ДВН В.2.3-22:2009. Мости та труби основні вимоги проектування


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Споруди транспорту

МОСТИ ТА ТРУБИ

ОСНОВНІ ВИМОГИ ПРОЕКТУВАННЯ

ДВН В.2.3-22:2009

Київ

Мінрегіонбуд України

2009

ПЕРЕДМОВА

1

РОЗРОБЛЕНО:

Національний транспортний університет (м. Київ)

РОЗРОБНИКИ:

Л. Беспалов, канд. техн. наук; А. Дехтяр, д-р техн. наук; А. Корецький, канд. техн. наук; А. Лантух-Лященко, д-р техн. наук (науковий керівник); К. Медведєв, канд. фіз-мат. наук; В. Назаренко, канд. техн. наук; А. Рубльов, канд. техн. наук; І. Святишенко; В. Снитко, канд. техн. наук; С. Ткачук, д-р техн. наук; Н. Хвощинська, канд. техн. наук

ЗА УЧАСТЮ:

Державного дорожнього науково-дослідного інституту ім. М. Шульгіна (П. Коваль, канд. техн. наук; М. Парубець; В. Редченко, канд. техн. наук)

АТЗТ «Київсоюзшляхпроект» (м. Київ)

(В. Грищенко, В. Черненко; Г. Фукс, канд. техн. наук)

ДП Українського державного інституту з проектування об'єктів дорожнього господарства «Укрдіпродор» (В. Шкурат)

Дніпропетровського національного технічного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна (м. Дніпропетровськ) (О. Закора, канд. техн. наук)

Проектного бюро ВАТ «Мостобуд» (м. Київ)

(М. Корнієв, канд. техн. наук; Н. Саричева)

ВП «Мост» (м. Донецьк)

(Н. Болотова; В. Тодіріка)

ДП «Укрголовмостоекспертиза»

(П. Ковальов)

2

ЗАТВЕРДЖЕНО І НАДАНО ЧИННОСТІ:

Наказ Мінрегіонбуду України від 11.11.2009 № 484

3

НА ЗАМІНУ

ДБН В.2.3-14:2006 «Мости і труби. Правила проектування»

у частині:

Глава 1. Основні вимоги

Додаток В (обов'язковий). Габарити наближення конструкцій мостів на автомобільних дорогах загального користування і на вулицях населених пунктів

Додаток М (довідковий). Визначення загального розмиву в руслі

Додаток Ψ (довідковий). Проектування елементів за критерієм надійності

ЗМІСТ

с.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ6

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ7

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ7

4 ОСНОВНІ ВИМОГИ7

5 ГАБАРИТИ18

6 РОЗРАХУНКИ20

7 КОНСТРУКТИВНІ ВИМОГИ32

8 ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РЕМОНТУ АВТОДОРОЖНІХ І МІСЬКИХ МОСТІВ42

9 ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ44

10 УТРИМАННЯ МОСТІВ. ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ45

11 ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ НА ПІДРОБЛЮВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ49

12 ДОПОМІЖНІ ПРОЕКТИ50

ДОДАТОК А

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ В ДАНИХ НОРМАХ51

ДОДАТОК Б

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ53

ДОДАТОК В

ГАБАРИТИ НАБЛИЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ МОСТІВ НА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГАХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ І ВУЛИЦЯХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ57

ДОДАТОК Г

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО РОЗМИВУ В РУСЛІ62

ДОДАТОК Д

ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА КРИТЕРІЄМ НАДІЙНОСТІ66

ДОДАТОК Е

КОНСТРУКЦІЯ ПОКРИТТЯ ПРОЇЗДУ НА ЗАЛІЗОБЕТОННІЙ ПРОЇЗНІЙ ЧАСТИНІ МОСТА71

ПОПРАВКИ

до ДБН В.2.3-22:2009 Мости та труби. Основні вимоги проектування

(вклеєні в текст оригіналу)

Місце поправки

Надруковано

Повинно бути

С.1 , пункт 1 .2, другий абзац, третій рядок

... внутрішніми гранями ...

... зовнішніми гранями ...

С.4, таблиця 4.3, ч.ч. 6, друга колонка

Елементи прогонові будови з облагородженої деревини

Елементи прогонової будови з облагородженої деревини

С.9, пункт 4.7.3, перший рядок

Отвір (висота у просвіті) ...

Отвір (висота та ширина у просвіті) . . .

С.19, пункт 6.3.5, четвертий абзац, третій рядок

...як правило, не перевищують ...

... як правило, мають не перевищувати ...

С.19, пункт 6.3.6, другий абзац, четвертий рядок

... мають знаходитись в діапазонах ...

... не мають знаходитись в діапазонах ...

С.22, пункт 7.2.4, третій абзац, другий і третій рядок

... У разі застосування збірних залізобетонних прогонових балок їх поверхню слід вкрити ...

... У разі застосування збірних залізобетонних прогонових балок поверхню утвореної плити слід вкрити ...

С.22, пункт 7.2.4, третій абзац, шостий рядок

... при проведення ...

... при проведенні ...

С.23, пункт 7.2.7, рядок 2

... завширшки менше ніж ...

... завширшки більше або дорівнює 3 м...

С.23, пункт 7.2.1 1 , другий рядок

... мають бути влаштовані лише з правого боку ...

... можуть бути влаштовані з правого боку ...

С.24, пункт 7.4.1, перший абзац, четвертий рядок

... мають становити 25%0 і бути спрямованими в праву ...

... рекомендується приймати 25%0 і спрямовувати в праву ...

С.24, пункт 7.4.3, другий абзац, другий рядок

– загерметизовані в залізобетонній плиті ...

- вклеєні в залізобетонній плиті ...

С. 27, пункт 8.1, перший абзац, перший рядок

... звіт про спеціальне обстеження споруди, ...

... звіт про вишукування, ...

С.40, таблиця В.2

Таблицю В.2 замінити таблицею наведеною нижче

Таблиця В.2

Мости на автомобільних дорогах загального користування

Категорія дороги (відповідно до ДБН В.2.3-4:2007)

Кількість смуг руху в обох напрямках n, шт

Кількість проїзних частин шт

Ширина смуги руху b, м

Ширина проїзних частин N×b, м

Ширина смуг безпеки м

Габарит одного (двох) напрямків руху Г, м

правої

sr

лівої

sl

Іа

8

2

3,75

15,00

2,0

1,0

18,00

6

11,25

14,25

4

7,50

10,50

Іб

6

2

3,75

11,25

2,0

1,0

14,25

4

7,50

10,50

II

2

1

3,75

7,50

2.0* 1,5

-

11.50* 10,50

III

2

1

3,50

7,00

15* 1,0

-

10.00*

9,00

IV

2

1

3,50

7,00

1,0

-

(9,00)

V

1

1

4,50

4,50

0,5

0,5

5,50

*) В чисельнику приведені параметри, що приймаються при відсутності тротуарів або службових проходів; в знаменнику – в інших випадках

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Споруди транспорту

Мости та труби.

Основні вимоги проектування

ДБН В.2.3-22:2009

Вводяться на заміну ДБН В.2.3-14:2006

Чинні від 2010-03-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці Норми встановлюють правила проектування нових і реконструкцію існуючих постійних мостів і труб:

- мостів і труб, розташованих на залізницях колії 1520 мм, розрахованих на рух потягів із швидкістю до 200 км/год включно, лініях метрополітену та трамвая;

- мостів та труб, розташованих на автомобільних дорогах загального користування, вулицях і дорогах міст та сільських населених пунктів;

- мостів суміщених під рейковий транспорт (залізничний або метрополітену) та автомобільний;

- мостів пішохідних та пішохідних тунелів під залізницями, автомобільними і міськими дорогами;

- розвідних мостів (крім механізмів розвідних прогонів).

Норми не поширюються на проектування:

- мостів і труб, розташованих на залізницях, розрахованих на рух потягівбільше 200 км/год;

- службових естакад і галерей будівель та промислових споруд;

- мостів і труб на внутрішніх автомобільних дорогах (які не виходять на мережу загального користування і до водних шляхів) лісозаготівельних і лісогосподарських підприємств і організацій.

Норми встановлюють принципи і загальні вимоги, якими слід керуватися при проектуванні транспортної споруди, що відповідає своєму функціональному призначенню і має такий рівень надійності, який гарантує безпечну експлуатацію протягом проектного строку служби.

1.2 За довжиною мости поділяють на:

- малі – до 25 м;

- середні – від 25 м до 100 м;

- великі – понад 100 м.

Автодорожні (у тому числі міські) мости завдовжки менше ніж 100 м, але з прогонами понад 60 м також відносяться до великих. Довжину моста належить приймати як відстань між внутрішніми гранями шафових стінок. У випадку, коли шафові стінки відсутні, довжиною моста вважається відстань між крайніми торцями прогонових будов моста.

До позакласних віднесено мости:

- з прогонами понад 100 м;

- завдовжки понад 300 м з прогонами понад 60 м;

- завдовжки понад 500 м з індивідуальними конструкціями прогонових будов та опор;

- мости зі складними статичними схемами різних систем суміщених мостів з їздою в одному або у різних рівнях;

- мости з розвідними прогонами.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Будівельні норми та стандарти, на які є посилання в тексті, наведено в додатку А.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Терміни, що вжиті в цьому стандарті, та визначення основних понять у галузі мостів наведено в додатку Б .

4 ОСНОВНІ ВИМОГИ

4.1 Надійність

4.1.1 Споруду треба запроектувати так, щоб за умови відповідності проекту і при виконанні правил утримання її складові елементи мали протягом проектного строку служби надійність не нижче від нормованої. Споруда має залишитися придатною до функціонування, спроможною витримувати всі навантаження та впливи, які регламентовано відповідними стандартами і які можуть виникати в процесі спорудження та експлуатації.

Для мостів за економічними, соціальними і екологічними наслідками їх відмов згідно з ДБН В.1.2-14 встановлено три класи відповідальності.

Клас відповідальності враховується введенням коефіцієнта надійності γr, величину якого слід приймати за таблицею 4.1, якщо інше не передбачено замовником.

Таблиця 4.1

Клас відповідальності згідно з ДБН В.1.2-14

Характеристика мостів і труб

Коефіцієнт надійності за відповідаль-ністю

γr

1

2

3

І

Мости, що мають велике соціальне та економічне значення:

- суміщені під рейковий та автомобільний транспорт;

- служать безальтернативним шляхом сполучення;

- мости через водні шляхи 1-3 класів та мости завдовжки понад 300 м, а також такі, що входять до складу цих мостових переходів;

- шляхопроводи та естакади завдовжки понад 600 м

1,05

II

Залізничні та всі інші мости і труби, що не віднесені до І та III рівня відповідальності

1,00

III

Тимчасові мости

0,95

Примітка. Коефіцієнт надійності за відповідальністю вводиться (шляхом ділення) до правої частини нерівності перевірки граничного стану.

4.1.2 Проект розробляється з дотриманням таких умов, щоб мінімізувалися можливість руйнування мосту та втрати від ушкодження його елементів у результаті аварій транспорту, пожежі, терористичних актів і людських помилок при експлуатації.

4.1.3 У проектних рішеннях треба уникати або обмежувати можливості потенційних ушкоджень шляхом вибору конструктивних форм. Зменшення і контроль ризику досягаються реалізацією таких принципів:

- застосуванням конструктивних рішень, які враховували б можливість ушкодження елементів мосту внаслідок проектних помилок, аварій транспорту, людських помилок при обслуговуванні, а також у результаті терористичних актів;

- застосовуванням конструктивних схем та конструкцій, які дали б змогу усунути або зменшити потенційний ризик пошкодження або руйнації елементів споруди;

- застосовуванням такої статичної схеми споруди, щоб вона була мінімально чутливою до непередбачених змін при впливах і навантаженнях (наприклад, осідання ґрунту, наднормативні навантаження тощо);

- застосуванням такої конструкції та конструктивної схеми, щоб навіть при ушкодженні одного з її основних елементів (наприклад, просідання опори, руйнація розкосу або підвісу) споруда залишалась життєздатною і певний час виконувала б свої функції або, на крайній випадок, не була раптово зруйнованою;