ПІ 1.1.23-104-2000. Примірна інструкція з охорони праці для машиніста бульдозера


Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»

Дочірня компанія «Укртрансгаз»

ПІ 1.1.23-104-2000

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ МАШИНІСТА БУЛЬДОЗЕРА

КИЇВ

УзгодженоЗатверджено

Державний департамент з наглядуНаказ дочірної компанії «Укртрансгаз»

за охороною праці№ 152

Лист №06-17/1523 від 22.06.2000 р.від 05.07.2000 року

Узгоджено

Національний науково-дослідний інститут

охорони праці України

Лист № 199

від 27.06.2000 року

ПІ 1.1.23 -104-2000

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

3 ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ МАШИНІСТА БУЛЬДОЗЕРА

Київ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Дана інструкція призначена для всіх робітників, що працюють за професією машиніст бульдозера, робота яких пов'язана з плануванням місцевості та проммайданчиків, засипанням ям, траншей та котлованів, влаштуванням траншей та котлованів, будівництвом та ремонтом доріг і лінійної частини магістральних газопроводів.

1.2. До самостійної роботи машиністом бульдозера допускаються особи у віці не молодше 18 років, що отримали спеціальне навчання по даній професії у навчальних закладах та придатні по стану здоров'я. Перед допуском до самостійної роботи, після отримання вступного інструктажу, первинного інструктажу на робочому місці, навчання з охорони праці, стажування і набуття навичок безпечних методів праці, проводиться перевірка знань машиніста бульдозера з питань охорони праці, яка проводиться за екзаменаційними білетами у вигляді усного опитування.

1.3. Робочим місцем машиніста бульдозера є кабіна бульдозера, проммайданчик, де зберігається спецтехніка, територія та майданчик виконання робіт, де проводиться планування території, будівництво, реконструкція чи ремонт доріг та магістрального газопроводу.

1.4. Робота машиніста бульдозера полягає в обслуговуванні та експлуатації бульдозера, виконанні транспортних та земляних робіт, а саме:

 • влаштуванні траншей та котлованів;
 • плануванні місцевості та проммайданчиків;
 • засипанні ям, траншей та котлованів;
 • будівництві та ремонті доріг і лінійної частини магістральних газопроводів.

1.5. Машиніст бульдозера повинен знати:

 • основні відомості про призначення та будову магістральних трубопроводів;
 • будову бульдозера, будову та призначення його механізмів і приладів безпеки;
 • асортимент та призначення мастильних матеріалів;
 • обсяги, порядок і організацію роботи під час проведення планово-запобіжних ремонтів (ПЗР) обладнання, механізмів і приладів безпеки бульдозера;
 • встановлений порядок проведення робіт поблизу ліній електропередач;
 • порядок виконання робіт в зоні діючих газопроводів високого тиску на КС та ГРС;
 • методи визначення відмов у роботі бульдозера і їх усунення;
 • загальні відомості щодо проведення газонебезпечних та вогневих робіт на діючих магістральних трубопроводах;
 • вимоги правил пожежної безпеки, вміти користуватись протипожежним інвентарем і обладнанням;
 • властивості небезпечних, шкідливих та отруйних речовин;
 • правила надання першої долікарняної допомоги при нещасних випадках;
 • дану інструкцію; вимоги нормативних актів з безпечного ведення робіт, що виконуються; інструкцію заводу-виготовлювача з експлуатації бульдозера; інструкції за видами робіт;
 • призначення і правила безпечної експлуатації машин, механізмів, обладнання та інших монтажних і захисних засобів, що використовуються в процесі роботи.
 • план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій на лінійній частині трубопроводу.
 • правила внутрішнього трудового розпорядку.

Машиніст бульдозера повинен пам'ятати, що порушення ним трудової і виробничої дисципліни, а також правил безпечної експлуатації обладнання, несе за собою дисциплінарне стягнення, а в окремих випадках і кримінальну відповідальність. Кодексом законів про працю України передбачені наступні дисциплінарні стягнення: догана, звільнення.

1.6. Бульдозер повинен бути закріплений за машиністом наказом по підрозділу і зданий йому за актом з вказанням технічного стану, наявності інструменту і пристроїв.

1.7. Бульдозер повинен бути укомплектований:

 • аптечкою і повним набором необхідних медикаментів першої допомоги та їх переліком;
 • технічною документацією на бульдозер, інструкцією по професії та інструкціями за видами робіт;
 • необхідним справним інструментом і пристроями;
 • вогнегасником, лопатою, брезентом та кошмою.
 1. Машиніст бульдозера повинен знати, що його робота пов'язана з підвищеною небезпекою, так як вона виконується в зоні діючих газопроводів, що знаходяться під високим тиском, та пов'язана з участю у проведенні газонебезпечних та вогневих робіт на магістральних газопроводах і їх комунікаціях і виконанням робіт при складних метеорологічних умовах.
 2. У процесі виробничої діяльності на машиніста бульдозера діють такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори: вібрація, шум, природний газ та несправний чи невідповідаючий роботі, що виконується, інструмент або некваліфіковані дії і прийоми в роботі з ним, що можуть спричинити різні травми і ушкодження працюючого.

1.10. Згідно з Типовими нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам нафтової і газової промисловості, затв. постановою Держкомпраці СРСР і Президією ВЦРПС 18.08.80 №241/П-9 (розділ VI, п.54) машиністу бульдозера видається наступний спецодяг:

 • Напівкомбінезон бавовняний- на 12 місяців.
 • Чоботи кирзові- на 18 місяців.
 • Рукавиці комбіновані- на 3 місяці.
 • Плащ непромокальний- черговий.

Взимку додатково:

 • Куртка бавовняна на утеплюючій прокладці- на 36 місяців.
 • Штани бавовняні на утеплюючій прокладці- на 36 місяців.
 • Валянки- на 48 місяців.

Колективним договором по підприємству може бути передбачена видача спецодягу і спецвзуття понад встановлені норми.

 1. Спецодяг машиніста бульдозера повинен бути добре підігнаний і застібнутий, оскільки поли і рукави можуть бути захоплені частинами машин, що обертаються. На голові необхідно мати головний убір.
 2. Дотримання правил особистої гігієни.

Особиста гігієна машиніста бульдозера сприяє запобіганню професійним отруєнням і захворюванням.

Машиніст бульдозера зобов'язаний виконувати вимоги санітарних норм, встановлених для даного виробництва, зокрема:

 • утримувати в чистоті і порядку робоче місце та інструмент;
 • правильно і дбайливо користуватись спецодягом та засобами індивідуального захисту;
 • утримувати спецодяг і спецвзуття у справному стані та чистому вигляді;
 • перед кожним прийманням їжі мити руки теплою водою з милом;
 • дотримуватись питного режиму з врахуванням особливостей умов праці;
 • дотримуватись режиму праці і відпочинку;
 • дотримуватись санітарних правил при роботі з бензином, дизельним паливом, мастилами;
 • при появі температури чи інших ознак захворювання негайно звертатися до лікаря.

Для виключення випадків отруєння забороняється застосовувати бензин чи метанол (інші легкозаймисті і отруйні речовини) для миття рук, спецодягу чи деталей та вживати їх (інші лаки, фарби, емульсії, реагента) як алкогольні та наркотичні речовини.

2.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Перед початком робочого дня машиніст бульдозера повинен:

 • привести в порядок та одягнути спецодяг і спецвзуття, застебнути всі гудзики, підв'язати обшлаги, не допускаючи звисання окремих частин спецодягу;
 • ознайомитись із завданням керівника і можливою небезпекою при виконанні роботи;
 • упорядкувати своє робоче місце, інструмент та пристрої; переконатись, що вони справні та відповідають вимогам техніки безпеки.

2.2. При невключеному двигуні уважно подивитись та перевірити:

 • наявність та справність кріплення огорожі ланцюгових передач механізму, а також інших рухомих деталей та вузлів;
 • кріплення вузлів гідроприводу, а також дію важелів керування гідроприводу на холостому ході;
 • змащення передач, підшипників, а також стан мастильних пристроїв і сальників;
 • рівень пального в баці (лише мірною лінійкою), мастила в картері двигуна і баках гідросистеми, води в системі охолодження;
 • відсутність витоків в системі подачі палива, гідросистемі, системі охолодження, цілісність з'єднувальних шлангів;
 • стан кріплень та підтягнути гайки, які ослабли;
 • ізоляцію електропроводів і дію контактів для запобігання можливим пожежам від іскріння несправних контактів.

2.3. У разі виявлення порушень у роботі техніки машиніст повинен доповісти про це керівнику робіт або механіку. Приступати до роботи можна лише після усунення неполадок.

2.4. Перед початком роботи машиніст повинен переконатись у достатній освітленості робочого місця, а також наявності освітлення на бульдозері, справності сигнального та блокуючого обладнання, контрольно-вимірювальних приладів.

2.5. Перед запуском двигуна необхідно:

 • переконатись у відсутності сторонніх предметів на рухомих частинах;
 • переконатись, що важіль перемикання передач знаходиться в нейтральному положенні;
 • витерти насухо всі зовнішні частини машини, на які потрапили бензин чи мастило, щоб уникнути загорання.

2.6. При необхідності двигун підігріти гарячою водою. Застосовувати для підігріву двигуна відкритий вогонь (факел, паяльну лампу) заборонено.

2.7. В зимовий час очистити від снігу та льоду гусениці та траки.

2.8. Забороняється запуск двигуна при несправному блокувальному пристрої, який запобігає запускові двигуна при увімкненій передачі.

2.9. При запуску трактора всі пальці руки повинні бути розташовані з одного боку пускової рукоятки, забороняється брати пускову рукоятку в обхват.

2.10. При запуску пускового двигуна на дизельних тракторах за допомогою шнура забороняється намотувати шнур на руку, так як колінчатий вал, починаючи обертатись в зворотній бік, може затягти руку між шківом і шнуром. Для безпечного запуску двигуна необхідно ввести вузол пускового шнура в один із пазів на маховику пускового двигуна і намотати шнур в канавку маховика за напрямом годинникової стрілки, потім різким ривком підтягнути на себе кінець шнура.

2.11. Після огляду бульдозера машиніст повинен перевірити роботу двигуна і випробувати на холостому ході всі механізми бульдозера, перевіривши при цьому:

 • надійність роботи гальм, при необхідності відрегулювати їх;
 • наявність мастила, гідросистему масляного насоса;
 • справність освітлення та приладів безпеки, встановлених на бульдозері;
 • справність навісного обладнання;
 • справність сигнального обладнання та контрольно-вимірювальних приладів.

2.12. Перед запуском основного двигуна важелі перемикання передач і муфти зчеплення ставити в нейтральне положення, бо двигун може завестись при першому прокручуванні колінчатого валу, бульдозер почне рухатись і машиніст може попасти під ходову частину бульдозера.

2.13. Рушаючи з місця, під час повороту і зупинки машиніст бульдозера зобов'язаний дати попереджуючий сигнал.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Робочим місцем машиніста бульдозера є кабіна бульдозера, проммайданчик для зберігання спецтехніки, майданчик виконання робіт, де проводиться планування території, майданчик будівництва, реконструкції чи ремонту магістрального газопроводу, а також тимчасові дільниці, куди може направлятись машиніст бульдозера за розпорядженням керівника служби, згідно із змінним завданням.

3.2. Всі роботи, що виконуються машиністом бульдозера, мають виконуватися згідно з отриманим завданням керівництва служби (підрозділу).

 1. Машиніст бульдозера не має права передавати керування бульдозером без дозволу особи, яка відповідає за технічний стан машини (механіка, керівника підрозділу). Не дозволяється допускати сторонніх осіб до запуску двигуна та обслуговування бульдозера.
 2. При працюючому двигуні бульдозера не дозволяється ремонтувати, змащувати та чистити механізми, торкатися руками вихлопних труб, деталей, які рухаються.

3.5. Під час руху по схилу вниз обов'язково вмикати першу швидкість. При переключенні швидкостей слід обов'язково загальмувати бульдозер. Під час руху по схилу вверх чи вниз переключати швидкості забороняється. Якщо заглухнув двигун, для запобігання самовільному переміщенню бульдозера по схилу, забороняється виключати зчеплення і швидкість, а слід загальмувати бульдозер, після чого встановити важіль переключення коробки передач в нейтральне положення, завести двигун і тільки тоді почати pyx.

3.6. Перш ніж зійти з бульдозера необхідно поставите важіль переключення швидкості в нейтральне положення і ввімкнути гальма.

 1. При зустрічному роз'їзді бульдозерів необхідно дотримуватись інтервалу між машинами не менше ніж 2 метри.
 2. Одночасна робота бульдозерів, які ідуть один за одним, дозволяється при дистанції 20 метрів.
 3. При пересуванні бульдозера поблизу траншей, котлованів, а також виконанні робіт по зворотньому засипанню відстань, від краю гусениць чи коліс до краю виїмки повинна бути не менше 1 метра.