НПАОП 0.00-4.03-04. Про затвердження положення про державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці


НПАОП 0.00-4.03-04

                             

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Н А К А З

08.06.2004 N 151

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 червня 2004 р. за N 778/9377

Про затвердження Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці

Відповідно до підпункту 14 пункту 5 Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці, затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2003 року N 29 ( 29/2003 ), Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці (далі - Положення), що додається. 2. Національному науково-дослідному інституту охорони праці (Лисюк М.О) у термін до 1 липня 2004 року переглянути Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці та привести його у відповідність до цього Положення. 3. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення (Кубієвич М.В.):

подати цей наказ на Державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

забезпечити ведення Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці. 4. Загальному відділу (Лавков С.П.) забезпечити в установленому порядку доведення Положення до відома центральних та місцевих органів виконавчої влади, територіальних управлінь та експертно-технічних центрів Держнаглядохоронпраці України. 5. Редакції журналу "Охорона праці" (Яковенко М.Г.) опублікувати Положення у черговому номері журналу. 6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Держнаглядохоронпраці України Мостового В.М.

Голова Комітету С.Сторчак

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держнаглядохоронпраці України 08.06.2004 N 151

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 червня 2004 р. за N 778/9377

ПОЛОЖЕННЯ про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці

1. Це Положення, розроблене на підставі Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці, затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2003 року N 29 ( 29/2003 ), регулює порядок ведення Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці та встановлює правила кодування нормативно-правових актів з охорони праці (далі - Реєстр НПАОП).

2. Реєстр НПАОП - це банк даних, який складається і ведеться з метою забезпечення єдиного обліку та формування відповідного інформаційного фонду цих актів.

Включенню до Реєстру НПАОП підлягають нормативно-правові акти з охорони праці, що затверджуються Держнаглядохоронпраці України, та нормативно-правові акти колишнього СРСР з питань охорони праці, які діють на території України відповідно до Постанови Верховної Ради України від 12.09.91 N 1545 ( 1545-12 ) "Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР".

Державні, галузеві стандарти з питань охорони праці реєструються у порядку, установленому Держстандартом України. Ці нормативні документи можуть включатися до Реєстру НПАОП із збереженням позначень (шифрів), які їм були надані при реєстрації в Держстандарті України.

3. Рішення про включення нормативно-правових актів з питань охорони праці (далі - НПАОП) до Реєстру НПАОП зазначається в наказі Держнаглядохоронпраці України про затвердження НПАОП.

4. Для включення НПАОП у Реєстр до управління Держнаглядохоронпраці України, на яке покладено ведення Реєстру, подаються:

наказ про затвердження НПАОП;

надруковані два примірники затвердженого НПАОП українською мовою та один - автентичний переклад на російську мову;

оригінали аркушів погодження НПАОП;

наказ про створення редакційної комісії;

протокол засідання редакційної комісії;

магнітна дискета з текстом НПАОП українською та російською мовою.

НПАОП, які мають реєструватися в Міністерстві юстиції України, подаються управлінню Держнаглядохоронпраці України, на яке покладено ведення Реєстру, після цієї реєстрації.

5. Для включення НПАОП до Реєстру НПАОП управління Держнаглядохоронпраці України, на яке покладено ведення Реєстру НПАОП, оформлює реєстраційну картку, що складається відповідно до додатка 1.

Реєстраційна картка підписується посадовою особою Держнаглядохоронпраці України, яка її склала.

6. Після перевірки комплектності поданих документів НПАОП присвоюється відповідне позначення (шифр).

Структура позначення (шифру) містить літерні та цифрові елементи відповідно до схеми, наведеної в додатку 2.

7. Відповідна інформація про затвердження та реєстрацію в Міністерстві юстиції України (у разі такої реєстрації), присвоєння відповідного позначення (шифру), порядковий номер НПАОП у Реєстрі НПАОП заносяться до Журналу обліку нормативно-правових актів з охорони праці, включених до Реєстру нормативно-правових актів з охорони праці.

8. При внесенні змін до НПАОП його позначення не змінюється.

Кожній зміні до НПАОП присвоюється порядковий номер.

9. Якщо НПАОП викладається у новій редакції, у його позначенні змінюється рік затвердження.

10. Дані про затвердження та введення в дію НПАОП оформлюються у вигляді покажчика НПАОП (додаток 3), який затверджується наказом Держнаглядохоронпраці України щокварталу.

Покажчик НПАОП публікується в журналі "Охорона праці" та інших виданнях Держнаглядохоронпраці України.

Заступник начальника управління нормативно-правового та юридичного забезпечення М.Кубієвич

Додаток 1 до п. 5 Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці

ФОРМА реєстраційної картки

Реєстраційна картка

1. _______________________________________________________________ (повна назва нормативно-правового акта

_______________________________________________________________ з охорони праці, далі - НПАОП)

2. _______________________________________________________________ (вид НПАОП)

3. _______________________________________________________________ (галузь застосування)

4. ______________________________________ 5. _____________________ (дата затвердження та номер документа, (дата введення в дію) яким затверджено НПАОП)

6. _______________________________________________________________ (термін дії у разі його встановлення)

7. _______________________________________________________________ (організація, розробник)

8. _______________________________________________________________ (організації, з якими узгоджено НПАОП)

9. _______________________________________________________________ (дані про реєстрацію в Мін'юсті України,

_______________________________________________________________ дата та реєстраційний номер)

10. ______________________________________________________________ (зміни до НПАОП, у тому числі: номер, розділ,

______________________________________________________________ пункт, дата, ким унесені)

11. ______________________________________________________________ (додаткові дані)

12. ______________________________________________________________ (позначення (шифр) НПАОП)

___________________________________ (посада та підпис особи, яка склала

___________________________________ реєстраційну картку)

Заступник начальника управління нормативно-правового та юридичного забезпечення М.Кубієвич Додаток 2 до п. 6 Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці

Система позначення (кодування) НПАОП

Кодування НПАОП здійснюється з метою систематизації обліку цих документів, створення необхідних умов для ефективного зберігання та використання інформації про ці нормативно-правові акти, зручності їх обробки з використанням персональних електронно-обчислювальних машин.

Структура позначення

НПАОП ХХ.Х- Х.ХХ- ХХ | | | | ----- рік затвердження

| | | |

| | | ---------- порядковий номер у межах даного виду

| | |

| | ------------ вид нормативно-правового акта

| |

| ------------------ вид економічної діяльності згідно з

| таблицею 1

|

-------------------------- скорочена назва НПАОП

Характеристика елементів структури позначення (шифру)

Порядковий номер у межах виду визначається згідно з даними Реєстру.

Види НПАОП (в уніфікованій формі для однакового застосування) мають таке цифрове позначення:

правила - 1

переліки - 2

норми - 3

положення - 4

інструкції - 5

порядки - 6

інші - 7

Вид економічної діяльності (група, клас) установлюється відповідно до ДК 009-96 (табл.).

Якщо нормативно-правовий акт поширюється на всі або декілька видів економічної діяльності, зазначається код 0.00.

Таблиця

Коди основних видів економічної діяльності (відповідно до ДК 009-96)

------------------------------------------------------------------

| Вид економічної діяльності | Код КВЕД |

| |(група, клас) |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Сільське господарство, мисливство | 01.0 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Рослинництво | 01.1 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Тваринництво | 01.2 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Мисливство | 01.5 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Лісове господарство | 02.0 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Рибне господарство | 05.0 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Риболовство | 05.1 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Риборозведення | 05.2 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Видобування вугілля і торфу | 10.0 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Видобування й агломерація кам'яного вугілля | 10.1 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Видобування й агломерація бурого вугілля | 10.2 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Видобування й агломерація торфу | 10.3 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Видобування нафти, газу | 11.1 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Видобування металевих руд | 13.0 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Видобування залізної руди | 13.1 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Видобування руд кольорових металів | 13.2 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Видобування каменю | 14.1 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Видобування піску та глини | 14.2 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Видобування мінеральної сировини для хімічної | 14.3 |

| промисловості і виробництва добрив | |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Видобування солі | 14.4 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Видобування дорогоцінного і напівдорогоцінного | 14.5 |

| каміння, кварцу, слюди, абразивів, графіту тощо | |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Харчова промисловість | 15.0 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| М'ясна промисловість | 15.1 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво рибної продукції | 15.2 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Перероблення овочів та фруктів | 15.3 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво жирів | 15.4 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво молочних продуктів | 15.5 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Обробка зерна, виробництво борошна, круп, | 15.6 |

| крохмалю | |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво кормів для тварин | 15.7 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво цукру, хлібобулочних і кондитерських| 15.8 |

| виробів, харчових концентратів | |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво напоїв (алкогольних і | 15.9 |

| безалкогольних) | |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Тютюнова промисловість | 16.0 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Текстильна промисловість | 17.0 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Прядіння волокна | 17.1 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Ткацьке виробництво | 17.2 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Оброблення тканин | 17.3 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво виробів з текстилю | 17.4 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво килимів | 17.5 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво трикотажних та в'язаних тканин | 17.6 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво виробів з трикотажу та в'язаних | 17.7 |

| тканин | |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво готового одягу та хутра | 18.0 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво шкіряного одягу | 18.1 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво одягу з текстилю | 18.2 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво хутра і хутряних виробів | 18.3 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво шкіри та шкіряного взуття | 19.0 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Обробка шкіри | 19.1 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво виробів зі шкіри | 19.2 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво взуття зі шкіри | 19.3 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Деревообробна промисловість | 20.0 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Деревообробне лісопильне та стругальне | 20.1 |

| виробництво | |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво дерев'яних панелей | 20.2 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво теслярних та столярних виробів | 20.3 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво дерев'яної тари | 20.4 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво паперу та картону | 21.0 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво паперової маси | 21.1 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво виробів з паперу та картону | 21.2 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Видавнича справа | 22.1 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Поліграфічна діяльність | 22.2 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво коксу | 23.1 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Нафтоперероблення | 23.2 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Хімічне виробництво | 24.0 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво базової хімічної продукції | 24.1 |