ДСТУ-Н-П Б В.2.6-157:2010. Конструкції будинків і споруд проектування дерев'яних конструкцій частина 1-2 загальні положення


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд

ПРОЕКТУВАННЯ ДЕРЕВ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Частина 1-2

Загальні положення

 

Розрахунок конструкцій на вогнестійкість

(EN 1995-1-2:2004, MOD)

ДСТУ-Н-П Б В.2.6-157:2010

Київ

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

2011

ПЕРЕДМОВА

1  РОЗРОБЛЕНО:

Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (ДП НДІБК)

Розробники: lП. Бакін; В. Поклонський, канд. техн. наук (науковий керівник); Р. Расюк;

1    Тарасюк, канд. техн. наук; О. Фесенко

Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури: С. Фомін, д-р техн. наук

Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки МНС України (УкрНДІПБ):

2    Жартовський, канд. техн. наук; Л. Нефедченко; С. Новак, канд. техн. наук; І. Харченко,канд.техн. наук Державний департамент пожежної безпеки МНС України: О. Гладишко; О. Євсеєнко; С. Мусійчук; В. Сокол

Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МНС України: А. Поздєєв; С. Поздєєв, канд. техн. наук; В. Жартовський, д-р техн. наук; Ю. Цапко, канд. техн. наук Національний університет "Львівська політехніка": Б. Демчина, д-р техн. наук; Т. Шналь, канд. техн. наук

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури: М. Савицький, д-р техн. наук

2  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіонбуду України від 28.12.2010 р. № 561, з 1 січня 2012 р.

3  Настанова відповідає EN 1995-1-2:2004 Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-2: General - Structural fire design (Єврокод 2: Проектування дерев'яних конструкцій - Частина 1-2: Загальні вимоги. Вогнестійкість) із технічною поправкою EN 1995-1-2:2004/АС:2009, крім пунктів та розділів (Вимоги безпеки, Методики розрахунку, Засоби проектування, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, розділ 2, 2.1.1, 2.2, 2.4.1, 2.4.2, розділ 3, 3.1, 3.4.2, 3.5, розділ 4, 4.1, 5.1, розділ 6, 6.1, С.2.3), що зазначені в додатку НА

Ступінь відповідності - модифікований (МОD) Переклад з англійської (en)

4  УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

 

 

ПЕРЕДМОВА ДО ЕN 1995-1-2:2004

Даний стандарт підготовлений Технічним комітетом СЕN/ТС 250 "Будівельні Єврокоди", секретаріат якого утримується ВSI.

Цьому стандарту буде надано національного статусу шляхом публікації ідентичного тексту або схвалення не пізніше травня 2005 р., а національні стандарти, що мають з ним розбіжності, повинні бути вилучені не пізніше березня 2010 р.

Стандарт замінює ЕNV 1995-1-2: 1994.

СЕN/ТС 250 відповідальний за всі будівельні єврокоди.

Згідно з внутрішніми постановами СЕN/СЕNЕLЕС цей стандарт повинні впровадити національні організації стандартизації таких країн: Австрії, Бельгії, Кіпру, Республіки Чехія, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ісландії, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Голландії, Норвегії, Польщі, Португалії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Швейцарії та Об'єднаного Королівства.

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Ця Настанова є перекладом EN 1995-1-2:2004 Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-2: General - Structural fire design (Єврокод 2: Проектування дерев'яних конструкцій - Частина 1-2: Загальні вимоги. Вогнестійкість) із технічною поправкою EN 1995-1-2:2004/АС:2009 та окремими технічними відхилами. Відповідальний за цю Настанову Мінрегіонбуд України. Настанова містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Настанова розроблена вперше, тому їй надано статус пробної (П) протягом трьох років. За цей час можуть бути уточнені властивості матеріалів, табличні дані тощо. Через три роки Настанову буде переглянуто, будуть внесені необхідні корективи з урахуванням отриманих нових даних та наявних на той час можливостей як виробників, так і споживачів.

Розробники будуть вдячні користувачам цієї Настанови за будь-які зауваження і побажання, слушні з яких обов'язково будуть враховані під час внесення змін до Настанови.

Ця Настанова містить загальні положення щодо розрахунку на вогнестійкість дерев'яних конструкцій будинків і споруд. Положення цієї Настанови поширюються на проектування дерев'яних конструкцій будівель і споруд, що належать до класів відповідальності СС1 та СС2 згідно з ДБН В.1.2-14.

Значення властивостей матеріалів, що наведені в Настанові, рекомендовано використовувати для конструкцій категорії відповідальності Б та В згідно з ДБН В.1.2-14. Для конструкцій категорії відповідальності А наведені в Настанові методи можуть бути використані для розрахунків на вогнестійкість за умови, що значення властивостей використаних матеріалів відповідають вимогам розділу 3 цієї Настанови. Якщо значення властивостей матеріалів конструкцій категорії відповідальності А не відповідають вимогам, що наведені в розділі 3, дія цієї Настанови не поширюється на їх проектування. Виготовлення конструкцій можливо тільки з матеріалів, властивості яких підтверджені випробуваннями.

Міцність та деформативні властивості матеріалів за підвищених температур визначають за сталим (стаціонарним) температурним режимом.

Копії EN 300, EN 301, EN 316, EN 520, EN 912, EN 1991-1-1, EN 1991-1-2, EN 1993-1-2, EN 12369-1, EN 13381-7, EN 13986 можна отримати в Головному фонді нормативних документів ДП "УкрНДНЦ".

ДСТУ EN 309, ДСТУ EN 313-1, ДСТУ EN 314-2, ДСТУ-Н Б EN 1993-1-2 прийняті як ідентичні національні стандарти.

До Настанови внесено окремі зміни, зумовлені правовими вимогами і конкретними потребами промисловості України. Технічні відхили і додаткову інформацію було долучено безпосередньо до пунктів, яких вони стосуються та позначаються рамкою і заголовком "Національний відхил" або "Національне пояснення". Повний перелік змін разом із обґрунтуванням наведено в додатку НА.

До цієї Настанови внесено такі редакційні зміни:

-        слова "цей Європейський стандарт", "Частина 1-2" та "EN 1995-1-2" замінено на "ця Настанова";

-             для відображення звичного використання висловів, прийнятих у національних стандартах України, зроблено заміну висловів "criteria R, E and I" ("критерії R, E та I") за текстом Настанови на "граничні стани з вогнестійкості R, E та I"; "criterion R" ("критерій R") та "load bearing criterion" ("критерій несучої здатності") за текстом Настанови на "граничний стан із вогнестійкості за ознакою втрати несучої здатності R"; "criterion Е" ("критерій Е") та "integrity criterion" ("критерій цілісності") за текстом Настанови на "граничний стан із вогнестійкості за ознакою втрати цілісності Е"; "criterion І" ("критерій І") та "thermal insulation criterion" ("критерій теплоізолювальної здатності") за текстом Настанови на "граничний стан із вогнестійкості за ознакою втрати теплоізолювальної здатності І"; "moment resistance" ("опір моменту") за тзеокдсчтиойм Настанови на "несуча здатність перерізу при згині";

-             частково вилучено попередній довідковий матеріал відповідно до вимог 4.2 ДСТУ 1.7;

-             структурні елементи Настанови - "Обкладинка", "Титульний аркуш", "Передмова", "Національний вступ", "Зміст", "Бібліографія" - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

-            текст "Передмови" наведено окремо, а текст "Вступу" частково долучено до тексту Настанови;

-              інший текст "Вступу" вилучено, зважаючи на його наявність у повному обсязі в самій Настанові;

-            змінено назву розділу "Визначення" на назву "Терміни та визначення понять" відповідно до ДСТУ 1.5;

-             примітки, в яких є посилання на національні додатки, або вилучені, або наведені в редакції з рекомендованими значеннями, якщо такі є, без посилання на національні додатки;

-             крапку замінено на кому як вказівник десяткових знаків;

-             виправлено авторські (редакторські) помилки укладання тексту оригіналу:

-             в 2.3.5 посилання на 3.2 замінено на 3.3;

-             познаку 3 на рисунку 3.5 замінено на познаку 2;

- замінено познаки фізичних величин:

 

 

-долучено національні додатки НА, НБ та НВ.

Європейські стандарти (ЕN), на які є посилання у ЕN 1995-1-2, замінено на національні стандарти та нормативні документи, які приведені у відповідність із цими стандартами за основними положеннями. Перелік нормативно-правових актів, нормативних актів, нормативних документів та стандартів наведено в додатку НБ.

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд

ПРОЕКТУВАННЯ ДЕРЕВ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Частина 1-2

Загальні положення

Розрахунок конструкцій на вогнестійкість

Конструкции зданий и сооружений

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Часть 1-2

Общие положения

Расчет конструкций на огнестойкость

Structures of buildings and erections

DESIGN OF TIMBER STRUCTURES

Part 1-2

General rules

Structural fire design

Чинний від 2012-01-01

ВСТУП

Настанова визначає основні положення, вимоги та правила проектування дерев'яних конструкцій будівель з урахуванням вогнестійкості.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

Загальною метою захисту від пожежі є обмеження ризику небезпеки для людини та суспільства, майна і, де необхідно, навколишнього середовища, що безпосередньо зазнає вогневого впливу під час пожежі.

Відповідно до директиви 89/106/ЕЕС основна вимога щодо загрози виникнення пожежі: "Будівельні вироби проектуються і виконуються так, щоб у разі виникнення пожежі:

-   несуча здатність конструкції забезпечувалась протягом встановленого проміжку часу;

-  виникнення та розповсюдження вогню і диму в межах будівельного об'єкта було обмеженим;

-   розповсюдження вогню до прилеглих будівельних об'єктів було обмеженим;

-   люди могли самостійно залишити об'єкт або бути врятованими іншим способом;

-   враховувалась безпека пожежно-рятувальних підрозділів".

Згідно з Тлумачним документом №2 "Пожежна безпека" основна вимога дотримується різними можливостями забезпечення пожежної безпеки, такими як сценарії умовної (номінальної) пожежі або сценарії реальної (параметричної)пожежі, що враховують пасивні та/або активні заходи вогнезахисту.

Національний відхил

Замінити вираз "Директиви 89/106/ЕЕС" на вираз "Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд", а вираз "Тлумачним документом № 2 "Пожежна безпека" на вираз "ДБН В.1.2-7"

 

 

Частини будівельних єврокодів, що встановлюють правила для розрахунку конструкцій на вогнестійкість, стосуються особливих підходів до пасивного вогнезахисту щодо проектування конструкцій та будь-яких їх частин для необхідної несучої здатності та обмеження поширення пожежі, як встановлено.

Додаткові вимоги що стосуються, наприклад:

-   можливого улаштування та експлуатації систем автоматичного пожежогасіння;

-   умов використання будівлі або протипожежних відсіків;

-      використання покращених ізоляційних і покрівельних матеріалів, включаючи їх обслуговування в цій Настанові не розглядаються, оскільки ці вимоги є предметом розгляду компетентних органів влади.

Значення коефіцієнтів надійності та інших показників забезпечення надійності наведені як рекомендовані значення, що забезпечують прийнятний рівень надійності. їх враховують за умови, що застосовується відповідний рівень кваліфікації і управління якістю.

Методики розрахунку

Повна аналітична методика розрахунку на вогнестійкість конструктивних систем має враховувати поведінку конструктивної системи за підвищених температур, можливий вплив тепла та сприятливі впливи активних систем вогнезахисту, враховуючи невизначеності, що пов'язані з цими трьома особливостями та важливістю конструктивної системи (наслідки руйнування).

Можна застосовувати методику для встановлення дійсної роботи конструкцій, що включає, якщо не всі, то деякі параметри та показати, що конструктивна система або її частини відтворюватимуть дійсну роботу при реальній моделі пожежі. Однак, якщо методика базується на номінальному (стандартному) температурному режимі, то класифікація, що визначає межу вогнестійкості, враховує (приблизно) вищенаведені особливості та невизначеності.

Порядок застосування методики розрахунку наведено на рисунку 1. Розрізняють визначені підходи та підходи, засновані на роботі конструкцій. Визначені підходи використовують номінальний температурний режим для генерування теплових впливів. Підхід заснований на роботі конструкцій, використовує інженерно-технічне забезпечення пожежної безпеки, стосується теплових впливів, що залежать від фізичних і хімічних параметрів.

Для проектування згідно з цим стандартом необхідно використовувати ЕN 1991-1-2 для визначення теплових та механічних впливів на конструктивну систему.

Національний відхил

Замінити "ЕN 1991-1-2" на "ДБН В.1.1-7, ДБН В.1.2-7"

 

 

ЗАСОБИ ПРОЕКТУВАННЯ

Допускається, що засоби проектування, засновані на розрахункових моделях, наведених у Настанові, будуть підготовані компетентними сторонніми організаціями.

Основний текст Настанови включає більшість принципових понять та правил, необхідних для розрахунку на вогнестійкість дерев'яних конструктивних систем.

У додатку F наведені рекомендації для користувачів, включаючи відповідні методики для розрахунку дерев'яних конструктивних систем.

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Варіанти методик розрахунку

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Сфера застосування

1.1.1       Сфера застосування Єврокоду 5

1.1.1.1 Єврокод 5 поширюється на проектування будинків і споруд із конструкціями з деревини (суцільної, обробленої та струганої деревини або у виді стояків, дощатоклеєних або дерев'яних структурних виробів, наприклад, фанерованих матеріалів) або дерев'яних плит, з'єднаних за допомогою клею чи механічних кріплень. Він відповідає основним положенням і вимогам щодо їх безпеки та експлуатаційної придатності, основ їх проектування та контролю, які наведені в ЕN 1990:2002.