакувальної машини.

2.11. Перевірити захисне заземления корпусу лакувальної машини з метою виявлення видимих ушкоджень.

2.12. Перевірити наявність лаку у баку лакороздачі та справність вентиля для пуску лаку.

2.13. Перевірити наявність та справність огороджень валиків лакувальної машини та зірочок ланцюгової передачі.

2.14. Впевнитись в тому, що система витяжної вентиляції працює.

2.15. Переконатися в наявності знаків безпеки і первинних засобів пожежо-гасіння.

2.16. Впевнитись в тому, що матеріали, які подаються на лакування, відповідають вимогам технологічного процесу.

2.17. Визначитися з напарником щодо подання сигналів під час роботи на лакувальній машині.

2.18. Отримати дозвіл на виконання робіт. У присутності майстра або наладчика відкрити вентиль лакороздачі та пропустити через валики 20 - 30 виробів.

2.19. Повідомити майстра про усі виявлені несправності і недоліки і до їхнього усунення до роботи не приступати.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Виконувати роботи згідно з технологічним процесом.

3.2. Бути уважним, не відволікатися під час виконання робіт і не відволікати інших.

3.3. Виконувати укладання матеріалів, заготовок, деталей на робочі місця способом, що забезпечує їх стійкість, за допомогою стійок, підкладок, упорів.

3.4. Застосовувати відповідну тару (ящики, оправки і т.п.) для укладання на робочих місцях і транспортування по цеху дрібних однотипних виробів, деталей, заготовок.

3.5. Не тримати в робочій зоні сторонніх предметів і пристосувань, що не застосовуються при виконанні даної технологічної операції.

3.6. Виключати устаткування та перекривати вентиль лакороздачі у випадку:

 • залишення робочого місця;
 • припинення постачання електроенергії;
 • чищення, змащування та прибирания лакувальної машини;
 • зміни та регулювання валиків;
 • порушення температурного режиму у робочій зоні.

3.7. Укладати деталі і вузли в спеціальну тару чи на стелажі. При складуванні на підлогу забезпечувати стійкість штабеля. Висота штабеля повинна бути не більше 1 м.

3.8. При виконанні робіт не слід:

 • чистити устаткування під час його роботи;
 • працювати на несправному устаткуванні, самостійно виконувати його ремонт;
 • витягувати вироби або поправляти їх під час руху валиків для запобігання травмування рук;
 • виконувати регулювання лакувальних валиків;
 • подавати самостійно газ у робочій простір, включати електричні касети лакувальної машини;
 • знімати загороджувальні щитки на частинах устаткування, що рухаються;
 • працювати на устаткуванні, застосування якого не передбачено технологічним процесом;
 • працювати без необхідних засобів індивідуального захисту;
 • користуватися для виконання виробничих процесів протипожежним інвентарем із протипожежних стендів;
 • одягатися, роздягатися, митися на робочому місці.

3.9. Повідомити майстера або наладчика про підгоряння або неповне висушу-вання виробів.

3.10. Утримувати в порядку робоче місце, не захаращувати його сторонніми предметами.

3.11. Припинити роботу в наступних випадках:

 • виявлення несправності обладнання, устаткування ;
 • припинення подачі електроенергії;
 • відключення загального чи місцевого освітлення;
 • відключення систем загальнообмінної чи місцевої витяжної вентиляції;
 • пошкодження засобів індивідуального захисту;
 • погіршення самопочуття;
 • одержання травми.

3.12. Дотримуватись вимог щодо забезпечення пожежо- та вибухобезпеки:

 • не курити на робочому місці;
 • не застосовувати відкритий вогонь, у тому числі для освітлення;
 • виконувати своечасне прибирания горючих відходів;
 • розташовувати матеріали на робочому місці так, щоб не захаращувати проходи і проїзди, забезпечувати доступ до протипожежного інвентарю, пожежних кранів, засобів сигналізації і пожежогасіння;
 • відкривати та закривати металеву тару з лакофарбувальними матеріалами за допомогою інструментів, які не викликають іскроутворення;
 • стежити за рівнем лаку у ванні, не допускати його переливания через вінця ванни;
 • виконувати транспортування, перенесения та зберігання лакофарбувальних матеріалів в тарі з щільно закритою кришкою;
 • складати в спеціальну металеву тару з кришкою відпрацьовані обтиральні матеріали, не скидати їх на підлогу чи за задні і бічні стінки устаткування;
 • не допускати розлиття лаків та гасу; при розлитті провести їх нейтралізацію та видалення;