СОУ-Н ЕЕ 20.402:2007. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів електричних мереж напругою від 0,38 кв до 110 (150) кв


НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ.

НАСТАНОВА

ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВНИЦТВОМ ОБ’ЄКТІВ

ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ НАПРУГОЮ

ВІД 0,38 кВ ДО 110 (150) кВ

СОУ-Н ЕЕ 20.402:2007

Київ

Міністерство палива та енергетики України

Об’єднання енергетичних підприємств

«Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики»

2007

ПЕРЕДМОВА

1.ЗАМОВЛЕНО:

Об'єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГРІФРЕ»)

2.РОЗРОБЛЕНО:

Державне підприємство Український науково-дослідний, проектно-вишукувальний та конструкторсько-технологічний інститут «Укрсільенергопроект»

3.РОЗРОБНИКИ:

І. Карпець, Г. Катренко, М. Керніцький, Н. Малюгіна, В. Стафійчук (керівник розробки)

4.ВНЕСЕНО:

Відділ розвитку та методологічного забезпечення роботи електричних мереж Департаменту з питань електроенергетики Міністерства палива та енергетики України, B. Скрипниченко

5.УЗГОДЖЕНО:

Заступник Міністра палива та енергетики України, О. Шеберстов

Департамент з питань електроенергетики Міністерства палива та енергетики України, C. Меженний

Департамент стратегічної політики та перспективного розвитку ПЕК Міністерства палива та енергетики України, К. Фролов

Департамент юридичного забезпечення Міністерства палива та енергетики України, Р. Ахметов

Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, О. Бондаренко

Об'єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики», К. Сова.

6.ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства палива та енергетики України від 29 грудня 2006 р. № 540

7.НА ЗАМІНУ:

ВБН А.3.1-001-99 Правила прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів електричних мереж напругою від 0,38 до 110 (150) кВ, затверджених наказом Мінпаливенерго України від 20.12.99 № 348

8.ТЕРМІН ПЕРЕВІРЕННЯ:

2012 рік

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29 грудня 2006 р.м. Київ№ 540

Про затвердження та введення в дію нормативного документа «Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 110 (150) кВ. Настанова»

З метою дотримання єдиних положень і вимог щодо організації приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 110(150) Кв

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити нормативний документ «Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 110(150) кВ. Настанова» (далі – Настанова), який набирає чинності з 15 травня 2007 року (додається).
 2. Госпрозрахунковому підрозділу «Науково-інженерний енергосервісний центр» інституту «Укрсільенергопроект» (Білоусов В.І.) внести Настанову до реєстру та комп'ютерного банку даних чинних нормативних документів Мінпаливенерго.
 3. Об'єднанню енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (Сова К.В.) забезпечити видання та розповсюдження Настанови на підставі замовлень зацікавлених організацій та фактичної оплати.
 4. З моменту введення в дію Настанови визнати такими, що втратили чинність ВБН А.3.1-001-99 «Правила прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів електричних мереж напругою від 0,38 до 110 (150) кВ».
 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра палива та енергетики України Шеберстова О.М.

МіністрЮ. БОЙКО

ЗМІСТ

1СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ6

2НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ6

3ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ7

4СКОРОЧЕННЯ7

5ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТІВ РОЗПОДІЛЬЧИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ КОШТОРИСНОЮ ВАРТІСТЮ ПОНАД 1 МЛН. ГРН.7

6.ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТІВ РОЗПОДІЛЬЧИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ КОШТОРИСНОЮ ВАРТІСТЮ ДО 1 МЛН. ГРН.13

Додаток А. Форма Акта робочої техничної комісії про прийняття в єксплуатацію об’єктів розподільчих електричних мереж кошторисною вартістю до 1 млн.грн15

ВСТУП

Цей нормативний документ «Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 110(150) кВ. Настанова» (далі – Настанова) розроблено з урахуванням пункту 2 «Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. № 1243, на підставі рішення Правління Об'єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (протокол № 41 від 18.04.2006 p.).

У цій Настанові враховано специфіку умов експлуатації та визначено основні вимоги і умови прийняття закінчених будівництвом нових об'єктів розподільчих електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 110(150) кВ або після реконструкції чи технічного переоснащення (модернізації) діючих об'єктів, пускових комплексів або черг будівництва незалежно від джерел фінансування їх будівництва та форм власності.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства палива

та енергетики України

від 29 грудня 2006 р. № 540

СОУ-Н ЕЕ 20.402:2007

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ.

НАСТАНОВА

ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТІВ

ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ НАПРУГОЮ

ВІД 0,38 кВ ДО 110(150) кВ

Чинний від 2007-05-15

1СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 1. Ця Настанова визначає основні вимоги та умови прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом нових об'єктів і діючих об'єктів після реконструкції* або технічного переоснащення (модернізації) розподільчих електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 110(150) кВ і об'єктів їх інфраструктури, пускових комплексів, черг або етапів будівництва (далі – закінчені будівництвом об'єкти розподільчих електричних мереж) незалежно від джерел фінансування їх будівництва та форм власності.
 2. Об'єкти житлово-громадського призначення, які можуть належати до інфраструктури розподільчих електричних мереж, приймають у експлуатацію згідно з Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.

1.3 Вимоги цієї Настанови обов'язкові для виконання підприємствами, установами, організаціями і підприємцями незалежно від джерел фінансування будівництва та форм власності.

2НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій Настанові є посилання на такі нормативні документи:

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. № 1243

Наказ Держбуду України від 27 січня 2005 р. № 21 «Про затвердження форм актів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, Переліку виконавчої та іншої документації, що надається державній приймальній, робочим комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, Переліку внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом житлових будинків, у яких квартири та інші приміщення побудовані за кошти фізичних та юридичних осіб»

ДБН А.3.1-5-96 Організація будівельного виробництва

ГКД 34.20.302-2002 Норми випробування електрообладнання

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила

3ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цій Настанові, та визначення позначених ними понять.

3.1 приймальна (державна, робоча технічна, робоча) комісія

Комісія, створена в установленому порядку для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів розподільчих електричних мереж напругою від 0,38 до 110(150) кВ

3.2державна приймальна комісія

Комісія, створена в установленому порядку для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів розподільчих електричних мереж кошторисною вартістю понад 1 млн. грн.

3.3робоча технічна комісія

Комісія, створена в установленому порядку для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів розподільчих електричних мереж кошторисною вартістю до 1 млн. грн.

3.4робоча комісія

Комісія, створена в установленому порядку:

 • для прийняття устаткування після індивідуального випробування;
 • для прийняття устаткування після комплексного випробування;
 • для визначення готовності закінченого будівництвом об'єкта для пред'явлення державній приймальній комісії;
 • для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом будівель, споруд, приміщень та інших складових об'єкта в міру їх готовності з наступним пред'явленням державній приймальній комісії, яка приймає об'єкт у цілому.

4СКОРОЧЕННЯ

У цій Настанові є такі скорочення:

АСОЕ – автоматизована система обліку електроенергії;

ЗДТК – засоби диспетчерського і технологічного керування;

ПА – протиаварійна автоматика;

РЗА – релейний захист і автоматика.

5ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТІВ РОЗПОДІЛЬЧИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ КОШТОРИСНОЮ ВАРТІСТЮ ПОНАД 1 МЛН. ГРН.

5.1 Загальні положення

5.1.1 Закінчені будівництвом об'єкти розподільчих електричних мереж кошторисною вартістю від 1 млн. грн. до 5 млн. грн. приймають у експлуатацію державні приймальні комісії без попереднього приймання цих об'єктів робочими комісіями.

5.1.2Закінчені будівництвом об'єкти розподільчих електричних мереж кошторисною вартістю понад 5 млн. грн. приймають у експлуатацію державні приймальні комісії з попереднім прийманням цих об'єктів робочими комісіями.

5.1.3У всіх випадках приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів розподільчих електричних мереж кошторисною вартістю понад 1 млн. грн. об'єктами для приймання зазвичай є:

 • комплексний об'єкт (сукупність ліній електропередавання, підстанцій, розподільчих пунктів, споруд і будівель, які належать до інфраструктури електричних мереж і входять до проектно-кошторисної документації комплексного об'єкта);
 • лінія електропередавання;
 • трансформаторна підстанція;
 • розподільчий пункт.

5.1.4Закінчений будівництвом об'єкт приймають в експлуатацію за умови закладення проектної документації (зі змінами, внесеними підрядником в установленому порядку в процесі будівництва) до страхового фонду документації, що підтверджується відповідним актом, виданим Державним департаментом страхового фонду документації України. Це стосується об'єктів, визначених Мінпаливенерго України в установленому порядку.

5.1.5Перед прийняттям і введенням в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта повинні бути виконані всі роботи, передбачені проектною документацією та чинними державними нормами. Електрообладнання повинне бути змонтованим і випробуваним згідно з ГКД 34.20.302.

На об'єктах розподільчих електричних мереж, де встановлене технологічне обладнання, повинно бути проведено пусконалагоджувальні роботи згідно з технологічним регламентом, передбаченим проектною документацією, створено безпечні умови праці відповідно до вимог чинних нормативних документів з охорони праці, пожежної безпеки, екологічних і санітарних норм.

5.1.6Під час прийняття в експлуатацію об'єктів, будівництво яких здійснювалося з постачанням устаткування закордонного виробництва, повинно бути представлено контракти (договори) на поставку і налагодження устаткування та інші документи, де зазначено умови та терміни завершення будівництва.

Закордонне устаткування, вироби та матеріали повинно мати сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання сертифікату відповідності, видане чи визнане Комітетом України зі стандартизації, метрології та сертифікації.

 1. У звітність про введення в експлуатацію включають тільки ті об'єкти, на які затверджено акт прийняття в експлуатацію.
 2. Не дозволено приймати в експлуатацію об'єкти розподільчих електричних мереж за відсутності Акта комісії про прийняття устаткування після індивідуального випробування та Акта комісії про прийняття устаткування після комплексного випробування, які складають за формами, затвердженими наказом Держбуду України від 27.01.2005 р. № 21.

Згідно з ГКД 34.20.507 комплексне випробування вважають проведеним за умови нормальної та безперервної роботи під навантаженням устаткування підстанції протягом 72 год., а лінії електропередавання – протягом 24 год.

5.1.9З усіх питань щодо створення та організації роботи комісій з приймання закінчених будівництвом об'єктів розподільчих електричних мереж вартістю понад 1 млн. грн. потрібно керуватися Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (пункти 4, 11-16, 18, 21, 22, 26 – 30) та цією Настановою.

5.2 Робочі комісії, їх права, обов'язки та порядок роботи

5.2.1 Робочу комісію призначають рішенням (наказом, постановою) організації-замовника і створюють не пізніше ніж у п'ятиденний строк після отримання замовником письмового повідомлення від генерального підрядника про закінчення будівництвом об'єкта розподільчих електричних мереж з проханням утворити робочу комісію. Тривалість роботи робочої комісії встановлює замовник за погодженням з генеральним підрядником.

5.2.2Закінчені будівництвом окремі лінії електропередавання, трансформаторні підстанції та споруди, які належать до складу комплексного об'єкта, у разі необхідності введення їх у експлуатацію в процесі будівництва комплексного об'єкта, приймають робочі комісії в міру їх готовності з наступним пред'явленням державній приймальній комісії, яка приймає комплексний об'єкт у цілому.