Додатокдо наказу держархбудінспекції22.03.2010 39


Додатокдо наказу Держархбудінспекції22.03.2010 № 39

Начальникові______________________________________                                               (найменування інспекції державного__________________________________________________                              архітектурно-будівельного контролю,__________________________________________________                                                 ініціали та прізвище)__________________________________________________           (найменування або прізвище, ім'я та по батькові замовника,__________________________________________________      його місцезнаходження або місце проживання, номер телефону) __________________________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯпро початок виконання будівельних робіт, на які не вимагається дозвіл

Відповідно до п. 16 Порядку надання дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 N 1104, повідомляю про початок виконання будівельних робіт______________________________________________________________________                                                                                               (вид будівництва,___________________________________________________________________________________                      найменування та місцезнаходження об'єкта будівництва, загальна площа об'єкта будівництва)відповідно до проектної документації, розробленої _______________________________________                                                                                                                                                      (найменування___________________________________________________________________________________                                                                 проектної організації, серія та номер ліцензії)та погодженої ______________________________________________________________________                                                                (найменування місцевого органу містобудування та архітектури)

Генпідрядник (підрядник) у разі наявності _______________________________________________                                                                                                                       (найменування юридичної особи, серія та ___________________________________________________________________________________          номер ліцензії, найменування, дата та номер документа про призначення відповідального виконавця робіт)

Документ, що засвідчує право власності(користування) земельною ділянкою, або договір суперфіцію ______________________________                                                                                                                                                                   (найменування___________________________________________________________________________________                                                                                 документа, ким і коли виданий)

Я, ________________________________________________, несу повну відповідальність згідно із                                                     (П. І. Б. замовника) законодавством за достовірність поданої у повідомленні інформації.

__ ____________(дата)

________________________________(підпис замовника: керівника юридичної особи / фізичної особи - підприємця /фізичної особи)

__________________(П. І. Б. замовника)