НПАОП 0.00-3.18-13. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття


НПАОП 0.00-3.18-13

Міністерство надзвичайних ситуацій України

НАКАЗ

10.12.2012 м. Київ № 1389

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 грудня 2012 року за № 2217/22529

Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам житлово-комунального господарства

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 402,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам житлово-комунального господарства, що додаються.

2. З набранням чинності цим наказом уважати такими, що не застосовуються на території України, «Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим жилищно-коммунального хозяйства», затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 23 вересня 1980 року № 296/П-10.

3. У встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О. І.) внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О. І.

Заступник Міністра — керівник апарату В. Сиротін

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництваМ. Ю. БРОДСЬКИЙ

Керівник Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівніЮ. М. КУЛИК

Перший заступник Голови Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні О. МІРОШНИЧЕНКО

Виконуючий обов’язки Голови Державної інспекції техногенної безпеки УкраїниІ. Гасек

Директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань УкраїниВ. АКОПЯН

Заступник Міністра соціальної

політики України — керівник апаратуВ. КОЛОМІЄЦЬ

Перший заступник Голови Державної інспекції ядерного регулювання України — Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України

М. Х. ГАШЕВ

Віце-прем’єр-міністр України — Міністр

охорони здоров’я УкраїниР. БОГАТИРЬОВА

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ МНС України10 грудня 2012 року № 1389Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за № 2217/22529

НОРМИ безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам житлово-комунального господарства

і. Загальні положення

1.1. Ці Норми поширюються на суб’єкти господарювання незалежно від форм власності й організаційно-правової форми, які здійснюють діяльність з надання послуг у житлово-комунальному господарстві.

1.2. Ці Норми розроблено для професій працівників сфери житлово-комунального господарства, перелік яких відповідає Класифікатору професій ДК 003:2010, затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327.

1.3. Ці Норми встановлюють вимоги щодо видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (далі — ЗІЗ), їх видів і строків носіння для працівників сфери житлово-комунального господарства.

1.4. Працівники сфери житлово-комунального господарства, які виконують роботи, не зазначені у розділі II цих Норм, забезпечуються ЗІЗ згідно з вимогами норм безоплатної видачі ЗІЗ працівникам відповідних видів економічної діяльності.

1.5. У спеціальному одязі допускається застосування бавовняних та змішаних тканин, які мають висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідно до сфери застосування. Спеціальний одяг для захисту від кислот має бути виготовленим із прогумованих тканин або з вовняних тканин з поліхлорвініловим покриттям, для захисту від вологи — із брезентових або прогумованих тканин, а також із тканин, оброблених водовідштовхувальними засобами.

1.6. Працівники, які виконують газонебезпечні роботи, забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими ЗІЗ в антистатичному виконанні.

1.7. Вимоги до рівня безпеки ЗІЗ, проведення процедури оцінки відповідності таким вимогам, встановлення правил маркування зазначених засобів та введення їх в обіг повинні відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.

1.8. Забезпечення ЗІЗ працівників сфери житлово-комунального господарства, а також порядок їх утримання та зберігання здійснюються відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137.

II. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам житлово-комунального господарства

з/п

Код згідно з ДК 003:2010

Професійна назва роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властивостей ЗІЗ

Строк

носіння

(місяці)

1

2

3

4

5

6

1. Трамвайно-тролейбусний транспорт

1

8223

Бакелітник

(просочувальник)

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Фартух з нагрудником

ЗОВнТп100

6

Черевики

ЗОМиСм

12

Рукавички

Ми

3

Рукавички

ОаВнМи

До зносу

Рукавиці

МиТп100

3

Нарукавники

МиОаВн

6

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

2

7221

Бандажник

Костюм

ЗМиТи

12

Фартух з нагрудником

ТрТп400Ми

12

Черевики

ЗМиМун100

12

Рукавиці

МиТп400

2

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Окуляри захисні відкриті

До зносу

Навушники протишумові

До зносу

3

8323

Водій трамвая

Жилет сигнальний

Со

12

8323

Водій тролейбуса

Рукавиці

МиМпНм

2

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Калоші діелектричні

Эн

Чергові

Узимку у неопалюваних вагонах додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Черевики

Тн 20МиСм

36

Рукавиці

ТнТхп

24

Під час виконання маневрових робіт, обкатки та перестановки вагонів (тролейбусів):

Костюм

ЗМи

12

Рукавиці

МиМп

2

Чоботи

ЗМп

24

Плащ з капюшоном

Вн

Черговий

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн 20МиСм

36

Рукавиці

ТнТхп

24

4

1222.1

Головний енергетик

Халат

ЗМи

12

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Калоші діелектричні

Эн

Чергові

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

5

1222.1

Головний механік

Костюм

ЗМи

12

Черевики

ЗМиСм

12

Рукавиці

МиМп

3

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

6

3119

Диспетчер служби

перевезень

Костюм

ЗМи

24

Черевики

ЗМиСм

24

Рукавиці

Ми

6

Плащ з капюшоном

Вн

Черговий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

7

3119

Диспетчер вагонного

депо

Халат

ЗМи

12

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

8

2429

Експерт

Костюм

ЗМи

12

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

9

7244

Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації

Костюм

ЗМи

12

Калоші діелектричні

Эн

Чергові

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Рукавиці

Ми

3

Пояс запобіжний

Черговий

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

10

7243

Електромонтер

станційного устаткування проводового мовлення

Костюм

ЗМп

12

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

11

3152

Інженер з приймання електропересувного складу

Костюм

ЗМи

12

Черевики

ЗМиСм

24

Рукавиці

МпМи

3

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

12

3152

Інженер з безпеки руху

Костюм

ЗМи

18

Кепка

ЗМи

18

Черевики

ЗМиВ

18

Плащ з капюшоном

Вн

Черговий

Жилет сигнальний

Со

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Чоботи

Тн20

36

13

2149.2

2144.2

Інженер з транспорту

Інженер-електронік

Костюм

ЗМи

12

Черевики

ЗМиСм

24

Рукавиці

Ми

3

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

14

2143.2

Інженер-енергетик

Костюм

ЗМи

24

Черевики

ЗМиСм

24

Рукавиці

Ми

12

Жилет сигнальний

Со

Черговий

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

15

8232

Комплектувальник

Халат

ЗМи

12

Рукавиці

МиМп

2

16

5112

4211

Кондуктор громадського транспорту

Контролер-касир

Жилет сигнальний

Со

6

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн 20

36

Рукавички

Тн

24

17

7241

Контролер електромонтажних робіт

Халат

ЗМи

12

Черевики

ЗМиСм

12

Рукавиці

Ми

3

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

18

4211

Контролер пасажирського транспорту

Узимку:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн 20

36

Рукавиці

Тн

24

19

1222.2

Начальник відділу технічного контролю

Костюм

ЗМи

12

Рукавиці

МиМп

3

Черевики

ЗМи

12

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

20

1226.2

Майстер служби (транспорт, зв’язок)

Костюм

ЗМи

12

Рукавиці

МиМп

3

Черевики

ЗМи

12

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

21

9322

Мастильник

Комбінезон

ЗНм

12

Черевики

ЗНм

12

Рукавиці

МиНм

2

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

22

8290

Машиніст зумпфового агрегата

Костюм

ЗМи

12

Чоботи

ЗМиВСм

24

Рукавиці

МиМпВу

2

Жилет сигнальний

Со

36

Плащ з капюшоном

Вн

36

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

23

9142

Мийник-прибиральник рухомого складу

Костюм

ЗМиПн

12

Берет

ЗПн

12

Чоботи

ЗВМиСм

24

Рукавички

ЗМи

2

Рукавиці

ВнМи

3

Фартух з нагрудником

Вн

12

Навушники протишумові

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн20

24

24

7129

Монтер колії

Костюм

ЗМиСо

12

Черевики

ЗВМиНм

12

Плащ з капюшоном

Вн

36

Рукавиці

МиВу

2

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Підшоломник утеплений

Тнв

36

Чоботи

Тн20

36

Рукавиці

ТнТхп

12

25

1222.2

1226.2

1226.2

1226.2

Начальник відділення

Начальник служби (транспорт)

Начальник відділу (на транспорті)

Начальник відділу організації безпеки дорожнього руху

Костюм

ЗМи

24

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

26

8323

Приймальник трамваїв та тролейбусів

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Рукавиці

ЗМи

2

Черевики

ЗМиСм

12

Жилет сигнальний

СоМи

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Шапка

Тнв

36

Чоботи

Тн 20

36

Рукавиці

ТнТхп

24

27

5112

Провідник службово-технічного вагона

Костюм

ЗМи

12

Черевики

ЗМиСм

12

Рукавиці

МиМп

2

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

28

8152

Просочувальник електротехнічних виробів

Костюм

ЗМиТи

12

Берет

ЗТи

Черевики

ЗМиНмСм

12

Рукавички

Ми

2

Рукавички

МиВнОнЯж

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Фартух з нагрудником

ОВнЯжМи

6

Респіратор протигазовий

До зносу

29

3152

Ревізор з безпеки руху

Костюм

ЗМи

24

Плащ з капюшоном

ВнМи

Черговий

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

30

7221

Ресорник на обробленні гарячого металу

Костюм

ЗТиМи

12

Чоботи

ТрЗМиМун50

12

Фартух з нагрудником

Тр

Черговий

Рукавиці

МиМпТиТр

2

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Окуляри захисні зі світлофільтрами

До зносу

Навушники протишумові

До зносу

31

8211

Різальник на пилах, ножівках та верстатах

Костюм

ЗМи

12

Черевики

ЗМиМун50

12

Фартух з нагрудником

ЗМиВу

12

Рукавиці

МиМпВу

2

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Окуляри захисні відкриті

До зносу

Навушники протишумові

До зносу

32

8312

Складач поїздів

Костюм

ЗМп

12

Чоботи

ЗМп

12

Рукавиці

МиМп

2

Жилет сигнальний

Со

До зносу

Плащ з капюшоном

Вн

Черговий

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Чоботи

Тн 20

36

Рукавиці

ТнТхп

12

33

7233

Слюсар з ремонту рухомого складу

Костюм

ЗНмВу

12

Черевики

ЗМиВСм

12

7232

Слюсар з ремонту агрегатів

Рукавиці

МпНм

2

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Підшоломник утеплений

Тнв

36

Чоботи

Тн 20

36

Рукавиці

ТнТхп

12

34

3119

3119

Технік

Технік з планування

Комбінезон

ЗМп

12

Рукавиці

МиМп

2

Чоботи

ЗВ

12

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

35

8312

Черговий стрілочного поста

Костюм

ЗМи

12

Рукавиці

МиМп

2

Плащ з капюшоном

Вн

36

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Шапка

Тнв

36

Чоботи

Тн 20

36

Рукавиці

Тн

12

2. Набережні, гідравлічні пристрої, дренажні роботи

36

8113

Бурильник (будівельні роботи)

Костюм

ВуЗМп

12

Черевики

МпВ

12

Рукавиці

МиМпВу

1

Жилет сигнальний

Со

12

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Під час виконання робіт з глибокого дренажу додатково:

Чоботи

В

24

Рукавиці антивібраційні

МвВу

2

Навушники протишумові

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Підшоломник утеплений

Тнв

36

Чоботи

Тн 20

36

Рукавиці

ТнТхпМв

24

37

2142.2

Гідротехнік

Костюм

ЗМиВу

12

Черевики

ЗМиВСм

12

Рукавички

Ми

2

Під час виконання робіт з обслуговування комунальних колекторів додатково:

Плащ з капюшоном

ВнМи

24

Жилет сигнальний

Со

12

Чоботи

ВМп

12

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Чоботи

Тн20

36

Підшоломник утеплений

Тнв

24

Рукавиці

Тхп

24

38

3152

2149.2

1222.2

3112

Інженер з технічного нагляду

Інженер з ремонту

Майстер з ремонту гідроспоруд

Технік-доглядач

Костюм

ЗМиВу

12

Черевики

ЗМиВСм

24

Під час виконання робіт в галереях глибокого дренажу, закритих колекторах та заглиблених насосних станціях додатково:

Гідрокостюм

ЗМиВн

Черговий

Чоботи

ВМиСм

24

Жилет сигнальний

Со

24

Рукавички

МиВу

3

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Напівчоботи

Тн20См

36

Підшоломник утеплений

Тн

36

Рукавички

ТхпМи

24

39

8163

Машиніст насосних установок

Костюм

ЗМиВу

12

Берет

ЗМи

12

Черевики

ЗМиВСм

12

Рукавиці

МиВу

2

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Під час виконання робіт в галереях глибокого дренажу, колекторах та заглиблених насосних станціях додатково:

Жилет сигнальний

Со

12

Чоботи

ВМиСм

12

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Навушники протишумові

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн20

36

Підшоломник утеплений

ТнвМи

36

Рукавички

ТхпМи

24

40

8163

Обхідник гідроспоруд

Костюм

ЗМиВу

24

Берет

ЗМи

24

Черевики

ЗМиВСм

12

Рукавички

Ми

2

Під час виконання робіт з обслуговування комунікаційних колекторів додатково:

Плащ з капюшоном

ВнМи

24

Жилет сигнальний

Со

12

Чоботи

ВМп

12

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ТнВу

36

Штани утеплені

ТнВу

36

Чоботи

Тн20

36

Підшоломник утеплений

Тнв

24

Рукавиці

ТнТхп

24

41

8163

Оглядач гідротехнічних об’єктів

Костюм

ЗМи

12

Чоботи

ВМиСм

24

Рукавиці

МиВу

3

Пояс запобіжний

Черговий

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Під час виконання робіт в закритих колекторах додатково:

Гідрокостюм

ЗМиВн

Черговий

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36