НПАОП 03.09.2012. Про внесення змін до наказу держгірпромнагляду


04.09.2012№ 161

Про внесення змін до наказу

Держгірпромнагляду

від 12.04.2012 № 74

Відповідно до Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці 08.06.2004 № 151, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2004 року за № 778/9377, Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки, затвердженого Указом Президента України 6 квітня 2011 року № 408

НАКАЗУЮ

1. Внести зміни у додаток до наказу Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки від 12.04.2012 № 74 «Про затвердження Покажчика нормативно-правових актів з питань охорони праці», виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Заступнику начальника управління персоналу, діловодства, контролю та спецроботи ( Хоматов В.І. ) довести цей наказ до відома структурних підрозділів апарату Держгірпромнагляду, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгірпромнагляду України, та її територіальних органів.

3. Сектору взаємодії з Верховною Радою України, засобами масової інформації з міжнародної діяльності забезпечити розміщення цього наказу на веб-сайті Держгірпромнагляду.

4. Контроль за виконанням цього наказу накласти на Першого заступника Голови Служби Шайтана В.А.

Голова ДержгірпромнаглядуО. І. Хохотва

ВНЕСЕНО:

Управління нормативно-правового

та юридичного забезпеченняЛ.А.Таірова

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник

Голови ДержгірпромнаглядуВ.А.Шайтан

Управління нагляду за охороною надр

та у гірничодобувній промисловостіС.О.Сліпко

Управління нагляду в металургії,

машинобудуванні, енергетиці,

будівництві та котлонаглядуО.В.Моханов

Управління нагляду на виробництвах

і об’єктах підвищеної небезпекиГ.Г.Тюкавкін

Управління нагляду в АПК, СКС,

на транспорті та у зв’язку В.С.Ткачов

З початку ІІІ кварталу 2012 року та станом на 03.09.2012 року

до Покажчика нормативно правових актів з питань охорони праці включено такі документи:

1.

НПАОП 0.00-1.61-12

Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів

Зареєстровано:

27.06.2012

№ 933

20.07.2012

за № 1227/21539

МНС України

2.

НПАОП 19.2-1.01-12

Правила охорони праці при виробництві шкіргалантерейних виробів

Зареєстровано:

18.06.2012

№ 904

10.07.2012

за № 1163/21475

МНС України

3.

НПАОП 18.3-1.01-12

Правила охорони праці при виробництві хутра та хутряних виробів

Зареєстровано:

18.06.2012

№ 905

10.07.2012

за № 1164/21476

МНС України

4.

НПАОП 02.0-1.08-95

Правила охорони праці під час проведення робіт з видалення дерев і пеньків у населених пунктах України

Зареєстровано:

30.11.95

№ 51

14.07.98

За № 449/2889

Державний комітет України по житлово-комунального господарства Мінюст

Виключити:

1.

НПАОП 0.00-1.52-77

Єдині правила безпеки при дрібненні, сортуванні, збагаченні корисних копалин і огрудкуванні руд та концентратів

9.08.77

Держгіртехнагляд СРСР

2.

НПАОП 19.2-7.07-85

ОСТ 17-54-85 Процеси виробничі підприємств шкіргалантерейної промисловості. Вимоги безпеки

1985

Мінлегпром СРСР

3.

НПАОП 18.3-7.10-84

ОСТ 17-984-84 Процеси виробничі підприємств хутряної та овчиношубної промисловості. Вимоги безпеки

1984

Мінлегпром СРСР

4.

НПАОП 52.72-1.09-97

Правила охорони праці при роботі щодо установлення, ремонту і технічного обслуговування побутової радіо-електронної апаратури

21.05.97

Наказ № 143

Держнаглядохоронпраці України

5.

НПАОП 0.00-1.35-03

Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів

05.09.03

Наказ № 173

Держнаглядохоронпраці України

6.

НПАОП 0.00-7.05-97

Методика оцінки технічного стану та безпеки обладнання і трубопроводів, що працюють в середовищі хлору

8.10.97

Наказ № 258

Держнаглядохоронпраці України

7.

НПАОП 60.3-1.35-03

Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів

05.09.2003

Наказ № 173

Держнаглядохоронпраці України

8.

НПАОП 29.6-7.03-00

ВНД 14-00 Положення про класифікацію і порядок розслідування аварій на підприємствах спец хімії

Держкомітет промислової політики України

9.

НПАОП 29.6-7.04-95

ВНДОП 02-95 Керівний документ з електростатичної іскробезпеки (РДЕСІБ ) виробництв розбирання і утилізації боєприпасів

Наказ

26.09.1996

№302

Міністерство машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України

10.

НПАОП 0.00-1.18-98

Правила будови, монтажу, ремонту і безпечної експлуатації вибухозахищених вентиляторів

11.09.98

Наказ № 183

Держнаглядохоронпраці України

11.

НПАОП 60.24-1.19-97

Правила безпеки при перевезенні вибухових матеріалів автомобільним транспортом

21.02.97

Наказ № 36

Держнаглядохоронпраці України

Зміни:

22.04.99

Наказ № 71

Держнаглядохоронпраці України

12.

НПАОП 24.1-1.12-81

Правила безпеки для виробництва синтетичного каучуку та синтетичного етилового спирту

1981

Держгіртехнагляд СРСР

13.

НПАОП 15.9-1.13-97

Правила безпеки при виробництві солоду, пива та безалкогольних напоїв

22.04.97

Наказ № 98

Держнаглядохоронпраці України

14.

НПАОП 93.0-1.09-97

Правила охорони праці при роботі щодо установлення, ремонту і технічного обслуговування побутової радіо-електронної апаратури

21.05.97

Наказ № 143

Держнаглядохоронпраці України

15.

НПАОП 01.2-1.01-67

Техніка безпеки для робітників, які зайняті монтажем технологічного устаткування тваринницьких і птахівничих ферм

1967

ВО «Союзсільгосптехніка»

16.

НПАОП 01.1-7.02-84

ОСТ 46.3.1.155-84 Процеси виробничі в сільському господарстві. Ефіроолійні культури. Вимоги безпеки

1984

Мінсільгосп СРСР

17.

НПАОП 29.32-7.01-84

Єдині вимоги безпеки і виробничої санітарії до конструкції ремонтно-технологічного устаткування, яке випускається підприємствами Держкомсільгосптехніки СРСР

5.08.84

Держкомсільгосптехніка СРСР

18.

НПАОП 29.53-6.01-89

РД 10.2.33-89 Машини та устаткування для тваринництва та кормо виробництва. Методи оцінки безпеки. Ергономічна оцінка

1989

Держкомсільгосптехніка СРСР

19.

НПАОП 15.7-7.09-85

ОСТ 46.3.4.198-85 Приготування та зберігання штучновисушених кормів. Вимоги безпеки

1985

Мінсільгосп СРСР

20.

НПАОП 02.0-2.01-89

Зведений перелік професій працівників у лісовій промисловості та лісовому господарстві із зазначенням груп виробничих професій та необхідних спеціальних санітарно-побутових приміщень та обладнання

1989

Держкомліс СРСР

21.

НПАОП 02.0-5.01-88

Типова інструкція з охорони праці при осушенні лісових площ та будівництві доріг

Наказ

30.12.88

Держкомліс СРСР

22.

НПАОП 02.0-7.04-91

Рекомендації для працюючих у лісовому господарстві щодо надання долікарської допомоги при різних видах травм

Наказ

25.01.91

Держкомліс СРСР

23.

НПАОП 01.50-1.02-89

Правила з техніки безпеки при поводженні з мисливською рушницею в побуті та на полюванні

31.03.89

Мінлісгосп МВС УРСР

24.

НПАОП 02.1-7.03-85

ОСТ 13 286-85 Каніфольно-скипидарне виробництво. Вимоги безпеки

1985

Мінліспром СРСР

Зміни :

1985

25.

НПАОП 92.51-5.01-83

Інструкція щодо забезпечення збереження кінофотодокументів на нітрооснові в державних архівах СРСР

1983

Головне архівне управління при Раді Міністрів СРСР

26.

НПАОП 92.11-1.06-74

Правила пожежної безпеки, техніки безпеки та виробничої санітарії для кінокопіювальних фабрик

15.01.74

Держкіно СРСР

27.

НПАОП 92.34-1.06-70

Тимчасові правила транспортування, зберігання і застосування фейєрверкових виробів

20.05.70

Мінкультури СРСР

28.

НПАОП 80.22-1.02-74

Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії для шкільних навчальних закладів і навчальновиробничих майстерень, а також для навчальних комбінатів, цехів (прольотів, дільниць) підприємств, у яких проводиться трудова підготовка учнів

1974

Міносвіти СРСР

29.

НПАОП 80.21-1.07-79

Правила з техніки безпеки під час проведення занять у навчальних класах (кабінетах) і практики учнів на промислових об’єктах

1979

Міносвіти СРСР

30.

НПАОП 19.3-7.12-87

ОСТ 17-212-87 Процеси виробництва гуми для низу взуття. Вимоги безпеки

1987

Мінлегпром СРСР

31.

НПАОП 36.62-7.08-84

ОСТ 17-968-84 Процеси виробничі підприємств щетино-щіткової промисловості. Вимоги безпеки

1984

Мінлегпром СРСР

32.

НПАОП 17.25-7.01-85

ОСТ 17-64-85 Процеси виробничі підприємств конопле-джутової промисловості. Вимоги безпеки

1985

Мінлегпром СРСР

33.

НПАОП 17.53-7.08-85

ОСТ 17-361-85 Процеси виробничі підприємств валяльно-повстяної промисловості. Вимоги безпеки

1985

Мінлегпром СРСР

34.

НПАОП 17.0-7.01-70

Єдині вимоги безпеки до будови та експлуатації цехового транспорту підприємств текстильної та легкої промисловості

1970

Мін’юст

35.

НПАОП 15.86-1.15-75

Правила техніки безпеки та виробничої санітарії для підприємств чайної промисловості

26.12.75

Мінхарчопром СРСР

36.

НПАОП 15.1-1.02-77

Правила техніки безпеки при експлуатації водопровідних та каналізаційних споруд і мереж підприємств м’ясо-молочної та молочної промисловості

17.11.77

Мінм’ясомолпром СРСР

37.

НПАОП 05.1-1.10-78

Тимчасові правила з промислової санітарії та безпеки праці при зберіганні хімічних речовин в морських рибних портах

21.12.78

Мінрибгосп СРСР

38.

НПАОП 05.1-7.08-86

ОСТ 15 343-86 Судна промислового флоту. Технологічна обробка об’єктів промислу. Вимоги безпеки

1.09.86

Мінрибгосп СРСР

39.

НПАОП 35.11-7.26- 85

ОСТ 15 336-85 Сіткоснастне виробництво. Вимоги безпеки

1985

Мінрибгосп СРСР

40.

НПАОП 64.2-7.28- 85

ОСТ 15 340-85 Електрорадіонавігаційні камери рибних портів. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки

1985

Мінрибгосп СРСР

41.

НПАОП 80.0-1.11-82

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при роботі в хімічних лабораторіях медичних навчальних закладів

20.12.82

Мінохорони здоров’я СРСР

42.

НПАОП 55.0-1.03-59

Правила техніки безпеки і санітарії на кухнях та їдальнях установ системи Міністерства охорони здоров’я СРСР

8.07.59

Мінохорони здоров’я СРСР