Додаток 9 до правил безпечної експлуатації контактної мережі та пристроїв електропостачання автоблокування залізниць


Додаток 9

до Правил безпечної експлуатації контактної мережі та пристроїв електропостачання автоблокування залізниць

Форми заявки, наказу і повідомлення на виконання робіт

ЗАЯВКА № ____

Дозвольте роботу на

(дата) (контактній мережі, ПЛ автоблокування, підстанції)

за нарядом № , за технологічною картою № _____

тривалістю не менше _____________ год. ________ хв.

Керівник (виконавець)

Наглядач

Склад бригади осіб

(умови, категорія та точне місце роботи,

встановити заземлення – місце та кількість)

Для роботи прошу

(зазначити, що вимкнути, увімкнути на підстанціях, контактній мережі,

ПЛ автоблокування та зв'язаних з ними пристроях)

Видати заборону, попередження

(зазначити які)

Прийняв

(П.І.Б.)

Передав

(П.І.Б.)

Дата____________ год. хв. №

Продовження додатка 9

ФОРМА НАКАЗУ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ

НАКАЗ №

Кому

Дозволяю _________до ___год. хв. виконувати роботу по наряду №______ на

(контактній мережі, ПЛ автоблокування, підстанції)

(категорія та точне місце робіт)

Для роботи _____________________________________________________________

(зазначити, що вимкнено

або увімкнуто на підстанціях, контактній мережі, ПЛ автоблокування)

Видано заборони, попередження

(зазначити які)

Виконайте такі заходи безпеки:

(встановлення заземлень, шунтів, огороджень тощо)

Прийняв

Затверджую год. хв.

Дата ____________ Енергодиспетчер

ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ

ПОВІДОМЛЕННЯ

Кому

Від кого

Роботу по наряду №_____на

(контактній мережі, ПЛ автоблокування, підстанціях)

за наказом № закінчено ______________угод. хв.

Люди виведені і заземлення знято.

Передав

(П.І.Б.)

Прийняв

(П.І.Б.)

Дата год. хв. №