ДСТУ EN 13124-2:2006. Стійкість до вибуху метод випробування частина 2. діапазон випробування


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВІКНА, ДВЕРІ ТА ЖАЛЮЗІ

Стійкість до вибуху

Метод випробування

Частина 2. Діапазон випробування

(EN 13124-2:2004, IDT)

ДСТУ EN 13124-2:2006

Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2008

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Системи тривожної сигналізації» (ТК 143),Державний центр сертифікації засобів охоронного призначення при ДДСО при МВС України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Г. Макельський (науковий керівник); Г.Музичук; О. Бовсуновський; О. Чистяков

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 7 вересня 2006 р. № 272з 2007-10-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN 13124-2:2006 ідентичний EN 13124-2:2004 Windows, doors andshutters - Explosion resistance - Test method - Part 2: Range test (Вікна, двері та жалюзі. Тривкість до вибуху. Метод випробовування. Частина 2. Діапазон випробовування) і долучений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Всі права щодо використання Європейських стандартів в будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN та її Національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) заборонено

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступIV

1Сфера застосування1

2Нормативні посилання1

3Терміни та визначення понять2

4Вимоги2

5Випробовувальне устатковання2

5.1 Випробовувальний стенд2

5.2 Умови випробовування вибухом3

6Зразок для випробовування3

7Метод випробовування3

7.1Розміщення зразка для випробовування3

7.2Опір зразка тиску повітряної ударної хвилі. Діапазон випробовування (EXR)3

8Порядок проведення випробовування3

9Оцінювання результатів випробовування4

10Протокол випробовування4

11Висновки протоколу випробовування5

Додаток А Вибуховий заряд TNT6

Додаток В Зміна тиску вибухової хвилі в часі, типове розміщення зразка для випробування і вибухового заряду8

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 13124:2004 Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Test method - Part 2: Range test (Вікна, двері та жалюзі. Тривкість до вибуху. Метод випробовування. Частина 2. Діапазон випробовування).

Технічний комітет, якій несе відповідальність за цей стандарт, - ТК 143 «Системи тривожної сигналізації».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- вилучено попередній довідковий матеріал відповідно до вимог 4.2 ДСТУ 1.7-2001;

- слова: «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Зміст» та «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділенеу тексті рамкою;

- термін «жалюзі», використаний у цьому стандарті, відноситься до захисних конструкцій, які встановлюють у віконних та дверних прорізах.

Копію нормативного документа, на який є посилання у цьому стандарті, можна отримати у Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВІКНА, ДВЕРІ ТА ЖАЛЮЗІ

Стійкість до вибуху

Метод випробування

Частина 2. Діапазон випробування

ОКНА, ДВЕРИ И ЖАЛЮЗИ

Устойчивость к взрыву

Метод испытания

Часть 2. Диапазон испытания

WINDOWS, DOORS AND SHUTTERS

Exslosion resistance

Test method

Part 2. Range test

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Чинний від 2007-10-01

1СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює методику випробовування вікон, дверей та жалюзі на тривкість до дії ударних повітряних хвиль, що утворюються внаслідок детонації вибухових речовин, виготовлених певним способом власноруч і розміщених на відкритих майданчиках на відстані декількох метрів від зразка для випробовування.

На таких коротких відстанях напрямок розповсюджування вибухової хвилі та зміна її амплітуди здійснюється перпендикулярно до лицьового боку атаки.

Контрольне вимірювання даного вибуху з лицьового боку випробовувального зразка є важким, дорогим та має похибки, тому дію сил вибуху в цьому стандарті оцінюють відповідно до характеристик вибухового заряду і місця його розташовання (див. додатки А та В).

У цьому стандарті оцінено стан зразка в цілому, зокрема заповнювачі, тримальні конструкції і елементи з'єднання, піддані випробовуванню.

Цей стандарт не розповсюджується на здатність відгороджувальних конструкцій стін, структурних елементів будинку чинити опір дії іншим прямим чи непрямим силам.

Якщо вікна, двері чи жалюзі призначені для застосування у певних кліматичних умовах, то необхідно визначити відповідні умови випробовування.

Цей стандарт не розповсюджується на здатність стін або інших конструкцій чинити опір вибуху.

2НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. Для недатованих посилань треба користуватись останнім виданням відповідної публікації.

EN 13123-2:2004 Windows, doors and shutters-Explosion resistance - Requirements and classification - Part 2: Range test.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 13123-2:2004 Вікна, двері та жалюзі. Тривкість до вибуху. Класифікація та технічні вимоги. Частина 2. Діапазон випробовування (чинний в Україні як ДСТУ EN 13123-2:2006).

3ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано такі терміни та визначення:

3.1 зразок для випробовування (test specimen)

Зразок, що підготовлений та наданий для випробовування

 1. лицьовий бік (attack face)

Передній бік зразка для випробовування, обернений до напрямку атаки

3.3 зворотний бік (rear face)

Бік, протилежний до лицьового боку зразка для випробовування

3.4 пробій (breach)

Отвір, що виникає під час випробовування внаслідок деформування зразка для випробовування і після випробовування має розмір параметрів, що перевищують значення наведених в розділі 9. Отвір, створений фрагментом випробовувального зразка, що пройшов чи вилетів крізь випробовуваний зразок

3.5 ударна хвиля (pressure wave)

Повітряна хвиля, спричинена вибухом потужного вибухового заряду з миттєвим підвищенням тиску та з поступовим затуханням (див. рисунок В.1)

3.6 опір до тиску повітряної ударної хвилі. Діапазон випробовування (EXR) (explosivepressure resistance-Range test)

Опір, який чинить випробний зразок вибуху заряду певної величини, встановленому на визначеній відстані

3.7 заряд (charge)

Вибуховий заряд,який описаний в EN 13123-2.

Примітка. Детальний опис заряду наведено в додатку А

3.8 відстань (stand-off)

Найкоротша відстань між центром заряду і лицьовим боком атаки зразка для випробовування.

Примітка. Див. додаток В, рисунок В.2

3.9 пристрій для утримування вибухового заряду (charge support)

Пристрій, що застосовують для утримування вибухового заряду в потрібному положенні.

Примітка. Див. додаток В, рисунки В.2 - В.5

3.10 умови довкілля (ambient condition)

Вимірювані та зареєстровані кліматичні умови довкілля для випробовування: температура, барометричний тиск повітря і відносна вологість.

4ВИМОГИ

Вимоги до робочих характеристик, що відповідають опору до вибуху вікон, дверей та жалюзі, перевірених відповідно до умов EN 13123-2.

5ВИПРОБОВУВАЛЬНЕ УСТАТКОВАННЯ

5.1 Випробовувальний стенд

Випробовувальний стенд повинен бути виготовлений із твердого каркаса або конструкції, до якої може бути надійно прикріплений зразок для випробовування.

Випробовувальний стенд повинен:

a) бути достатньо міцним, без пошкоджень, чинити опір тиску повітряної ударної хвилі та не деформувати випробовуваний зразок;

b) забезпечувати закріплення випробовуваного зразка таким чином, щоб унеможливити внутрішні навантаги;

c) запобігти розповсюдженню тиску ударної хвилі до зворотного боку випробовуваного зразка будь-якими способами окрім як через деформацію або через елементи конструкції;

d) установити давачі тиску там, де це необхідно;

e) забезпечити щонайменше відстань 200 мм від периметра структури до сторін і вершинивипробовуваного зразка, так як це позначено в додатку В, рисунки В.3 - В.5;

f) мати позаду стінку, внутрішня поверхня якої повинна бути установлена щонайменше на відстані 800 мм від зворотного боку випробовуваного зразка;

g) мати мінімальні розміри: 2,40 м - ширина, 2,40 м - висота, 0,80 м - глибина

5.2 Умови випробовування вибухом

Перед випробовуванням вибухом потрібно визначити такі характеристики:

a)температура повітря довкілля;

 1. тиск повітря довкілля;
 2. температура поверхні випробовуваного зразка;

d)відносна вологість повітря;

e)піковий тиск та його тривалість (за потреби).

6ЗРАЗОК ДЛЯ ВИПРОБОВУВАННЯ

Зразком для випробовування можуть бути вікна, двері чи жалюзі (див. розділ 11). Замовник повинен надати кресленики, на яких зображені всі елементи зразка для випробовування в масштабі разом з описом і складом всіх матеріалів, зокрема заповнювачів, приладдя тощо.

Розмір випробовуваного зразка і метод його кріплення до випробовувального стенда повинні бути погоджені між випробовувальною лабораторією та замовником. Лицьовий бік повинен бути чітко позначений. Метод закріплювання, застосований для приєднування випробовуваного зразка до випробовувального стенда, повинен відповідати методу закріплювання, застосовний під час монтування вікна, дверей чи жалюзі (див. 7.1 е)).

Після випробовування, на прохання замовника, випробовувальна лабораторія повинна повернути йому на зберігання випробовуваний зразок, позначений маркованням, що не змивається.

7МЕТОД ВИПРОБОВУВАННЯ

7.1 Розміщення зразка для випробовування

Зразок для випробовування потрібно встановити на випробовувальний стенд на висоті не більше ніж 800 мм від поверхні після перевіряння, яке засвідчує, що:

a)налаштування/взаємозв'язки між усіма компонентами правильні;

 1. кріплення не спричиняють неправильної механічної навантаги в зразку для випробовування;
 2. немає будь-яких відкритих місць між(навколо) випробовувального стенда;
 3. металеві вироби, механізми, рухомі віконні рами, дверні полотна дієздатні;
 4. метод закріплювання і тип(кількість) застосованого приладдя однаковий у всіх випадках для певних умов експлуатації;
 5. усі вимірювальні пристрої тестовані для підтвердження правильного калібрування.

7.2 Опір зразка тиску повітряної ударної хвилі. Діапазон випробовування (EXR)

Під час випробовування генерується повітряна ударна хвиля, що наносить удар по лицьовій стороні атаки зразка для випробовування. Вибухова хвиля виникає завдяки детонування вибухового заряду певного номіналу, розташованого на певній відстані від випробовувального стенда. Опис вибухового заряду наведено в додатку А.

Маса вибухового заряду і відстань дії повинні відповідати EN 13123-2.

8ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБОВУВАННЯ

Випробовування потрібно проводити за такими етапами:

a)виконують вимірювання зразка для випробовувань, щоб перевірити розміри, зокрема заповнювач, на відповідність кресленикам, наданим замовником;

 1. розміщують зразок для випробовування відповідно до вимог 7.1;
 2. перевіряють правильність установлювання кріплень і заповнювачів;
 3. складають фотографічний звіт випробовуваного зразка, встановленого на випробовуваль-ний стенд. В необхідних місцях встановлюють камери, що мають високу швидкість знімання;
 4. роблять записи умов довкілля протягом 30 хв випробовування;
 5. розміщують необхідний заряд на відстані відповідно до класу тривкості до вибуху;

g)детонують вибуховий заряд;

h)випробовувальна лабораторія повинна підтвердити, що заряд вибухнув цілком;

і)оглядають зразок для випробовування і роблять запис про рівень механічних пошкоджень, зокрема наявність чи відсутність осколків на зразку для випробовування, що видимі на фотографії або відеоплівці. Потрібно скласти письмовий звіт, в якому зазначено рівень деформації, прогинів тощо, що є в наявності на зразку для випробовування. Ця інформація формує невід'ємну частину протоколу випробовувань.

 1. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБОВУВАННЯ

9.1 Щоб оцінити результати випробовування, потрібно застосувати такі критерії.

9.2 Випробовування потрібно проводити згідно з вимогами та класифікацією EN 13123-2 з застосуванням таких критеріїв випробовування:

a) після випробовування у зразку для випробовування не повинно бути наскрізних отворів,через які може легко пройти твердий стрижень з притупленим кінцем діаметром 10 мм;