Додаток 8 до суоп


Додаток 8 до СУОП

Затверджена

Директор (назва підприємства)

_________________200 року

Посадова інструкція

завідувача складу

_______________________________________

(назва підприємства)

___________________________________________

(Прізвище, ім’я та по батькові)

1. Загальні положення

Керує роботами, які охоплюють приймання, зберігання і відпуск товарно-матеріальних цінностей на складі, їх розміщення з урахуванням найбільш раціонального використання складських площ, полегшення і прискорення пошуку необхідних матеріалів.

2. Завдання та обов’язки

2.2. Вести облік складських операцій.

2.3. Додержуватись правил оформлення і здавання прибутково-видаткових документів, складання встановленої звітності.

2.4. Стежити за наявністю і справністю протипожежних засобів, станом приміщення, обладнання та інвентарю.

2.5. Організовувати:

проведення вантажно-розвантажувальних робіт з дотриманням правил і норм охорони праці;

зберігання і своєчасне повернення постачальникам вантажного реквізиту.

3.Права

Завідувач складу має право:

3.1. Приймати та відпускати товар

3.2. Подавати директору пропозиції щодо ремонту приміщення складу, обладнання, інвентаря .

4. Повинен знати

Правила, положення, інструкції та інші керівні матеріали і нормативні документи з організації складського господарства, зберігання і складування товарно-матеріальних цінностей та їх обліку; види, розмір, марки, сортність та інші якісні характеристики товарно-матеріальних цінностей; організацію вантажно-розвантажувальних робіт та правила з охорони праці; правила, основи трудового законодавства.

5. Відповідальність

Завідувач складу відповідає за:

матеріально-технічні цінності;

додержання правил оформлення і здавання прибутково-видаткових документів, складання встановленої звітності;

додержання правил безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту

6. Кваліфікаційні вимоги

Освіта відповідного напрямку, стаж роботи за професією не менше 1 року.

7. Взаємовідносини за посадою

7.1. Одержує необхідну інформацію від комерційного директора.

7.2. Доповідає комерційному директору про результати своєї діяльності.

7.4. Здійснює координацію виконання робіт на складі.