ГКД 34.46.501 – 2003. Трансформатори силові типова інструкція з експлуатації


Міністерство палива та енергетики України

ГКД 34.46.501 – 2003

ГАЛУЗЕВИЙ КЕРІВНИЙ ДОКУМЕНТ

ТРАНСФОРМАТОРИ СИЛОВІ

Типова інструкція з експлуатації

Видання офіційне

Київ

Об’єднання енергетичних підприємств

„Галузевий резервно-інвестиційний

фонд розвитку енергетики”

2003

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО

Об’єднанням енергетичних підприємств

„Галузевий резервно-інвестиційний фонд

розвитку енергетики” (ОЕП „ГРІФРЕ”)

2 РОЗРОБЛЕНО

ДП „ДонОРГРЕС”

3 ВИКОНАВЦІ

В.П.Кузнецов,

Є.В.Майстренко, Г.М.Шкуринський

4 УЗГОДЖЕНО

Державним секретарем Мінпаливенерго України,

В. А. Лушкін

Заступником Державного секретаря Мінпаливенерго

України, Ю. А. Андрійчук

Департаментом з питань електроенергетики

Мінпаливенерго України, Ю. І. Улітіч

Управлінням науково-технічної політики та екології

Департаменту стратегічної політики та перспективного розвитку Мінпаливенерго України, Ю. Г. Куцан

Управлінням з питань розвитку та експлуатації електричних мереж Департаменту з питань електроенергетики, В. П. Ключко

Об’єднанням енергетичних підприємств

„ГРІФРЕ”, Г. П. Хайдурова

Госпрозрахунковим підрозділом „Науково-інженерний енергосервісний центр” інституту „Укрсільенергопроект”, В. І. Білоусов

5 ЗАТВЕРДЖЕНО

ТА НАДАННО

ЧИННОСТІ

Наказом Міністерства палива та енергетики

України № 137 від 19 березня 2003 р.

6 НА ЗАМІНУ

РД 34.46.501 Інструкція з експлуатації трансформаторів. – Затв. Головтехуправлінням 08.12.76 р.

7 СТРОК

ПЕРЕГЛЯДУ

2008 рік

© ОЕП „ГРІФРЕ”, 2003

Цей нормативний документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений без дозволу ОЕП „ГРІФРЕ”.

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

„19” березня 2003 року м. Київ № 137

Про затвердження галузевого

керівного документа „Трансформатори

силові . Типова інструкція з експлуатації”

З метою встановлення єдиних вимог з експлуатації силових трансформаторів та удосконалення законодавства України

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити і ввести в дію галузевий керівний документ „Трансформатори силові . Типова інструкція з експлуатації”, який набирає чинності через 30 днів з дати підписання цього наказу (додасться).
 2. Визнати таким, що не застосовується на території України РД 34.46.501 „Інструкція по експлуатації трансформаторів. Видання друге”, затверджений Головтехуправлінням Міненерго СРСР від 08.12.76.
 3. Енергетичним компаніям і підприємствам, що належать до сфери управління Мінпаливенерго, замовити Об’єднанню енергетичних підприємств „Галузевий резервно-інвестиційиий фонд розвитку енергетики” (Хайдуровій) необхідну кількість примірників Інструкції і оплатити необхідні витрати на її перегляд та тиражування.
 4. Об’єднанню енергетичних підприємств „Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики” (Хайдуровій) забезпечити видання і надходження необхідної кількості примірників Інструкції енергетичним компаніям та підприємствам відповідно до їх замовлень та фактичної оплати. Спільно з Науково-інженерним енергосервісним центром організувати облік розісланих примірників.

Термін – 30 днів від дати підписання цього наказу.

 1. Госпрозрахунковому підрозділу „Науково-інженерний енергосервісний центр” інституту „Укосільенергопроект” (Білоусову) внести Інструкцію до реєстру і комп’ютерного банку даних чинних галузевих керівних документів Мінпаливенерго.
 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Андрійчука Ю. А.

МіністрС. Єрмілов

ЗМІСТ

С.

1 Сфера застосування..........................................................................................

6

2 Нормативні посилання.....................................................................................

6

3 Класифікація трансформаторів.......................................................................

8

4 Загальні вимоги до трансформаторних установок........................................

10

5 Заходи безпеки під час експлуатації трансформаторів і реакторів.............

13

6 Монтаж і випробування трансформаторів.....................................................

14

7 Підготовка до введення трансформаторів у експлуатацію та включення їх у роботу.......................................................................................................

19

8 Режими роботи трансформаторів...................................................................

24

9 Технічне обслуговування та контроль за станом трансформаторів ...........

35

10 Експлуатація пристроїв перемикання відгалужень обмоток трансформаторів............................................................................................

40

11 експлуатація трансформаторного масла......................................................

44

12 Ремонт трансформаторів...............................................................................

46

Додаток А Номінальні дані трансформаторів..................................................

53

Додаток Б Гранично допустимі значення показників якості трансформаторного масла.............................................................................

59

Додаток В Додаткове оброблення ізоляції трансформаторів на напругу 35 кВ і нижче..................................................................................................

63

Додаток Г Електрична міцність і вологовміст масла в контакторах пристроїв РПН................................................................................................

65

Додаток Д Найменші значення характеристик ізоляції трансформаторів при введенні в експлуатацію........................................................................

66

Додаток Е Обсяг і періодичність робіт з технічного обслуговування трансформаторів та їх складових частин.....................................................

69

Додаток Ж Про контроль навантаження спільної частини обмотки автотрансформаторів.....................................................................................

74

Додаток И Перелік заводських інструкцій на допоміжне обладнання силових трансформаторів, які комплектуються виробником трансформатора..............................................................................................

75

Додаток К Відбирання проб, очищення та регенерація трансформаторного масла.............................................................................

76

Додаток Л Допустимі перевантаження масляних трансформаторів..............

79

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Міністерства палива

та енергетики України №137 від 19 березня 2003 р.

ГКД 34.46.501-2003

ГАЛУЗЕВИЙ КЕРІВНИЙ ДОКУМЕНТ

ТРАНСФОРМАТОРИ СИЛОВІ

Типова інструкція з експлуатації

ТРАНСФОРМАТОРЬІ СИЛОВЬІЕ

Типовая инструкция по эксплуатации

Чинний від 2003-04-19

1 Сфера застосування

Ця типова інструкція (далі – інструкція) поширюється на силові (сухі і масляні) трансформатори та автотрансформатори вітчизняного виробництва загального призначення напругою до 750 кВ включно (далі – трансформатори), які відповідають вимогам ГОСТ 11677-85 або технічним умовам, затвердженим після 1965 р., а також на масляні реактори.

Для трансформаторів та реакторів, запроектованих до 1966 р., а також для трансформаторів зарубіжного виробництва положення цієї інструкції застосовуються лише за умов, якщо вони не суперечать вимогам експлуатаційної документації виробників.

При експлуатації конкретних типів трансформаторів і реакторів, які мають конструктивні особливості, слід додатково керуватись заводськими інструкціями з експлуатації.

Експлуатацію допоміжного обладнання та вузлів трансформаторів (пристрій регулювання під навантаженням (далі – РПН), вводи, плівковий або азотний захист масла, вмонтовані трансформатори струму, масловказівники, фільтри, термометри манометричні і т. ін.) слід провадити згідно з відповідними інструкціями, які входять до комплекту експлуатаційної документації, що постачається разом з трансформатором.

Інструкція не поширюється на трансформатори спеціального призначення (електропечі, перетворювальні установки, вимірювальні трансформатори, трансформатори з елегазовою ізоляцією і т. ін.). Положення цієї інструкції є обов’язковими для персоналу, зайнятого монтажем, налагодженням і технічним обслуговуванням трансформаторів незалежно від форми власності та підпорядкованості підприємств.

На підставі цієї інструкції підприємства можуть складати свої інструкції, які враховують місцеві умови і створюють зручності в роботі персоналу.

2 Нормативні посилання

У цій інструкції є посилання на такі нормативні документи:

 • ГОСТ 981-75 Масла нефтяные. Методы определения стабильности против окисления;
  • ГОСТ 982-80 Масла трансформаторные. Технические условия;
  • ГОСТ 1516.1 (2, 3)-76 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 кВ. Требования к электрической прочности изоляции;
  • ГОСТ 1547-84 Масла и смазки. Метод определения наличия воды;

Видання офіційне

 • ГОСТ 3484.1 (2-5)-88 Трансформаторы силовые. Методы испытаний и измерений;
  • ГОСТ 3956-76Е Силикагель технический. Технические условия;
  • ГОСТ 5985-79 Нефтепродукты. Метод определения кислотности и кислотного числа;
  • ГОСТ 6307-75 Нефтепродукты. Метод определения наличия водорастворимых кислот и щелочей;
  • ГОСТ 6370-83 Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей;
  • ГОСТ 6581-75 Материалы электроизоляционные жидкие. Методы электрических испытаний;
  • ГОСТ 7822-75 Масла нефтяные. Метод определения растворенной воды;
  • ГОСТ 8984-75 Силикагель-индикатор. Технические условия;
  • ГОСТ 10121-76 Масла трансформаторные селективной очистки. Технические условия;
  • ГОСТ 11677-85 Трансформатора силовые. Общие технические условия;
  • ГОСТ 14209-97 Руководство по нагрузке силовых масляных трансформаторов;
  • ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;
  • ГОСТ 15543-89Е Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам;
  • ГОСТ 19296-73 Масла нефтяные. Фотоэлектроколориметрический метод определения натровой пробы;
  • ГОСТ 20287-91 Нефтепродукты. Методы определения температура текучести и застывания;
  • ДСТУ 2767-94 Керівництво з навантаження силових сухих трансформаторів (ГОСТ 30221-97 Руководство по нагрузке силових сухих трансформаторов);
  • Правила устройства электроустановок. Изд. 6-е, перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1987;
  • ГКД 34.20.302-02 Норми випробування електрообладнання. – Затв. наказом Мінпаливенерго України № 503 від 28 серпня 2002 р.;
  • ГКД 34.43.101-97 Приймання, застосування та експлуатація трансформаторних масел. Методичні вказівки;
  • ГКД 34.46.401-96 Трансформатори силові. Пристрої перемикань відгалужень обмоток трансформаторів РПН під навантаженням типів РС, SDV, SAV. Методичні вказівки з налагодження;
  • РД 16.363-87 Трансформаторы силовые. Транспортирование, разгрузка, хранение, монтаж и ввод в эксплуатацию.- Затв. ВВО «Союзтрансформатор», 1987 р.;
  • РД 34.20.501-89 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. Изд. 14-е. - М.: Энергоатомиздат, 1989. - Затв. Міністерством енергетики та електрифікації 20.02.89 р.;
  • РД 34.46.303-89 Методичні вказівки з підготовки і проведення хроматографічного аналізу газів, розчинених в маслі силових трансформаторів;
  • РДН 34.38-058-91 Трансформатори напругою 110-1150 кВ, потужністю 80 МВ*А і більше. Капітальний ремонт за допомогою гідродомкратів;
  • НАПБ А.01.001-95 Правила пожарной безопасности в Украине;
  • ДНАОП 1.1.10-1.01-97; 1998 Правила безпечної експлуатації електроустановок.