Додаток 1 до правил безпечної експлуатації контактної мережі та пристроїв електропостачання автоблокування залізниць


Додаток 1

до Правил безпечної експлуатації контактної мережі та пристроїв електропостачання автоблокування залізниць

Мінімальний стаж роботи для присвоєння чергової групи з електробезпеки персоналу, який експлуатує контактну мережу та пристрої електропостачання автоблокування залізниць

Група

Категорія

персоналу

Мінімальний стаж роботи на обслуговуваних або подібних

установках

II

Електротехнічний персонал:

який не має середньої освіти, але пройшов спеціальне навчання

з середньою освітою і що пройшов спеціальне навчання

із спеціальною середньою і вищою технічною освітою

студенти (учні) професійних училищ середніх і вищих учбових закладів

2 місяці

1 місяць

Не нормується

Не нормується

ІII

Електротехнічний персонал:

який не має середньої освіти, але пройшов спеціальне навчання

з середньою освітою і що пройшов спеціальне навчання

із спеціальною середньою і вищою технічною освітою

студенти (учні) середніх і вищих учбових закладів

3 місяці в попередній групі

2 місяці в попередній групі

1 місяць в попередній групі

3 місяці в попередній групі

IV

Електротехнічний персонал:

який не має середньої освіти, але пройшов спеціальне навчання

з середньою освітою і що пройшов спеціальне навчання

із спеціальною середньою і вищою технічною освітою

4 місяці в попередній групі

3 місяці в попередній групі

2 місяці в попередній групі

Продовження додатка 1

Група

Категорія

персоналу

Мінімальний стаж роботи на обслуговуваних або подібних

установках

V

Електротехнічний персонал:

який не має середньої освіти, але пройшов спеціальне навчання

з середньою освітою і що пройшов спеціальне навчання

із спеціальною середньою і вищою технічною освітою

24 місяці в попередній групі

12 місяців в попередній групі

6 місяців в попередній групі