НПАОП 0.00-3.01-98. Про затвердження типових норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства


НПАОП 0.00-3.01-98

Про затвердження Типових норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства

Наказ Комітету по нагляду за охороною праці України (Держнаглядохоронпраці) від 10 червня 1998 року N 117

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 липня 1998 р. за N 449/2889

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 12 жовтня 2009 року N 169

Відповідно до Указу Президента України від 09.03.98 N 182/98 "Про затвердження Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України" і враховуючи рішення редакційної комісії, створеної наказом Комітету від 12.03.98 N 32, про підсумки розгляду остаточної редакції проекту Типових норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства та про доцільність їх затвердження,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства (надалі - Типові норми), що додаються.

2. Типові норми набувають чинності з 1 січня 1999 року.

3. Із вступом у дію Типових норм вважати такими, що не застосовуються на території України:

Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сельского и водного хозяйства, затверджені постановою Державного комітету СРСР із праці й соціальних питань і Президії ВЦРПС від 18 серпня 1980 р. N 241/П-9, доповнені й змінені постановою цих органів від 24 липня 1985 р. N 237/П-7, від 21 серпня 1985 р. N 289/П-8 і від 6 листопада 1986 р. N 476/П-12.

4. Управлінню по нагляду в АПК разом із Мінагропромом України та Державним комітетом України по водному господарству вжити таких заходів:

4.1. До 1 серпня 1998 року визначити потреби підприємств, установ, організацій у зазначених Типових нормах, забезпечити подання до редакції журналу "Охорона праці" замовлення на видання Типових норм потрібним тиражем, установити контроль за їх розповсюдженням.

4.2. Установити постійний контроль за виконанням Типових норм власниками підприємств (уповноваженими ними органами), посадовими особами й працівниками.

5. Начальнику управління по нагляду в АПК (Пономаренко В. І.) подати протягом двох тижнів після державної реєстрації Головному управлінню охорони праці Комітету відповідні матеріали для включення Типових норм до Державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Сорокіна І. Д.

 

 

Голова Комітету

С. П. Ткачук

 

 

 

 

    

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 10 червня 1998 р. N 117

 

   

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 липня 1998 р. за N 449/2889

 

 

 

Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства

Галузь застосування

Цей нормативний акт поширюється на всі підприємства і організації сільськогосподарського виробництва незалежно від форм власності і видів їх діяльності, працівники яких повинні обов'язково застосовувати під час трудового процесу спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі - ЗІЗ).

Типові норми визначають для власника або уповноваженого ним органу обов'язковий до виконання мінімум безплатної видачі засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства. Засоби захисту видаються працівникам згідно з установленими нормами й строками носіння.

Об'єктом нормативного регулювання є ті види виробництва, цехи, дільниці й види основної діяльності та робочі місця працівників сільського й водного господарств, професії й посади, що пов'язані зі шкідливими і небезпечними умовами праці, а також несприятливими температурними умовами або із забрудненням.

Типовими нормами охоплюються основні види діяльності підприємств сільськогосподарського виробництва: рослинництво, тваринництво, птахівництво, ветеринарія, креолінове виробництво, водне господарство, комишитові заводи.

Працівникам, що суміщають професії або постійно виконують сумісницькі роботи, та зайнятим другорядними і допоміжними видами діяльності потреба в засобах індивідуального захисту визначається нормами безплатної видачі, встановленими для відповідних видів діяльності.

Працівникам можуть видаватися засоби індивідуального захисту понад передбачені норми з врахуванням вимог технологічних процесів і нормативних актів про охорону праці, за погодженням із представниками профспілкових органів, за рішенням трудового колективу підприємства.

Вимоги цього нормативного акта є обов'язковими для визначення потреби і забезпечення працівників належними засобами індивідуального захисту.

****************************************************************************************************************************

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* *Код згідно * * * Позначення * * *

* N *з класифі- * * Найменування спецодягу, * захисних * Строк * *

*п/п * катором * Професійна назва роботи * спецвзуття та інших засобів *властивостей * носіння *Примітки*

* * професій * * індивідуального захисту *(тип, марка) *(місяців)* *

* *(ДК 003-95)* * * ЗІЗ* * * *

****************************************************************************************************************************

* 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 *

****************************************************************************************************************************

* * Наведено згідно з ГОСТ 12.4.011-89 п. 1.2 *

****************************************************************************************************************************

* 1. Рослинництво *

****************************************************************************************************************************

* 1. * 3416 *Заготівельник продуктів і *При збиранні отруйних лікарських * * * *

* * *сировини *рослин: * * * *

* * * *Халат бавовняний * З * 24 * *

* * * *Фартух прогумований * Ву, З * 6 * *

* * * *Ковпак бавовняний * З * 12 * *

* * * *Рукавиці комбіновані * Ми * 2 * *

****************************************************************************************************************************

* 2. * 1222.2 *Майстер *При роботі на паровій морилці * * * *

* * * *коконів: * * * *

* * * *Комбінезон бавовняний з * * * *

* * * *водовідштовхувальним просоченням * Ву, З *Черговий * *

* * * *Рукавиці комбіновані * Ву, Ми * 6 * *

****************************************************************************************************************************

* 3. * 9212 *Об'їжджувач *Плащ бавовняний з * * * *

* * * *водовідштовхувальним просоченням * Ву, З *Черговий * *

****************************************************************************************************************************

* 4. * 8163.3 *Оператор полів зрошування *Комбінезон бавовняний з * * * *

* * *та фільтрації *водовідштовхувальним просоченням * Ву, З *Черговий * *

* * * *Чоботи гумові * В, З * 12 * *

* * * *Рукавиці комбіновані * Ву, Ми * 4 * *

****************************************************************************************************************************

* 5. * 9132 *Прибиральник виробничих *Костюм бавовняний * З * 12 * *

* * *приміщень * * * * *

****************************************************************************************************************************

* 6. * 9211 *Робітник на *При роботі в дошнику при квашенні * * * *

* * *низькокваліфікованих ручних *капусти: * * * *

* * *роботах у сільському *Комбінезон бавовняний з * * * *

* * *господарстві *водовідштовхувальним просоченням * Ву, З *Черговий * *

* * * *Чоботи гумові * В, З * 12 * *

* * * *При роботі на гренажному заводі: * * * *

* * * *Комбінезон бавовняний * З * 12 * *

* * * *Респіратор * Газопилоз. *До зносу * *

* * * *При роботі на соломокопнувачі і * * * *

* * * *молотьбі: * * * *

* * * *Комбінезон бавовняний * З *Черговий * *

* * * *Рукавиці комбіновані * Ми * 4 * *

* * * *Окуляри захисні * Закриті з *До зносу * *

* * * * * непрямою * * *

* * * * * вентиляцією * * *

* * * *Респіратор * Пилозах. *До зносу * *

* * * *Навушники * Протишум. *До зносу * *

* * * *При роботі на механізованому * * * *

* * * *зерноочисному пункті: * * * *

* * * *Комбінезон бавовняний * З * 12 * *

* * * *Рукавиці комбіновані * Ми * 6 * *

* * * *Респіратор * Пилозах. *До зносу * *

* * * *Куртка бавовняна з утеплювальною * * * *

* * * *прокладкою* * Тн, З * 36 * *

* * * ********** * * * *

* * * ** Зимою, додатково. * * * *

* * * * * * * *

* * * *Штани бавовняні з утеплювальною * * * *

* * * *прокладкою* * Тн, З * 36 * *

* * * ********** * * * *

* * * ** Зимою, додатково. * * * *

* * * * * * * *

* * * *При приготуванні розчинів * * * *

* * * *пестицидів, заправці розчинами * * * *

* * * *пестицидів ємностей і машин, * * * *

* * * *застосуванні пестицидів, випробуванні * * * *

* * * *пестицидів у польових умовах: * * * *

* * * *Комбінезон бавовняний з * * * *

* * * *кислотозахисним просоченням * Яж, Ву, З * 12 * *

* * * *Фартух прогумований з нагрудником * Яж, Ву, З * 6 * *

* * * *Шолом бавовняний * З * 12 * *

* * * *Чоботи гумові * Яж, З * 24 * *

* * * *Рукавички гумові * Яж * 4 * *

* * * *Нарукавники * З * Чергові * *

* * * *Респіратор * Газозах. *Черговий * *

* * * *Окуляри захисні * Герметичні * Чергові * *

* * * *Комбінезон бавовняний з * * * *

* * * *пилонепроникної тканини* * Пм, З * 12 * *

* * * ********** * * * *

* * * ** При сухому протравленні насіння * * * *

* * * * замість комбінезона бавовняного з * * * *

* * * * кислотозахисним просоченням. * * * *

* * * * * * * *

* * * *При вогневому сушінні тютюну в * * * *

* * * *сушарках: * * * *

* * * *Костюм бавовняний * З * 12 * *

* * * *Рукавиці комбіновані * Мп, Ми * 3 * *

* * * *При дробленні, змішуванні і висіванні * * * *

* * * *мінеральних добрив: * * * *

* * * *Комбінезон бавовняний * З *Черговий * *

* * * *Рукавички гумові * Ят, Ми * Чергові * *

* * * *Респіратор * Газопилоз. *Черговий * *

* * * *Окуляри захисні * Герметичні * Чергові * *

* * * *При пасинкуванні і вершкуванні * * * *

* * * *тютюну, ламанні, низанні тютюнового * * * *

* * * *листка, рубанні і в'язанні в снопики * * * *

* * * *махорки: * * * *

* * * *Костюм бавовняний з * * * *

* * * *водовідштовхувальним просоченням * Ву, З * 12 * *

* * * *Респіратор * Газопилоз. *Черговий * *

* * * *Окуляри захисні * Закриті з * Чергові * *

* * * * * непрямою * * *

* * * * * вентиляцією * * *

* * * *При посіві й прополюванні рису: * * * *

* * * *Чоботи гумові * В, З * 12 * *

* * * *При ручному збиранні й сортуванні * * * *

* * * *овочів: * * * *

* * * *Фартух прогумований * Ву, З *Черговий * *

* * * *Рукавиці комбіновані * Мп, Ми * 6 * *

* * * *При ручному косінні в заболочених * * * *

* * * *місцях: * * * *

* * * *Чоботи гумові * В, З * 12 * *

* * * *При роботі у парниковому * * * *

* * * *господарстві на біопаливі: * * * *

* * * *Фартух бавовняний * З * 24 * *

* * * *Черевики з термостійкою підошвою * Тп, З * Чергові * *

* * * *Рукавиці комбіновані * Мп, Ми * 9 * *

* * * *При роботі на паровій морилці коконів: * * * *

* * * *Комбінезон бавовняний з * * * *

* * * *водовідштовхувальним просоченням * Ву, З *Черговий * *

* * * *Рукавиці комбіновані * Ми * 6 * *

* * * *При виготовленні торфоперегнійних * * * *

* * * *горщечків: * * * *

* * * *Фартух клейончастий з нагрудником * Вн, З * 12 * *

* * * *Рукавиці комбіновані * Мп, Ми * 3 * *

* * * *При виявленні сарани в плавнях річок * * * *

* * * *та озер: * * * *

* * * *Чоботи гумові * В, З * 24 * *

* * * *Шолом бавовняний з накомарником із * * * *

* * * *марлі * Бн, З * 6 * *

* * * *При в'язанні, підвішуванні і зніманні * * * *

* * * *тютюнових гаванок та гірлянд махорки, * * * *

* * * *при зволожуванні, укладанні, * * * *

* * * *сортуванні тютюну і махорки: * * * *

* * * *Костюм бавовняний * З * 12 * *

* * * *Респіратор * Газопилоз. *Черговий * *

* * * *Окуляри захисні * Закриті з * Чергові * *

* * * * * непрямою * * *

* * * * * вентиляцією * * *

* * * *При збиранні чаю: * * * *

* * * *Напівкомбінезон бавовняний з * * * *

* * * *водовідштовхувальним просоченням * Ву, З * 12 * *

* * * *Нарукавники хлорвінілові * З * 6 * *

* * * *При обмолоті отруйних * * * *

* * * *лікарсько-технічних культур: * * * *

* * * *Комбінезон бавовняний * З *Черговий * *

* * * *Рукавиці комбіновані * Мп, Ми * 2 * *

* * * *Окуляри захисні * Закриті з *До зносу * *

* * * * * непрямою * * *

* * * * * вентиляцією * * *

* * * *Шолом брезентовий * * * *

* * * *(для барабанщика) * Пн, З *Черговий * *

* * * *Респіратор * Газопилоз. *Черговий * *

* * * *При обробці плодових культур * * * *

* * * *садівництва і при обрізанні дерев, * * * *

* * * *чагарників і виноградних лоз: * * * *

* * * *Напівкомбінезон бавовняний * Ми, З * 12 * *

* * * *Фартух бавовняний * Ми, З * 12 * *

* * * *Рукавиці комбіновані * Мп, Ми * 6 * *

* * * *Костюм із щільної тканини замість * * * *

* * * *фартуха бавовняного* * Мп, Ми, З * 24 * *

* * * ******** * * * *

* * * ** При обробці чагарників обліпихи. * * * *

* * * * * * * *

* * * *Куртка лавсано-віскозна * * * *

* * * *з утеплювальною прокладкою* * Тн, З * 36 * *

* * * ********* * * * *

* * * ** Зимою, додатково. * * * *

* * * * * * * *

* * * *При очищенні льонотрести й сушінні * * * *

* * * *хмелю: * * * *

* * * *Фартух бавовняний * З * 12 * *

* * * *Рукавиці комбіновані * Мп, Ми * 6 * *

* * * *Респіратор * Пилозах. *До зносу * *

* * * *При очищенні буряків: * * * *

* * * *Фартух бавовняний з * * * *

* * * *водовідштовхувальним просоченням * Ву, * 24 * *

* * * *При упаковці, калібровці, митті й * * * *

* * * *дробленні плодів: * * * *

* * * *Фартух бавовняний * * * *

* * * *з нагрудником * З *Черговий * *

* * * *Рукавиці комбіновані * Мп, Ми * 3 * *

* * * *При обмолоті луб'яних культур і на * * * *