ПІ 1.4.17-303-2004. Примірна інструкція з охорони праці для навивальника трубок


МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ НАВИВАЛЬНИКА ТРУБОК

м. Харків

"ПОГОДЖЕНО" "ЗАТВЕРДЖЕНО"

Національний науково-досліднийНаказ Міністерства промислової

інститут охорони праціполітики України

лист №"17" 03 2003Р.

від "11 " 03 2003 Р.№96

ПІ 1.4.17-303-2004

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ НАВИВАЛЬНИКА ТРУБОК

м. Харків

1. Загальні положення

1.1. Дана інструкція встановлює основні вимоги охорони праці для навивальників трубок повітря- і газоохолоджувачів. Відповідно до Закону України "Про охорону праці" (статті № 14, 44) особи, які не виконують вимоги інструкції з охорони праці, притягують-ся до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної і кримінальної відповідальності.

1.2. Робоче місце повинне бути організовано та оснащене відповідно до затвердже-ного проекту, відповідати вимогам охорони праці.

1.3. Утримувати в чистоті і не захаращувати протягом усього робочого дня робоче місце.

1.4. Технологічний процес навивання трубок включає виконання наступних операцій:

 • різання трубок;
 • випробування на щільність стисненим повітрям із зануренням У воду;
 • лудіння;
 • навивання спіралі;
 • паяння трубки з використанням наступного устаткування:
 • установка для різки трубок;
 • установка для випробування трубок на щільність;
 • ванна для лудіння;
 • ванна для парафіну;
 • верстат для навивання спіралі;
 • установка для паяння.

1.5. До самостійної роботи за професією чи до виконання відповідного виду робіт допускаються особи чоловічої статі не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд, навчання і інструктаж з питань охорони праці, у тому числі при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, наданню першої допомоги потерпілим при нещасних випадках, про правила поведінки при виникненні аварій, і які мають кваліфікаційне посвідчення.

1.6. До роботи з вантажопідіймальними кранами допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли спеціальне навчання, медичний огляд і професійний відбір, здали іспит кваліфікаційній комісії і мають на руках посвідчення, а також систематично проходять необхідні інструктажі.

1.7. Роботу виконувати тільки на тому устаткуванні, що працівником вивчено і до самостійної роботи на якому він допущений.

1.8. Виконувати тільки ту роботу, що доручена майстром, і за умови, що відомі безпечні способи її виконання. У противному випадку необхідно звертатися до майстра за роз'ясненнями.

1.9. Виконувати роботи, які не пов'язані з прямими обов'язками, необхідно згідно вимог інструкцій з охорони праці по відповідним видам робіт. Мати посвідчення, якщо ці роботи підвищеної небезпеки.

1.10. У випадку, якщо доручена майстром робота виконується вперше, необхідно одержати додатковий інструктаж з охорони праці.

1.11. Дотримуватися зобов'язань з охорони праці, які передбачені колективним договором (угодою, трудовим договором) і правилами внутрішнього трудового розпоряд-ку підприємства, у тому числі:

 • вчасно починати і закінчувати роботу, дотримувати час технологічної і обідньої перерв;
 • не знаходитися на роботі у неробочий час ;
 • не відвідувати інших цехів (ділянок) без відповідного дозволу керівника.

1.12. Знаходячись на території заводу, цеху, ділянки, бути уважним до сигналів, що подаються водіями транспорту, який рухається (автомобілів, навантажувачів, електрокар, кранів).

1.13. У цеху і на ділянці проходити тільки в передбачених для цього місцях. Не проходити між машинами, деталями і заготовками.

1.14. Не знаходитися і не проходити під піднятим вантажем, у невстановлених місцях через конвеєри і рольганги, не підлазити під них.

1.15. Обходити на безпечній відстані місця роботи людей на висоті.

1.16. Не включати і не зупиняти (крім аварійних випадків) машини, верстати і механізми, робота на яких не доручена керівником цеху (ділянки). Не заходити без дозволу майстра за огородження технологічного устаткування і електроустаткування.

1.17. Не торкатися до арматури загального освітлення, до обірваних електропроводів, клем і інших легкодоступних струмоведучих частин. Не відкривати дверцята електророзподільних шаф (зборок) і не знімати огородження і захисні кожухи зі струмоведучих частин устаткування.

1.18. Навивальник трубок повинний вживати заходів щодо обережності в дорозі на роботу і на території підприємства, при пересуванні в цеху, перед початком роботи, при перевірці готовності до роботи обладнання, пристосувань і інструменту, а також застосовуваних вантажопідіймальних машин, керованих з підлоги, перед пуском будь-яких механізмів, пристроїв, під час роботи, по закінченні роботи, в аварійних ситуаціях і знати, що на нього можливо впливання небезпечних і шкідливих виробничих факторів (фізичних, хімічних, психофізіологічних), у тому числі:

 • машин, що рухаються, і механізмів, рухливих, обертових частин механізмів, технічних засобів, пристроїв, систем, устаткування;
 • виробів, що переміщаються, заготівок, матеріалів, вантажів;
 • падіння інструменту, пристосувань, оснащення, виробів, заготівок, матеріалів, вантажів, частин, що рухаються;
 • осколків і частин інструменту;
 • гострих крайок, задирок і шорсткості на поверхнях заготівок, деталей, вузлів механізмів (складальних одиниць), агрегатів, апаратури і різних технічних засобів (пристроїв), устаткування, механізмів, машин, інструментів;
 • підвищеного вмісту пилу і загазованості повітря робочої зони;
 • підвищеної чи зниженої температури повітря робочої зони, поверхонь механізмів, устаткування, технічних засобів, пристроїв, систем;

- підвищеного рівня шуму на робочому місці;

 • підвищеної чи зниженої вологості, рухливості повітря;
 • підвищеної напруги в електричному ланцюзі;
 • підвищеного рівня напруженості статичної електрики;

- відсутності або недоліку природного світла, освітленості робочої зони;

 • токсичних, хімічних, канцерогенних та дратівних небезпечних і шкідливих виробничих факторів;
 • хімічних небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що проникають в організм людини через органи дихання, шлунково-кишковий тракт чи через шкіряний покрив і слизову оболонку;
 • фізичних перевантажень (статичні, динамічні);
 • нервово-психологічних перевантажень (розумова перенапруга, перенапруга аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження).

1.19. Переодягатися, митися, курити, приймати їжу необхідно тільки у спеціально відведених для цього місцях і приміщеннях.

1.20. Навивальнику трубок видається комбінезон бавовняний (ГОСТ 12.4.100-80), рукавиці комбіновані (ГОСТ 12.4.010-75).

1.21. Перед прийняттям їжі в обідню перерву необхідно вимити обличчя і руки водою з милом.

1.22. По закінченні роботи:

 • помити руки водою з милом;
 • зняти спецодяг і укласти його в шафу;
 • прийняти душ.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1.У випадку безперервної роботи прийом зміни повинний здійснюватися на підставі записів, зроблених у змінному журналі, де зазначаються порушення режиму роботи виробничого устаткування і технологічного процесу, якщо такі мали місце. Змінний журнал повинний підписуватися змінним майстром.

2.2. Перед початком роботи привести в порядок спецодяг. Робочий одяг не повинний мати звисаючих кінців, чи кінців, що розвіваються, повинний бути наглухо застебнутий, звисаючі кінці косинок, хусток повинні бути підібрані, манжети рукавів повинні щільно обхоплювати руки біля кистей. Волосся повинно бути закрите щільно облягаючим головним убором. Робота в легкому взутті (тапочках, босоніжках) не допускається. Перевірити і надягти засоби індивідуального захисту.

2.3. Організувати своє робоче місце так, щоб усе необхідне для роботи розташову-валося раціонально, забрати все зайве з робочої зони, звільнити проходи і не захаращу-вати їх.

Якщо підлога мокра, слизька, зажадати від майстра, щоб зробили прибирання, або зробити це самостійно. Підлогу посипати піском чи тирсою, потім зібрати пісок чи тирсу.

2.4. Перевірити справність трапів, підставок.

2.5. Впевнитись в тому, що освітлення (загальне чи місцеве) забезпечує чітку видимість поділок на контрольно-вимірювальних приладах, а також поверхонь деталей, що оброблюються. Про перегорілі лампочки повідомити майстру.

2.6. Перевірити вантажопідіймальні засоби відповідно до інструкції.

2.7. Перевірити справність чалочно-захоплювальних пристосувань.

2.8. Перевірити справність устаткування (станок для різки трубок, станок для навивання спіралі, установка для випробування і ін.).

2.9. Перевірити наявність огороджень і їх справність, надійність кріплення.

2.10. Впевнитись в тому, що система витяжної вентиляції працює.

2.11. Переконатися в наявності знаків безпеки і первинних засобів пожежогасіння.

2.12. Перевірити захисне заземлення (занулення) з метою виявлення видимих ушкоджень.

2.13. Наявність сировини, заготовок, напівфабрикатів перевірити відповідно до заказ - наряду, а їхню якість - відповідно до оцінки відділу технічного контролю. Матеріали, які подаються на обробку, повинні відповідати вимогам технологічного процесу.

2.14. Про усі виявлені несправності і недоліки повідомити майстру і до їхнього усунення до роботи не приступати.

3. Вимоги безпеки під час роботи.

3.1. Роботи виконувати згідно технологічного процесу.

3.2. Бути уважним, не відволікатися і не відволікати інших.

3.3. Користуватися тільки справним інструментом. Міцно закріплювати інструмент і заготовки при їхній обробці.

3.4. Укладання матеріалів, заготовок, деталей на робочі місця виконувати способом, що забезпечує їх стійкість.

3.5. Матеріали і заготовки розташовувати на робочому місці так, щоб не захаращу-вати проходи і проїзди, забезпечувати доступ до протипожежного інвентарю, пожежних кранів, засобів сигналізації і пожежогасіння.

3.6. Для укладання на робочих місцях і транспортування по цеху дрібних однотипних виробів, деталей, заготовок, а також відходів застосовувати відповідну тару (шухляди і т.п.).

3.7. Не тримати в робочій зоні сторонніх предметів, інструментів і пристосувань, що не застосовуються при обробці даних деталей.

3.8. Забезпечити вільний підхід до верстата для навивання спіралі, стійке укладання барабанів (бухт) із дротом і припоєм, прибрати при необхідності парафін і рідину з підлоги.

3.9. Перевірити роботу верстата на холостому ходу протягом 1 - 2-х хв.

3.10. Перед намотуванням дроту на шпулю робити перевірку і підтяжку гвинтів кріплення шпулі.

3.11. При роботі на верстаті не допускається :

 • робити підживлення каніфолі, розчину для флюсовання припою;
 • працювати при відкритих щитках на шпулі, ваннах для парафіну і флюсовання припою;
 • відкривати кришку коробки швидкостей, робити дозаправлення мастила;
 • піднімати огороджувальний щиток шпулі під час намотування для контролю роботи;
 • гальмувати і зупиняти голівку руками;
 • робити вручну намотування припою при обриві;
 • передавати через верстат заготовки, матеріали і ін.;
 • робити змазування і обтирання верстата.

3.12. Не торкатися до нагрітих частин ванни для парафіну.

3.13. Роботи, пов'язані з випробуваннями на щільність, виконувати в разі проход-ження спеціального інструктажу.

3.14. Виключати устаткування і переносні лампи з розеток у випадку залишення робочого місця.

3.15. Не зупиняти деталі, що обертаються і інструмент руками чи яким-небудь предметом.

3.16. Зберігати в закритій тарі флюс для припою і парафіну.

3.17.Деталі і вузли укладати в спеціальну тару чи на стелажі. Прискладуванні на підлозі забезпечувати стійкість штабеля. Висота штабеляповинна бути не більш 1 м.

3.18.При навиванні трубок не допускається:

 • застосовувати для освітлення відкритий вогонь;
 • чистити устаткування під час роботи;
 • працювати на несправному устаткуванні, самостійно виконувати його ремонт;
 • знімати загороджувальні щитки на частинах устаткування, що рухаються;
 • працювати з несправним інструментом;
 • працювати з інструментом, правила експлуатації якого невідомі;

• працювати з інструментом і на устаткуванні, застосування якого не передбаче-но технологічним процесом;

 • залишати працюючий верстат для навивання спіралі без догляду;
 • працювати без необхідних засобів індивідуального захисту;
 • користуватися для виконання виробничих процесів протипожежним інвентарем із протипожежних стендів;
 • чистити робочий одяг стисненим повітрям;
 • одягатися, роздягатися, митися на робочому місці;
 • мити руки в розчинниках;
 • курити на робочому місці.

3.19. Відпрацьовані обтиральні матеріали необхідно складати в спеціальну метале-ву тару з кришкою.

3.20. Вантажно-розвантажувальні роботи виконувати під керівництвом відпові-дальної особи цеху (майстер, бригадир, змінний інженер і ін.).

3.21. Не використовувати під час вантажно-розвантажувальних, транспортних робіт і кріплення вантажів несправних механізмів, пристосувань, інвентарю і тари.

3.22. Штучні вантажі на транспортних засобах встановлювати і при необхідності закріпляти так, щоб під час транспортування виключалося їх падіння і зсув.