Про внесення змiн до ДБН А 3 1-5-96 Органiзацiя будiвельного виробництва


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ Науково-технічна рада Р І Ш Е Н Н Я 19.08.2005 N 48 Про внесення змін до ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва" Розглянувши проект змін до ДБН А.3.1-5-96 "Організаціябудівельного виробництва", розроблений Науково-досліднимінститутом будівельного виробництва (НДІБВ), науково-технічна радаВ И Р І Ш И Л А: 1. Схвалити проект змін до ДБН А.3.1-5-96 "Організаціябудівельного виробництва" та рекомендувати його до затвердження. 2. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельногокомплексу (Т.Шарапова) підготувати наказ про затвердження змін доДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва" Головуючий на засіданні заступник Голови Комітету Ю.Казмірук Довідка Державні будівельні норми ДБН А.3.1-5-96 "Організаціябудівельного виробництва" розроблені Науково-дослідним інститутомбудівельного виробництва (НДІБВ), затверджені наказомДержкоммістобудування України від 3 квітня 1996 р. N 49 та введенів дію 01 вересня 1996 року. За час, що минув після затвердження ДБН А.3.1-5-96"Організація будівельного виробництва", нормативно-правовесередовище функціонування будівельної галузі зазнало певних змін -скасовано або внесено зміни до деяких законодавчих та нормативнихдокументів, які враховувались під час розробки ДБН (Закон України"Про охорону праці" ( 2694-12 ), Правила пожежної безпеки України( z1410-04 ), ДБН А.3.1-2-93 "Порядок надання дозволу на виконаннябудівельних робіт", ДБН А.3.1-3-94 "Прийняття в експлуатаціюзакінчених будівництвом об'єктів" ( v0048243-94 ), а такожприйнято ряд нових нормативних актів (постанови Кабінету МіністрівУкраїни від 22.09.04 N 1243 ( 1243-2004-п ) "Про порядок прийняттяв експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів", від 01.08.05N 668 ( 668-2005-п ) "Про затвердження Загальних умов укладення тавиконання договорів підряду в капітальному будівництві",ДБН А.2.2-3-2004 "Склад, порядок розроблення, погодження тазатвердження проектної документації для будівництва"( v0008509-04 ), накази Держбуду України від 05.12.2000 р. N 273( z0945-00 ) "Про затвердження Положення про порядок наданнядозволу на виконання будівельних робіт" та від 18.10.04 N 191( v0191509-04 ) "Про затвердження форм актів з прийняття вексплуатацію закінчених будівництвом об'єктів, Переліку виконавчоїта іншої документації, що надається державній приймальній, робочійкомісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвомоб'єктів, Переліку внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах,без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінченихбудівництвом житлових будинків, у яких квартири та інші приміщенняпобудовані за кошти фізичних та юридичних осіб" ( z0236-05 ),низка нормативних документів, що визначають Правила обстеження,оцінки та паспортизації технічного стану, безпечної та надійноїексплуатації будівель, споруд та інженерних мереж), положення якихнеобхідно врахувати в ДБН. Ці обставини, а також накопичений досвід щодо практичногозастосування ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва"зумовлює внесення відповідних змін до зазначеного регуляторногоакта. Начальник Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Т.Шарапова